KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Sütő Gábor: Tudatunk védelme (3) – A HÁTTÉRHATALOMTÓL ELSZIGETELTEN KEZELT JÁRVÁNY VESZÉLYEI

Imádd a hűvös bankokat,
ott intézik a sorsodat,
ne vidd vásárra bőrödet,
kerüld a puskás őröket!
Szemétdomb város ez: tiéd,
tiéd az összegyűlt szemét!
Villánk s a svájci bankbetét
érted van, s téged véd, cseléd!

Szentmihályi Szabó Péter:
Térdre, magyar!

A koronavírus járvány kezdetekor a világban elterjedt a megtévesztő állítás, hogy a vírus, mintha csak tudatos lény lenne, munkahelyeket szüntet meg, holott a fejleményeknek még hasonló látszata sem volt. A vírus nem szüntetett meg egyetlen munkahelyet sem. A munkahelyeket a tőke, a tőkés vállalkozók szüntették meg. A védtelen kis- és középvállalkozók kényszerből, a nagyvállalkozók, főleg pedig a háttérhatalomhoz kötődők tudatosan, hogy a „Nagy Újraindítás” védernyője alatt, a csődbe kényszerült vállalatok olcsó áron felvásárlásával újabb előnyhöz jussanak. Mostanában meg azt hallja az emberiség, hogy a koronavírus negyedik-ötödik hulláma támadja őt. Mivel azonban bizonyított, hogy a vírus mesterséges, hiszen Bill Gates szabadalmaztatta is a 060606 kabalaszám alatt, márpedig szabadalmaztatni csak ember által létrehozott alkotásokat lehet. Így is történt. Az interneten több forrásmunka bizonyítja, hogy Gates a Fort Detrick titkos amerikai katonai laboratóriumban kikísérletezett, emberről emberre terjedő koronavírus szabadalmát szerezte meg. Nem kizárt, hogy ez azonos a wuhanival, mivel az amerikai és a kínai virológiai intézetek között titokban tartott együttműködés folyt, amíg Trump közbe nem lépett. Ez még csak nem is bizalmas, hanem közismert információ a világban. Nálunk, sajnos, nem, pedig ennek ismeretében más szempontból vizsgálható a világjárvány. Merthogy nem a vírus, hanem az egész emberiséget beoltatni akaró Bill Gates, a háttérhatalom faltörő kosa Soros György, a davosi Világgazdasági Fórum alapítója és ügyvezető elnöke Klaus Schwab és háttérhatalmi főnökeik, azaz a háttérhatalom támadja az emberiséget. Tehát legfeljebb ismét csak kelteni lehet olyan látszatot, azt is csupán szavakban, hogy a vírus támad. Holott ezúttal is a tőke támad, amelynek globális alakzata a háttérhatalom, s amely kihasználja, gerjeszti s nagy valószínűséggel kelttette is a járványt. Hányszor olvashattuk, hogy Rockefeller még 1994-ben a világ szemébe mondta: „Globális átalakulás küszöbén állunk. Csupán megfelelő válságra van szükség ahhoz, hogy a nemzetek elfogadják az Új Világrendet.” Az emberiségnek legkésőbb akkor kellett volna észbe kapnia. Bőven akadtak, akik akkor, sőt azt megelőzően is figyelmeztették. Ám a figyelmeztetőket akkor is, de még ma is sokan gúnyos mosollyal lekicsinyléssel illetik. „Összeesküvés elmélet”, legyintenek a jóhiszeműek, akik nem akarják látni, hogy a pokolba tartanak, meg a háttérhatalom ügynökei, akik az emberiség sorsát veszélyeztetik.

A velük szemben a tudásért és a tudatért beindult harcunk ennek okán történelmi jelentőségű, s megtorpanás, mindenre és mindenkire tekintet nélkül kell végigvinni. Egyelőre azonban a háttérhatalom mesterkedése sajnálatos módon sikeres azért is – többek között, de elsősorban – mert elérte, hogy a kormányok többségével együtt a járványt olyan önálló kérdésként kezeljék, amely az égvilágon semmi és senki mással nem köthető össze. Mintha politikai légüres térben keletkezne és működne. Mik lehetnek az okai ennek a világszerte túl sok politikusra jellemző határtalanul merész gyávaságnak? Ha valaki arra gondol, hogy a háttérhatalom rendelte így, több mint megalapozott a gyanúja. Nem is más ez, mint a háttérhatalom részéről gyalázatos megtévesztés, a kormányok részéről egészségügyi és politikai tisztánlátás hiánya, avagy valami ennél is súlyosabb, amint alább körvonalazódik. Mindkettőnek még a mostaniaknál is vészterhesebb világpolitikai következményei lesznek.

A mesterséges nem uralhatja a természetest

Nem kell találgatni tehát, kik és miért kényszerítik az emberiséget, hogy a legnyilvánvalóbb ügyeket, dolgokat másképpen végezze és értelmezze, mint ahogy évszázadokon, évezredeken át természetes volt. Látható, kik és milyen céllal mesterkednek rajta, hogy szinte minden másképpen legyen, a nyelvtantól a társadalmi tevékenységen át az alapvető élettani jelenségekig, mint ahogy megszoktuk, ahogy bevált, és ahogy folytatni is akarjuk. Tudható, miért akarják meghatározni, hogyan gondolkodhatunk. Az viszont magyarázatra szorul, miért van, hogy az efféle következményeiben végzetes téveszmék a pszichológiai és a párhuzamos egészségügyi nyomás alatt sok embert fertőznek meg a világon, hogy számos országban nemcsak nincsenek kormányzati ellenakciók, hanem a kormányok jelentős része is a természetellenes pártjára áll. A merészebbek hallgatólagosan, a gyávábbak tüntetően. Ám mindez feltűnő összehangoltságban a koronavírus misztikusan, szinte politikai-geopolitikai rendelésre előtűnő újabb és újabb, s egyre veszedelmesebbnek kikiáltott soron következő (találóbban soros) mutánsainak célzott támadásával.

Igen, figyeljük csak meg, milyen tájékozott a koronavírus. Mély benyomást keltett, hogy amikor Angliára nyomás kellett gyakorolni, a brexit politikailag kényes időpontjában pár nap különbséggel hirtelen két új mutáns is megjelent egy és ugyanazon angliai körzetben. Arra meg ki ne emlékezne, hogy az előző mutánsok válogattak a korosztályokban; hol az időseket, hol a fiatalokat, hol a középkorúakat támadták. Az USA-hoz közeli szigetországokban mostanában kezdték hangoztatni, hogy a koronavírus elleni vakcinával együtt mindenki vegye fel a rejtélyes módon eltűnt influenza elleni oltást is, egyelőre különösen az influenzás időszakban, de idővel majd ennek is jönnek annak is a mutánsai, ha a háttérhatalom pénzügyi és egyéb érdekei úgy kívánják. Alig pár napja pedig beharangozták, hogy a deltával az „oltatlanok járványa” tört ki! Milyen ügyes és fejlődőképes ez a vírus, immár képes megkülönböztetni az oltatlanokat is az oltottaktól. Már a nyakunkon van nekünk is. Akad, aki el akarja hitetni, hogy „sikk lett az oltás”, vegyük fel a deltaellenest mi is. Mások meg a „mentális védőoltás” szükségességéről is beszélnek, egyelőre csak a feltehetőleg megrázó tapasztalataiktól tétovázóvá vált egészségügyi személyzet részére. A háttérhatalomnak kifogyhatatlanok az „ötletei”.

S végül a legfontosabb, a fő kérdés, amelyet ne szűnjünk meg feltenni: kik és miért hallgatják el, akarják eltitkolni, hogy az emberiség létét fenyegető két folyamat (a járvány és a gazdaság leállítása) szoros összefüggésben áll egymással? Mindkettőt ugyanazok az erők keltik, vagy használják ki. Megnevezésüktől, a hasonló mesterkedések megakadályozására létrehozott nemzetközi és nemzeti politikai-kormányzati szervek, a fősodratúnak (mainstream) nevezett tömegtájékoztatási eszközök (média) a feladataik ellátása helyett félénken tartózkodnak, vagy nyíltan pártjukra állnak. Holott létkérdés pontosan tudnunk, kik fordultak szembe az emberiséggel. Megnevezésük elé illő megszámlálhatatlan jelző közül oda kell tenni a legfontosabbakat, a leglényegesebbeket, amelyek szerencsére már közismertek, de mégse féljünk megismételni annyiszor, ahányszor csak kell: szabadkőműves, pénzügyi, gyógyszeripari, hadipari, s ahogy képviselőik, ügynökeik maguk is elismerik, erőteljes zsidó befolyásoltságú globális háttérhatalom. Az emberiséghez képest maroknyi, emberségéből kivetkezett egyén. Elemzők szerint mintegy háromszáz család, élükön egy tucatnyi ismert családdal. A legtöbbször emlegetettek: Bruce, Cavendish, Habsburg, Hanover, Krupp, Medici, Plantagenet, Rockefeller, Rotschild, Romanov, Sinclair, Warburg, Windsor. Ez a háttérhatalom a faltörő kosain keresztül (Klaus Schwab, Bill Gates, Soros György, de megbotránkoztató és baljós módon Ferenc pápa is), az eluralt nemzetközi szervezetekben (ENSZ, WHO, EU, WEF) be is jelentette, hogy „sokan vagytok, túl sok az éhes száj”, elég lenne belőletek úgy ötszázmillió! Kizsákmányolásunk révén, piszkos pénzügyi machinációiknak köszönhetően, a pénzzsákokon ülve, az hiszik, hogy Istent játszhatnak. Nyíltan a szemünkbe vágják, milliárdjainkat szeretnék likvidálni, s hihetetlen, de alig van ellene tiltakozás, nem is beszélve a parancsoló ellentámadásról! Az emberiség csak a védekezésre szorítkozik. Hol van a büszke emberi tudat?

Így történhetett meg, hogy az említett két folyamat beindításával, illetve rájuk épüléssel a háttérhatalom el is kezdte az irtásunkat. Felhatalmazva érzi magát az emberiség sorsának a meghatározására. S romlottságának megfelelően még nyerészkedik is rajta, mert az általa előállított, szakértők tömege szerint kikísérletezetlen vakcináit rákényszeríti a kormányokra, Értsük meg pontosabban, kikkel is állunk szemben. A kialakult helyzetben nehéz lenne találóbb, eligazítóbb és irányelvet nyújtó jellemzést találni az efféle háttérhatalmasokra, mint Hamvas Béla megállapítását.

„Egyesek azt mondják, hogy mindig lesz olyan nép, amely választottnak fogja magát tartani, mindig lesz önmaga által kiválasztott kaszt, vagy vallás, mert ez ugyanaz, amely dehonesztáló korlátoltsággal nemcsak abban hisz, hogy az egyetlen hiteles kinyilatkoztatás birtokában van s ezen az alapon joga van a többivel igazságtalanságot elkövetni, hanem abban is, hogy Istennel bizonyos üzleti viszonyban áll és vele bizonyos tekintetben közös haszonra dolgozik.”

Napjaink legégetőbb tennivalóira adandó tudatos helyes válaszok, sajnos késve és lassan, de szerencsére fokozatosan megfogalmazódnak az emberiség egyre növekvő részében, s végre egészséges társadalmi – sajnos, nem kormányzati – ellenhatásokat is szülnek, ami reménykeltő folyamat. Hiszen köznapi életünk biztosan, de lehet, hogy emberi létünk is veszélyben van. A pillanat tehát történelmi, ezért véssük tudatunkba, most minden ember felelős nemcsak önmagáért, hanem közösségéért, nemzetéért, az emberiségért. Ha nem érezzük át e felelősséget, nem kerülhetjük el a zombivá válásunkat, vagy a halálunkat, amely ezúttal még csak nem is természetes lesz, hanem kifinomult, vagy durva kivégzés. Mindent egybevetve, napirendre kell tűzni az emberiség létfontosságú, további késedelmeskedés nélkül elvégzendő történelmi feladatát: az életére törő háttérhatalomnak ingadozás, mindenre és mindenkire tekintet nélküli leleplezését és ártalmatlanítását. Ahhoz, hogy ennek parancsoló szükségességét megértsük, elfogadjuk, és ingadozás nélkül végrehajtsuk, s lelkiismeretünk megnyugtatására, első lépésként ki kell derítenünk, hogy jutottunk/juthattunk ilyen helyzetbe.

Mi történhetett a háttérben?

A jelen tanulmánynak az interneten elérhető azonos főcímű két előzményében elemeztük a világfolyamat szerves részét képező ide vezető fejlemények jelentős részét. Ismétlésre csak a legszükségesebb esetben szorítkozunk, ennélfogva az itt következők azokkal együtt értelmezendők.

Az emberek tudatát világszerte próbára teszi a mindenkit fenyegető egyedülálló események logikai sorrendbe rendezése, megértése, de az is, hogy a kényelmetlenségeket okozó, fokozatosan parancsuralmi jelleget öltő járványellenes, de csak védekező intézkedéseket zokszó nélkül elfogadja. Természetes válaszként számtalan elemzés látott napvilágot tele tényekkel, tárgyszerű megállapításokkal, féligazságokkal, de feltételezésekkel és tévedésekkel, sőt tudatos félrevezetéssel is. A csak védekező politika miatt, a szolgalelkű fősodratú sajtó segítségével ez utóbbiak az uralkodók, s ugyanannak a háttérhatalomnak és ügynökeiknek a termékei, amely az említett két folyamatot tervszerűen előkészítette, gerjesztette és uralja. Megbocsáthatatlan, hogy mindez a kormányokat felkészületlenül érte annak ellenére, hogy a háttérhatalom alig titkolta készülő terveit, sőt nemzetközi fórumokon nyilvánosságra is hozta. Ezek olyannyira gátlástalanul emberellenesek, hogy nemcsak a kormányok, a világ maga sem hitte el, hogy a háttérhatalmi kaszt képes kivetkőzni emberi mivoltából. Ez azonban nem mentség senki számára. Merthogy pont ezt kihasználva, a háttérhatalom elérte, hogy a világ nagy része ne lásson tisztán, legyen kiszolgáltatott, ellentámadásra képtelen. Két világjárványos év után is tagadhatatlanul ez a helyzet, bár a társadalmi ellenállás sok országban kibontakozóban van, a politikai-kormányzati ellenállás azonban alig-alig pislákol. A választottak nem képesek megvédeni a választókat, az oltás erőltetésével tüneti kezelésre szorítkoznak, vagy a háttérhatalom erre kényszeríti őket. Ám egy kormány sem vall színt a választói előtt. Számukra a háttérhatalom még most sem létezik? Mivel ez lehetetlen, jogos a kérdés, hogy juthattunk ide, hogy kerülhetett veszélybe az emberiség léte, mi vezethetett ide?

Ez is érdekelheti:  Mi is történt valójában hétfőn Kijevben? - ukrán történész a Kijev elleni orosz támadásról

Több tekintetben bizonyításra szorul, de számos kérdésre logikusnak tűnő választ ad ez év január elején a német Bild magazinban „ismeretlen szerzőtől” megjelent megdöbbentő háttéranyag, amelyet a Nemzeti Hírhálónk is közzétett (Köszönet illeti!), de amely a világjárvány tombolása ellenére ugyancsak olyannyira valószínűtlennek tűnt, hogy aki olvasta, könnyelműen túltette magát rajta. Valljuk be utólag: restellendő! Azóta ugyanis számos újabb ugyanazon irányba mutató kétely, ellentmondás, logikátlan kényszerintézkedés, tudati ráhatás történt a világban. Nem elég, de sok fontos, sőt alapvető adat, körülmény kiderült, ám az emberiséget fenyegető veszély ezáltal nemcsak nem csökkent, hanem valóságosabbá, fenyegetőbbé vált. Ezért érdemes szó szerint idézni a háttéranyagot a végéhez fűzött, ugyancsak ismeretlen szerzőtől származó kommentárral együtt, s a közelmúltban átélt eseményekkel összevetve figyelmesen elolvasni az írást (Alább //…// jelek között, a Nemzeti Hírhálóból átvéve). A felmerülhető kételyek ellenére közelebb vihet bennünket az eddig már átélt, majd hamarosan bekövetkező fejlemények természetéből adódó logikájának megértéséhez. Nehéz elhinni, hogy az esemény ilyen formában megtörtént, de a háttérhatalom gátlástalanságát mindenképpen kitűnően érzékelteti, s a valós helyzetre is szolgálhat magyarázatul.

//3 Minuten (Das Schicksal der Menschheit)

https://tulelesblog.wordpress.com/2021/01/08/3-perc-az-emberiseg-sorsa/  “…3 perc ( Az Emberiség sorsa ) “ – Túlélésblog (wordpress.com)

A német Bild magazin címlapján: 15.000 halálos áldozata van a kísérleti oltásprogramnak!

– Uraim! Egy táska van mindegyikük előtt, én két percig fogok beszélni és három perc múlva elhagyom a termet. Vagyis, egy percük lesz feltenni a kérdéseiket és eldönteni, hogy benne vannak a játékban vagy sem. Az óra elindult. A teremben 54 ország miniszterelnöke ült egyetlen hatalmas körasztalnál, amelynek fényesre polírozott felületéről, meglepettséget tükröző arcuk groteszk mása verődött vissza a tágas, barokk kupola felé. Egész-napos konferenciára számítottak, unott eszmecserére, heves vitákra, teátrális sértődésekre és lekenyerezett kiengesztelődésre. Az, hogy mindössze három percig fog tartani az egész, cseppfolyóssá tette őket, puhává és képlékennyé. Ez volt a cél.

– A pénz a világot mozgató energia, nem engedhetjük meg, hogy lényeges mennyiség tőlünk függetlenül legyen jelen. A táskában az új projektünk leírása található. Egy gazdasági válság, amely a közszférából kiszivattyúzza azokat a megtakarításokat, amelyek anyagi bázisai lehetnek bármilyen civil szervezkedésnek vagy ellenállásnak. A mostani világválság, nem a bankokkal operál, ahogyan az megszokott volt. Túl átlátható és kiszámítható lenne. A recessziót egy világméretű járványra alapozzuk, melyre hivatkozva, nemcsak beborítjuk a világgazdaságot, de a vészhelyzetre hivatkozva jelentős korlátozásokat és szankciókat vezethetünk be, melyek aktív idejét mi határozzuk meg. A járvány kapcsán bevezetett rendkívüli állapotban bezárhatunk és lefoglalhatunk gyárakat, üzemeket, mintha államosítanánk a közszférát és a magánvagyont, azzal a különbséggel, hogy ezek most nem az állam égisze alá, hanem egyenesen a maguk érdekcsoportjához kerülnek. A leírás pontosan meghatározza, hogyan kell eljárniuk a járvány ideje alatt, beleértve a katonaság, az oktatás, a média és a vallás vagy a gazdaságpolitika területén. Minden ország kap némi mozgásteret, hogy a jellegzetes társadalmi sémákhoz igazítsa az epidémia lefolyását.

– A táskában legfelül egy mappát találnak, melyben egyetlen lap szerepel, rajta három számmal. Az első az az összeg, amelybe az önök országában az új válságterv kerülni fog. Ezt és a két másik összeget is mi álljuk. A második szám azt az összeget jelöli, amit azért utalunk, hogy a válság alatt az országot és az önök érdekcsoportjainak vállalkozásait működésben tartsuk. A harmadik összeg a maguké. Ezzel szabadon rendelkezhetnek, kibélelhetik vele zsebeiket, megtölthetik feneketlen bankszámláikat és bőven jut az önök lojális holdudvarának is, amit tetszésük szerint oszthatnak szét, vagy tarthatnak meg maguknak és strómanjaiknak.

– Nyissák ki, uraim! A teremben mozgolódás támadt, a nyugtalanság szétterjedt, a feszültség láthatatlan mezőként terült szét a kupola alatt. A táskák nemesfém zárai felpattantak, mohó tekintetek zuhantak a bársony mappák mélyére. – Minden számjegy egy milliárdot jelent dollárban és ahogyan láthatják a harmadik összeg jelentősen nagyobb, mint az előző kettő összesen. A két perc lejárt, van egy percük a kérdésekre és hogy eldöntsék megveszik a VÍRUS FRANCHISE-t. Kérdések?

Kövér, elhízott alak szólalt meg, sárga szemfehérje kíváncsi mohósággal villant. – Jól értettem, a harmadik összeget akár meg is tarthatjuk mind?

– Ha úgy gondolják, igen. De nem javaslom, ezzel megnőne a személyes erőpotenciáljuk és mozgásterük, így lehet, hogy meg kell maguktól szabadulnunk. A tanulmány részletezi százalékos elosztásban, mennyit érdemes a lojális körükbe invesztálni. Újabb kéz a magasban. Tessék?

– A járvány mennyire veszélyes?

– Igazából most nem lesz konkrét járvány. A vírus a médián keresztül fog terjedni. A hírcsatornák megkapnak minden segítséget, hogy hiteles anyaggal álljanak elő, mintha valóban egy világméretű járványról lenne szó. Ezt támogatják majd a megadott intézkedések, gyárak, iskolák, közintézmények bezárása, rendőrségi, katonai akciók stb.

– Mi a maguk haszna? – kérdezte egy aszketikus arc. A ráncok mélyén faggyús csillogás.

– Az egységes világhatalom megszilárdítása. Természetesen a teljes tervbe nem kapnak beavatást, de a leírásban szerepel, mit kérünk. Előjogokat, piacot, szabályok bevezetését, stb. A főbb anyagi bevétel és az abból származó helyzeti előny, az álvírusra kifejlesztett vakcinából származik majd, ami előbb-utóbb kötelező lesz. Csak a beoltottak dolgozhatnak, járhatnak iskolába, használhatnak banki tevékenységet. Olvassa el! Egyetlen kérdésre van idő.

– Mi van a vakcinában, ha a vírus nem valódi? – A tekintet tiszta, kissé aggódó.

– Számít ez magának? A férfi lehajtotta a fejét és a brosúrában szereplő összeget nézte. – Tulajdonképpen, nem.

– Én is úgy gondolom. Maguk a fekete esernyő alatt állnak, védelmük garantált… – A hatalmas faliórára pillantott. – Az idő lejárt, túl is léptük hat másodperccel. Az önök előtt lévő szavazógéppel jelezzék döntésüket mondta, azzal kifordult és öles léptekkel elhagyta a tárgyalótermet. Az 54 ország egyöntetűen elfogadta az új világválság tervezetét. Abban a pillanatban kitört az emberiséget fenyegető vírusjárvány. Az esti híradásokban már szerepeltek a veszélyeztetett országok, mutattak halottakat és elkezdtek a határok lezárásáról beszélni.”

– Ismeretlen szerző –

Mint látható Magyarország is aláírta a programot ami 2020 Márciusában el IS kezdődött. A terv folyamatban van a cél a likvidáció az oltásprogram segítségét kihasználva.

Agenda 21/2030/New World Order 21/2020 Idézet AZ idősebb Georg Bush szavaiból: A legnagyobb fegyverünk a nép ellen az lesz * hogy ezek az idióták el sem hiszik mire is készülünk valójában – [ ] Georg Bush 1992…..“ //

Lévén, hogy a globális háttérhatalom vezérkarát a bankárkaszt alkotja, az írás a cselszövés lényege tekintetében kifejezetten megerősíti az ez évi davosi Világgazdasági Fórumon (WEF) a Nagy Újraindítás jelszava alatt, Klaus Schwab által ismertetett, ezért valósnak tekintendő szándékokat. A pénz szerepére vonatkozóan kifejtett bankárkaszti vaslogika ugyancsak közismert, és a világgazdaság valóban bekövetkezett leállítása úgyszintén tagadhatatlan érv. A világ jelenlegi pénzrendszerének a magánmonopóliuma óriási hatalmat jelent. Az ezt megszüntetni akaró amerikai elnökök az életükkel fizettek. Ez a magánvállalat és a multinacionális vállalatok könnyűszerrel „forradalmakat”, háborúkat robbantanak ki, s büntetlenül követhetnek el olyan emberiségellenes bűntetteket, mint a 9/11 néven ismert gyalázatos amerikai önprovokáció, amellyel indították a most ránk nehezedő folyamatot.

A már ismert fejlemények lényegét alátámasztó, azok logikai sorrendjébe beilleszthető egyéb adatokat, eseményeket is könnyűszerrel lehet találni. Például, a Johns Hopkins Orvosegyetem frissülő koronavírus kimutatásaiban türelmes bogarászással nagyjából kiválasztható az 54 ország, ahol a világjárvány jól megkülönböztethetően erősebb, mint máshol. A pandémia térképet ajánló szintén frissülő magyar portálokon is hozzávetőleg kijelölhető ugyanaz a félszáznyi ország. Végül stimmelni látszik az is, hogy ezekben az országokban mostanában nem hallani pénzszűkéről, arról azonban igen, hogy általában nem arra költik, amire a társadalomnak szüksége lenne.

A Bild közlése tehát még akkor is értékes háttéranyag a világméretű koronavírus fejleményeknek és a tudatrombolás logikai miértjeinek a megértéséhez, ha költött, mert rideg szakszerűséggel irányítja az olvasó gondolatait azokra a lényegi kérdésekre és okszerű összefüggéseikre, amelyek a világ szeme előtt zajlottak és zajlanak, azaz bizonyítottak. Ha akadtak kormányok, amelyek ezt, vagy hasonló alkut elfogadtak – amit biztosra lehet venni – akkor e kormányok számára a kezükben lévő legmeggyőzőbb, a leghasználhatóbb valós érvek felhasználhatatlanok politikájuk igazolására a saját országuk előtt. Lehet, ezért sokasodnak az ellentmondások a nyilatkozataikban, intézkedéseikben. Kínjukban nem tudnak mást tenni, mint hogy egyre fenyegetőbben, sőt kényszerítően lépnek fel az oltás beadatásáért, ami viszont még nagyobb ellentmondásokat, sőt, ahogy világszerte egyre sűrűbben láthatjuk, ellenállást vált ki a társadalom részéről. Ez az út egyes kormányok megdöntéséhez és a háttérhatalom igényeihez még jobban alkalmazkodó, azaz szükségszerűen diktatórikus kormányok megjelenéséhez vezethet. Az emberiség lázadó tudata tudja is, hogy az ártatlannak ígért, mégis egyre veszélyesebbnek bizonyuló vírus elleni védelmet nem lehet a haszonélvezőire, netán a terjesztőire bízni, de még nem ura a helyzetnek.

Végül, ami a legfontosabb. Az írás a nemzetközi és a nemzeti felelős politikai és egészségügyi szervezetek és szervek által elhallgatott és elhanyagolt fő kérdésre is tökéletesnek látszó magyarázatot ad. Mielőtt erre rátérnénk, meg kell jegyezni, sokan állítják, hogy a fő kérdés mellett van egy alapkérdés, vagy nulladik kérdés, éspedig, hogy létezik-e egyáltalán a Covid 19 talán nem is véletlenül „újnak” elnevezett koronavírus? Mivel az eddigi információk szerint nem izolálták, jogosnak tűnik a felvetés. Ám ennek eldöntését mégis az orvosokra kell bízni, de mindeddig tőlük is – mármint azoktól, akik mertek állást foglalni e kérdésben – ugyancsak azt hallhattuk/olvashattuk, hogy valóban nem sikerült izolálni, anélkül pedig nem lehet ellene biztonságos és hatékony védőoltást kidolgozni. Visszatérve a fő kérdésre, amit a világban sokan súlyos és magyarázhatatlan mulasztás címén kifogás tárgyává tesznek, de mindeddig eredménytelenül, úgy fogalmazható meg, hogy a háttérhatalom által eluralt ENSZ, s a WHO mellett a mai napig a kormányok sem tették/tehették a legkisebb erőfeszítést sem a fő kérdés megoldására. Mégpedig annak kinyomozására, honnan eredt a vírus és erednek a kellő politikai pillanatokban és geopolitikai helyszíneken megjelenő a mutánsai. Ennek kiderítése, nyilvánosságra hozása, és a bűnösök ártalmatlanítása nélkül pedig annyi mutáns „születik” még, amennyire a háttérhatalomnak szüksége lesz a bejelentett embertelen céljai eléréséhez. S eközben a vakcinájának esetleges káros, vagy tragikus következményeiért nem vállal szerződéses jogi felelősséget, sőt a kormányoktól mentességet követel (és kap!) büntetőeljárás és kártérítések kifizetése alól! Még óriási haszonra is szert tesz, amit az írás ugyancsak megerősít, mint az egyik fő célját. A közismert gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítható az is, hogy nem a járvány eredetét kinyomozó és gyökerestül felszámoló, hanem a legtöbb országban tünetenyhítő kezelés folyik, bódító szellemi, pszichológiai, biológiai mesterkedések kíséretében. Ebben tényleg a tömegtájékoztató eszközök fősodra játssza a főszerepet. Azt is mindenki láthatja, néhány más dolog is nagyon hasonlóan zajlik ahhoz, ahogy a Bild magazin megszellőztette.

Ez is érdekelheti:  Bayer: Mi a rossebért támadt volna meg Moszkva egy kijevi gyerekkórházat?

A vírus látszólagos uralkodása ellenére az emberiség senkivel és semmivel szemben nem lehet tovább egy pillanatig sem naiv, jóhiszemű. Az általa átélt fejlemények nem véletlenek. Mindezt egyre világosabban látva és tudva, joggal lázadozik az emberi tudat, s szorulna kormányzati védelemre. Mivel azonban sem elegendő, sem megfelelő védelmet nem kap, a maga módján védekezik. Akár a lefizetett, vagy megfélemlített nemzetközi, de a saját kormányzati szerveivel szemben is. Indokoltan teszi, mert vegyük például a világjárvány kérdésében legilletékesebb WHO-t. Gebrejeszusz WHO-főigazgató közelmúltbeli látogatása alkalmával egyik vezető politikusunk agyondicsérte e szervezetet, külön méltatva a függetlenségét, holott az hibát hibára halmozott, amelyek kivizsgálására még nemzetközi bizottságot is létrehoztak, kínai befolyásoltsága pedig közismert. Ez eléggé ismert a világközvélemény és a hazai közvélemény előtt is. Mire jó akkor az efféle eltájolásunk és a megjátszott eltájoltság? Gebrejeszusz viszont közölte velünk, „a járvány csak akkor ér véget, ha már mindenhol véget ért” (Jaj, de bölcs!), a védekezés ezért csak akkor lehet sikeres, ha az egész világot beoltották már. (Ahogy Bill Gates erőlteti!)

Számos elemzés mindezt harmadik világháborúnak nevezi. A világ ezt ma még nem tekinti egyértelműen bizonyítottnak, de megalapozottan tagadni sem tudja. Az ugyancsak kimondatlan, kezdetben titkos amerikai-kínai víruskutatási együttműködésből vírus-háborúba átnövő összecsapás ugyan több mint felsejlik. Jelek utalnak rá, hogy folytatódik is, de a járvány, rövid kezdeti szakaszt követően egyértelműen világjárvánnyá növekedett, azaz egész világunkat fenyegeti, akárcsak az említett nem kevésbé veszélyes tudatromboló folyamatok. Pontosan úgy, ahogy ezt a háttérhatalom már jóval előbb kívánatosnak tartotta a „Nagy Újraindítás” megvalósításához.

Tájékozódás és tudás védi meg tudatunkat, de az is csak addig, amíg nem késő!

Nemcsak a kormány és az ellenzék készül a 2022-es parlamenti választásokra, hanem a globális háttérhatalom is. Jól érzékelhetően fontosnak tartja ezt a választást, s gőzerővel készíti fel hazai ügynökeit. Nyílt beavatkozásra is számítanunk kell, főleg az EU és az USA részéről, amelyek mintha a haláltusájukat vívnák, amikor is felülkerekedhet a minden mindegy reményvesztettségből kiúttal kecsegtető kalandorság. Ez tükröződik az ellenzék polgárháborús fenyegetéseiben is. Elszórtan ugyan, de e választások tekintetben találkozunk más nyugtalanító belpolitikai állásfoglalásokkal is. Az ellenzék úgy értékel egyes tényleg magyarázatra szoruló kormányzati lépéseket, hogy a Fidesz-KDNP vereségre készül. Meglehet, ez említésre sem lenne méltó, ha nem párosulna ennél riasztóbb kormánypárti ismétlődő megengedő lejtésű megfogalmazásokkal, miszerint „ha az ellenzék győz”, „ha Gyurcsányék kerülnek hatalomra”, „ha, ne adj Isten, ők győznek” stb. Ismert politikusok, politológusok, valamint tv-vitaműsorok egyre többször fogalmaznak így, vagy hasonló értelemben. Mintha ez ugyanúgy bekövetkezhetne, mint Budapest és néhány nagyváros elvesztése. Mintha pesszimista megbéküléssel értékelnék a hazai és a nemzetközi erőviszonyokat, egyenlő esélyt adva a győzelemnek és a vereségnek.

Az októberi békemenetnek a helyükre kell tenni a dolgokat, de jobb, ha mi az illetékesekkel együtt addig sem várunk, és utána sem dőlünk hátra. Vagyis nekünk választóknak is készülniük kell. Emberi tudatunk követeli, hogy ha meg akarjuk őrizni, erősíteni a nemzeti egységünket, a NER keretében megvalósítandó akcióegységünket, s ki akarunk tartani a magyar Magyarország jelszavunk mellett – márpedig akarjuk, és e sorok is ennek érdekében íródnak – az itt érintett kérdéseknek a magyarság előtt álló, erőnktől, lehetőségeinktől függő kormányzati tisztázása nélkül nem lehet kezelni a mindannyiunkat érintő egyetlen kérdést sem. Nincs talán sürgetőbb dolog, mint haladéktalan és rendkívüli gyorsasággal lebonyolítandó nemzeti konzultáció ezekről az égető kérdésekről. A kormány védelmében, helyzete megerősítése céljával.

A fentiekből következik, hogy van miért és lehet is bírálni a kormányt. Méltánylandó, hogy ezt szabadon megtehetjük. Azt a kormányt azonban támogatnunk kell – akkor is, ha e követelményeknek csak részleges megvalósítására szánthatja el magát – amely a világválság körülményei között is képes a jövőnkre összpontosítani az erőfeszítéseket. Hatékony családtámogatási programot hirdetett és valósít meg. Sikerrel készíti fel az országot a gazdaság újraindítására. Mindez létünk, megmaradásunk, jövőnk alapja. Nemzeti tragédia lenne, ha a nemzetellenes, nemzetidegen ellenzék kerülne hatalomra, ahogy az említett szóhasználatok értelmezhetőek pesszimista szemmel. Ilyen nemzetközi körülmények között ez az ellenzék még a háttérhatalom által megkövetelteknél is magyarellenesebb lenne. Minden kormányzati szervnek, politikusnak érzékelnie kell, hogy a választóiknak e kiszolgáltatott helyzetével (sokan ezt úgy fogalmazzák meg, hogy a kisebbik rosszra történő kényszerű szavazás) nem lenne bölcs dolog visszaélni a legkisebb mértékben sem, egyetlen szóval, vagy tettel sem.

Más szavakkal, a kormányzatnak kell törekednie a közhangulat kedvező megváltoztatására, de mindenekelőtt meg kell értenie, hogy az nem pártatlan, de tárgyszerű és őszinte tájékoztatást követel. Nem szereti azt sem, ha lebeszélik, de azt sem, ha rábeszélik valamire. Önmaga akar választani. A hiányosan, s ennek okán nem meggyőzően tálalt igazság kevésnek bizonyulhat előtte a legnyilvánvalóbb, de a teljesség látszatával hatásosan előadott hazugsággal szemben. Ezért a kormányzatban és az egészségügyi apparátusban felelős posztot betöltőknek tudatában kell lenniük, ha még ráadásul nem is egyformán kezelik, hanem megkülönböztetik a szavazókat, például beoltottakra és beoltatlanokra, akarva-akaratlanul a háttérhatalom, valamint a nemzetellenes és nemzetidegen ellenzék divide et impera szándékai szerint járnak el. Ennek egyik figyelmeztető jele, hogy a sajtóban már szemrebbenés nélkül összemossák az oltatlanokat a baloldallal, azaz politikai kérdést csinálnak egy egészségügyi kérdésből. (Ez is mindennapos politikai tévedés, egyben a közvélemény megtévesztése. Ma Magyarországon egyetlen baloldali, azaz tőkeellenes párt van, a Munkáspárt, amelyet be is kell juttatni a parlamentbe. Az összes több szervezet és párt, legyen kormányzati, vagy ellenzéki, a kapitalizmus híve, vezetői kifejezetten tőkések képviselői, vagy maguk is tőkések, azaz jobboldaliak. Igen, lehet, hogy mellbevágó, de Gyurcsány és társai sem baloldaliak, hiába állítják ezt róluk szüntelenül!). Akárhogy alakul tovább a vírusháború, elkerülhetetlenül előáll olyan helyzet, hogy a kormánynak majdnem mindent, vagy mindent el kell mondani a háttérhatalom aljas űzelemeiről. A kivárásban azonban az a kockázat, hogy sokkhatással lehet a felkészítetlen közvéleményre. A választók egy része tájékozatlanságában, kényszerzavarában, vagy jogos felháborodottságában esetleg nem oda húzza majd be az x-et, ahova a valós érdeke megkívánná, nem az igazi bűnöst bünteti. Az összehangoltság e körvonalazott hiánya miatt így járhatnak rosszul választók és választottak egyaránt.

Továbbmenve, nemcsak az oltáselleneseknek, hanem a beoltottaknak is joguk van megtudni – talán még inkább, mint a beoltatlanoknak –, hogy vannak-e mégis utólagos- és mellékhatásai vannak a vakcináknak, amelyek azonnali, de főleg jövőbeni tulajdonságairól nincs közlés, a rákérdezést pedig gyanúval fogadják. A gyanú viszont ellengyanút kelt minden egészségesen és helyesen gondolkodó emberben. A mellékhatásokról szóló tájékoztatások minden gyógyszerhez mellékélve vannak, ám a vakcina esetében még rákérdezni sem illik. Az nem állítható, hogy nem szabad, de választók, választottak egyaránt tudjuk, efelé közeledünk. Bemondásra kell elhinnünk, amit megállás nélkül ismételnek politikusok, politológusok, orvosok, sajtó, tv, meg akik vakon hisznek: „Minden vakcina hatékony és biztonságos!”, illetve „Az oltás az egyetlen eszköz a vírus ellen!” Hogy-hogy nem érzik, hogy ennyi nem elég a társadalomnak. Tetézi ezt, hogy az oltásellenzők viszont tudományosan érvelnek, részletesen, pontosan megnevezve a vakcinában lévő gyanút keltő anyagokat, azonnali és későbbi lehetséges hatásaikat, amelyekre nincs nemcsak ugyanilyen szintű, hanem semmiféle cáfolat. A közvéleményre, a szavazókra a feltételezettnél sokkal nagyobb hatással vannak az olyan esetek is, hogy az amerikai FDA beismeri, a PCR-tesztet anélkül alkották meg, hogy rendelkezésre állt volna a vírus. Más szavakkal ezt a magyarok számára még megbízhatóbb Karikó Katalintól is hallhattuk: a vakcina fejlesztésekor nem állt rendelkezésre SARS-COV2 vírus anyag. Orvosok pedig, ahogy említettük, egyértelműen állítják, hogy a vírus izolálása és szakszerű kutatása nélkül nem lehetséges kellő védőoltás előállítása ellene. A választó, a közember előtt tehát az a dilemma áll, hogy melyiküknek higgyen. A vakcina ellen szakszerűen indokoló orvosnak, a szakembernek, vagy a mellette szóló, de csak az előbb idézett pár mondatot ismételgető orvosoknak és politikusoknak? Azaz a tényeknek, vagy a bemondásoknak? S amikor még azt is tapasztalja, hogy az utóbbiak ingerültek, ha nem nekik hisz, bizony meginog a bizalma, pedig nekik szeretne hinni. Ezért nem szívesen bírálja őket, mert azt is látja és méltányolja, hogy több nemzetközi és hazai csatatéren kell küzdeniük – teszik is és sikerrel –, s nem akarja nehezíteni a helyzetüket, de a tapasztalatainak, véleményének elhallgatása nem kenyere.

A világjárványhoz kapcsolódó, ugyancsak globálisnak minősülő említett kérdések köztudatba vitele és tárgyalása nélkül tehát nem lehet ellentmondásmentes és bizalomerősítő módon tájékoztatni a társadalmi közvéleményt. E hiánynak a visszahúzó hatása a járvány kezdetétől mindmáig kiérezhető a kormány-közvélemény kapcsolatából. A hibát nem a tájékozatlanabb közvélemény követte el, hanem csak érzékeli és jelzi. Ezért a kételyek, ellenvélemények nyílt és őszinte felvetése miatt nem hibáztatható. Illetve, lehet folytatni a hibáztatását, a fenyegetést, de az feszültségekhez, szembenállásokhoz, s végső soron esetleges tragikus fejleményhez vezethet.

Most, és sajnálatos módon valószínűleg hosszabb időn át, nagy szükség van választóknál, választottaknál, beoltottaknál és oltatlanoknál egyaránt, hogy tudatosan bátrak és tudatosan bölcsek maradjanak, ne hagyják szembefordítani magukat egymással, amivel csak a közös hazai és nemzetközi ellenségeik nyernének. Mégis máris minden bekövetkezett, sőt bekövetkezendő esetleges bajért, kárért, tragédiáért az oltatlanokat vádolják. Felelős szájakból fenyegetően és indulatosan hangzanak el hasonló vádak. Ez már önmagában is nemzeti tragédia. „A még be nem oltott két és fél millió fő oltakozási hajlandóságán múlik, hogy milyen súlyos lesz a koronavírus-járvány negyedik hulláma” – jelentette ki egyik virológusunk. Másik „elkerülhetetlennek” érzi a negyedik hullámot, mert „az ország harmada nem oltatta be magát, ez a delta-variáns pedig legalább kétszer-háromszor olyan fertőző, mint az a vírus, ami tavaly volt forgalomban”. Egy politikus: „aki még azon gondolkodik, hogy valamiféle álhírek gyártásával vagy propagandával gyengítse az oltási kedvet, legyen nagyon óvatos, mert őket mind egytől egyig személyes felelősség fogja terhelni az esetleges halálesetekért és az esetleges károkért” Avagy: Ám a két és fél millió oltatlan fő továbbra is veszélyben van, számukra jelentősen nagyobb kockázatot jelentenek az új, rendkívül virulens mutánsok.

Rendezett, okaiban és következményeiben ismert körülmények között logikusnak tűnhetnének e megállapítások. Ám a helyzetet nagyon is szemléletesen pont az ellenkezők jellemzik. A háttérhatalom szándékai, bejelentetett emberiség-csökkentő tervei ismeretében, annak láttán, hogy a beoltottak ismét megfertőződhetnek és fertőznek is, valamint egyéb megdöbbentő körülmények birtokában, tárgyszerűen gondolkodni merő ember, ma még, sajnos, azt sem állapíthatja meg önmaga számára bizonyossággal, hogy a beoltottak, vagy az oltatlanok vannak-e nagyobb veszélyben. Ez nem támadás az oltáspártiak, vagy a beoltottak ellen, hanem a világpolitikai és a hazai összefüggésekből levonható következtetés, amit jó lenne, ha mindenki így is tudna kezelni az egység megőrzése, erősítése érdekében, ugyanis mindketten egyaránt veszélyben vannak.

Ez is érdekelheti:  Szétlőttek egy brit zsoldosokkal és rakétákkal teli raktárat Odessza közelében

Tudatosan nem nevezünk meg név szerint senkit a mieink közül, mert nem az ellentéteket, megosztottságot akarjuk tovább szítani, hanem közös erőfeszítésekkel szeretnénk meghatározni a saját utunkat. Azt azonban éppen közös érdekeink védelmében ki kell mondjuk, átgondolatlan, lelkiismeretlen vádaskodásnak tekinthetők a hasonló állásfoglalások. Ugyanis politikailag és egészségügyileg egyaránt nyilvánvaló tévedések, ezért jogosan vetnek fel kételyeket. Gondolkodjunk csak el logikusan és tudatosan. Anélkül, hogy megtévesztenénk embertársainkat. A negyedik hullámnak mi az oka? Semmiképpen nem az, amit egyesek el akarnak hitetni, hogy az ország kisebbik fele nem oltatta be magát! Ettől önmagában egyetlen vírus, vagy mutáns nem keletkezik, nemhogy járványhullám! Még ha nem is igazolódna be az állítás, hogy a világjárványt a háttérhatalom tudatosan keltette a Nagy Újraindítás megkönnyítése érdekében, hanem csak ráépült – de ez a kevésbé valószínű – mindenképpen fegyverként használja a Nagy Újraindítás érdekében, amit viszont teljesen nyíltan hirdetett meg Klaus Schwab Davosban, az egyik Rockefeller pedig a nevét viselő régebbi jelentésben. Nem szabad hát a lakosságnak azt a részét elmarasztalni, vádolni, sőt fenyegetni minden következményért (ahogy, sajnos, történik), amely nem hisz a gyógyszeripari maffiának, meg a háttérhatalomnak! Árulja már el valaki azt is, honnan veszik, hogyan számolják ki ilyen „pontosan”, hogy ez a delta-variáns „legalább kétszer-háromszor” olyan fertőző, mint az a vírus, ami „tavaly volt forgalomban”. A kettő között legalább 100% a különbség! Azt pedig a közember is tudja, nem mindegy, hogy kétszer, vagy háromszor! A „tavaly volt forgalomban” egyáltalán nem ideillő fogalmazás (egy árucikkre ráillik, de a vírusra nem), ám lehet akaratlanul, mégis rátapint a lényegre: a gyógyszeripari maffia tavaly azt forgalmazta még az önmaga által is igencsak jelentősnek ítélt haszonnal, most pedig a deltát! Felelőtlen, a társadalmat megosztó kijelentések, amelyek a háttérhatalom malmára hajtják a vizet. Mindig feltolakodik a jogos kérdés: miért nem a járvány eredetét/keltőit keresik sem az orvosok, sem a politikusok? Bármennyire is nehéznek látszik megérteni és elfogadni, amíg azt/azokat meg nem találják, és nem semlegesítik, ártalmatlanítják, addig mindaddig lesznek újabb hullámok, amíg a háttérhatalom el nem éri meghirdetetett aljas céljait. Gyanús is, hogy nemcsak nem találják, hanem nem is keresik ezeket! Pedig már nagyon sok ismert és ellenőrizhető adat, tény és esemény áll rendelkezésre a bűnösök leleplezésére. Amíg ezt nem érti meg a politika és az egészségügy, addig az egész emberiség veszélyben marad. Pedig mindketten azért léteznek, hogy védjék az embereket, az emberiséget! Ezért nem a szembenállást, hanem az egységet kell keresniük.

A hosszú idő alatt titkon kidolgozott háttérhatalmi rendszerrel nem vehetjük fel a harcot elszigetelt hadakozással, hanem csak a saját kidolgozott rendszerünkkel. Mivel élet-halál harcról van szó, s az emberiség irtásán mesterkedő háttérhatalmi agytröszt nem ismer korlátot, az emberiség akkor tud vele sikeresen szembeszállni, ha hallgat az emberiség képviseletében harcra kész, szám szerint eleve sokkal több és sokasodó, korlátot jó értelemben nem ismerő gondolkodó agyakra. Azokra is, akik oltásellenesek, sőt kiderülhet, különösen rájuk. A kellően nem tájékozott/tájékoztatott tömegeknél ugyanis az egyéni, vagy a csoportérdek megelőzi a társadalmi érdeket, a nemzeti érdekeket. Ebben rejlik a kialakult, de ugyancsak elhallgatott nemzetidegen háttérhatalom, párhuzamos társadalom veszélye is. A kormányzat családtámogatási, gazdaság-újraindítási cselekedetei helyesek, az azokkal kapcsolatos kommunikációja viszont hagy kívánnivalót. Nem magyarázza el, hogy egyes csoportokat, polgári, vallási, nemzetidegen szervezeteket és rétegeket miért támogat – egyeseket feltűnő és hazafiakat bosszantó bőkezűséggel – s mi a célja ezeknek az intézkedéseknek. A lakosság nagy része nem érti ezt, nem is fogadja el. A jelen tanulmány második részében ezért mutattunk rá, hogy nem vagyunk nemzetidegenek által kevésbé megszállt ország, mint az iszlám által megszállt nyugat-európai országok. Most csak emlékeztetünk rá, vezető politikusok, a hazafiakat megbotránkoztatva, már úgy beszélnek Magyarországról, mint amelyben „zsidók és nem zsidók”, illetve „romák és nem romák” élnek. A magyarok már említésre sem kerülnek. Lehet, hogy utólag ezt véletlen rossz fogalmazásnak minősítik, de fogalmazni is felelősen kell, nehogy nemkívánatos törekvéseket sejthessen mögötte bárki is. A 2022 áprilisi választáson az is ki fog derülni, – remélhetőleg igenlő formában – hogy van-e még győzedelmeskedhető magyar tudatunk, mármint a lakosság többségének, vagyis hogy nemzet lakja-e még csonka országunkat, vagy csak lakosság. Addig is ezért tegyünk meg mindent, ne pedig a választási eredményt is fenyegető megosztottságot növeljük.

A világnak arra is emlékeznie kell, hiszen a közelmúltban történt, hogy akármilyen átlátszó, hazug és nevetséges is volt, de a közembert tették felelőssé a tőkés multinacionális vállalatok által okozott klímaválságért. Most pedig egyre inkább az ember válik felelőssé a koronavírus világjárványért is. Előbb csak a háttérhatalomnak hasznot nem hajtó oltatlanok, majd egyre szélesebb kör. Világunkban eljött a pillanat, amikor az oszd meg és uralkodj alapelvét képező efféle kényszerítő-vádaskodó folyamatot azonnal, hajthatatlanul és visszavonhatatlanul le kell állítani, mert a logikája (és a történelmi tapasztalatok) szerint eluralkodik, és bosszúálló ámokfutásba kezd. Választók és választottak (mert végső soron nem az oltottak és oltatlanok, hanem az ők szembeállításáról van szó) megértően, de következetesen követeljék meg egymástól a másik álláspontjának tiszteletben tartását és megfontolását. Ehhez első egységteremtő lépésként elengedhetetlen, hogy ne csak a választók, hanem a háttérhatalmat és terveit a választóknál sokkal jobban ismerő választottak is merjenek beszélni a háttérhatalomról, és szembefordulni emberellenes törekvéseivel. Őszinte és megfelelő, rendszeres és időszerű széleskörűen terjesztett háttér-információ és irányelv nélkül erre kevés esély van.

VALAMENNYIÜNK, választók és választottak sorsa múlhat az alapvető kérdéseknek a helyzet megkövetelte bátor, őszinte, rugalmas, bölcs és EGYSÉGERŐSÍTŐ KÖZÖS kezelésén.

 

A szerző nyugalmazott nagykövet, közíró.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)Kapcsolódó:

Sütő Gábor: Tudatunk védelme (2) – KIK ÉS MIÉRT KELTIK A JÁRVÁNYT ÉS A SZELLEMI MÉTELYT?

Sütő Gábor: Tudatunk védelme (SZELLEMI VILÁGHÁBORÚ A HÁTTÉRHATALOM ELLEN)

https://internetfigyelo.com/szigoruan-bizalmas-peter-gabor-eletfogytiglanra-itelt-fogoly-beadvanya-az-mdp-partbizottsaganak/

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük