KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Egyértelmű békepárti politizálásra szólítják fel kormányaikat osztrák és magyar békemozgalmak

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Közös közlemény

Bécs, Budapest, 2023. június 4. vasárnap (MB)

Ausztria és Magyarország békemozgalmai arra szólították fel a magyar és az osztrák kormányt, hogy folytasson egyértelmű békepolitikát, és a leghatározottabban szegüljön szembe belső és külső erők arra irányuló törekvésével, hogy a két országot belerántsák egy fegyveres konfliktusba Oroszország ellen. Együtt vállalják, hogy mozgósítják népeiket a békéért és a semlegesség megvalósításáért, tekintettel arra, hogy a magyarok és az osztrákok túlnyomó többségükben ellenzik a NATO háborús törekvéseit.

Wilhelm Langthaler, az osztrák Társadalmi Koalíció a Békéért és Semlegességért képviselője, és Simó Endre, a Magyar Békekör elnöke közös közleménye szerint Ausztria és Magyarország azzal teheti a legjobb szolgálatot a békének, hogy lebeszéli a nyugati szövetségeseket Ukrajna további fegyveres támogatásáról, és meggyőzi őket arról, hogy teret kell nyitniuk az oroszokkal folytatandó érdemi tárgyalások előtt.

Kezdeményezik, hogy Bécs és Budapest a béke mellett elkötelezett aktív semleges magatartással mozdítsa elő a politikai rendezést, figyelembe véve a különféle nemzetközi diplomáciai kezdeményezéseket, mint például a Szentszék kezdeményezését és a kínai béketervet, mely kifejezi az egypólusú világrend meghaladásának szükségességét egy igazságosabb világ érdekében.

A felek elfogadhatatlannak tartják, hogy a NATO visszautasítja Oroszország biztonsági igényeit, s helyette teletömi fegyverrel Ukrajnát, sőt azt tervezi, hogy Kijevet a NATO egyenrangú partnerévé avatja a júliusi vilniusi csúcsértekezleten. Utat akarnak nyitni a NATO közvetlen katonai beavatkozása előtt a konfliktusba, hogy – mint állítják – „stratégiai győzelmet” arathassanak Oroszország fölött.

Ukrajna de facto bevonása a NATO-ba azzal járna, hogy a NATO szövetséges Magyarország a háború részesévé válna, Ausztria pedig egy Oroszországgal hadban álló országgal válna határossá, s maga is belekeveredhetne a konfliktusba.

A két fél felhívja az osztrák és a magyar emberek figyelmét egy ilyen fejlemény tragikus következményeire. A magunk részéről arra mozgósítjuk az embereket, hogy álljanak ellen, nehogy ez bekövetkezhessen.

Kormányaink egyértelmű kiállását a béke mellett azzal válthatjuk ki a legjobban, ha tömegessé válik a népi fellépés a háború ellen, a békéért és a semlegességért!

Mi kiegyezést és békés együttműködést akarunk Európa keleti és nyugati fele között! Azt akarjuk, hogy az Egyesült Államok vezette NATO tartsa tiszteletben a biztonság oszthatatlanságának elvét és azt, hogy egyik fél sem szavatolhatja biztonságát a másik kárára, mint teszi a NATO keleti terjeszkedésével.

Mozgalmaink politikai célja Ausztria semlegességének megőrzése és Magyarország béke mellett elkötelezett semlegessége.

Azt akarjuk, hogy Európa országai és népei békében éljenek egymással! Erre mozgósítunk minden békeszerető osztrák és magyar embert!

Magyar Békekör

Austrian and Hungarian peace movements call on their governments for unequivocal pro-peace politics – Joint statement

Vienna, Budapest, Sunday, June 4, 2023

The peace movements of Austria and Hungary called on the Hungarian and Austrian governments to pursue a clear peace policy and to oppose in the strongest possible terms the efforts of internal and external forces to drag the two countries into an armed conflict against Russia. Together they pledge to mobilise their people to make peace and neutrality a reality, given the fact that in their vast majority Hungarians and Austrians oppose NATO’s war drive.

Wilhelm Langthaler, representative of the Austrian Social Coalition for Peace and Neutrality, and Endre Simó, president of the Hungarian Community for Peace said in a joint statement that Austria and Hungary can best serve peace by dissuading the Western allies from further armed support for Ukraine and convincing them that they must make room for meaningful negociations with the Russians.

They initiate that Vienna and Budapest promote the political settlement with an active neutrality committed to peace, taking into account various international diplomatic initiatives like the one of the Holy See and the Chinese peace plan expressing the need to overcome the unipolar world order in favour of a more just one.

The parties consider it unacceptable that NATO rejects Russia’s security demands and instead loads Ukraine with weapons, and even plans to inaugurate Kiev as an equal partner of NATO at the July summit in Vilnius. They want to pave the way for NATO’s direct military intervention in the conflict in order to achieve, as they claim, a “strategic victory” over Russia.

The de facto inclusion of Ukraine in NATO would mean that NATO ally Hungary would become a part of the war, and Austria would become a border with a country at war with Russia, and could become involved in the conflict itself.

The two sides draw the attention of the Austrian and Hungarian people to the tragic consequences of such a development. For our part, we are mobilizing people to resist so that this does not happen.

The clear stand of our governments in favor of peace can best be achieved if popular action against war, for peace and neutrality becomes massive!

We want reconciliation and peaceful cooperation between the eastern and western half of Europe! We want the US-led NATO to respect the principle of indivisibility of security and that no party can guarantee its security at the expense of the other, as is happening with NATO’s eastern expansion.

The political goal of our movements is to preserve the neutrality of Austria and the neutrality of Hungary committed to peace.

We want the countries and peoples of Europe to live in peace with each other! We are mobilizing all peace-loving Austrians and Hungarians for this!

Kapcsolódó:

Ukrajna folyamatosan támad orosz területeket

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: