KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Stoffán György: Történelemkönyv, első gimnazisták részére – 2523-ból… (részlet)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

I. Lecke

A magyar és az európai történelem ötszáz éve dióhéjban

Mint arról már tanultunk, az 1054-es egyházszakadás után, 1789-től megkezdődött az európai népekre ható, egyik legaljasabb erkölcsi, szellemi átformálás, amelyet sátáni módszerekkel dolgoztak ki annak a titkos szervezetnek a tagjai és vezetői, akik világuralomra törekedtek és ezért bármit képesek voltak feláldozni, de akik már az 1054-es súlyos válságot is kidolgozták. Az 1900-as évek elejétől az ipart, a kereskedelmet, a technikai fejlődést és a gyógyszergyártást, valamint a médiát is teljes ellenőrzésük alá vonták, így emberek milliárdjainak az életét uralták.

A történelem során kialakult vallások megszüntetésében a katolikus egyház vezetője, a szabadkőműves Bergoglio, akit megválasztása után Ferenc pápaként ismert a világ, élen járt. A mára teljessé tett Szentírás tanítását és Jézus Krisztus parancsait felszámolta, az akkori (a 2000-es évekről beszélünk), teljesen elmebeteg és a teremtéssel ellenkező, az emberiség erkölcsi züllését elősegítő célok megvalósítását támogatta. Ennek következményeképpen az Isten-hit, a kereszténység, mint világvallás megszűnt, és felváltotta egy korcs, vallási szemlélet, amely minden vallást összeolvasztani szándékozott, de mereven elutasította mind az Ó-, mind az Újszövetség tanításait. A szerzetesrendeket felszámolta, az erkölcsi és hitbéli igazságokat meghazudtolta, és ellehetetlenítette a Krisztushoz hű papokat, püspököket. Akárcsak a Krisztus utáni korban, kis csoportokban, titokban tarthatták meg vallásukat azok, akik nem fogadták el ez új, sátáni tanításokat. Számos vértanú áldozta életét ebben az időben is a keresztény hit védelmében.

Az európai politika magáévá tett minden olyan perverz és aberrált szemléletet, amelyet két évezreden át vagy tiltott a normális emberi szellemiség, vagy büntetett értük. A világ kormányzását átvették azok, akik évszázadokra előre tervezték el a 21. századi végkifejletet, és akik azt hitték, hogy Isten ellen lehet háborúzni és háborút nyerni. Gazdasági okokból, valamint az emberi nem ritkításának céljával háborúkat rendeztek, és a világ minden kormányát és politikusát megvásárolták céljaikban való részvételre. Azoknak az országoknak a vezetői, akik ellenségként viseltettek egymással, szintén ugyanazt a parancsot hajtották végre, de a társadalmakkal a kialakult háborús helyzetet valóságként láttatták. E sátáni világban fiatalok százezrei pusztultak el értelmetlenül, majd az atom és egyéb pusztító fegyverek a világ lakosságának mintegy háromegyedét kiirtották.

A magyarság ötszáz éve… és ma

Mint azt ma látjuk, egyetlen európai nép volt, amely sok véráldozattal, ellenállt ebben a fent leírt sátáni világban az abnormális elképzeléseknek. Amíg a legtöbb európai nép kipusztult és egykori országaik ma vagy lakatlanok, vagy kis csoportok, településeket létrehozva igyekeznek élhető világot teremteni maguknak, addig a magyar nemzet, ha kisebb létszámban is, de megtartotta országát, vallását és kultúráját. Papjai és tudósai ma Európa vidékeit járják és tanítják az embereket a mezőgazdasági termelésre, építésre, a keresztény hitre és olyan alapvető ismeretekre, mint a gyógynövények alkalmazása, a betegápolás, és több városban felállítottak már kórházakat, és iskolákat is, ahol írni és olvasni tanítják a lakosságot. Vannak még olyan tanítók e missziót végző magyarok között, akik a mára kihalt népek, immár kihalt nyelvét is ismerik. Az egykori népek országainak területein tehát, az e népekre kényszerrel erőltetett ánglius nyelv mellett a magyarok megtanítják ezeknek a csoportoknak azt a nyelvet, amelyet őseik beszéltek a nagy elnyomás előtt.

A 2021-től számított nagy pusztítás kora számos, vissza nem fordítható rombolást okozott, és emberek milliárdjai pusztultak el a liberál-bolsevik diktatúrában világszerte. Ma, háromszáz évvel az emberiség nagy tragédiájának leküzdése után a Magyar Királyságban, két helyen, Kassán és Kolozsváron átfogó kiállítás tekinthető meg az elmúlt ötszáz év Európájáról és Magyarországról.

Fontos megemlíteni, hogy a mai kereszténység központja Esztergom és Gyulafehérvár, ahol az egykori, 2091-ben megsemmisült Vatikán után, 2150. óta, innen kormányozza az újra egyesült keleti-, és nyugati egyházat, valamint a rekatolizált, volt protestáns közösségeket Szent Péter utóda.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kiemelt kép: illusztráció

3 thoughts on “Stoffán György: Történelemkönyv, első gimnazisták részére – 2523-ból… (részlet)

  1. TISZTELT SOFFÁN UR!
    ÉN KORÁBBAN KEZDENÉM .973.03.23 ÉS 24. A VÉRMES GÉZA GYÁVÁN CSAK KOVETEKKEL MERTE AZ ORSZÁGOT ÁTADNI A NYUGATI KERESZTÉNYSÉGNEK-ALIAS NEMET RÓMAI CSÁSZÁRSÁG-AMIT JELENLEG MINT A NYUGATOT SZIDUNK..MAJD ENNEK LETT A KÖVETKEZMÉNYE 1301.01.14.ÉN III ANDRÁS HALÁLÁVAL AZ ÁRPÁDHÁZ MEGSZÜNTE.,AMI AZ ŐSI ÖRÖKLÁSI REND ELTORLÉSE MIATT AZ UJONAN BEVEZETT PRIMOGENOTURA ÁLTALI ÖRÖKLÉSI SZABÁLYZÁS.. LETT..EZT GÉZÁNAK KÖSZÖNHETJÜK. ISTVÁN MÁR CSAK ÖRÖKÖLTE.VALÓJÁBAN SAROLT AZ ÉDESANYJA VOLT A FÖNÖK.IGY LÉPTÜNK BELE A SZ….. BA ÉS VAGYUNK A MAI NAPIG IS BENNE .1301TŐL CSUPA IDEGEN ÉS IDEGEN ÉRZEMÜ URALKODÓ VOLT.1848 BAN ADTA ELÉNK A SORS HOGY SZABADOK LAHESSUNK AZ OSZTRÁK HEGEMŐNIÁTÓL ,DE EZ SEM JÖTT ÖSSZE..KEZDEK HINNI A TURÁNI ÁTOKBAN.HA A MAI MAGYARSÁGOT NÉZZÜK ,EZ MÁR NEM ÁRPÁD NÉPE.

  2. Ficzere ugyan előbb kezdi, de a vallási háborúskodás az egész emberiség kezdetétől számítható és ezek szerint az „isteni szabad akarat” hibájának tekinthető, amihez Ferenc pápának nem sok köze lehet.De liberális vallási megbékélést hirdető (szabadkőműves) tevékenysége valóban gyengíti a világban a római-katolikus hegemónia fenntartását.

  3. A MAGYARSÁG MINT AZ ELŐZŐEKBEN IS IRTAM EGYIK FŐ PROBLÉMÁJA A NÉMET A MÁSIK MEG A RÓMAI ELŐZMÉNYEK,AMI A MAI NAPIG LÉTEZIK S EZT FERENC PÁPA IS KISZOLGÁLJA…NEM VÉLETLENUL MONDOTT LE ,VAGY MONDATTÁK LA AZ ELŐZŐ PÁPÁT. A SZABAD AKARAT SZEMPONTJÁBÓL UGY LÁTOM HOGY HIBA VOLT MEGADNI AZ EMBERISÉGNEK A TÖRTÉNELMI TÉNYEK TUDATÁBAN.DE EZT ERŐSITI AZ A PÁPAI KIJELENTÉS IS,,MISZERINT A MÁSOK-BUZIK NÉPIESEN -IS AZ ISTEN GYERMEKEI.EZ AKKOR EGYENES UT A SZODOMA ÉS GOMORRÁHOZ.A KETTŐ NEM FÉR MEG EGYMÁS MELLETT.BORT ISZUNK ÉS VIZET PRÉDIKÁLUNK.HISZ A POLITIKA IS IGY CSELEKSZIK.

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: