Szeretetteljes nemzetnevelés – Oktatás és kultúrpolitika, egykor és ma

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
A mai liberalizmus bűne a nemzettudat szétverése, a magyar emberek tudatos lebutítása, az oktatás tönkretétele, a kultúra felhígítása, amellyel többet ártottak Magyarországnak, mint a Habsburg, a törökök, vagy a kommunisták összességében. (zcsf)

 

 

„Sajnálatosan meg kell állapítanunk, hogy az idegen eszmeáramlatok utat találtak sok tanító és tanár szívéhez. Az egységes magyar szellemnek kell kisöpörnie a tantestületből mindazokat, akik méltatlannak bizonyultak arra, hogy a magyar társadalom legféltettebb kincsét, ifjúságát bízza rájuk. Immáron a magyar nemzeti szellem és a keresztény erkölcs temploma legyen minden tanterem.

Igaz lelkű tanítókra van szükség, akik az igét tetté formálják nemzeti érzéseink szikrázó melegével s a Krisztusi kereszténység bűvös napsugarával. Újra életre kell hívni a hagyományok ápolását és ébren tartani a hazaszeretet lángolását.”

Ugye, hogy milyen szép és igaz gondolatok, amelyeknek időszerűsége van? Még úgy is, hogy a fenti idézet a Magyar Paedagogia c. lap 1920. április idusai számában jelent meg, de akár napjainkra is igaz lehetne…

Abban az időben a vesztes világháború, az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság és Trianon után elődeink mindezt mégis megvalósították.

Hogy miképpen?

Úgy, hogy már kisgyermekkorban megkezdték a nemzetnevelést!

Íme!

Óvoda:

A korszakban a ”kisdedóvó” (óvoda) intézményében tették meg első tétova lépéseiket a nemzeti neveltetés felé a 3-6 éves kor közötti elsősorban városi gyermekek, amelyet a fiúknál a „cserkészet” követett.

Cserkészet:

„Egy önkéntes, politikamentes ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint felekezettől függetlenül. A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik teljes kifejlesztésében mind egyénként, mind felelős állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként.”

Itt tanulták meg a fiatal fiúk a fegyelmet, a tiszteletet az idősebbek és önmaguk (!) iránt, valamint a szabadban végzett elfoglaltságon sportoltak, túráztak és készültek a levente-életre….

Levente-mozgalom:

„A leventeszervezetek a katonai előképzés legfontosabb szervezetei voltak Magyarországon az 1920-as évek elejétől a második világháború végéig. A leventeszervezetek a 12–21 év közötti, rendszerint iskolából kimaradt fiúk katonai előképzését és nemzeti szellemű nevelését szolgálták. A testnevelés mellett jelentős hangsúlyt fektettek a fegyelemre és a valláserkölcsi nevelésre.”

Szóval, ebben az időszakban így zajlott a fiúgyermek felkészítése az életre!

3 éves kortól a srácok nevelve voltak, egészen fiatal felnőtt korukig. Hazaszeretetre és arra, hogy férfiként megállják a helyüket az életben.

…és a leányok?

Ők, akkor is szépek voltak. A tréfát félretéve, aki látta az Abigél című magyar filmet, az képet kaphatott arról, hogy miképpen működött egy lánynevelde, ahol az erkölcsi és szellemi nevelés mellett, a háziasszonyi teendőket tanulta meg a „kisasszony”, hogy 18 éves korára minden számára szükséges dologhoz értsen a „nagyasszony”. Igen, megtanultak varrni, hímezni, főzni, mosni és mindent, ami egy akkori nő dolga volt.

A legnagyobb női szervezet a MANSZ (Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége) volt, amely egyfajta „nővédelmi” feladatot is ellátott, a hölgyeket ért sérelmek orvoslására. A Horthy-korszakban a nők tanulhattak, szavazhattak, és …elválhattak…
Nekünk, maiaknak, furcsák a fentiek, de akkoriban nagyon-nagy dolgok voltak ezek (ez a témakör önmagában megérne egy tanulmányt!).

Az éra „jelszava” volt hölgy-kérdésben:

„A nő elsőrendű, Istentől kapott hívatása az anyaság, és a gyermeket, gyermekeket nevelő anya megérdemli a férfiakkal való társadalmi egyenlőséget!”

Végezetül, szeretném elmondani, hogy nem sírom vissza az elmúlott időt, de ami jót és értéket az előttünk élők reánk hagytak, azt nem szabadna elengednünk!

Az őseink tisztelete mellett, az ifjúságunk az értékünk, a gyermekeink a jövőnk…

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!
Ámen.”

Zetényi-Csukás Ferenc

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük