Lipusz Zsolt: Az igazság szabaddá tesz – vagyonnyilatkozat ügyben is…

Ez év január 31-éig kellett leadniuk az országgyűlési képviselőknek vagyonnyilatkozataikat, amelyekből kiderül, hogy honatyáink az elmúlt esztendőben mekkora ingó, illetve ingatlan vagyonnal és egyéb jövedelemforrással rendelkeztek. Rossz nyelvek szerint a hivatalos bevallásban szereplő értéktárgyak a legtöbb képviselő esetében csupán a jéghegy csúcsát jelentik, de ezúttal tekintsünk el ettől a “rosszindulatú” feltételezéstől, s ragaszkodjunk a dokumentumokban szereplő egzakt adatokhoz és tényekhez.

Már-már közröhej tárgyát képezi Magyarországon, amit a rivális pártok prominensei egymás lejáratása céljából ekkortájt egymással művelnek. Volt itt már a kafkai abszurd eszköztárán is túlmenő képtelenség-sorozat: értékes vagyontárgyként biciklit feltüntető képviselő, 53 négyzetméteres panelban éldegélő honatya, közlekedési eszközként egyetlen utánfutóval rendelkező ex-pénzügyminiszter stb.

Hirdetés

Ez utóbbi egyébként nem más, mint a Hír TV kameráját lefejelő szocialista Veres János, a Nyírség Csák Mátéja. Veres kétségkívül okos ember. Néhány hónap alatt felismerte, hogy egy utánfutóval – ha csak nem maga akarja azt vontatni – nem sokra megy, ezért idei vagyonnyilatkozatában már egy Audi Q 5-ös is szerepel a nevezetes vontatmány mellett.

Veres egyébiránt köztudottan gazdag ember, afféle krőzus hírében áll, s a hagyományosan erős szocialista védbástyának számító megyében gyakorlatilag ő, illetve elv- és üzlettársai (akik közül néhányan épp jogerős szabadságvesztés-büntetésüket töltik) mozgattak-mozgatnak mindenféle gazdasági érdekszálat.

A beavatatlanok számára ezért talán kissé meglepőnek tűnhet, hogy bizony van Veresnél gazdagabb honatya is a Nyírségben, olyannyira, hogy az össz-parlamenti élbolyba is bebocsáttatást nyer magánvagyonának értéke révén. S a kellően naivak számára még inkább az újdonság varázsával hathat, hogy a szóban forgó személy a “szegény” Jobbik országgyűlési képviselője, Dr. Kiss Sándor. S bizony Veresen evilági javak birtoklásában túltenni, valljuk be, nem kis teljesítmény. No, de beszéljenek a rideg, statisztikai tények. A jobbikos képviselő vagyonnyilatkozata a következőket tartalmazza:

Ingatlanok:Nyíregyházán 46 négyzetméteres garázs tulajdonosa 50 százalékban, Apagyon 216 ezer négyzetméter erdő, szántó, Balsán 45 ezer négyzetméter terület, Baktalórántházán 326 ezer négyzetméter területű szántó, erdő, legelő, udvar, szemétlerakó tulajdonosa részben vagy egészben, Kállósemjénben 101 ezer négyzetméter erdő, szántó tulajdonosa, részben vagy egészben, Bózsván 933 négyzetméter terület és 2200 négyzetméter lakóház, udvar tulajdonosa 50 százalékban, Bökönyben 379 ezer négyzetméter rét, szántó, gyümölcsös, Ófehértón összesen 97 ezer négyzetméter szántó, mocsár,

Tiszaeszláron 13 ezer négyzetméter mocsár, Ramocsaházán összesen 29 ezer négyzetméter szántó, legelő, Petneházán 1500 négyzetméter zártkert, Teremen 130 ezer négyzetméter szántó, rét, Nyírmihálydiban 175 ezer négyzetméter gyümölcsös, Darnón 510 ezer négyzetméter legelő, Jánkmajtison 25 ezer négyzetméter szántó, erdő, Rozsályban 97 ezer négyzetméter gyep, Encsencsen 20 ezer négyzetméter szántó és egy 591 négyzetméterű területen található 200 négyzetméteres irodaház, Gőrteleken 110 ezer négyzetméter szántó, Nyírgyulajon 156 ezer négyzetméter zártkert, Piricsén 80 négyzetméteres lakóház, Napkoron 25 négyzetméteres üzlet, Laskodon 500 ezer négyzetméter szántó, Vámosújfaluban 25 ezer négyzetméter mocsár tulajdonosa részben vagy egészben.
Gépjármű: Simson 250 motorkerékpár 2002-es. A mindenkori képviselői alapdíj összegét meghaladó készpénz:3 millió forint. Pénzintézettel szembeni számlakövetelés: 1, 2 millió forint. Pénzintézettel szembeni tartozás: 4 millió forint. Egyéb adóköteles jövedelem: gyógyszerészként 132 ezer forint/hó, ingatlan bérbeadás: 80 ezer forint. Gazdasági érdekeltség: 95 százalékban beltagja egy betéti társaságnak.

Az említett adatok természetesen nyilvánosak, megtekinthetőek és összevethetőek más képviselők vagyonnyilatkozataival az országgyűlés honlapján, a www.parlament.hu oldalon.Kiegészítő információként a fentiekhez tartozik még – bár a számok önmagukért beszélnek -, hogy a felsorolt szántók, erdők és egyéb földterületek a térségben a legértékesebbek közé tartoznak. Természetesen azzal semmiféle problémánk nincsen, ha valaki tisztességes úton, ráadásul eközben munkahelyeket teremtve másoknak, anyagilag gyarapszik, s tekintélyes magánvagyonra tesz szert.

A gond ott kezdődik, hogy a Jobbik már 2010 előtt kialakított maga körül egy olyan imázst, hogy alapvetően egy, a nagy szocialista és fideszes osztozkodásokból kimaradt tiszta, templom egere szegény pártról van szó, befolyásos gazdag vezetői és szponzorai nincsenek, tehát elsődlegesen csak a tagok és szimpatizánsok adományaira számíthat.

S való igaz, a legtöbb jobbikos, legyen az közalkalmazott, vállalkozó, kisgazda, még csak nem is álmodhat a fentebbi nyilatkozatban szereplő vagyontárgyak értékének ezreléknyi töredékéről sem a mai Magyarországon.Esetünkben olyan tekintélyes ingatlanokról, illetve kisebb részben ingóságokról van szó, melyekkel tulajdonosa még Amerikában is bízvást bekerülne az ottani középosztály soraiba.

További, töprengésre okot adó tényező, hogy az 1990 utáni időkben – különösképpen a hagyományosan bolsevik begyökerezettségű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – nagyon jó szocialista hálózati kapcsolatokkal kellett rendelkezniük azoknak, akik a privatizáció és egyéb üzleti tranzakciók során az “eredeti tőkefelhalmozás” időszakában értékes ingatlanok birtokába jutottak. Azok a vállalkozók, akik a megyét és –  lévén a szabolcsi szocialista lobbi Budapesten igen befolyásos – az országot is irányító szocialista érdekkörön kívül maradtak, regionálisan gazdaságilag nem sokra vihették.

Vona Gábor nemrégiben hirdette meg a tavaszi nagytakarítás programját a Jobbikon belül. Őszintén reméljük, ez a rendcsinálás nem olyan lesz, mint amilyenre 1990-ben az Antall által meghirdetett program sikertelenedett.

Hiszen közismerten a kommunista nómenklatúra átmentette hatalmát az egész országban, s újólag hangsúlyozva: a Nyírségben különösképpen. Való igaz, sok-sok fiókot ki kell húzogatni abból a szimbolikus pártszekrényből, és alapos rendcsinálás szükségeltetik a Jobbik háza táján.

Aminek értelemszerűen együtt kell járnia sok-sok kacat szemétbe hajításával, valamint egy alapos lomtalanítással. Hiszen nem a Jobbik ideológiájával, a nemzeti radikalizmussal, illetve a párt által felvetett magyar létkérdésekkel van baj. Sőt, e tekintetben bizonyos pontokon a Jobbik lehetne még radikálisabb is. A probléma lényege – miként jelen cikk írója egy minapi írásában ezt már részletesen kifejtette – az, hogy számos alkalmatlan, kontraszelektált, képzetlen, szellemi impotens karrierista épült be a mozgalomba.

Csak örvendeni tudunk annak, hogy mindezt immár a Jobbik elnöke is felismerte, noha e sorok írójának az imént hivatkozott cikke bizonyos jobbikos vezetőknél teljesen érthetetlen módon igencsak kiverte a biztosítékot. Ámbár az nem ellenséges szándékkal íródott, sőt ellenkezőleg: az építést, a megújulást, a magára találást kívánta előmozdítani. S valóban, őszintén reméljük, hogy egy tavaszi nagytakarítás folyományaként egy hitelesebb, rátermett és képzett frontembereket csatasorba állító párt viszi tovább ez évben a nemzeti radikalizmus zászlaját.

Lipusz Zsolt

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


0 thoughts on “Lipusz Zsolt: Az igazság szabaddá tesz – vagyonnyilatkozat ügyben is…

 1. Lipusz Úr, a remény hal meg utoljára!
  A Vona által beharangozott nagytakarításnak nem hiszem hogy egyéb célja, mint a csupasz propaganda, lenne.
  JOBBIK elindult azon posztkomunista országok pártjainak nyomvonalán, ahol előbb-utóbb kialakul az elnökközpontú szervezeti struktúra. Másképp is meg lehet ezt nevezni: személyi kultusz. Gondolj pl. a MIÉP-re! Vagy az FKGP-re, vagy a…
  Egy olyan párt, amelyik sokáig akar fennmaradni és nemzetét szolgálni az betartatja a hierarchiát. Persze ez feltételezi, hogy minden elnöki pozicóba tehetséges ember kerül. Mert az, hogy mindenki azon siránkozik, hogy Vona nem elérhető, mutatja legjobban, hogy egy elnökközpontú párt alakult ki, vagyis nincs sulyúk a megyei elnököknek, az alapszervezetek elnökeinek.
  Másik nagy baj, hogy nem tudják miképp kell kezelni a titkokat, ill. titkos dokumentumokat, amelyek a párt létét os veszélyeztethetik. Az ilyen ügyektől gyerekesen inkább hanyatt-homlok elmenekülnek, mintsem azon gondolkodnának, hogy egy rendszert állítsanak fel a titkos dokumentumok, hírek, információk kezelésére. Ezzel a hozzaállással nagyon fontos területeken, ahol titkosan kellene cselekedni, inkább nem tesznek semmit. Csúnyábban mondva félnek! Konkrét példákat tudnék mondani, de nem tehetem, mert akkor mégjobban fényt derítenék arra, hogy milyen javaslatok is dőltek dugába emiatt a tehetségtelen adminisztrációtól.

  1. Itt az igazság. Elől megy a keszeg, azután a ponty, a remény hal meg utoljára.

 2. Lipusz Zsolti ne légy naiv! Tavaszi nagytakarítást ne értelmezd túl. Szentkorona eskü ide vagy oda, egyetlen tehetségtelen beépült sem fogja elereszteni a koncot, lemondani a pénzről, visszaadni a mandátumát. Ők nem azért jöttek a Jobbikba, hogy most beismerjék, nem ide-oda valók ők. Vona és a vezérkar a felelős érte, amiért hagyták őket beszállingózni és pozícióba kerülni, De mára már tehetetlenek Vonáék, lásd Pőszegenya esetét. Hiába rúgják ki, nem mond le akkor sem a pénzt hozó mandátumról. Amúgy ki fogja eldönteni azt, hogy ki nem a jobbikba való? Olyanok talán, akik a főbűnösök a mozgalom és a gárda szétveréséért, Vonát is beleértve? A nagytakarítást otthon kezdjék Vonáék, ezt javaslom!

 3. Ne bizz senkiben!
  Anarchia kell,néplázadás,forradalom.
  Minden,de minden mocskot ki kell takaritani!

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Újabb Videó Bolíviából- A rendőrök az éjszaka leple alatt hordják be a Fexpora a fegyvereket, amit majd később megtalálnak.
Szögletes narancs
Hipp-hopp, itt az APEH, hol az APEH ?!
Close