KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Stoffán György: Böjte Csaba és a felelősség kérdése

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Az utóbbi napok liberális szenzációja, a Böjte Csaba féle gyermekalapítvány pedofil botránya. Az ügy, annak tálalása, és az olvasói vélemények döbbenetes és fájdalmas lelki, szellemi és erkölcsi színvonalról tanúskodnak.

Ha egy állami gyermekotthonban előfordult volna hasonló, akkor a sajtó az igazgató lemondását, felnégyelését követelné. És miközben joggal nem engedjük az LMBTQ-t a gyermekeink közelébe, most mégis mintha semmi nem történt volna tíz kerek esztendő alatt. Böjtét védi körömszakadtáig az elvakult magyarországi olvasó, az újságíró, aStoffán György: Böjte Csaba és a felelősség kérdése politikus. Mások mélyen hallgatnak vagy „liberális támadásról” beszélnek, és ki-ki a maga módján igyekszik értékelni a helyzetet… a megrontott és kínzott gyerekeket egyetlen szóval sem említve.

Sem Magyarországon, sem Romániában nem divat, hogy egy felelős állami vezető lemondjon, ha a rábízott intézményben súlyos bűn vagy mulasztás fordul elő, de egy, a katolikus egyházhoz és a ferences rendhez köthető alapítvány gyermekotthonában, tíz éven keresztül, folyamatosan elkövetett szexuális bűncselekmény sorozatnak alapvető és elsődleges következménye kellene legyen, hogy az alapítvány elnöke lemond. Ez esetben Böjte. Ugyanis, nem arról van szó, hogy ő maga elkövetett volna effélét, hanem arról, hogy ő, mint alapítványi elnök (így tünteti fel magát), erkölcsileg felel minden beosztott dolgozójáért, azok magatartásáért, képzettségéért, etc. Tehát, ez esetben nem ferences szerzetesi minőségében vádoltatik, hanem mint kudarcot vallott intézményvezető. Ahogyan az iskolaigazgató felel minden, az általa vezetett intézményben történt incidensért, ugyanúgy felel ő is az alapítványért. Ám, alkalmatlanná vált rá… Ha egy iskolában tíz évig abuzálnák a gyermekeket, és ezt az igazgató nem venné észre, akkor is felelős lenne a történektért. Ha egy gyermek összeesik a tornaórán, azért is az igazgató a felelős… Böjte drámai mulasztása tehát, nem hagyható szó és következmény nélkül. Ha csak, mint pénzfelhajtó prédikátorként működne, akkor nem volna köze a mostani súlyos és tíz éven keresztül tartó gyermekbántalmazásos ügyhöz. Így azonban van! Hiszen az erkölcsi bizonyítvány és szakmai végzettség nélkül foglalkoztatott civilek alkalmazása, a bejelentetlen alkalmazottak tömege, Romániában épp olyan törvénytelen, mint itthon, Magyarországon. Ez pedig folyamatos volt az alapítványnál, Böjte vezetése alatt. Súlyos baj, hogy egy csodálatra méltó kezdeményezést és 30 év munkáját Böjte figyelmetlensége és felületessége akár tönkre is teheti, magával rántva e históriában rendjének és egyházának megítélését is.

Az esetet egy romániai magyar lap tette közzé, idézve az elsőfokú bírósági döntést, amely az aberrált nevelőt 30 év börtönre ítélte. És láss csodát: senki nem emlegeti a gyermekeket, az alapítvány és Böjte felelősségét… csupán arról esik szó, hogy liberális támadás ez az egész. És ez súlyos erkölcsi kisiklásra utal. Ugyanis, nem Böjte az alapítvány! Nem Böjte megvédése a lényeg egy olyan alapítványnál, amely gyermekeket gondoz, hanem az erkölcsi felelősség megállapítása, annak kimondása és a konzekvencia levonása. A ferences rend belső vizsgálatot indított az ügyben, ám erre sajnos semmilyen jogalapja nincsen, hiszen az alapítvány nem a ferences renddé – mint ezt Urbán Erik évekkel ezelőtt elmondta. Tehát, a belső vizsgálat csak a személyt, Böjte Csabát érintheti, az alapítványt nem.

Mit tehetne Böjte?

Egyetlen dolog segíthet a drámai helyzeten, a liberális támadások leállításában, ha Böjte az általa hirdetett alázattal és bocsánatkéréssel haladéktalanul lemond. Hiszen, a ferences rendnek vannak szakemberei, akik képesítéssel rendelkeznek a gyermeknevelést illetően, akik rátermettek egy ilyen túl nagyra duzzasztott intézményrendszer vezetésére, hiszen nem csupán ilyen gyalázatos ügyek állnak sorba kivizsgálásra az alapítványnál, hanem munkaügyi, munkajogi és egyéb problémák is felmerültek az évek során.

Jó lenne, ha Böjte Csaba lemondana és hosszú időre meghúzódna egy ferences kolostorban. Az alapítvány pedig, tenné tovább a dolgát a gyermekek érdekében. Böjte Csaba és vezetése, képzetlen, durva nevelői, lejáratták magukat és részben az alapítványt is. Ez a vezetés az elmúlt tíz év eseményeit nem vette észre, így bizonyította, hogy alkalmatlan a feladatra. Ha Böjte nem mond le, úgy – ismerve a román hatóságok magyarszeretetét –, még az is előfordulhat, hogy az alapítványt a liberális román állami tulajdonába veszik, és állami gyermekintézményként működtetik tovább, a lefoglalt vagyonnal és ingatlanvagyonnal együtt.

Böjte Csaba súlyos erkölcsi felelőssége nem vitatható e tíz évig tobzódó, gyermekeket megrontó aberrációban, így számára a lemondás az egyetlen lehetőség… A Dévai Szent Ferenc Alapítványnak azonban tovább kell működnie, egy arra méltó és alkalmas vezetéssel, vezetővel. A papi celebséget is be kellene fejeznie annak, aki ad, aki másokon segít. Mert mit is mond erről Jézus? „1Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál. 2Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. 3Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. 4Így alamizsnád titokban marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. „(Mt.6.)

Tragikus tehát az alapítvány és a Böjte Csaba melletti kiállás azután, hogy egy bűnözőt 10 évig hagyott ez a vezetés gyermekeket megrontani, és nem vette észre a történéseket. Erre nincs elfogadható magyarázat. Jézus így vélekedik ebben az ügyben: „Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik.” (Mt. 18.6)

Stoffán György

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: