Geopolitikai szótár: Thalassokrata Világhatalom

Thalasso kezelés: a tengervíz melegen vagy hidegen, vagy váltakozva, homok, iszap, napsütés, tengeri levegő aeroszolos használata a thalasso fürdőkben, miközben a beteg egészséges étrenden él. Ez a kezelési forma nagyon elterjedt volt -Thalasso Spa- a második vh. utánig, amikor is sorra jelentek meg olyan gyógyszerek, amelyek ennek a kezelési módszernek a fontosságát nagyban csökkentették.

Thalassokrata Hatalom tulajdonképpen Tengeri Hatalom-nak felelne meg, de mégis az eredeti kifejezés használata -thalassokrata- sokkal többet mond, ugyanis utal a világrendet fenntartó hatalom kezelési módszerére.

Hirdetés

 waterboarding-process

Az analógia módszerét használva kiderül, miként próbál Amerika, a thalasso módszerrel, egy-egy regionális hatalmat, vagy országokat a Pax America-ra megtanítani. Vegyük sorra a thalasso  kezelési együttest:

 1. Hideg tengervíz kezelés: Embargo bevezetése, ami fontos árucikkek szállításának a megtagadása, egyszóval export-import tevékenység letiltása a renitens országgal, pénzek lefagyasztása. Ebből érthető, hogy a beteget hideg tengervízzel tele kádba dobják és ott, az embargónak nevezett álnév nem egyebet takar, mint szisztematikus vízbefojtási kísérletet. A legújabb fejlesztés ezen a területen, lásd lentebb, a Vichy-zuhany.
 2. Meleg/forró tengervíz: Ha az 1.-es pont nem hozta meg a várt eredményt, akkor jön a forró tengervíz zuhany, ami nagyon forró is lehet: bombázások, megszállás, de inkább csak proxy háború.
 3. Vichy-zuhany: A “beteget” lefektetik, értsd padlóra küldik. És a forró és hideg tengervizet nagy nyomással, egyszerre több zuhanyrozsából, eresztik rá a “betegre”, értsd a renitens országra. Embargó -hideg zuhany. Lázadó  csoportok alakítása, pénzelése, kormányellenes akciókra való késztetése, proxy háborúval való fenyegetés. -lenne a meleg zuhany. Az ál-radikális ellenzék megtámadja a világhatalom követségét, amire a világhatalom egy-kis-bombázással válaszol. -lenne a forró zuhany, rövid ideig tartó, kis adagban. A Vichy-zuhany élményét fokozzák szivárványkeltéssel is, mely a geopolitikában a Thalassokrata Világhatalom értelmezésében a következőt jelenti: A padlóra küldött beteget (a renitens ország lakosságát) megszórják foszfor bombákkal, ami nemzetközileg tiltott ugyan, de az élmény a padlón fetrengő beteg számára szinte kötelező. A mindenáron való gyógyítás szentesít minden eszközt! Ennek a “tisztes”felfogásnak köszönhetően újabb amerikai fejlesztésre került sor: neve waterboarding*. E szerint a zuhany alatt, a beteg vízszintesen fekszik, arcát sűrűbb szövésű frottír törülközővel takarják le, és a zuhanyrózsát a törülőközőre irányítják. Mielőtt a beteg végképp megfulladna, ezt vergődésének intenzitása és koordinálatlansága jelzi, leveszik róla a vizes törülközőt és a 6-os pontban leírt aeroszolos kezelést is kaphat, ha a megfelelő ígéreteket hallja tőle a kezelést végző Thalassokratikus Hatalom, vagyis a kedves doktorbácsi. Ha nem, akkor vissza a törülközőt és elindítani a zuhanyt újra és újra. Ettől a kezeléstől a beteg pszichikai stabilitásának függvényében visszafordíthatatlan traumareaktív betegséget kaphat. Felismerhetjük ezt pl. a magyarságon, melynek pszichikai stabilitása az ős-ránkvándoroltak által kialakított párhuzamos társadalom szellemi és gazdasági romboló tevékenysége miatt -megetetés szocializmussal, aztán internáci liberalizmussal-, traumareaktív betegséget okozott, értsd: nemzeti identitása eltűnőben, sőt kihalóban van. Említésre méltó még a “kínai vízcsepp kínzás”, mely már a középkorban le volt írva és alkalmazva Európában. Ezek szerint a rögzített kezelt/kínzott fejére a feje fölött kb. 1 m magasan rögzített edényekből hideg vizet csepegtettek. Egy idő után a kezelt ide-oda kezdte lerögzített fejét rángatni, ordibálni kezdett, és összehordott tücsköt bogarat és minden bűnt magára vállalt. A “svéd italt” és a kinai vízcseppeket ebben a sorrendben lehet kombinálni. A nemzettudat elpusztítása és a teljes alávetettség elfogadásának fázisa a kínai vízcseppekkel oldható meg és teljesül be. Ekkor már végérvényesen nem azok vagyunk, akik voltunk. A változás visszafordíthatatlan. Az eredeti önmagunkhoz képest félrebeszélünk, pontosan úgy, ahogy azt a thalassokratikus világhatalom és segédcsapatai mindig is elvárták tőlünk!
 4. Iszappakolás: A világhatalom és csatlósainak médiája sárral dobálja a renitens célországot, addig amíg azt teljesen befedi a sár, értsd áttételesen, iszap. A beteget saját anyja sem ismeri már fel!
 5. Homok kezelés: Ugyanaz a média szórja a homokot is, vakítja a saját lakosságot, vagy legalábbis gátolja a tisztánlátást. Így a saját lakosság már képtelen a sárral való befeketítést észrevenni, illetve elhiszi, hogy a betegnek jót tesz az iszappakolás.
 6. Tengeri levegő és napsütés: Amennyiben a renitens ország végre észhez tér, akkor bekövetkezik ez a kezelési forma: a jótékony tengeri levegőből mély szippantások, és az áldott napfény, amely pl. a cső végéből, Amerika felől árad, élvezete. Mindezt csak addig adagolják, amíg az ex-renitens ország szófogadóan viselkedik, németesen “fügig”. A tengeri levegőt aeroszollal adagolják, “ózondús, jótékony hatású” -hallatszik a cső végén álló, alig látható thalassokratikus nagyhatalomtól, vagyis a doktor bácsitól, aki maga a megtestesült gyógyítani akarás és jóindulat. Ekkor már a renitens ország csőbe lett futtatva, megfordulás és visszatérés lehetősége nélkül. A cső végén látszik messze a napfény és a sajtdarab. Az ingyen sajtdarab, hisz egy csapdában ez így jár. Ez az ígéretes módszer nem egyéb mint szívatás, szopatás, a cső végén álló nagyhatalom, világhatalom által, csak nem egy finom emlőből.
 7. Egészséges étrend: A beteg általában rendkívül egészségtelen ételeket eszik. Egyszóval rossz a mindennapos menüje, értsd a társadalmi berendezkedése, és az ehhez kapcsolódó ideológia. Az egészséges étrend bevezetésére a Thalassokrata Hatalom felhívja a figyelmét. De a betegnek ez az egészséges étrend, furcsamód, egyáltalán nincs ínyére. A “doktor bácsi” kénytelen bevezetni a kényszeretetést. Ennek érdekében a beteget rögzítik, esetleg elaltatják. A beteg nyelőcsövébe, egészen a gyomráig, bevezetnek egy csövet és azon keresztül adagolják a finomabbnál finomabb, folyékonnyá tett “falatokat”. Ez nem jelent a valóságban egyebet, mint a “demokratikus” ellenzék megalapítása, a helyi média uralása és a demokrácia “gyönyörű” elveinek napi hangoztatása, vagyis a “demokrácia exportja”. Ezt a kényszeretetést nevezhetjük a középkori módszer szerint “svéd italnak” is. Ennél a folyékonnyá tett “élelelmet” olyan anyagokból vegyítik össze, hogy az mélységes utálatot, erőteljes hányingert váltson ki a kezeltből. Ezt a vegyítési folyamatot a kezelendő szeme láttára végzik. Aztán a rögzített beteg szájába tölcséren bevezetik a húgyban feloldott fekáliát és egyéb szörnyűségeket, majd befogják a beteg orrát. Ahhoz, hogy ne fulladjon meg, a betegnek sűrűn nyeldekelnie kell. Miután egy vederrel ebből a folyadékból lenyelettek utána kéjesen ugráltak a hasán, megpróbálva a kezelt gyomrát szétrepeszteni, elviselhetetlen kínokat okozva neki. Az analógia módszerét használva felismerhetjük a thalassokratikus világhatalom módszerét, aki a hentes segédcsapatait használva, -ez nem egyéb, mint a PT-, állandó jelleggel emlékeztetnek bennünket a “szörnyű múltunkra”, az általunk okozott holokausztra, amely miatt nekünk vezekelni kell az idők végeztéig. Ez minden mennyiségben folyik, minden típusú médiából a nap 24 órájában, nap-mint-nap. A nagy összegű kártérítések, illetve kamatok kifizetése meg nem egyéb, mint az undorító anyaggal tele gyomrunkon való ugrálás, mivel ez is rendkívül nagy fájdalmakat okoz a nemzetgazdaságnak és ezen keresztül a nemzetnek magának.

A fenti analógiából látható, hogy a Thalassokrata Világhatalom geopolitikai kifejezés ráirányítja figyelmünket a világhatalom világrendjét ránk-erőltető módszerére is. Ugyanakkor a Tengeri Hatalom kifejezés semleges és ártatlan, vagy legalábbis ártatlanabbnak tűnő kifejezés, amely nem árul el semmilyen szándékot, és semmilyen módszert, semmilyen kezelési együttest, amit a Tengeri Hatalom használ, illetve kíméletlenül bevet.

Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István, Zürich – Erdőszentgyörgy

*A waterboarding kínzási módszert az amerikai igazságügyi minisztérium jóváhagyta. A “fehér kínzás”-i módszerekhez tartozik, mivel nem hagy vissza kínzási jeleket a megkínzott testén. A jóváhagyás titkos, csak indirekt lehet tetten érni különböző CIA jelentésekből, vagy pl. a Nemzetközi Vöröskereszt jelentéseiből, akik CIA dokumentumokból idéznek. Az idézeteket fordítás nélkül angolul és németül is közlöm.

„[10.] The application of the waterboard technique involves binding the detainee to a bench with his feet elevated above his head. The detainee’s head is immobilized and an interrogator places a cloth over the detainee’s mouth and nose while pouring water onto the cloth in a controlled manner. Airflow is restricted for 20 to 40 seconds and the technique produces the sensation of drowning and suffocation.“

„[10.] Zur Anwendung des Waterboardings wird der Gefangene so auf eine Bank gebunden, dass seine Füße gegenüber dem Kopf erhöht sind. Der Kopf des Gefangenen ist zur Bewegungsunfähigkeit fixiert; und ein Vernehmer legt ein Tuch über Mund und Nase des Gefangenen, während er kontrolliert Wasser auf das Tuch gießt. Die Atmung wird für 20 bis 40 Sekunden unterbunden; und die Methode erzeugt das Gefühl von Ertrinken und Ersticken.“

 CIA OIG: Special Review 2007, S. 15

Die ausführlichste Beschreibung des Waterboardings durch die CIA stammt aus einem Bericht des ICRC von 2007, der auf Befragungen von Gefangenen in Guantanamo Ende 2006 beruht.[20]

„In each case, the person to be suffocated was strapped to a tilting bed and a cloth was placed over the face, covering the nose and mouth. Water was then poured continuously onto the cloth, saturating it and blocking off any air so that the person could not breathe. This form of suffocation induced a feeling of panic and the acute impression that the person was about to die. In at least one case, this was accompanied by incontinence of the urine. At a point chosen by the interrogator the cloth was removed and the bed was rotated into a head-up and vertical position so that the person was left hanging by the straps used to secure him to the bed. The procedure was repeated at least twice, if not more often, during a single interrogation session. Moreover, this repetitive suffocation was inflicted on the detainees during subsequent sessions. The above procedure is the so-called ‘water boarding’ technique.“

„In jedem der Fälle wurde die Person, die erstickt werden sollte, auf ein gekipptes Bett gebunden und ein Tuch über ihr Gesicht gelegt, das Nase und Mund bedeckte. Dann wurde kontinuierlich Wasser auf des Tuch gegossen, bis es durchnässt war und die Luftzufuhr stoppte, so dass die Person nicht atmen konnte. Diese Art des Erstickens erzeugt ein Gefühl von Panik und den unmittelbaren Eindruck, dass die Person stirbt. In mindestens einem Fall wurde dies von Inkontinenz der Blase begleitet. Der Vernehmer wählt den Zeitpunkt, wann er das Tuch entfernt und das Bett so kippt, dass der Kopf oben ist und die Person in den Fesseln am Bett hängt. Dieses Verfahren wurde mindestens zweimal, wenn nicht öfter während einer Vernehmungssitzung wiederholt. Zudem wurde dieses mehrfache Ersticken den Gefangenen während darauffolgenden Sitzungen angetan. Das obige Verfahren ist die sogenannte Waterboarding-Methode.“

 ICRC 2007, S. 10
További forrás: https://de.wikipedia.org/wiki/Waterboarding

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások


6 thoughts on “Geopolitikai szótár: Thalassokrata Világhatalom

 1. Borzasztó!
  Az ember hihetetlen mélységekig képes lealjasulni, Valaki írta egy cikkben, de nagyon megmaradt bennem, ahogy ezt a nagy és szabad és szép liberális demokráciát tapasztalom, hogy, ” a fasiszták legalább őszinték voltak, megmondták, hogy gyűlölik az alacsonyabb rendű fajokat és kiirtják őket, míg ezek a liberálisok a demokrácia álarcában gyilkolnak” sajnos nem emlékszem pontosan, de ez volt az értelme.
  Mindennek a forrása az USA-ban trónoló háttérhatalom.

  1. “Mindennek a forrása az USA-ban trónoló háttérhatalom.”
   Azért izraelt se hagyjuk ki.
   H.B.

 2. A szoftver a hardver nélkül egy megfoghatatlan illúzió. A hardver a szoftver nélkül egy kütyü. Akkor most ki van kiért.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Valósággá vált rossz álom
Völgyesi Miklós büntető bíró: Gyurcsány a felelős a 2006-ban történtekért!
Óriásplakáton ment neki Kolozsvár polgármesterének a soviniszta Boc-nak, Landman Gábor
Close