KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Stoffán György: Kik az igazi háborús bűnösök?

Az ember, a teremtmények közül a legbutább és legprimitívebb teremtménnyé alacsonyodott. Ennek oka, hogy szabad akarata van, amit más emberek ellen használ, saját kapzsiságának, pénzéhségének és élvhajhászásának érdekében. Igaz, nem mindenki. A szürke polgár, aki éli mindennapos küzdelmes életét, kiszolgáltatva a hatalomnak – legyen az bármilyen színezetű –, nem részese saját élete irányításának, mert a feje fölött születnek a döntések, lett légyen országa demokratikus vagy nem demokratikus. Mert a demokrácia valójában nem létezik, csupán ködösíti a meglévő állami diktatúrákat, amit más néven törvényességnek nevezünk.

A szürke polgár elégedett azzal a hazugsággal, amely biztosítja számára a választás lehetőségét, és azt mondja, hogy van beleszólása az állam ügyeibe… Megbízza azokat saját ügyeinek és az állam ügyeinek intézésével, akikben ő maga bízik… Elhitetik az emberekkel, hogy ő adhat felhatalmazást arra, hogy kik vezessék az országot az választópolgárok érdekében… Ez persze annak a hazugságnak a része mindössze, amelyet összefoglalónéven demokráciának nevezünk. Mert ma, a világon minden országban demokrácia van az USA-tól kezdve Oroszországig. A demokrácia felfogás azonban változó. Hiszen nem gondolnám, hogy az ukrán demokrácia felfogás egyenlő a magyar demokrácia felfogással, vagy a számos országot félig kiirtó amerikai demokrácia felfogás azonos lenne a svájcival.

A demokrácia felfogások tehát, igazolják azt, hogy demokrácia nem létezik, nem létezett és soha nem is jön létre egyetlen országban sem, csupán a fennálló rendszert, az állami erőszakszervezet által fenntartott államformát nevezik annak világszerte.

Hasonlóképpen a joghoz és az igazságszolgáltatáshoz, amely még inkább diktatórikus végrehajtó hatalmi ág, hiszen ott nincs választás, emberi jog, és a bírók saját politikai, erkölcsi meggyőződésük szerint játszhatnak az emberek életével, szabadságával, létbiztonságával, minden következmény nélkül, mert őket függetlennek kötelező nevezni és kötelező tisztelet jár nekik. Ők tehát, a tökéletes diktatúra eszközei. A jognak és igazságszolgáltatásnak nevezett hatalmi ágban bárkivel, bármit megtehet egy bíró, ellenőrzés a büntetés nélkül, a II. világháborút követő korszakban. Ismert történelmi tények bizonyítják, hogy ez a hatalmi ág soha nem volt tiszteletre méltó, független és igazságos. Hiszen bírói ítéletek alapján milliókat irtottak ki, vetettel igazságtalanul rabságba, családok millióit tették földönfutóvá, s a törvények alapján szintén milliók életét tették tönkre igazságtalan döntésekkel. Az erkölcsi normák és az jog nincsenek szinkronban egymással, de egy-egy bíró figyelmetlensége és felületessége, politikai meggyőződése, parancsra hozott ítéletei is hiteltelenné és elfogadhatatlanná tették ezt a többi hatalmi ágtól sem független hatalmi ágat. Példákat itt nem említek, mert az Olvasó nem szereti a hosszú cikkeket…

Ez is érdekelheti:  Kiderült Magyar Péter csúnya titka, lelepleződött a díszes társaság

Miért írtam le ezeket a gondolatokat? Mert a jog és igazságszolgáltatás, a demokrácia felfogások, az erkölcsi normák és a kapzsiság, a gyűlölködés és a primitív felfogás együttese teszi háborús bűnössé az államok vezetőit.

Mert sem az ukrán, sem az orosz, sem a cseh, az amerikai vagy a német ember nem arra adott felhatalmazást, hogy világháborút generáljon idegen érdekek mentén országa vezetése. Nem adott felhatalmazást arra senki a politikusoknak, hogy beszálljanak egy amerikai-orosz háborúba, amelyet most Ukrajnában vív meg a két nagyhatalom, de amely háború rövidesen lángba borítja a világot. A balga politikusok politikai érdekeket, biztonságot és sok egyéb ostoba érvet hoznak fel arra, hogy háborúzhassanak egy megfoghatatlan világuralmi célért, a gazdasági előnyökért, a nem létező demokráciáért, az emberi szabadságjogokét úgy, hogy közben emberek százezrei halnak meg, gyermekek szenvednek, városok dőlnek romba… mert a fegyverkereskedők és gyártók, valamint a világkormány nem a keresztény szeretetet tartják irányadónak…

Nem lehet ebben a politikai és háborús konstellációban egy-egy embert háborús bűnösnek nevezni, mert minden hadat viselő fél, és a háborúba így vagy úgy bekapcsolódó ország vezetői, egytől-egyig háborús bűnösök. A jog és az igazságszolgáltatás is az, hiszen részrehajlón, csak egy felől vizsgálják az eseményeket, annak okait. Gyilkosok jogászai mondanak verdiktet gyilkosok felett, miközben az áldozat, maga a szürke polgár, akinek semmi köze ehhez a méregkeveréshez, a felette álló politikusok mocskos és aljas magatartásához!

Ha demokrácia lenne, ha lenne jog és igazságszolgáltatás a világon, akkor a nép most, mielőtt porrá ég a nagyok háborújában, már ítélkezhetne… mert ami most készül, és akik ezt tervezik, azokhoz képest a nürnbergi perben bíróság előtt állók csak jó szándékú kiscserkészek voltak…

Nincs tehát jogos háború, jogos népirtás, jogos tombolás, jogos fegyverszállítás, katona-küldés… a háborúnak nincs helye a világban, mert a háború az emberi primitívség és aljasság elborzasztó és gyilkos megnyilvánulása, a maga mély értelmetlenségében és az isteni logikával homlokegyenest ellenkezően.

Ez is érdekelheti:  Fegyveres merényletkísérlet Trump ellen - a merénylőt lelőtték (videón a lövés pillanata)

A keresztény világ azonban, még ma sem meri kimondani a lényeget, nem ellenkezik nagy hangon, papjain, püspökein keresztül… nem mondja ki egyértelműen, hogy ennek a rombolásnak, ennek a lélekgyilkosságnak a kapitalizmus az oka! Nem meri kimondani, hogy a kapitalizmus éppen úgy, mint a kommunizmus, a keresztény értékekkel ellenkezik, és abban a keresztény ember csak áldozat lehet. Krisztus tanítása nem a gyűlölködés és a bosszúállás, a haszonszerzés és a kapzsiság tanítása, hanem a szeretet tanítása! A keresztények számára Krisztus és az Ő parancsai az irányadók. Ha kiüresedik a lélek, akkor oda beköltözik a gyűlölködés, az igazságtalanság, az ember alkotta ostoba, szeretet és lojalitása nélküli, emberellenes törvénykezés, amely maga a kapitalizmus. A kapitalizmus maga a háború a szürke, egyszerű emberek ellen, akik élik az életüket tele küzdelemmel a megélhetésért, és az ő verejtékükön gazdagodik az őket kiirtó fegyvergyáros, a háborút generáló milliárdosok sokasága, az őt elítélő bíró, az őt behívó katonai parancsnokság, az ő vére által megnyert háború győztese.

Európában egyetlen kormány ismerte fel mindezt, s ezért vált közellenséggé az Unióban. Ez a kormány segíti az üldözött keresztényeket, védi a szürke polgár érdekeit, védi az igazságtalanul más főhatalom alá helyezett, magyar területeken élő nemzetrészt. Szembeszáll az embertelen kapitalista normákkal, védi az ifjúságot, a gyermekek lelki és testi épségét. Azon dolgozik, hogy az elmúlt évszázad fájdalmait, hibáit, a kommunista diktatúra bűneit jóvátegye, és egy olyan országot teremtsen, amely a keresztény erkölcsiségnek és a nemzeti hagyományoknak egyaránt megfeleljen. A jog és igazságszolgáltatás ügyét pedig csak akkor tudja rendezni, ha önmaga, a kormány is szabaddá válik… Ezért kell április 3-án erre a kormányra, Orbán Viktor kormányára és a gyermekek védelmére szavazni… Mert ma, Európában, a hazai ellenzéket is beleértve, egyedül a magyar Miniszterelnök és magyar kormány nem háborús bűnös…

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük