KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Sütő Gábor: Tudatunk védelme (SZELLEMI VILÁGHÁBORÚ A HÁTTÉRHATALOM ELLEN)

 Te választottál engemet,
te bamba, arctalan tömeg,
elszívom lassan életed,
nem lesz házad, se gyermeked,
nem lesz hazád, nem lesz hited.

Szentmihályi Szabó Péter:

                                                                           „Térdre, magyar!”

Tudatunk védelme

(SZELLEMI VILÁGHÁBORÚ A HÁTTÉRHATALOM ELLEN)

A tudatunk szó elé odakívánkozik a magyar, vagy a szellemi jelző, de a globálissá mesterkedett világválság körülményei között szűkítenék a tartalmát. Pontatlan értelmezése a háttérhatalmi összeesküvők kezére játszana, akik készakarva alakították ki, tartják fenn az emberiséget veszélybe sodró helyzetet. Teszik ezt azzal, hogy az általuk eluralt tudományos eredmények, tájékoztatási eszközök, szervezetek szellemi és biológiai befolyásolási lehetőségeivel aljasul visszaélve, megtévesztik, tévútra terelik az emberiség tudatát. Tudománnyal, tudósokkal átléptetik a társadalmi erkölcs és az orvosi „Non nocere” (Ne árts) határát. A legmodernebb informatikai, bio-, nano- és kvantum technológiák képesek az emberiség elkorcsosítására, tudati ellenállásának semlegesítésére, a robottechnológiával kiiktató helyettesítésére, s biológiai kiirtására is.

A háttérhatalmasoknak mindegy hogy csúcstechnológia, vagy esztelenség, csak irtsa a tudatot, s az embert. A koronavírus ürügyén, az embereket kísérletképpen sok országban nemcsak a polgári jogaiktól fosztatták meg, hanem emberi jogaiktól is. Álnokul arra hivatkoznak, meg kell védeni minden lény méltósághoz és élethez való jogát, legyen az emberi, mesterséges, poszthumán vagy állati. Ezzel az embert tudattalan szintre alacsonyítják, a robotot pedig emberi szintre emelik. E transzhumanizmusnak (emberutániság), vagy újnormalitásnak nevezett mesterkedéssel ki akarják oltani a tudatot nemcsak szellemi-politikai értelemben, hanem biológiailag-fizikailag is, megrendezve, hogy az emberiség milliói kényszerből, vagy önként menjenek az általuk elvetemülten előkészített álcázott vágóhídra. A legkisebb hajlandóságot sem mutatva a javak valamivel igazságosabb elosztására, nyíltan meghirdették a „túl sokan vagyunk” jelszavukat, s a szemünk előtt neki is láttak az emberiség irtásának! Sokadszorra bizonyítják, de az összeesküvés elméleteket elítélgetők még mindig nem hiszik, hogy pénzért, hatalomért bármire képesek. Eddig külföldön irtották a lakosságot, most „újmodern” módszerekkel rátértek a saját országaikban is.

A háttérhatalom globális manipulációinak következtében a tömegek jelentős részének tudata elmaradt a technikai-technológiai tudásszinttől. Ezért rávehették őket, hogy lemaradásuk behozása helyett hallgassanak a „közösségi oldalakra”, kövessék okostelefonjaik tanácsait, éljenek az informatikai eszközeik kényelmi lehetőségeivel, szakadjanak el a valóságtól, ellenkezés nélkül higgyék el mindazt, amivel a fősodrú tömegtájékoztatás bódítja őket. Vannak, akik már nem is akarnak tudni a világ dolgairól, mert mind kevésbé értenek hozzá, nem érzékelik, hogy a háttérhatalmi politikusok a vak ösztöneikre hatva terelik őket. Tudatuk megtévesztésével, korrupcióval, fenyegetéssel, agymosással, egészségük támadásával, 5G-s besugárzással, tucatnyi más módon törekednek rá, hogy soha ne is tudják meg az igazságot. Nyílt, vagy közvetett, csábító és fenyegető eszközökkel, amelyekkel nehéz szembeszállni, képesek befolyásolni, zsarolni bárkit. Kormányokat, nemzetközi szervezeteket kényszerítenek rá, hogy a koronavírus világjárványban hallgatólagos bűnrészességet vállaljanak.

E drámai világhelyzet által a tudat elé megkövetelt jelző tehát nem lehet más, mint a legnemesebb, az emberi. Az emberiség, az emberség, világunk megvédése érdekében az emberi tudatról kell szólnunk. Ám az elmúlt időszakban megbizonyosodtunk róla, már kevés csak szólni érte, meg is kell védeni. Országok, nemzetek végzetesnek tűnő helyzetében ehhez a kormányzati bölcsesség mellett parancsoló az emberien bátran szóló hazafiakat meghallani, megérteni és közösen cselekedni. Emlékezni rá, hányszor bizonyosodott be a történelemben, és vonta is le az emberiség a tanulságot még közmondás formájában is, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Felismerni, hogy most mégis, részint a saját hibájából, ismét az odavezető útra kényszerült, mert az erkölcsi-politikai szigor megkövetelését, hazai és nemzetközi intézményesítését hanyagoló óvatlan jóhiszeműsége okán elszabadult erkölcsi-politikai szennyáradat miatt a világtörténelem tragikus fordulatot vett. A kisszámú összeesküvő háttérhatalmi klikk minderre tervszerűen felkészült. Komoly elemzések szerint egy tucatnyi szabadkőműves, pénzhatalmi, általában rasszista beállítottságú család által vezetett mintegy háromszáz családról van szó. E klikk, nagyszámú lekorrumpált ügynökeire és szervezeteire támaszkodva, az emberi jóhiszeműséggel visszaélve, elfoglalta a nemzetközi és a nemzeti politikai és társadalmi fórumok jelentős részét. Felsőbbségi és uralmi mámorában elvesztette emberiességét, emberségét, felelős emberi tudatát. Összeesküvést szőtt biológiai háború folytatására az emberiség ellen, amit az emberiség nem vett észre időben, pedig sokan jelezték még az AIDS, ebola, madárvírusok elleni küzdelem során.

Mindezek okán az események élén a józan észt elvesztő kis csoport kapzsi gazembert látunk, mániákus másvallású őrülteket, akik levetkőzték emberi és nemzeti mivoltukat, akikkel nem lehet értelmes párbeszédet folytatni, s akiket ezért el kell szigetelni. A velük szembeforduló tisztességes politikusok, tudósok, közszereplők háttérbe szorultak a lepénzelt hangadókkal szemben. Istent játszanak, amit faltörő kosuk, Soros György 1998-ban be is jelentett az amerikai CBS tévében: „… én egy Isten vagyok, aki Amerikát és az új világrendet irányítja”. Korlátlannak vélt hatalma téveszméjében e klikk önmagát nyilvánította illetékesnek az emberiség létkérdéseiben, kimondottan az élet-halál kérdésében is. Emberi mivoltát feladva, elvetemülten bizonygatja, hogy sok a nyolc milliárdnyi ember a Földön, s hozzá is látott a megtizedelésünkhöz. Ezért a lét kérdésében ma minden embertársunk érintetté, egyben illetékessé vált. Hallatnia kell hangját, főleg meg kell mutatnia erejét. A ma élő korosztályainkra megkerülhetetlen történelmi feladat hárul. A lehető legrövidebb idő alatt, rendkívüli erőfeszítések árán is fel kell frissíteniük, harcképessé kell tenniük a válságos helyzetbe került emberi tudatot. Hatástalanítva a megtévesztő módszerekkel uralomra juttatott téveszmék, a politikai korrektség mérgét, a nemzeti érzést bénító zéró toleranciát, az önmegvalósítás kultuszát, útját állva az újrasszizmus és „újnormalitás” eszement diktatúrájának, helyükre téve a politikai előjogokra törő szexuális korcsosulásokat, újra érvényre juttatva a természetes emberi erkölcsöt és hagyományokat, útba igazítva a kisiklatott életeket. Sokrétűségében teljesíthetetlennek tűnő feladat, de életünkbe kerülhet, ha visszariadunk tőle. Választottaknak és választóknak tudatra kell ébredniük, tudatosítaniuk kell a veszélyt, az elodázhatatlan, a lehető legszélesebb társadalmi támogatással megvívandó, ám sajnos elkerülhetetlen áldozatokkal járó történelmi feladatot: megacélozva harcba küldeni és uralomra juttatni az emberi erkölcsöt és tudatot, elhárítani a veszélyt az ember, az emberiség feje fölül.

Tájolás

A jelen írás adottnak veszi a koronavírus terjedésében megfigyelhetett feltűnő „politikai, geopolitikai tájékozottságot” elemző tanulmányok ismeretét, egyben újabb érveket ismertet arra, hogy a koronavírus mesterséges, és mint ilyen lehet, hogy eleve a háttérhatalom eszközeként jelent meg, de bizonyítottan azzá vált. Ennek okait, indokait, következményeit, a belőlük levonható következtetéseket összegezték előző írásaink is, amelyek kulcsfontosságú megállapításaira itt csak szükségszerűen térünk ki. (Ld. az interneten: Mi mindentől féltsük a kormányt? – A vészkiáltás ma már nem elég. A koronavírusnak nem lenne oka, csak következményei? – Világjárvány, nem véletlen, hogy a fő kérdés említésre sem kerül! Ha természetes a koronavírus – vége lesz; ha mesterséges – végünk lesz?) Az említett írásokban, a jelenlegiben is elsősorban világproblémákról esik szó, szem előtt tartva, hogy országunk része a világnak, amely most, velünk együtt nem akármilyen bajba került.

Szabadalmaztatott koronavírus gyilkol?

A józan emberi tudat uralmának visszaszerzéséért megvívandó tudati harccal egyidejűleg a nemzeti és nemzetközi szervezeteknek, ha késve is, de összehangoltan neki kellene látniuk a bűnösen elhanyagolt fő kérdés ellenőrzött és bizonyított megnyugtató tisztázásának. Bűnösen, mert még említésre is alig kerül, s a legilletékesebbeknek minősítendő kormányok is gyanúsan mellőzik. Mintha nem is érdekelné őket a saját teendőiket alapvetően meghatározó kérdés, hogy a koronavírus természetes, vagy mesterséges, honnan eredt, honnan tűnnek elő a mutánsai, milyen kapcsolatban áll a háttérhatalmi klikkel, különösen annak leggyanúsíthatóbb részeként fellépő gyógyszeripari maffiával. Kik és milyen céllal gerjesztik a bebeszélésük szerint a vírus által előidézett, a létfenntartó emberi tevékenységet lebénító világválságot, holott azt az évtizedek óta bejelentett háttérhatalmi világuralmi szándék megvalósítása, azaz a javak újrafelosztása követelte meg.

A világsajtó szerint a wuhani virológiai laboratórium, a WHO szerint a wuhani denevérek, vagy tobzoskák a gyanúsítottak, ám egyik sincs bizonyítva. Ugyanakkor az egész világ gyanús következetességgel elfeledkezik arról, ami pedig kezdettől fogva a szeme előtt volt, minden fő elemében, ellenőrizhetően bizonyítva. A „Nature” tudományos folyóirat, az interneten is olvasható anyagaiban 2015-ben közölte, hogy az amerikai Fort Detric katonai laboratóriumnak sikerült a koronavírust úgy módosítania, hogy emberről emberre terjedjen. Hihetetlen, de e tudományos közlés nemcsak a WHO, hanem a járvánnyal foglalkozó valamennyi orvos és politikus figyelmét mind a mai napig elkerülte! Sőt valakik szorgosan gondoskodnak róla, hogy mindig Wuhan jusson az eszükbe. Hallgatás övezi azt is, hogy a fort-detricki vírust szabadalmaztatták, s az egyik tulajdonosa Bill Gates és felesége Alapítványa. Az Alapítvány, az angol kormánnyal együtt pénzeli a Pirbright Intézetet, amely koronavírussal kapcsolatos kutatásokat folytat. Az intézet is szabadalmaztatta 2015-ben a vakcina gyártáshoz szükséges koronavírust. Az Európai Szabadalmi Hivatal 2018. november 20-án bejegyezte a szabadalmat. Gates, de Soros is, bevásárolta magát a wuhani virológiai intézetbe is. Mindezek ismeretében azt sem lehet kizárni, hogy a wuhani és a fort-detricki vírus egy és ugyanaz. Gates 2017 óta többször „megjósolta”, hogy fennáll súlyos világjárványok veszélye. A szabadalom birtokában 2019 október 18-án, Event 201 elnevezéssel, New Yorkban hatvanöt millió áldozatot követelő, súlyos gazdasági válságot kiváltó világméretű koronavírus járvány szimulációs gyakorlatot tartott. A róla készített videót is feltették az internetre, mutatva, hogy a davosi találkozókról ismert háttérhatalmi személyiségek vettek részt rajta. Mi minden meg nem történik, de ugyaneznap kezdődött Wuhanban a Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) 7. Hadi Világjátéka. S mit ki nem fundál Fortuna istenasszony, az USA 172 versenyzőjével ezúttal nem jutott be az első hatvanba. Nem nyert egyetlen aranyérmet sem, míg Kína 133, Oroszország 51 aranyérmet szerzett. A 25. helyezésével és 1 aranyérmével nemcsak Magyarország előzte meg az USA-t, hanem Albánia, Bahrein, Ruanda és egy egész sor más ország. E számok láttán kiben nem merülne fel a gyanú: miféle versenyzők voltak azok? Mintha más feladatra koncentráltak volna. Kína meg is vádolta az USA-t, hogy a katonai sportolói hurcolták be a koronavírust, amit az is alátámasztott, hogy Wuhanban a járvány a verseny befejeződése után a vírus lappangási idejének a leteltét követően robbant ki.

Számos más kérdés is követel magyarázatot. A járvány miért mégis az USA-ban dühöng megfékezhetetlenül és szedi a legtöbb áldozatot kezdettől fogva egészen mostanáig? Ahogy a gyanút más irányba terelő fura jelenség is, amit bárki megfigyelhetett. A vírus által megtámadott valamennyi országban az első naptól kezdve mindenhol rendelkezésre állt a kék-keresztcsíkos fehér védőruházat. Arra számítva, hogy szükség lesz rájuk, valakiknek ezt korábban le kellett gyártaniuk, s valakiknek előzőleg meg kellett vásárolniuk.

A tolakodó kérdőjelek ugyancsak azt erősítik meg, hogy a vírus nem természetes, nem is gondatlanságból elszabadult vírus terjed, hanem valakik szabadalmaztatott, emberről emberre terjedő vírust terjesztenek. Szabadalmaztatni ugyanis csak ember által alkotott termékeket lehet! Természet alkotta képződmény nem szabadalmaztatható! Ez perdöntő jogi bizonyíték rá, hogy mesterségesen létrehozott vírusról van szó. Az pedig nem terjed önmagától. Akkor pedig az emberiség elleni bűncselekménnyel állunk szemben. Olyan tényállás, amelyet a közember idejekorán észrevetthirdetett. Nem úgy a nemzetközi szervezetek, a WHO, vagy a kormányok, a titkosszolgálatok, amelyeknek a vírus szabadon engedőit, vagy a terjesztőit ki kellett volna nyomozniuk. A tömegtájékoztatási eszközöknek is ezt kellett volna követelniük. De senki nem tett semmi hasonlót, pedig ha legalább beindították volna a szigorú nyomozást, másképpen nézne ki a vírus elleni védekezés és a háttérhatalom elleni harc. Ágaskodik a másik nagy kérdés: miért nem tettek egyetlen komoly lépést sem ebbe az irányba?

Mindezek ismeretében a vírus eredetét az emberiség ellen globális háborút vívó, a nekik nem tetsző országokba hol demokráciát, hol szexuális korcsosulást, hol migránsokat, hol vírust exportáló nagyhatalmak fegyvertárában kell keresni. Június közepén még az amerikai CNN is elismerte, miután több nemzetközi tekintélyű lap feszegette és bizonyítottnak vélte, hogy a koronavírus Kína, a WHO, Antony Fauci (a CDC vezetője, az USA járványügyi illetékese), valamint Bill Gates alapítványa által egyeztetett elképzelés szerint jelenhetett meg Wuhanban. Nyugtalanító, cinkos, de kiderülhet bűnös eljárás, hogy mindezek ellenére sem a WHO, sem az ENSZ, sem a kormányok, sem az orvosok, sem a politikusok nagyobb része, sem mások nem még csak nem is feszegetik ezeket az alapvető kérdéseket. Hihető-e, hogy fort-detricki vírus szabadalmazásának ténye, és a wuhanival esetleges azonosságának lehetősége el sem jutott el egyikükhöz sem? Úgy mennek el az erre utaló tények mellett, mintha nem is léteznének. A megtévesztésben, a célzatos tájolásban, a passzív védekezést jelentő oltás egyedüli üdvözítő voltának hangsúlyozásában viszont szuper aktívak. Ha mindezt ok-okozati vonalba állítjuk, törvényszerűen felmerül egy másik súlyos megválaszolandó kérdés: vajon mennyire széleskörű az a bizonyos „nem létező” összeesküvés? Az életünk forog kockán, ha valaha, most kötelező az egyenes beszéd az illetékesek részéről.

E szempontból nagyon is figyelmet érdemel, hogy külföldi, de a hazai orvosok, illetve politikusok többször megerősítették: a beoltott személyek is lehetnek fertőzőek, s újra meg is betegedhetnek. Az illetékeseknek meg kell érteniük, a közemberek szemében ez nem jelent mást, mint hogy a vakcina nem védőoltás. További kétségeket keltenek bennük az elszórtan más betegségeket előidéző egyes vakcinák mellékhatásai is. Nálunk még naponta győzködik is őket, hogy ezekről „kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.” Ám ha erre merészkednek, oltásellenesnek kiáltják ki őket nálunk is, más országokban is. Pedig az emberek világszerte kíváncsiak rá, hogy van az, hogy halálos kór fenyegetése alatt önmaguk választhatnak a féltucatnyi vakcinából, nem pedig az orvos, kellő kivizsgálásuk után dönt róla. Mindezek okán sokan látnak logikát abban az álláspontban, hogy a zöld útlevelek minden egészségügyi értelmet nélkülöznek. Az egészséges emberek hátrányos megkülönböztetése jogilag értelmetlen, törvény- és alkotmányellenes. Vannak helyek, ahol már tiltják is a vakcina-útlevelek használatát.

Ezért figyeljük is majd meg, a háttérhatalom hazai ügynökei az „oszd meg és uralkodj” stratégiáját követve a negyedik, vagy további hullámokért minden országban azokat a honfitársaikat fogják okolni, akik nem oltatták be magukat, de akik ugyanolyan egészségesek, mint a beoltottak. Nem azért nem oltatták be magukat, mert nem hisznek a hitelt érdemlő politikai vezetéseiknek és orvosaiknak, hanem mert nem hisznek a háttérhatalom haszonéhes agresszív élcsapatának, a nemzetközi gyógyszer-maffiának, amely nyíltan nyomást gyakorol a nemzeti kormányokra. (Ld. Argentína, Brazília, Tanzánia, India, stb.) Jogosan járhatna el így a nyugat-európaiak zöme is, de ők, sajnos, hisznek a hitelt nem érdemlő kormányaiknak, még a nyíltan nemzetgyilkos politikát folytató vezetőiknek is.

Suszter maradjon a kaptafánál!

A háttérhatalom által kiváltott globális válsághelyzet történelempolitikai félreértelmezését és félremagyarázását szemlélteti az is, hogy világszerte politikusok tömkelege hiszékenyen és elővigyázatlanul próbálja rávenni az embereket szükséges, vagy szükségtelen egészségügyi eljárásokra, orvosok pedig nagy számban elővigyázatosan, de kitartóan a világpolitikai kérdések mélyebb, vagy eltérő elemzésére. Félreértés ne essék, politikus is nyilváníthat véleményt egészségügyi kérdésben, orvos pedig politizálhat. De mostanában mindketten folyamatosan, kampányszerűen olyan állításokkal bombázzák országaik közvéleményét, amelyeknek nem szakértői. Vajon honnan és mit tudhatnak a vírusról és terjesztőiről azok a politikusok és orvosok, akik nem szűnnek meg fenyegetni, hogy a koronavírus itt marad közöttünk, csak tíz év múlva enyhül influenzává, mindenkit utolér, aki nem oltatja be magát, de a beoltottak is újra elkaphatják. Harmadik és további oltások kellenek, új vakcinára lesz szükség a mutánsok ellen. A koronavírus gyorsan és feltűnően széles körben mutálódik, s lehetetlen nemcsak megelőző, hanem időben követő oltási protokollt is kidolgozni. Fenyegető éllel halljuk, hogy a járvány csak azok számára ért véget, akik beoltatták magukat. Fájó, de ki kell mondani, még megnyugtató jóindulattal sem szabad félrevezetni az embereket: a járvány senki számára nem ért véget! Mindezzel a háttérhatalom kezére játszanak, a társadalmi megosztottságot mélyítik. Sokszor szereplő szakértőnk és egyik közismert politikusunk kijelenti, Magyarországon nem lesz negyedik hullám. Mások viszont esküsznek rá, hogy lesz és szeptemberre-októberre várható. Eközben azonban azt is közlik, hogy már nyakunkon a negyedik hullám. Sőt, több illetékes állítja, hogy az elkövetkező évek a járványok évtizede lesz! Milyen, honnan szerzett, vagy kapott információ alapján állítják?

Ez is érdekelheti:  Puccs zajlott le Liberisztánban úgy, hogy észre sem vettük?

Hasonló kijelentésekkel nem az a fő baj, hogy fenyegetést is tartalmaznak a kételyek miatt az oltástól ódzkodókkal szemben, hanem hogy azt a látszatot keltik, mintha senki mással nem állnánk szemben, csak egy legyőzhető, már-már legyőzött vírussal. Naivitás, önbecsapás és megtévesztés úgy tenni, mintha a vírus a politikusok óhajára, vagy parancsszavára eltűnne. Rajtuk egyáltalán nem, de még magán a víruson sem múlik, hanem – sajnos – a háttérhatalmi senkiken, akik nem elégednek meg azzal, hogy valakik, hanem mindenek akarnak lenni. Addig nem múlik el a veszély, amíg őket nem ártalmatlanítjuk. Meg is jelent a negyedik hullámba sorolt még veszélyesebb delta, majd a delta plusz mutáns. Politikailag ez is tájékozott: elsősorban, de nem váratlanul Oroszországban dühöng, ám vesztegzárra kényszerítette már Lisszabont is, nem beszélve a hamisan a szülőhelyének beállított Indiát, majd Izraelben is felütötte a fejét, ahol megállapították, hogy a Pfizer nem elég hatékony ellene. Sajnos, nincs vége a világjárványnak. Elkerülhetetlenül lesznek újabbak mutánsok és újabb áldozatok mindaddig, amíg a világ gyökerénél fogva nem írtja ki a vírust, s terjesztőit nem ártalmatlanítja. Tragédia, hogy az illetékesek közül ezt biztosan sokan értik ugyan, ám kimondani kevesen merik. Pedig már az is közismert, a kvantumfizika bizonyította, hogy a gének, vírusok elveszthetik anyagi mivoltukat, és elektromágneses hullámok alkotóelemeivé válhatnak. Majd újra megjelenhetnek anyagként, ahogy viselkednek a fotonok, elektronok és más elemi részecskék is. A koronavírus génjei is átmehetnek elektromágneses hullám állapotba, néha eltűnnek, majd újból megjelennek. Ez céltudatosan is előidézhető, azaz távirányíthatóak, ami magyarázatul szolgál a koronavírus megismert alkalmazkodó politikai-geopolitikai viselkedésére. Háttérhatalmi politikai szükségletek szerint terjed, figyelmen kívül hagyva éghajlati, természeti, évszaki körülményeket, amelyekre pedig a természetes vírusok mindeddig igencsak érzékenyek voltak. Ezért a világ államhatalmi és a közegészségügyi hatóságainak be kell látniuk, a közembernek nehéz figyelmen kívül hagyni, amikor ugyanerre hivatkozva a génmódosításos vakcinákról komoly tudósok állítják, hogy ily módon átprogramozhatják a beoltottak, majd a leszármazottaik immunrendszerét. Ugyancsak orvosi vélemény, de megnyugtatóbb, hogy a hagyományos módszerrel készült orosz és kínai vakcina nem jelent ilyen veszélyt, mert már hosszú ideje alkalmazott, ismert kockázatú eljárásokon alapul. Az EU vezetése, a WHO, a háttérhatalom ügynökei, vagy részei, ezért ódzkodhatnak felvenni az alkalmazható vakcinák közé. A számos egyéb bizonyíték mellett e tény is mutatja a háttérhatalmi összeesküvés kiterjedtségét.

Mindezt érzékelve, a közemberek egyre több országban érzik, nem jó jel, ha politikusok fő tevékenységként orvosolnak, orvosok pedig politizálnak. A két szakma közötti átjárást nem tekintik tilosnak, de az tárgyilagos együttműködésben nyilvánuljon meg. Ám úgy látják, az előtérben szereplő politikusok és orvosok nagy részének álláspontjai inkább a háttérhatalmi szándékokkal kerülnek összhangba, hiszen a világpolitikai háttérről egy szót sem ejtenek a lakosságaik tájékoztatására, kizárólag a védekezésre, annak is csak egyetlen módozatára szorítkoznak. Teszik ezt midőn a hatalmi ágazattá vált, s globalista befolyás alá került tömegtájékoztatási eszközök félelemkeltő, terrorizáló, társadalmi tudatot és immunitást gyengítő gyanúsan szorgos tevékenységével kiegészülve, sajnos, egyikőjük sem eredménytelen. A szakmáik által megkövetelttől eltérően cselekszenek, akarják, nem akarják, fokozzák a tisztázatlanságokat, s ezzel a pánikot. A legsúlyosabb tévedés, hogy számukra a fő kérdés szinte nem létező kérdés, hanem, igaz, elismerést érdemlően, a napi gyakorlati problémák operatív és áldozatkész megoldására törekednek. Holott érezniük kell, ezzel csak kezelik a problémát, de nem oldják meg.

Mindkét foglalkozás képviselői tudhatják pedig, az ilyesmi feltűnő és a közember sejt mögötte valamit. Teljes joggal, mert van is, esetenként nem is akármi. Jelzi, megerősíti ezt az a körülmény, hogy ugyanakkor az orvosoknak jelentős és növekvő része, valamint a politikusoknak egy kis része az uralkodóvá mesterkedett, a háttérhatalmi törekvésekhez igazodó állásponttal szöges ellentétben álló véleményen van. Álláspontjukat tudományosabban, illetve politikusabban, gazdagabb, szélesebb és kritikusabb szakmai-politikai érveléssel védelmezik. Ha ezek az ellentétes irányú fejlemények folyamatossá válnak, bizony továbbra is kételyeket szülnek.

A háttérhatalmi maffia nyomulása nyilvánosságra hozott kidolgozott rendszer szerint történik (A közismert Rockefeller-jelentés, a davosi WTE meghirdetett Nagy Újraindítási programja, stb.). Kidolgozói, eszközei, végrehajtói, cinkosai a háttérhatalom tagjai, vagy lefizetett, érzékenyített szervezetek és személyek hálózatai a nemzeti és a nemzetközi szervezetekben, a nyugat-európai és néhány más kormányban, s a tömegtájékoztató eszközökben. Együtt szervezik az eltúlzott klímavédelmet, a génmanipulált termékek terjesztését, a betolakodó migránsokat, a társadalmi-gazdasági tevékenység mesterséges leállítását, akárcsak a világjárványt. Rendszer ellen pedig nem lehet sikeresen harcolni alkalmi és részleges intézkedésekkel, csak még alaposabban átgondolt és kidolgozott, mindenre és mindenkire való tekintet nélkül érvényesítendő embertudatos rendszerrel. Azaz kell új világrend, de nem háttérhatalmi, hanem emberi. Ehhez szükségesek, de nem elegendőek a vírus és állandóan megújuló mutánsai elleni oltási kampányok, amelyek szükségszerűen mindig le lesznek maradva a tervszerűen és meglepő geopolitikai irányultságú újabb mutánsoktól, vagy az újabb vírusoktól. Politikai elszántság kell az ellenrendszer kidolgozásához és bevetéséhez, ami egy kis országnak, vagy az országok kis csoportjának erőn felüli feladat. Ám muszáj próbálkozni mindenkinek, szövetségeseket keresve. E célt is szolgálhatja a magyar kormányfő által az EU megreformálására tett javaslat. Lehetetlennek nem tűnik akár egy magyar módszer, vagy rendszer kidolgozása sem, amire utaló szándék mintha felfedezhető lenne. Döntő azonban egy nagyhatalom kezdeményezése, élre állása lenne. Erre azonban nem látszik szándék. Pedig amíg ez nem történik meg, háttérhatalomnak, a kormányoknak, nemzetközi és nemzeti szervezeteknek könnyű dolguk van: mindenért a személytelen vírust hibáztathatják. Orvosok, politikusok, újságírók szüntelenül és folyamatosan a vírus elleni összefogásra hívják fel az embereket, holott világossá vált, ha végezni akarunk a vírussal, a háttérhatalom ellen kell összefogni. Így vethetünk véget a világjárványnak, mert enélkül az csak akkor ér véget, amikor a vírus teljesíti a háttérhatalom aljas szándékait. A kormányok elkövették azt a talán jóvátehetetlen hibát, hogy cinikusan, sok nyugat-európai kormány cinkosan hallgat a járvány és a háttérhatalom összefüggéseiről, holott már maga a háttérhatalom sem titkolja, hiszen nyíltan végzi üzelmeit.

A rendszerre utal más körülmény is. Virológiai szakértők nyíltan beszélnek róla, a mutánsok természetellenes módon olyan gyorsan jelennek meg, hogy a gyógyszeripar nem bírja őket követni. Nem biztos, hogy így van, sőt lehet, hogy a gyógyszeripari maffiának pontosan ez az érdeke. Ezért arra kell számítanunk, hogy az újraoltásokat évekre elhúzzák. Sőt eleinte lebegették, de ma már orvosok és politikusok egyaránt határozottan állítják az is lehet, hogy „együtt kell élnünk a vírussal”, kimondják „a vírus mostantól itt marad velünk, csak a nyájimmunitás kialakulása nem jelent majd akkora terhet az egészségügynek”. Nem mulasztják el hozzátenni, aki nem oltatja be magát, az veszélyben van, és előbb-utóbb mindenkit utolér a vírus, aki nincs beoltva. Honnan tudják, hogy velünk marad? Sejtenek, sejtetnek valamit, de nem mondják ki. Egy bizonyíték nem sok, de annyit sem említenek, csak egyre fenyegetőbben hajtogatják a magukét. Pedig kielemezhetnék, Boris Johnson angol kormányfő miért kért kötelezettségvállalást a G7 tagországának vezetőitől annak elősegítésére, hogy 2022 végéig a világ teljes lakosságát be lehessen oltani a koronavírus elleni vakcinákkal? A WHO miért kontárkodik, mikor nem tud tisztán izolált vírust bemutatni? Ekkor pedig már nem az a kérdés merül fel, hogy mi ellen, hanem mi célból akarják a Bill Gateshez, Klaus Schwabhoz, György Soroshoz hasonló háttérhatalmi ügynökök és cinkosaik beoltani az egész világot, ráadásul olyan vakcinákkal, amelyeket az orvosi szakma jelentős része kísérletinek tart?

Tagadhatatlanul van ésszerűség abban, hogy egyre több országban kételyekkel fogadják a feltehetőleg jóindulatból túlhangsúlyozott tételt is, miszerint „a vírusra csak az oltás a megoldás!” Az okos politikának a jó stratégiáról is képesnek kell lennie áttérni a jobbra. Nem akármilyen ellenfelekkel állunk szemben, ezért szükséges lenne minden egyéb eszköz, módszer, főleg a sikereket felmutató lehetőségek számbavétele, alkalmazása. Például Mexikóban, Peruban az egészségügyi hatóságok és szakértők szerint az ivermectin alkalmazásával megszűnőben van a koronavírus miatti halálozás. Az ivermectin legyőzi a vírust is és a Covidnak nevezett betegséget is, bármelyik szakaszában, sőt a kialakulását is megelőzi. Más országokból, de magából az USA-ból is biztató hírek érkeznek e gyógyszerről. India (ahol Bill Gates ellen per folyik halált okozó más vakcinái miatt) hivatalosan meg is vádolta a WHO-t, hogy szándékosan elhallgatta és hiteltelenítette a közel 100 %-os hatékonyságú, ráadásul a vakcináknál sokkal olcsóbb ivermectint. A közelmúltban a WHO „nem ajánlása” ellenére el is rendelte az ivermectinnel történő gyógyítást, aminek köszönhetően ott is esett a fertőzések és elhalálozások száma. Az amerikai és a német ügyvédi kamara vezetésével több mint ezer ügyvédből és tízezer szakorvosból álló csoport bírósági eljárást indított a CDC (Centers of Disease Control and Prevention, Betegségek elleni védekezés és megelőzés központjai az USA-ban és néhány más országban), a WHO és a Davosi Csoport ellen, emberiség elleni bűncselekmények miatt. Bíróság elé állíttatják Anthony Faucit, a nyilvánosságra jutott információk szerint hazaárulás, sőt az emberiség elleni bűncselekmények miatt, mert hamisan nyilatkozott a járványról és az oltási kampányról. Tizenegyezer szakember megkérdőjelezhetetlen alap és bizonyítékok nélkül nem tenne ilyen komoly lépést.

Nekünk sem kellene eleve lemondanunk a hatékonynak bizonyult ivermectinről, vagy a hasonlóan sikeres kubai abdaláról, sem egyéb gyógymódokról, de szóba sem kerülnek. Mintha megbabonázott volna bennünket is a gyógyszermaffia. A védőoltásnak szánt vakcinák hatásának és következményeinek körültekintő előzetes vizsgálata a gyártónak és a felhasználónak is megkerülhetetlen törvényi kötelezettsége, amit a szakemberek világszerte egyre inkább hiányosnak ítélnek. A megdolgozott, s a védekezésből csak az oltást ismerő sajtó pedig folyamatosan fenyeget: „Csak idő kérdése: aki nem oltatja be magát, megfertőződik”, vagy „Előbb-utóbb mindenkit utolér a vírus, aki nincs beoltva”. Csakhogy éppen e körülmény erősíti meg a kormányok által is kimondandó tételt, hogy az emberiség háttérhatalmi összeesküvéssel áll szemben. Miért nem siettetik, miért nem siet, sőt feltűnően késlekedik az oltással a háttérhatalom egyik kedvence, az összetákolt elzsidósított ukrán vezetés? És – nyilván egészen más okokból – miért nyeri meg az oltási versenyt a NATO-nak (azaz a háttérhatalomnak) stratégiailag fontos Málta? Avagy Izrael, ahol a Pfizerrel és más génmódosító vakcinákkal rekordszintű volt az átoltottság, most viszont berobbantak más vírusfertőzések?

A két év alatt lezajlott említett események és jelenségek a semleges világpolgárnak, közembernek is inkább azt bizonyítják, hogy vírust és védőoltást egyaránt a háttérhatalom állítja elő, s addig húzza el a járványt, ameddig az emberiség meg nem békül az általa javasolt világkormánnyal, az ő rasszista világkormányával. A gyógyszermaffia nem érdekelt az elhunytak boncolásának tiltásában sem, nehogy megállapítható legyen a halál oka, ami megkönnyítené a védekezést, netán még pontot is tehetne a kételyek egy részének a végére. Ha ez csak látszat, de valójában nem így van, az illetékes orvosi és politikai hatóságok miért nem tisztázzák? Nem elfogult szóbeli esküdözéssel, hanem tárgyszerű, tudományos tényekkel, bizonyítékokkal. A világpolgár és a közember egyre inkább elcsodálkozik azon is, hogy megváltozott a védőoltás fogalmi tartalma is. Azelőtt megkapta a védőoltást a kolera, malária, vagy más betegségek ellen, és az meg is védte azoktól. Legfeljebb sok év eltelte után kellett ismételni. Most, anélkül, hogy szüksége lenne rá, nem is meghatározott betegség, hanem valami vírus ellen kell felvennie egy védőoltásnak nevezett vakcinát, amely azonban, ahogy az orvosi vélemények immár egyhangúan kimondják, nem védi a fertőzés ellen az egészségeseket, a beoltottak ismét elkaphatják a fertőzést, kell második, harmadik oltás is, sőt esetleg további „emlékeztető” oltások. Már be is jelentették, hogy a Pfizerből kell harmadik. Mindez magyarázatot követel, amit azonban hiába várunk. Ezek után nem is várni kell, hanem cselekedni. Különösen annak a nyilvánosságra hozott ténynek a tükrében, hogy az angliai közegészségügyi ügynökség közzétett adatai szerint hatszor nagyobb a halálozási arány a beoltottak körében, mint a be nem oltottaknál. Közismert, hogy az adatokkal lehet manipulálni, de ez azért egy hivatalos szerv közlése, és lényegesen nem térhet el a valóságtól. E világszerte ismertté vált tényekből, orvosok szerint az is kiderült, hogy az oltás nem elég a Covid legyőzésére és nincs is ellene kidolgozott orvosilag jóváhagyott kezelési módszer sem. Egy magyar vegyész biokémikus azt is állítja, hogy az oltással (a kínai vakcina kivételével) bevitt szintetikus tüskefehérje nem bomlik le, hanem hullámgenetikailag aktivizálható marad.

A mindezek ellenére immár világméretűnek mondható oltási siker sem elég azonban a gyógyszer-maffiának; emeli a tétet. Az USA-ban, májusban a hírközlő szervek közölték, hogy az egészségügyi hatóságok teljes védettséget akarnak elérni az egyetemeken. Mivel azonban sok hallgató megtagadja az oltást, bejelentették, ha felveszi az amerikai vakcinát, egy évig tandíjmentességet kap. Oda-vissza ingyenesen utazhatnak az oltásra jelentkező állampolgárok is, még nyereményeket is ígérnek nekik. Ilyesmik már a szomszédságunkban is jelentkeznek. Ajándék, kedvezmény, vakcinalottó, stb., lám azzal sem törődnek, hogy az ilyesfajta, a háttérhatalomtól aztán nem várható ingyenesség még gyanúsabbá teszi a dolgot. Ám nem feledkeznek meg továbbra sem a kényszerítő intézkedésekről: pénzbírság, mozgáskorlátozások, alanyi jogon járó kedvezmények megvonása, bizonyos foglakozási csoportok kötelező beoltása, stb. Tőkés világban, ahol a profit ural mindent, s ahogy a sokasodó jóslatokból kikövetkeztethető, lesz ebből félévenkénti, netán még havi „frissítő” oltás is.

A gyógyszermaffia azt is elérte, hogy az USA-ban június közepén hivatalosan kihirdették, nem kell többé jelenteni a védőoltás következményeként keletkezett egyéb megbetegedéseket és statisztikát sem kell vezetni róluk. Íme, az örök élet titka, egyszerűen nem kell nyilvántartani az elhunytakat. A világ látja mindezt, s egyre inkább rájön arra is, hogy ez nem amerikai, hanem Bill Gates, Schwab, George Soros féle háttérhatalmi rendszer módszere. David Swanson, amerikai háborúellenes aktivista összeállítása szerint az USA 1945 óta indított háborúiban hasonló célok érdekében 20 millió embert ölt meg, 36 kormányt döntött meg és 85 külföldi választásba avatkozott be, 50 külföldi államfő ellen szervezett merényletet (Fidel Castro ellen közel százat, de mind eredménytelenül). Ez nem az amerikai nép érdeke, nem is ő teszi! Egyre inkább választ követel az a kérdés is, hogy kiknek az ügynökei az amerikai kormányok?

Kövessük a világot, de hallgassunk e kérdésekben is az évezredes emberi tapasztalat alapján kialakult tudással párosult tudatunkra, amely azt mondatja velünk, hogy minden természetes vírusnak vége lesz; védőoltással, vagy anélkül. Ha a koronavírus mégis itt marad, az újabb, immár szükségtelen bizonyíték lesz rá, hogy mesterséges, háttérhatalmi, s az a célja, hogy nekünk legyen végünk!

Ez is érdekelheti:  Iskander csapódott a NATO oktatói közé Ukrajnában

Tudatformáló egyetemek felelőssége

Az emberi tudatot a társadalmi körülmények, intézmények alakítják. És maga az ember, akinek nemcsak oda kell figyelnie rá, hogy milyen irányba terelik, hanem önmagának is formálnia kell a tudatát. Jelenleg olyan nemzetközi helyzetbe kerültünk, hogy ezt nemcsak jogként, hanem létünk védelmében kötelességként kell kezelnünk. A választóknak is, de különösen az őket képviselő választottaknak. Az emberek érzékenyek a tudatformáló fejleményekre, ahogy a kínai Fundan egyetem tervezett létesítése kapcsán kialakult váratlannak nem nevezhető ellentmondások is mutatják.

Nemzetellenességéből és nemzetidegenségéből adódóan minden kormányintézkedést kontrázó neoliberális ellenzék színészkedő fogásokat sem nélkülöző tiltakozásait józan tudattal nem lehet még latolgatni sem. Ám a józan tudat azt is mondatja, az ellenzéktől elkülönülő ellenzők félelmét talán nem is annyira maga a Fundan, mint az hozta felszínre, hogy nagyon is negatív tapasztalat alakult ki két másik már létező nemzetidegen egyetemmel kapcsolatban. A közismert tények alapján kétség nem fér hozzá, hogy a háttérhatalom érdekeit szolgáló Soros-féle Közép-európai Egyetem (CEU) kifejezetten a nemzetellenes és nemzetidegen ellenzék újratermelődését, párhuzamos államának kialakulását segíti elő. Ennek elnézése és eltűrése oly mértékben szembe megy a magyar nemzeti érdekkel, hogy messze meghaladja a puszta óvatlanságot. Az a feltételezés pedig megbocsáthatatlan politikai naivitás, hogy a kormányszervek által jogosulatlanul és jogtalanul egyházi rangra emelt EMIH zsidó vallási szervezetnek felháborítóan átjátszott Zsigmond király egyetem magyar hazafiakat nevel. Azonnal át is nevezték Milton Friedman Egyetemnek, s egyetemektől szokatlanul utcai hirdetésekkel keres hallgatókat városszerte. E tapasztalatok ismeretében, minden esetleges szerződéses kikötés ellenére is, ki képes megjósolni, hogy kiket nevel majd a Fundan? A tudatnevelés pedig – hatalmi kérdés. Lehet, az ellenzők nem alaptalanul tartanak tőle, hogy bár az előző kettőtől eltérően a Fundan előnyökkel is járhat, az ugyancsak külföldi indíttatása, támogatottsága miatt az illetékes kormányszerveink őt sem tudják majd kordában tartani, ahogy a másik kettőt sem. Amire, sajnálatosan, különösebb törekvés nem is fedezhető fel.

Közvéleményünk idegeit az is borzolja, hogy illetékeseink azt sem tudják/akarják megakadályozni, hogy nemzetidegenek, másvallásúak, vagy LMBTQ szóvivők „érzékenységi napokat” tartsanak oktatási intézményeinkben. Pedig tudják, hogy nem magyarságtudatra „érzékenyítenek”, s nem is arra buzdítanak, hogy 2022-ben szavazz a Fidesz-KDNP-re! Mindehhez hozzájön az oktatás nem átlátható kiszervezése alapítványokba, amelyek kuratóriumának és vezetésének politikai irányultságát nem lehet előrelátni. Az anyagilag bőkezűen támogatott, de a rendszerváltás óta is alapvetően neoliberális és nemzetidegen kézben maradt tömegtájékoztatási, tudományos és művészeti vonal sem magyar hazafiakat nevel. Nos, ha mindebből a hazafiak levonják, és le is kell vonniuk a következtetést, csak azt állapíthatják meg, hogy a mai és a jövő korosztályok jelentős részének a tudati nevelése nem a magyar Magyarország fejlesztésének irányába mutat, s csak remélni merik, hogy még kijavítható átgondolatlanságról van szó.

Ez az ellenzéki mocskolódástól megkülönböztetendő figyelmeztetés elősegítheti a magyar nemzeti tudat követelményeit kielégítő egyezmény aláírását. Az ellenzék fröcsögésétől függetlenül (amely egyébként nem is bírálja magát az előbb ismertetett oktatáskezelési irányvonalat) a hazafiak annál inkább nem mehetnek el szó nélkül mindezek mellett, hogy hazánkban a nemzetidegenek és az új külföldiek érdemtelenül egyre nagyobb előnyökhöz jutnak. Mégis ők vádolnak bennünket etnikai diszkriminációval, és ami még érthetetlenebb, a vezetőink folyamatosan csak védekeznek, hátrálnak ebben az eszmei harcban. A Fundannal kapcsolatos kételyekhez hozzájárul az a szembeszökő körülmény, hogy ma már talán nincs is olyan jelentős település az országban, ahol ne lenne legalább egy kínai étterem, vagy diszkont. Például Budapesten, a Flórián tér ötszáz méteres körzetében hat kínai diszkont és hat étterem van. Sok más helyen is hasonló a helyzet. Ezért kimondható, az a normális hazafi, aki mindezt nem tartja normálisnak, s az nem jár el normálisan, aki mindezt engedélyezi, elnézi, támogatja. Mire fel ez a kínai nyomulás? Nem vesszük észre, hogy sorvasztják a magyar kézműves ipart és a magyaros vendéglátást, s hogy mindennek tudati következményei is vannak? Akárki, akármit is állít, akármilyen nemes elveket hív segítségül, ebben a legnagyobb baj nem az, hogy kínaiak, hanem hogy nem magyarok és nem is lesznek azok, nem fogják a magyar nemzeti érdekeket szolgálni! S mert meg lehet nevezni más külföldieket és nemzetidegeneket is, a nyugtalanítónál is több, hogy a szemlátomást növekvő és nyomuló nem-magyarságok, akikhez nem-magyar tudat párosul, szintén nem a helyesen meghirdetett magyar Magyarország visszaállításának irányába húznak.

Ne gondolja hát senki, hogy alaptalanul, vagy elítélendő izmusból lázad a magyar tudat. Azért forrong, mert nem akar hozzászokni ahhoz, amihez láthatólag hozzá akarják szoktatni. Két egyetem tevékenységének ismeretében bizonyítottnak is látja, nem az oktatásról van szó, hanem a hatalomról! E szempontból helyes a kormány döntése, hogy ha a beruházás feltételei már ismertek lesznek, akkor a budapestiek 2023-ban népszavazáson dönthessenek, akarnak-e Fundan Egyetemet annak az ellentmondásos fejleménynek ellenére is, hogy a jogi és a gyakorlati előkészítése máris folyamatban van. Remélhetőleg a tudatos magyar hazafiakon fog múlni, s igenlő esetben is szigorúan a magyar nemzeti érdekek fognak érvényesülni.

Majd akkor is, de addig is, más kérdésekben is, hallgassunk arra, amivel mindenki rendelkezik, csak tudatosan mozgósítania kell. A józan eszünkre, magyar nemzeti tudatunkra, ne pedig néhány illetékes illetéktelen sokszor kérdéses tudatos, vagy tudattalan alkalmi buzgóságaira, ismeretlen eredetű indíttatásaira. Képeseknek kell lennünk újra uralni a magyar tudatunkat, mert a háttérhatalmi globalizmus csalóka kényelmi előnyeinek bűvöletében észre sem vesszük, hogy idegen szellemi pórázra kötnek bennünket. Ha felkészült edzett tudattal álltunk volna hozzá a rendszerváltáshoz, ahogy tették az azt titokban előkészítő és irányító nemzetidegen erők, majd a globalizációhoz is, nem könnyítettük volna meg a háttérhatalom dolgát, körültekintőbben alkalmaztuk volna a ravasz informatikai-technikai eszközöket és szolgáltatásokat. Félő, hogy ismét utólag, a járvány lejártával leszünk okosak. Csurka István a „Dr. Utólag visszaemlékezése” c. könyvében tanulságosan írja le, a nemzetidegenek miként teszik a magyarokat „eszköz-ember kellékké”, hogyan lett a magát istennek képzelő Soros György Magyarországon díszdoktor, a legnagyobb magyar drámaíró pedig betiltott és kizárt a saját pártjából. Hogyan akarta Soros rákötni őt is e pórázra, és másokkal hogyan sikerült is neki. Hogyan jutottunk el oda, hogy „egyeduralmat gyakoroljon egy kisebbség egy történelmi nemzet fölött”. Olyan szemléltetően, tényszerűen és élvezetesen, hogy bármely ma politizáló, vagy a politikában eligazodni kívánó honfitársunknak ajánlott elolvasása.

A mindenhol és mindenhova befurakodott nemzetidegenek kezében lévő, az emberiséget tudatosan eltájoló tömegtájékoztatási eszközökkel visszaélve, a világgal ma is el akarják hitetni, hogy az egész „újnormális” katyvasz hívei marxisták és a szocializmust akarják visszahozni. Bár a háttérhatalom lázítja őket, igazság is van abban, amiért lázadnak. Ám mert e lázadás mégsem saját indíttatású, kezdettől fogva tévutakra terelődik, s jelenleg végső soron a háttérhatalmat szolgálja. Kisszámú kivételtől eltekintve, sem ők, sem akik rájuk fogják, azt sem tudják mi az a szocializmus, vagy marxizmus. Még súlyosabb hiba, s azt sem észlelik, hogy mások irányítják őket, ezért harcuk végső „eredményeként” ugyanabban a helyzetben, de inkább rosszabban találják magukat. Ezt látva, esetenként nehéz eldönteni, kit pártoljunk. Majdnem biztos, hogy mindenképpen tévesen döntünk. Előbb nézzük is meg alaposan, kikkel vagyunk körülvéve. Ennek van itt az ideje. Nekünk is a létünkért kell küzdeni. Akárcsak jelenleg minden más népnek. Szerencsénk, hogy valamennyiünknek ugyanaz az ellensége: a háttérhatalom. Csak meg kellene tanulnunk összefogni. Mindenekelőtt visszaszerezni a háttérhatalom és ügynökei által elfoglalt nemzeti és nemzetközi fórumokat és megerősíteni a nemzettudatot.

Mindenhez legalább két fél kell!

Nem büszkeség, hanem hányinger, ami fővárosunkban évek óta a tartalmilag és nyelvtanilag egyaránt értelmetlen „meleg büszkeség”, illetve valójában a ferdehajlamú egyszínűséget erőltető sokszínűség vezényszavai alatt zajlik. Szembe megy a magyar nemzeti, keresztény, családi és nemi tudattal. Mint minden történéshez, ehhez is legalább két fél kell: amelyik e „kultúrát” végzi, és amelyik eltűri. Ismertek is: a nemi korcsosulások törpe, de növekvő, s tetszése szerint randalírozó horda, és a velük szemben túl türelmes rendvédelmi hatóságaink. Szerencsénkre van harmadik fél, a normális elsöprő többség, amely forrong, nem hagyja, hogy kiforgassák a természetes különbözőségeket, amelyek évezredek óta az emberi társadalom éltető erejét képezik. Amíg elsöprő az ereje, addig kell elvégeznie végre a feladatát. Különösen annak ismeretében, hogy mindez élvezi és a továbbiakban még fokozottabban számíthat a háttérhatalom, az EU jelenlegi vezetői, vezető szervei támogatására, azaz rosszabbodhatnak az erőviszonyok. Mutatja ezt, hogy az européereknek már fontosabb az állatok védelme a ketrecektől, mint az őslakos kisebbségek sanyarú sorsa. Tehetetlen, felelőtlen, feladataikat ellátni képtelen, Európa-ellenes és nemzetgyilkos maffiózók. Mint ilyenek, segítik elő minden erővel a genderizmus terjesztését is, támadják a magyar gyermekvédelmi törvényt, térdre akarnak bennünket kényszeríteni, miközben szemet hunynak afelett, hogy az általuk hívogatott, a készbe beültetett idegenek terrorizálják, ölik a saját népeiket. Pöffeszkedve követelik, hogy Oroszország, Belorusz, Magyarország, mindenki úgy táncoljon, ahogyan ők fütyülnek, s öncsonkító szankciót szankció után foganatosítanak bárki ellen, aki nem az ő nótájukat fújja. Az Európai Parlament június végén pedig istent játszva határozatot szült arról, hogy ezentúl a férfiak is szülhetnek. Mintha az ő hatáskörük lenne, közlik a férfiakkal, hogy nagylelkűen megszűntetik egyenlőtlenségüket a nőkkel szemben, immár ők is szülhetnek. Ez már az abnormálist is meghaladó métely. A világban elburjánzott szexuális korcsosulásokat és betegségeket terjesztő „újnormalitást” követelő mozgalmak, útnak indítóikkal és támogatóikkal együtt, szavaik és tetteik alapján nemcsak haszontalan, hanem kártékony tagjai a társadalomnak, s mint ilyenek, a háttérhatalom eszközei. Ki akarják kényszeríteni, hogy ne jó magatartásra, tanulásra, munkára neveljék a kisgyerekeket az iskolában, hanem szexuális elfajultságra. Nem az ő gyerekeiket, mert ők nem tudnak, vagy nem akarnak gyereket csinálni, és erre még büszkék is. Tehetséggel, teljesítménnyel sem képesek kitűnni, ezért elkorcsosult hajlamaikkal hivalkodnak, ez pedig undort és ellenszenvet vált ki. E kaszt, a hagyományos társadalmi életet kifejezetten akadályozva, gátlástalan, s erőfeszítéseket tesz arra is, hogy kiváltságosként elfogadtassa magát a társadalommal, mint valami haladó irányzatot, de még érthető elnevezést sem tudtak kitalálni maguknak, hanem a kimondhatatlan rövidítéshalmazok mögé bújnak. Így, többes számban, mert állítólag már hetvenkét nemi korcsosulás van, s ennyi betűs rövidítés már önmaga ellentétévé válik. Kisajátították a szivárványt, ami az emberiség évezredes hagyománya szerint a béke jelképe; ám a háttérhatalom szolgálatában ezt is az általa betervezett halál jelképévé teszik. Sokszínűség helyett valójában egyszínűséget, az ő egyszínűségüket követelik mindenkitől. Súlyos, másokat fenyegető betegségekkel küszködnek, amivel nem büszkélkedniük kellene, hanem gyógyítani. A pedofilellenes törvény, azaz emberiségellenes törekvéseik elutasítása nagyon fontos ifjúságpolitikai, nemzetpolitikai lépés, amely közvéleményünkben támogatásra talált, így az ebbe az irányba mutató szükségesnél is szükségesebb további lépéseket is meg kell tenni. Nem pedig rendőrségi védelem alatt engedni, hogy Budapesten egy hónapig ízléstelenkedjenek, provokáljanak és építgessék hálózatukat a 2022-es választásokra, majd folytassák ugyanilyen körültekintő hatósági védelem mellett a vidéki nagyvárosokban, miközben a rendőrség az ellenük fellépő normális embereket vegzálja. Genderista érzékenyítésük helyenként már iskolai tananyag, sőt immár LMBTQ-egyenruhát is árusítanak. Ha továbbra is hagyják, hogy bővüljenek és javuljanak pozícióik, az ellenük fellépő társadalmi lázadást pedig elfojtják, eljön az idő, amikor már semmit nem lehet tenni ellenük. Akiktől mindezek függenek, ismerjék már fel végre, hogy ilyen vérlázító esetek nem a magyar tudatot védelmezik, s adják át a helyüket olyanoknak, akik képesek nemet mondani és azt érvényre is juttatni a társadalmilag, élettanilag, erkölcsileg és politikailag káros, veszélyes és sokasodó ferdehajlamú törekvésekre. Parancsoló elérni, hogy megszűnjenek e kaszt alaptalan előjogai, s szigorúan ugyanolyan jogok és kötelezettségek illessék meg őket, mint bárki mást. Mindennek, természetesen, nem a gyógyítandó egyének, hanem a nemzet- és családellenes mozgalmuk ellen kell irányulnia, amely már túllépi az emberi megértés határát; nincs mit megérteni rajta!

Akármilyen érzékeny téma is keveseknek, de nemzeti érdekünk hasonló eljárást követel a tudatra béklyót rakó, kiteljesedését folyamatosan akadályozó, törvényerőre emelt „zéró tolerancia az antiszemitizmus ellen” is. A belőle adódó, a magyar állampolgárokra vonatkozó tudati, szellemi, politikai és egyéb kötöttségek felsorolása tucatnyi kötet tenne ki, de a legutóbbiak közül említünk néhányat.

Nemrég értesültünk róla a Magyar Tudományos Akadémián, az Antiszemitizmus Magyarországon: látszat és valóság című konferencián, hogy Magyarországon a „zsidó-keresztény értékeken” alapul a kormányzás, „a zsidók állampolgári komfortérzete nem megfelelő”, illetve „egyetlen antiszemita megnyilvánulás is eggyel több az elfogadhatónál”. Pár hónappal előbb nem illetéktelentől azt is megtudtuk, hogy „vallásilag pedig keresztény-zsidó gyökerekkel rendelkezünk”, sőt Magyarországot nem is mi magyarok, hanem „zsidók és nem zsidók” lakják. Bizony mellbe vágta választóinkat, hogy nem felelőtlen szájból hallották, hogy Soros György a honfitársunk, akit megvédenénk, ha a származása miatt támadnák, vagy, hogy Magyarországon zsidóknak és nem zsidóknak együtt kell élni, tervezni és megvalósítani a jövőt. A hasonló aggályt keltő meglátásokból nemcsak hiányzik a magyar nemzeti történelempolitikai tudat, hanem a tervezett új globalista világrend szelleme üt át rajtuk, hiszen már el sem hangzik, hogy magyarok vagyunk, hanem „nem zsidóknak” minősülünk. Így aztán nyilván elénk sorolnak a saját tartomány alakítására fellovalt cigányok (Érdemes most már nemcsak ismét utánanézni, hanem meg is nevezni, kik tüzelik fel időről-időre a cigányságot), a hazánkban érthetetlenül sokasodó kínaiak, hollandok, ukránok és mások. Főleg ha egyben még másságiak is. Ez az, amiből a hazafiak, választóink nem kérnek, s tényleg csak azt tudják megismételni, hogy visszautasítják az alaptalan antiszemitizmussal vádaskodást és a hasonló „bölcsességeket”. Akik ilyesmiket próbálnak bebeszélni, ismerkedjenek meg nemzeti tragédiáik okai mellett az antiszemitizmus okaival is, ne csak vakon, idegen indíttatásokat követve ismételgessék vádaskodásaikat. Történészeiknek pedig azt kellene kutatni, hogy számtalan nemzetnek miért épen a zsidókkal van baja évezredek óta, nem pedig más népekkel? Erre miért nem terjed ki a politikusok figyelme sem évszázadok óta? Arról viszont széleskörűen és dicsekvőn tájékoztattak, hogy Magyarország az első EU-s tagállamként jelentette be távolmaradását az ENSZ-nek a dél-afrikai Durbanban rendezendő rasszizmus elleni konferenciájáról, arra hivatkozva, hogy „szinte kezdetektől antiszemita és Izrael-ellenes üzenetek fórumaként működika Neokohn elnevezésű izraeli lap szerint, amelyhez – eszerint – e kérdésben igazodik a magyar külpolitika. Sőt a magyar fél gondosan még külön levélben biztosította a Simon Wiesenthal Központ vezetőjét is a bojkottunkról, századszor leszögezve, hogy „a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben, és teljes mértékben elkötelezett abban, hogy garantálja a zsidó nép biztonságát – ezt a nemzetközi fórumokon is következetesen képviseljük.” S így is van, a szavak egybeesnek a tettekkel. Nem írtuk alá az izraeli népirtó agressziókat és terrorizmust elitélő ENSZ és EU felhívásokat sem. Sőt számtalanszor hangoztatjuk, hogy Izrael mintaállam, csak nemzetközi színtéren „elfogult és igazságtalan módon kezelik„. Ideje lenne észrevenni, hogy más kormányok részéről nem ismert ilyen feltétel nélküli egyoldalú és nem kölcsönös elkötelezettség Izrael és a zsidóság mellett. Mi tagadás, a magyar tudat eddig arról sem tudott, hogy magyar kormány kötelezettséget vállalt volna rá, hogy „garantálja a zsidó nép biztonságát”, bár már előzőleg is hallotta többféle fogalmazásban, hogy megerősítjük elkötelezettségünket Izrael biztonsága mellett.

Ez is érdekelheti:  Iskander csapódott a NATO oktatói közé Ukrajnában

Az efféle hűségnyilatkozatok, fogadkozások elvileg önmagukban is tévesek, tartalmilag pedig nem a magyar nemzeti érdekeket szolgálják. A magyar hazafiak nem értik, mi az indoka, célja, és mi kényszerít egyes politikusokat ezek folyamatos ismétlésére, közvéleményünk kényszeres nemzetidegen irányzatú befolyásolására. A láthatólag elfelejtett, pedig nem felejtendő történelempolitikai előzmények ismeretében fájó szívvel állapítják meg, hogy szeretnék fenntartás nélkül támogatni az általában helyes és sikeres külpolitikánkat, de fenntartásaik elhallgatása súlyosbítaná a tragédia felé mutató irányzatot. Mivel a véletlen kizárt, tisztázni szeretnék, mik azok az okok, amelyek megindokolhatják az ilyen kitartó egyoldalúságot a viszonzás teljes hiánya ellenére is. De hallgatásba ütköznek.

Le kell már vonni a következtetéseket a magyar és a zsidó félnek egyaránt. Először is mindez és a megszámlálhatatlan hasonló tartalmú népbutító, félrevezető, önazonosságtudatot akadályozó, a magyar érzésvilágtól és lélektől idegen szólamok általában olyan szövegkörnyezetben, hangzanak el, amelyek hallgatólagosan a magyarokat marasztalják el. Másrészt, sem Izrael részéről, sem a Magyarországon sokasodó zsidó szervezetek részéről soha nem hallunk semmi olyat, ami kölcsönösségre utalna, ami egyébként nemcsak magyar, hanem világméretű tapasztalat. Harmadrészt, az elfogult és egyoldalú hűségnyilatkozatok nincsenek összhangban a sok pozitív eredményt és sikert elért, nemzetközileg is elismert külpolitikánkkal. Negyedrészt, e kártékony tendenciának nincs semmiféle ismert jogi, sem más alapja, nem a mi ügyünk, s legyünk realisták, más népek biztonságának garantálása erőn felüli feladat. Erre még a NATO, sem az EU kért bennünket, de arról sem tájékoztatott bennünket senki sem, hogy maga Izrael igényelte-e mindezt tőlünk, vagy csak felelőtlen túlbuzgóság. Mindez mindenekelőtt és ténylegesen Izraelnek és a zsidóságnak is árt mind Magyarországon, mind nemzetközileg. Végül, az illetékeseknek fel kell ismerni, hogy a hazafiak által világosan érthető visszavonulót kell fújni, mert félő, hogy mindez a 2022-es választásokon oly mértékű szavazatvesztésben is megnyilvánulhat, ami nagy csapással járhatna a magyar tudatra.

A háttérhatalomnak és hazai ügynökszervezeteinek támadásai miatt, elsősorban emiatt, de a kisebbségek, másságok, nemzetidegenek körültekintő, előnyöket biztosító hatósági védelme következtében is megroggyant a társadalmi összhang. Az emberek egyre nehezebben tűrik, hogy mind az Országgyűlésben, mind a napi közéletben a kormányellenes, a nemzetidegen, a genderista, az álcivil, a hazug, a magyarellenes politikusoknak és más, a nyilvánosságot korlátlanul élvező személyeknek hasonlíthatatlanul nagyobb a szabadsága, szereplése, sőt céltudatos szerepeltetése, mint a hazafias erőknek. Az előbbieket nem korlátozza, fenyegeti jóformán semmi, a hazafiakat politika, jog, rendvédelem, a tömegtájékoztatás háttérbe szorítja, elszigeteli, bírálja, bünteti. Ugyanezt teszi a sajtó, a kulturális és tudományos intézmények nagy része. 2022-re, de távolabbra nézve is, az illetékeseknek érzékelni kell ennek veszélyeit. A társadalmi összhang, szolidaritás újrateremtésében és fenntartásában, más szavakkal a jelenlegi nemcsak politikai, hanem más jellegű társadalmi megosztottságok elkerülésében, mindenekelőtt a kormányzati hatóságoknak, de a pártvezetéseknek is döntő szerepe van. Ám a közembernek is fel kell nőnie hozzá, annak tudatában és tudatosításában, hogy nem kisebb a szerepe. A céltalan, tárgytalan nagyhangú kocsmai kormányellenesség ugyannyira káros, mint az esetleges kormányzati elbizakodottság, nemtörődömség, vagy pártvezetők fennhéjázása. A nemzeti tudat, legyen magyar, vagy más nemzetiségű, nem ismer kompromisszumot, hajbókolásról, megalázkodásról nem is beszélve. Valamennyien akkor leszünk sikeresek, ezen belül mi magyarok akkor leszünk sikeresek, ha tudatosan összhangban és mindenekelőtt nemcsak szavakban, hanem tettekben is együtt, félreérthetetlenül megnyilvánuló magyar nemzeti szellemben és tudatban lépünk.

Világméretekben is csak együtt sikerül

Létkérdések elemzésének lezárásaként, s mert nem akarjuk, hogy a hatáskörünkön kívül essenek, rendjén való az alapvető következtetés rögzítése. Nem az történik, amit látunk, s amit el akar hitetni velünk a háttérhatalom, az általa uralt nemzeti és nemzetközi szervezetek, a fősodrú tömegtájékoztatási eszközök, sok kormány, álcivil szervezet, politikus és orvos. Még csak nem is az, ami a jelen írásban és előzményeiben kifejtésre került, pedig nemcsak ismertté vált, hanem elismert kijelentéseket, tényeket, adatokat sorolnak. Sokkal több és tragikusabb, s még több és még tragikusabb eseményekre kell számítanunk. Orbán Viktor joggal figyelmeztet bennünket, hogy „Zavaros idők jönnek, veszélyes idők jönnek! A kormányintézkedésekből ki is érezhetjük, hogy – helyesen – hosszú távra szólnak. Nekünk is így kell berendezkednünk. Parancsoló a tudásra, a józan észre támaszkodnunk. Éberebben, cselekvőbben, együttműködőbben, szolidárisabban, magyarabban, azaz magasabb tudati szinten kell részt vennünk a társadalompolitikai életben.

Az ellenőrizhető és ellenőrzendő tények, körülmények kellő figyelmet még most sem kapó összefüggéseinek kimutatását kártékony összeesküvés-elméletnek beállítani, hiszen az eredetileg valóban titkos összeesküvés immár régebben, pár éve pedig szembeszökően előttünk játszódik. Leleplezte önmagát. Mégis dívik a hihetetlen elhitetése, s vele összeforrott, rendszert alkotó eltörlés (cancel) és a genderizmus kulturálatlanságának magasztalása. A hagyományos rendszer, az események, jelenségek megértésére, erkölcsisségre törekvő tudatos tett sok országban nemcsak gyanús, hanem már tilos, sőt érzékeltetik, hogy büntetendő lesz. E nyíltan meghirdetett háttérhatalmi szándékok ismeretében az emberiségnek biztosnak, megingathatatlannak kell lennie abban, hogy e törpe kisebbséget lehetőleg humánusan, de mindenképpen ártalmatlanítani kell. Ha nem akarja, hogy beteg elméjűvé gazdagodott milliárdosok játékszereként végezze, tennie kell, nem is akármit. Az létéről lévén szó, mindenre és mindenkire tekintet nélkül azt tennie, érvényre juttatnia akár erővel is, ami a létérdeke. Ha azonban továbbra is csak az oltásokra, azaz orvosilag a tüneti kezelésre, politikailag pedig a védekezésre hagyatkozik, őszinte felvilágosítás és harcra ösztönzés híján kevesen mozdulnak, s a többség hallgat, a tragédia világméretűvé válhat. Ha komoly erő nem lép fel a világ által eddig nem felismerten, de a koronavírusnál veszélyesebbnek bizonyuló, mert annak is helyt adó erkölcsi-politikai világjárvány ellen, mozgósítást, ellentámadást nem kezdeményez jelentős erő (valamelyik nagyhatalom, vagy a nemzeti erők egyszerre több országban), akkor az emberiség a kormányaival együtt kiszolgáltatottakká válik, önmagát kárhoztatja rabságra, vagy ítéli halálra.

Az emberiségnek a háttérhatalom által kialakított kedvezőtlen helyzet ellenére bőven van elegendő ereje, acélozódó akarata és tisztuló tudata, hogy szembeforduljon – pillanatnyilag nem ezt éljük, de érlelődik – és helyükre tegye a több országban hatalomra került pszichopatákat, nemzetgyilkosokat, akik nélkülözik nemcsak az emberi tudatot, hanem a szent emberi tulajdonságokat is. Ezért nincs jövőjük, s ezt érezve egyre agresszívabbak. Életveszély ismét az alaptalan jóhiszeműség hibájába esni, el kell hinni végre, hogy tényleg azt akarják megvalósítani minden erkölcsi gátlás nélkül, amiről Davosban részleteiben kidolgozott programokat fogadnak el és tesznek közhírré. Az emberiség nem veszítheti el a szellemi-tudati világháborút. A nemzeti erőknek van döntési lehetőségük, a világméretű erőviszonyok nekik kedveznek, de ez nem marad így, ha nem képesek mozgósítani hatalmas erőiket, amihez támadó szellemű mozgósítás kell. Ennek keretében elsőrendű fontossággal bír az együttműködés az illetékes kormányzati szervekkel, kormányokkal, akkor is, ha a háttérhatalom nyomása alatt esetleg húzódzkodnak ettől. Abból kell kiindulni, hogy tudják, a világjárvány leglényegesebb kérdése a háttérhatalom benne játszott szerepe. Tudják, azaz igencsak nyomós okuk lehet rá, hogy mégis elhallgatják. Rosszul teszik, mert egyre több kérdésben már nem képesek ésszerűen hivatkozni csak a vírusra, így mellébeszélésre kényszerülnek. Ezért csökken népszerűségük, elfogadottságuk, támogatásuk és a rájuk adott szavazatok száma. Eljárásuk megnehezíti a saját helyzetüket, de főleg országaik helyzetét. Az elhallgatáson alapuló számítás téves, mert egyszer színt kell vallaniuk, és ha ezt nem készítik elő a közvélemény számára fokozatosan, az elkerülhetetlenül bekövetkező kényszerű villámcsapásszerű beismerés, vagy leleplezés hatalomvesztéssel járhat. A mi szavunkra ma is hallgat a világ jelentős része, ezért ennek elkerüléséhez és a tudatos emberi rend visszaállításához a nem véletlenül keletkezett magyar belpolitikai jelszavakat akár irányelvnek lehet tekinteni, világméretűvé kiterjeszteni, nemes emberi tudattal megtölteni: Minden élet számít és Együtt minden sikerül. De ehhez szükséges a kialakult helyzet tudatosítása, az emberi tudat világméretű színrelépése, az emberiség összefogása önmagával.

Ami minket illet, a nemzetellenes, s nagyrészt nemzetidegen ellenzék érzékelhető és növekvő külföldi támogatással az Orbán-kormány leváltására tör. A hatalom megszerzése a célja, ami az ország biztonságát, létünket veszélyezteti. A felmérhetetlen globális nyomás ellenére is, az „Együtt minden sikerül” jelszó szellemében kialakulóban lévő magyar Magyarországtól tart, akárcsak a külföldi cinkosai. A kormány előrelátó, az újonnan kialakuló hazai és nemzetközi viszonyokkal érezhetően számoló gazdasági és szociális intézkedései reményre jogosítóak. Tudatában kell lennünk, hogy 2022-ben, de hosszabb távon is, a magyar Magyarországunk elveszejtése, vagy megteremtése között kell választanunk. Ezért ne riadjunk vissza tőle, hogy a kellően kikovácsolt tudat mindig küzdést jelent valamiért, vagy valami ellen. Szellemileg-biológiailag ébren, készenlétben tart bennünket. Nélküle bekövetkezhet az egyén szellemi elzüllése, lemondása mindenről, megbékélése a vegetálással. A háttérhatalomnak éppen ilyen emberek kellenek, ezért akarják elaltatni, tévutakra terelni a tudatunkat. Az általuk kigondolt és terjesztett hamis valóság ne vezessen félre bennünket, ne teremtsen hamis tudatot. Vissza kell épülnünk a jelenbe, hogy mi írhassuk a saját történelmünket, megmentve múltunkat is a jövőnknek. Tudással, tudattal, tisztességgel, rang és beosztás nélkül is lehet történelmet írni. A tömeg így írja a történelmet, s erre van ma lehetőségünk, de élnünk kell vele, mind az október 23-ra tervezett újabb Békemenet során, mind utána folyamatosan. Ezért hazai és külföldi ellenfeleink tömeget sem akarnak, hanem csak különálló önmegvalósító, tudattalan zombikat. Álljunk ellent. Szokjunk rá, s fegyelmezetten, elmélyülten, határtalanul bízva benne, s mindig figyeljünk a tudatunkra és gondozzuk. Legyünk vele tisztában, hogy a tudatunk nemcsak a hordozójának, az embernek, hanem az egész anyagi és a szellemi világnak, de még önmagának a józan érzékelésére és értékelésére is képes. Benne mindig bízhatunk. Így tudunk magasabb szellemi szintre emelkedni, hatékonyan megvédeni önazonosságunkat, érdekeinket. Ami ma és holnap történni fog velünk, azért ne vegyük tehát le a felelősséget a választottak, de önmagunk, a választók válláról sem. A választóknak is felelősségtudatosoknak kell lenniük. Nemcsak önmagukért, hanem a közért is, különben játékszerek lesznek a háttérhatalom, a az azt kiszolgáló hatalom kezében, vagy hasztalanul elvesznek. Fent és lent egyaránt leegyünk tudatában, a közember is szülhet eszmét, aminek eljött az ideje, s nélküle egyetlen célt sem lehet megvalósítani. Tényleg csak együtt sikerülhet. Ehhez nem kell védőoltás, de kell a mindenkiben meglévő józan ész tudatos bevetése. Írásos igazolást sem kapunk róla, de az országos-nemzeti mértékű tudatosság kialakulása jelezni fogja. E tudati folyamatot Müller Péter fogalmazta meg szemléletesen: „Mindenkinek magának kell ráébrednie arra, mi a saját útja, és ha ez megtörténik, abban a pillanatban remény van rá, hogy a kollektív lelkület is megváltozzon.” A világ most ezt a kort éli. A háttérhatalom és hazai ügynökeik ezt akarják megakadályozni nálunk is, s már nem is titkolják, hogy bármilyen eszközzel és bármilyen áron. Az ő világuralmi törekvéseik, esztelen terveik, erkölcsi-politikai bukásuk jelzi, hogy náluk a józan ész már hiánycikk. Élnünk kell előnyünkkel. A tudathoz tudás is kell; elő kell segíteni, hogy ne csak érezzük, hanem biztosan tudjuk is, mi folyik, s mit kell tennünk, hogy a globális háttérhatalom ne uralhassa világunkat, az emberiséget, az életünket. Olyan országos egyetemre van igazán szükségünk, amely a betelepült és betelepülő hazai és a nemzetközi háttérhatalom elleni szellemi, politikai, gyakorlati harc módszereit a legmagasabb szinten oktatja, s megteremti a színvonalas szakmai tudást, megerősíti a törhetetlen tudatot bennünk. A rendületlen magyar tudatot, amelyet nem korlátozhatnak ránk kényszerített, törvénytelenül törvényesített idegen elvárások, mint térdre borulás, elvtelen elfogultság idegenek és nemzetidegenek előtt, politikai korrektség, vagy tudatbénító zéró tolerancia bármivel szemben, ami történelmünk folyamán tragédiákhoz vezetett, sem veszélyes idegen figyelmesség, sem kéretlen segítőtárs. S önmagunk továbbra sem törekedjünk ilyesmire másokkal szemben. Orvul megsebesíthetik tudatunkat, de le nem győzhetik. Ebben az értelemben a 2022-es választásnak a magyar nemzet számára történelmi tétje van, s szerencsére már tudatosult, hogy nem a meghaladott jobb- és baloldal ütközik, hanem a globalista és a nemzeti vonal. Mint minden választást, ezt is sok tényező és körülmény dönti el. Most és a következő időszakban a magyar tudatunk állapota, beállítottsága és akarata legyen a legfontosabb tényező. A magyar tudat pedig a lelkesítő szavaktól, a helyes jelszavaktól, a kézzelfogható tényektől is függ, s ezeket megtartva, tudatosan azon dolgozzunk közösen, hogy a hagyományos magyar értékek és nemzeti érdekeink szerint döntsön.

*  A szerző közíró, nyugalmazott nagykövetNemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó:

Okok, okozatok, következmények, összefüggések – 9/11, háttérhatalom, covid (1. rész)

Okok, okozatok, következmények, összefüggések – 9/11, háttérhatalom, covid (2. rész)

Okok, okozatok, következmények, összefüggések – 9/11, háttérhatalom, covid (3. rész)

https://internetfigyelo.com/okok-okozatok-kovetkezmenyek-osszefuggesek-9-11-hatterhatalom-covid-4-resz/

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük