KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Stoffán György : Levél a Kárpát-hazából, István Úrnak: 2023. augusztus 15.

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Szerettem volna szépeket írni Felségednek, István Úr! De nem tudok. Mert uralkodásod idején sem voltak olyan idők, amilyeneket ma megélni vagyunk kénytelenek. Magyar, magyar ellen, a belső ellenség a nemzet ellen, ellopott országrészeinkben gyűlölet veszi körül nemzetünk ott élő részeit, s Európa nyugati felében is érthetetlen utálat ömlik felénk. A művelt, keresztény Nyugat eldobta Isten-hitét, a templomokat lebontják, gyermekeinket megrontás fenyegeti, s idegen hitek jelennek meg, amelyek magukhoz édesgetik a mi keresztény népünk sokaságát.  

Az állam nem tart rendet, mert valami olyasmit hirdet, amely csak káoszt és anarchiát teremt: a nép uralmát. Nincs irány, nincs a hazaárulásnak büntetése, s akik a parlamentben lopják a napot, milliókat vesznek el a néptől tiszteletdíj gyanánt, azt hazudván, hogy megdolgoztak a pénzért… ma a hazaárulás is fizetett munka tehát…

A magyar is hitetlenné válik lassan, mert nem lát mást maga körül, mint a kapzsiságot, az önzést, a primitv hatalomvágyat, s hazug hazaszeretetet, álkereszténységet, amelyet ugyancsak pénzért hirdetnek. Maga Róma püspöke is letért az igaz útról, s az a néhány papunk és püspökünk, aki kitart Krisztus tanításai mellett, s hirdeti is Jézus Igéjét, félelemben él, mert Damocles – azaz Róma – kardja lebeg fölötte… Más papjaink elhagyják a hivatásukat, lélektelenül magára hagyják a nyájat, s förtelmes bűnöket vallanak meg, mint erényeket. Vannak, kik papi voltukat pénzcsinálásra használják, lelketlenül, gyermekekre hivatkozva… Isten irgalmazzon nekik!

István Úr! Te Mária oltalmába ajánlottad ezt a mára megcsonkított Kárpát-hazát, de ezt az oltalmat is megtagadják országunkban lelkészek, papok, politikusok és a nép egy része is.

Ma kétségek között, háborús veszélyben élünk, Nagyuram! Idegen, nem keresztény eszmék, egymás kirablása és a pénz uralma, a kapzsiság mindent eláraszt. Hit nélkül él a magyar, s csak akkor szólal meg, ha a zsebében akarnak kotorászni, de mindent eltűr, ha úgy érzi, hogy az, a saját hasznára van. Sem a nemzetért, sem az országért, nem tesz semmit igaz hittel és őszinte elszántsággal.

Nemességünk sincs, vagy aki még megmaradt, nem hajlandó többé a nemzetért tenni, hiszen ezer év után kisemmizték, elvették a nevét, birtokát, meglopták, rokonait megölték, elüldözték az országból. Ma, egy szűk, cselédből és proliból lett, elitnek mondott kisebbség adja-veszi az ellopott birtokokat, kastélyokat… mert harminchárom év óta nem adták vissza azokat a jogos tulajdonosoknak, azoknak, akik kommunista törvény alapján a nevüket sem használhatják még ma sem… mint ezt fennebb már  írtam volt.

Hazug világban élünk Nagyuram, hovatovább Isten nélkül, Mária anyai oltalmát elutasítva, mert akiknek kérniök kellene, azok nem a katolikus vallást tartják, s elvetik Máriát, Jézus anyját, mint legfőbb Közbenjárónkat, s lassan el magát Jézus Krisztust is. S bár elválasztották az államot és az egyházat, mégis pénzen veszi meg az egyházat az állam, s arra is milliárdokat ad, hogy a katolikus egyház lerombolja saját hagyományait, templomait fehérre meszelt színháztermekké, sírokká, olykor istállókká alakítsa. Szektát emeltek – történelmi vallássá –, egyházunkkal azonos szintre, mert kellenek a szavazatok a hatalomban maradáshoz minden oldalon…

A legfájdalmasabb, hogy ifjúságunk mai erkölcsi és szellemi romlása is példátlan a magyar történelemben. Az oktatás lezüllesztése és a fiatalság lelki nevelésének megszüntetése semmi jóval nem kecsegteti a jövőt, mert hitehagyottá, erkölcstelenné és hazafiatlanná vált az ország, benne az iskolák, az iskolák állami irányítása, a tanárok és a szülők… az elmúlt 78 év keserű gyümölcseként. A kereszténység legalapvetőbb tanításai is ismeretlenné váltak az idők során az ifjúság számára, s már a tanárok képzése is egy olyan szint alatt folyik az egyetemeken, amely szint régen elképzelhetetlen volt. Nincs a fiatalok számára jó irányt mutató, tanító szervezet, és csak néhány papunk igyekszik menteni a még menthetőt, de ezek a papjaink és lelkészeink is veszélyben vannak, mert feletteseik olykor rossz szemmel nézik az értékes munkát, amely ellenkezik a központi európai (római) szellemiséggel. Megszűnt a magyar kereszténység, a magyar katolicizmus. Helyette – mint a politikában is –, egy tőlünk teljességgel idegen keresztényellenes eszmerendszer, egy új, Krisztus nélküli szemlélet lett úrrá, amelyet részben Róma irányít az „új világ” liberális és erkölcstelen eszméje mentén, megáldva a teremtéssel szembemenő emberi csődöt, engedve a bujaságnak és meghazudtolva Jézus parancsait.

Kérlek Nagy Úr! Járj közbe’ ismét Máriánál, a Boldogasszonynál, értünk kései utódokért. Járj közbe’ Máriánál, Patrónánknál, nehogy elhagyja esdeklő népét – ha csak kevesen vagyunk is ma már –, maradjon velünk, segítsen újjáépítenünk lelkileg, szellemileg és hitében ezt az egykor hű, keresztény Magyarországot, itt a Kárpátok gyűrűjében! Hiszen felajánlásod óta, Mária országának nevezzük e határokkal csonkított Kárpát-hazát. Máriának ajánlottad Koronánkat is, amely magában foglalja a Kárpát-haza minden fűszálát, hegyét, tavát és lakóit. Ajánld fel kérlek, újra a Magyarok Királynőjének a Te Magyarországodat, a Te népedet és magyar ifjúságodat… mert Nélküle, Égi Patrónánk segítsége nélkül végleg elvész a nemzet, a haza, a múlt és a jövő!

„Bús nemzeted, zokogva esd” hozzád Szent István király, „gyászos öltözetben, Te előtted sírván!”

A.D. 2023. Nagyboldogasszony napján

Stoffán György 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: