Extrém párbajügy

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
TISZTELT OLVASÓK!

Szalay Róbert  párbajra hívott ki, de mint egykori sportoló (kardvívó) nem vállaltam, hogy felkészületlen és notórius (vagy beteges) hazudozóval álljak ki, hiszen szerepléséből vagy különféle cikkeiből kitűnt, hogy  ismeretanyaga  rendkívül szegényes, csupán  az alaptalan vádaskodások terjesztésére és a ”sárdobálásra” szorítkozik.Szalay Róbert (komisszár) százados 1956-ban
Szalay Róbert (komisszár) százados 1956-ban

Prof. Dr. Bokor Imre

Az alábbi összehasonlítás alapján bárki érzékelheti, hogy  Justitia  mérlege mit mutat…


Szalay elmebajának súlyosbodására utal, hogy ugyanazokat a  tömény valótlanságokat hirdetteti  szét  az „Interneten”,  amelyekért egyszer már a Bíróság (mindkét fokon) elmarasztalta és kb. félmillió forinttal csökkentette megtakarított pénzét.

SZALAY  ÁLLÍTÁSAI VALÓSÁG
1/ A legsötétebb Rákosi /Sztalini/  korszakban küldtek ki  a Szovjet  Unióba (Sic!)  tanulni. 1/ A  legsötétebb Rákosi érában,   híradó leventei előismereteim,  híradósorkatonai és a Honvéd  Kossuth Akadémia   híradó tagozatán szerzett híradóképzettségem és eredményes csapatszolgálatom elismeréseként felajánlották, hogy  tovább tanuljak a Leningrádban lévő Katonai Híradó Mérnöki Akadémián, bár Szalayval ellentétben nem voltam az MDP tagja!
2/ A forradalom alatt  a Szovjet Unióban (Sic!) szívtam magamba a bolsevizmust. 2/ A szakmérnöki   akadémián  szakanyagokat oktattak,  a “bolsevizmus” (ha volt ilyen tananyag) oktatását rábízták a Szalay-féle  komisszárokra, akik még a diplomamunkámban is keresték a bolsevik  eszméket (Varisztoros impedanciai stabilizátor   kábeles  és könnyűvezetékes  vonalakra +  új típusú tábori készülék tervezése és  megépítése.).
3/ Hazatértem után a legmodernebb, legmeg-bízhatóbb rakétás fegyvernemhez kerültem. 3/  Igazolható, hogy hazatértem után, a ZMKA-híradó tanszék tanári beosztásába  helyeztek, 8 év elteltével  (a minden tanárnak kötelező)  csapatszolgálatra vezényeltek, és 3 év elteltével   ismét a ZMKA-ra.
4/  1980-ra elértem a legmagasabb ezredesi rangot. 4/ A szolgálati „létrán”  minden kivételezés nélkül  haladtam előre, viszont az ezredesi  rendfokozatot  20 (azaz húsz évig) nem értem el, (1980-ra sem!), mert hazatértem után megtagadtam az MSZMP-be való belépésemet,  és a ZMKA  MSZMP PB első titkára a parancsok  előléptetési felterjesztésére  ráírta, hogy “nem ért egyet” az előresorolásommal.
5/ A rendszerváltozást követően minden  demokratikus  pártba (Vállalkozók Pártja,  MDF, MIÉP, PIAC Párt,  FKGP ) be akartam épülni. 5/ Egyetlenegy  pártba sem  akartam beépülni, és nem is lettem a tagjuk!. Az FKGP  Honvédelmi  Kabinet  vezetését is  párton kívüliként  láttam el!
6/  A  pártok idejében észrevették a szándékomat  és  eltávolítottak köreikből. 6/  Az előzőek értelmében sehonnan sem távolítottak el! Szalay talán önmagával tévesztett össze, merthogy  kiebrudalták: ZMKA-ról (Für + Raffay),  a POFOSZ-ból,  az ’56-os szervezetből,  a Corvin-köziekből,   nem engedték beépülni az   FKGP-be (Torgyán + Lányi) és kitessékelték az NDPhelyiségéből  is  (Vincze), amikor a  tagság előtt beismerte, hogy közbűntényes elítélt volt.
7/ Az utolsó pillanatig kiszolgáltam a rendszert. 7/ Nem a rendszert, hanem  a hadsereget  szol- gáltam,  a híradással és arádióelektronikával foglalkoztam. A Szalay-félék még javában lapítottak,amikor  lelepleztem a Czinege-Kárpáti által vezetett, népnyúzó, korrupt és agymosó (a szovjetekkel és a Szalay-féle pufajkásokkal hatalomra juttatott)csürhét! Szalay csak akkor  bukkant fel, amikor  a mások által “kikapart” gesztenyéből  falatozni szeretett volna.
8/ Jelenleg az MVSZ tagjaként „osztom” az igazságot. 8/  Soha nem voltam az MVSZ tagja! Az  igaz-ságot viszont minden lehető  fórumon hirdetem (képviselem),  a hazugok és ex pufajkásokellenében is.

ÖSSZEGZÉS: Szalay minden állítása hazugság! Nem azokkal foglalkozik, akik a Lenin, Sztalin vagy a Vorosilov Akadémiát végezték (akik politikai anyagokból is  bő muníciót kaptak), hanem  egyedül „velem  van baja”, mert rádöbbent, hogy  megismertem a  folyamatos hazugságait és  előéletét, tehát hiteltelenné kell  tenni a személyemet, ha róla vagy  kebelbarátairól  szóvá teszek valamit.
Szíveskedjenek megfigyelni, hogy Szalay semmit sem bizonyít, légüres térben „árnyékbokszolást” végez, de  jó komisszár lévén ezt  igyekszik hitelesnek láttatni.Sajnálatra méltó, alulképzett  és agybeteg ember, aligha  akad olyan mondata, amelyben ne ejtene helyesírási  vagy mondatszerkesztési hibát.
Szalay igyekezett mindenhová befurakodni (nálam is  sokszor  kilincselt a Zrínyi Akadémián  vagy az FKGP  Honvédelmi Kabinetjében), de  mások (akik nálamnál hamarabb megismerték)  megtorpedózták a kísérleteit. Most egy „KONZERVATÍV ’56-OS ANTIBOLSEVISTA SZERVEZET”hez “csapódott”, amelynek a  vezetője egykori  MSZMP-s  katonatiszt,  és jellemző  rá, hogy  egy (esetleg több?)   „pufajkást”  melenget a keblén.

Szalay  vádaskodó anyagát megjelentető Vattay Szabolcs  úr szíves figyelmét  pedig – tisztelettel – felhívom arra, hogy Szalay most pajzsként használja „prókátorát”, mert  ezekért a vádaskodásáért már „megégette a száját”, ha elszámoltatásra kerül sor, akkor  ugyan úgy kisiklik az ügyből, mint ahogyan  anno dacumál  (a Bíróság előtt) a szeretőjére   akarta hárítani,   az általa kitervelt – fegyverlopásért járó –  szabadságvesztési “kvótát”.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
(Prof. Dr. Bokor Imre)

Nemzeti InternetFigyelő