KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Stoffán György: Kik az igazi háborús bűnösök?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Az ember, a teremtmények közül a legbutább és legprimitívebb teremtménnyé alacsonyodott. Ennek oka, hogy szabad akarata van, amit más emberek ellen használ, saját kapzsiságának, pénzéhségének és élvhajhászásának érdekében. Igaz, nem mindenki. A szürke polgár, aki éli mindennapos küzdelmes életét, kiszolgáltatva a hatalomnak – legyen az bármilyen színezetű –, nem részese saját élete irányításának, mert a feje fölött születnek a döntések, lett légyen országa demokratikus vagy nem demokratikus. Mert a demokrácia valójában nem létezik, csupán ködösíti a meglévő állami diktatúrákat, amit más néven törvényességnek nevezünk.

A szürke polgár elégedett azzal a hazugsággal, amely biztosítja számára a választás lehetőségét, és azt mondja, hogy van beleszólása az állam ügyeibe… Megbízza azokat saját ügyeinek és az állam ügyeinek intézésével, akikben ő maga bízik… Elhitetik az emberekkel, hogy ő adhat felhatalmazást arra, hogy kik vezessék az országot az választópolgárok érdekében… Ez persze annak a hazugságnak a része mindössze, amelyet összefoglalónéven demokráciának nevezünk. Mert ma, a világon minden országban demokrácia van az USA-tól kezdve Oroszországig. A demokrácia felfogás azonban változó. Hiszen nem gondolnám, hogy az ukrán demokrácia felfogás egyenlő a magyar demokrácia felfogással, vagy a számos országot félig kiirtó amerikai demokrácia felfogás azonos lenne a svájcival.

A demokrácia felfogások tehát, igazolják azt, hogy demokrácia nem létezik, nem létezett és soha nem is jön létre egyetlen országban sem, csupán a fennálló rendszert, az állami erőszakszervezet által fenntartott államformát nevezik annak világszerte.

Hasonlóképpen a joghoz és az igazságszolgáltatáshoz, amely még inkább diktatórikus végrehajtó hatalmi ág, hiszen ott nincs választás, emberi jog, és a bírók saját politikai, erkölcsi meggyőződésük szerint játszhatnak az emberek életével, szabadságával, létbiztonságával, minden következmény nélkül, mert őket függetlennek kötelező nevezni és kötelező tisztelet jár nekik. Ők tehát, a tökéletes diktatúra eszközei. A jognak és igazságszolgáltatásnak nevezett hatalmi ágban bárkivel, bármit megtehet egy bíró, ellenőrzés a büntetés nélkül, a II. világháborút követő korszakban. Ismert történelmi tények bizonyítják, hogy ez a hatalmi ág soha nem volt tiszteletre méltó, független és igazságos. Hiszen bírói ítéletek alapján milliókat irtottak ki, vetettel igazságtalanul rabságba, családok millióit tették földönfutóvá, s a törvények alapján szintén milliók életét tették tönkre igazságtalan döntésekkel. Az erkölcsi normák és az jog nincsenek szinkronban egymással, de egy-egy bíró figyelmetlensége és felületessége, politikai meggyőződése, parancsra hozott ítéletei is hiteltelenné és elfogadhatatlanná tették ezt a többi hatalmi ágtól sem független hatalmi ágat. Példákat itt nem említek, mert az Olvasó nem szereti a hosszú cikkeket…

Miért írtam le ezeket a gondolatokat? Mert a jog és igazságszolgáltatás, a demokrácia felfogások, az erkölcsi normák és a kapzsiság, a gyűlölködés és a primitív felfogás együttese teszi háborús bűnössé az államok vezetőit.

Mert sem az ukrán, sem az orosz, sem a cseh, az amerikai vagy a német ember nem arra adott felhatalmazást, hogy világháborút generáljon idegen érdekek mentén országa vezetése. Nem adott felhatalmazást arra senki a politikusoknak, hogy beszálljanak egy amerikai-orosz háborúba, amelyet most Ukrajnában vív meg a két nagyhatalom, de amely háború rövidesen lángba borítja a világot. A balga politikusok politikai érdekeket, biztonságot és sok egyéb ostoba érvet hoznak fel arra, hogy háborúzhassanak egy megfoghatatlan világuralmi célért, a gazdasági előnyökért, a nem létező demokráciáért, az emberi szabadságjogokét úgy, hogy közben emberek százezrei halnak meg, gyermekek szenvednek, városok dőlnek romba… mert a fegyverkereskedők és gyártók, valamint a világkormány nem a keresztény szeretetet tartják irányadónak…

Nem lehet ebben a politikai és háborús konstellációban egy-egy embert háborús bűnösnek nevezni, mert minden hadat viselő fél, és a háborúba így vagy úgy bekapcsolódó ország vezetői, egytől-egyig háborús bűnösök. A jog és az igazságszolgáltatás is az, hiszen részrehajlón, csak egy felől vizsgálják az eseményeket, annak okait. Gyilkosok jogászai mondanak verdiktet gyilkosok felett, miközben az áldozat, maga a szürke polgár, akinek semmi köze ehhez a méregkeveréshez, a felette álló politikusok mocskos és aljas magatartásához!

Ha demokrácia lenne, ha lenne jog és igazságszolgáltatás a világon, akkor a nép most, mielőtt porrá ég a nagyok háborújában, már ítélkezhetne… mert ami most készül, és akik ezt tervezik, azokhoz képest a nürnbergi perben bíróság előtt állók csak jó szándékú kiscserkészek voltak…

Nincs tehát jogos háború, jogos népirtás, jogos tombolás, jogos fegyverszállítás, katona-küldés… a háborúnak nincs helye a világban, mert a háború az emberi primitívség és aljasság elborzasztó és gyilkos megnyilvánulása, a maga mély értelmetlenségében és az isteni logikával homlokegyenest ellenkezően.

A keresztény világ azonban, még ma sem meri kimondani a lényeget, nem ellenkezik nagy hangon, papjain, püspökein keresztül… nem mondja ki egyértelműen, hogy ennek a rombolásnak, ennek a lélekgyilkosságnak a kapitalizmus az oka! Nem meri kimondani, hogy a kapitalizmus éppen úgy, mint a kommunizmus, a keresztény értékekkel ellenkezik, és abban a keresztény ember csak áldozat lehet. Krisztus tanítása nem a gyűlölködés és a bosszúállás, a haszonszerzés és a kapzsiság tanítása, hanem a szeretet tanítása! A keresztények számára Krisztus és az Ő parancsai az irányadók. Ha kiüresedik a lélek, akkor oda beköltözik a gyűlölködés, az igazságtalanság, az ember alkotta ostoba, szeretet és lojalitása nélküli, emberellenes törvénykezés, amely maga a kapitalizmus. A kapitalizmus maga a háború a szürke, egyszerű emberek ellen, akik élik az életüket tele küzdelemmel a megélhetésért, és az ő verejtékükön gazdagodik az őket kiirtó fegyvergyáros, a háborút generáló milliárdosok sokasága, az őt elítélő bíró, az őt behívó katonai parancsnokság, az ő vére által megnyert háború győztese.

Európában egyetlen kormány ismerte fel mindezt, s ezért vált közellenséggé az Unióban. Ez a kormány segíti az üldözött keresztényeket, védi a szürke polgár érdekeit, védi az igazságtalanul más főhatalom alá helyezett, magyar területeken élő nemzetrészt. Szembeszáll az embertelen kapitalista normákkal, védi az ifjúságot, a gyermekek lelki és testi épségét. Azon dolgozik, hogy az elmúlt évszázad fájdalmait, hibáit, a kommunista diktatúra bűneit jóvátegye, és egy olyan országot teremtsen, amely a keresztény erkölcsiségnek és a nemzeti hagyományoknak egyaránt megfeleljen. A jog és igazságszolgáltatás ügyét pedig csak akkor tudja rendezni, ha önmaga, a kormány is szabaddá válik… Ezért kell április 3-án erre a kormányra, Orbán Viktor kormányára és a gyermekek védelmére szavazni… Mert ma, Európában, a hazai ellenzéket is beleértve, egyedül a magyar Miniszterelnök és magyar kormány nem háborús bűnös…

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: