KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Stoffán György: Néhány gondolat Erdő Péter ünnepi miséje után

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Augusztus 20-a minden évben új és még újabb gondolatokra ébreszt. És minden évben van egy esemény, amely az ünnepet valóságos és igazi ünneppé teszi a lelkemben: az ünnepi szentmise a Bazilika előtt.

Ez az egyetlen méltó megemlékezés, hiszen Szent István óta minden megváltozott. Semmi más nincs már abból, amit a nagy államlapító király megálmodott, aminek az alapjait lefektette. A mai politikusoknak és a politikának semmi köze nincs Szent Istvánhoz azon kívül, hogy ők is magyar állampolgárok, kis létszámban még magyarok is, és még csekélyebb számban keresztények.

Tehát, ami megmaradt az államalapításból, a nemességből, az ország határaiból, a törvényekből és a kereszténységből, az nem más, mint az esztergomi érsek folytonossága, az általa e nagy ünnepen bemutatott szentmise, és az a felmérhetetlen felelősség, amely Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érseket éppen úgy kötelezi, mint – egy-két kivétellel – elődeit. Ez a felelősség pedig, nem más, mint a magyarság és kereszténység egységének a fenntartása, és a legnehezebb időkben is a nemzet mellett állás. Ilyen nehéz időket élünk ma is. S talán nehezebbek ezek az idők, mint amilyenek Mindszenty életében voltak. Nehezebb a feladat is, hiszen nem csak egy politikai hatalom igyekszik ma a kereszténységet és a magyarságot felszámolni, hanem a világ vezetőinek és a társadalmaknak jó része küzd az igazság, a kereszténység, a teremtés logikája és a magyar nemzet ellen. Ebben a hatalmas küzdelemben maradt egyetlen és Szent István óta állandó védelmezője ennek a népnek: az esztergomi érsek, aki egyedül méltó arra, hogy szót emeljen a nemzetért, a keresztény hitért, az erkölcsi romlás ellen, és nemzetünk megmaradása érdekében. Mert az esztergomi érsek az egyetlen, aki a Szent István-i folyamatosságot képviseli. Ma már nem első zászlósúrként, nem politikai hatalmat is gyakorló főpapként, hiszen munkájában akadályozott királyunk nincs, s az egyházat a liberalizmus célkitűzésének megfelelően, különválasztották az államtól. Ez utóbbi tény által, a politikában megszűnt az erkölcsi irányítás, ami egy évszázada jól látható módon rányomja bélyegét az európai országokra… köztük hazánkra is.

Erdő Péter bíboros, prímás ma mégis első zászlósúr volt, mint minden Szent István napon. Magának az államalapító szent királynak az első zászlósura, aki megismételte országunk felajánlását, aki ezer évet, az ezeréves hitet és egyházat képviselte. Ma, Magyarországon egyedüliként felhatalmazva erre, Szent István által!

A fentiek okán, jó volt ma ismét látni az ünneplő magyar keresztény tömeget a Szent István bazilika előtt, jó volt látni a magyar bíborost, püspökeinket és a papságot, jó volt látni Őszentsége II. Tavadroszt, a velünk ünneplő kopt pápát. És jó volt hallani Kassa érsekét, Őeminenciája Bernard Bobert, aki – a történelmi – Magyarország bíborosának meghívására jött le Kassáról Budapestre, és a Krisztus-i szellemben való megbékélésről és Szent István tiszteletéről beszélt.

 Az ünnepi nagymise tehát, ismét feltöltötte a magyarságot, erőt adott a várható és nem sok jóval kecsegtető jövő túlélésére, megerősítette a hitet, az Isten iránti alázatot, felszólított a bűnbánatra és kérte a Boldogasszonyt, hogy védje meg hűséges magyarjait a Szent István alapította Magyarországban, Mária országában. Mert 2023. augusztus 20-án, a Bazilika előtt jelen volt a szentmisében Krisztus, jelen volt jobbjával a Szent Király, és jelen volt az egyetlen magyar történelmi folyamatosságot jelentő és biztosító személy, az esztergomi érsek. És jelen volt a nemzet, s együtt imádkozott a Felvidék, a Délvidék, Erdély és a Partium s együtt énekelték Máriának, Máriához: „Nagyasszonyunk, hazánk reménye”… „Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el, szegény magyarokról!” ,,,, és ez tette ismét igaz magyar ünneppé Szent István napját…

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: