KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Stoffán György: A hazugság háborúja – 2023…

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Az emberiség létének minden időszakában volt valamilyen háború. A történelemkönyvek oldalait beszennyezi a vér, az ártatlanok halála, az emberek egymás ellen uszítása, a hataloméhség miatti, gyilkosságsorozatok, az értelmetlen öldöklés, a generált gyűlölködés. Minden háború oka és indítéka a hazugság, az esztelenség, a kapzsiság, az anyagi, gazdasági előnyök megszerzése. Ma is így van ez.

Mert az emberiség nem tanul. Nem is tanulhat, mert újabb és újabb hazugságokkal vezeti félre a társadalmakat a politika, a megvásárolható politikusok hathatós támogatásával, és a törvényhozók diktatórikus és aljas teljhatalmával, amit viszont a „demokratikusan” megválasztott parlamentek hagynak jóvá. Tehát, teljes államgépezetek hajtják végre a felülről érkező parancsokat, amelyeket minden ország a maga társadalmára, lelki beállítottságára szabva lenyom a nép torkán úgy, hogy a nép egy része örömmel tesz eleget a diktátorok, azaz, az állam vezetőjének parancsa szerint. Mert a balga, kapzsi, hitét vesztett emberiség nem látja, hogy a szép szavak mögött aljas, sátáni terveket valósít meg az „ismeretlen világkormány”, amely istennek képzeli magát, s ezzel megsemmisíti az embert, az emberi szabadságot, a lelket, a kultúrát, és mindent, ami Istentől, a Teremtés isteni logikájából ered.

Manapság is ezt látjuk magunk körül, ebben vagyunk kénytelenek élni, és ezt a sátáni szellemiséget erőltetik ránk az idegenek, álnok törvényekkel és az embertelenség minden létező ördögi technikájával. „A mi érdekünkben”.

Sokszor felvetődnek a kérdések, amelyek szerint: kik a háborús bűnösök, kinek az érdeke a háború, miért van infláció etc?

Ha egyszerűen akarunk válaszolni e kérdésekre, akkor azt felelhetjük, hogy: azért van háború, mert az emberiség a politika hatására hagyta magát elfordítani a krisztusi tanítástól, a parancsoktól, s átadta magát a jólét, a szabadosság érdekében a saját ösztöneinek. Aki pedig ragaszkodik a hitéhez, annak kétezer éves tanításához, azt azok vezetik tévútra, akiknek a krisztusi tanítást és parancsokat hirdetni, megtartatni és fenntartani volna a kötelességük és a hivatásuk. Mondhatjuk tehát, hogy az emberiség józanabb fele kétfelől őrlődik. Akinek nincs elegendő hite és kitartása, akinek az életében nem Krisztus a középpont, az kétségek között vergődik és általában a rosszabbik, de a könnyebbnek tűnő utat választja, mert a balga engedelmesség és a hit igazságai szembe kerülnek egymással a lelkében. És az ember gyarló. Miért is választaná az ellenkezés miatt nehezebben járható utat?

Kik a háborús bűnösök tehát?  Minden politikai erő, minden politikus, akik a háború folytatásán dolgoznak, akik fegyvereket visznek a küzdőtérre, akik pénzzel és emberi erővel segítik a vérontást, akik a háború okairól hazudoznak, és kettős mércével ítélik meg a háborúzó felek cselekményeit. Pedig, a háborúra, a vérontásra és a gyűlölködésre nincs felmentés, nincs magyarázat. Minden résztvevő bűnös és méltó a halálra!

Kinek az érdeke a háború? A nagyhatalmak, a bankok, a fegyvergyártók-, és kereskedők, a lefizetett politikusok, a katonai vezetők, az államelnökök, és a parlamentek, azaz mindenki, aki egyetlen centet is kap a háború hasznából.

Miért van infláció? Mert az embereknél sok pénz volt. Ezt a pénzt viszont be kellett és kell szedni valahogy, mert az emberiségből először koldust kell csinálni ahhoz, hogy később rabszolgává és ellenőrizhető munkagéppé lehessen tenni.

A háború tehát nem más, mint egy sok évszázados sátáni forgatókönyv része, amelyben minden állam vezetője, törvényalkotói és törvényhozói, parlamentje, jogászai, szakértői és tanácsadói bűnösök. Mindkét háborús fél beavatott szereplő ebben a cirkuszban.  Az civil, ártatlan áldozatok, a fiatal férfiak, az egymást a pénzvilág és a tőzsdék, a multik, azaz, a világot irányító kapzsik érdekében parancsra gyilkolók pedig, csak értéktelen statiszták. Pedig, ezeknek a fiataloknak is van édesanyjuk, gyermekük, feleségük… vannak érzéseik, de nem mondhatnak ellent, mert akkor saját feljebbvalóik lövik főbe őket… Sátáni világ a 21. században.

A világ tehát, belekerült abba a Belzebub-i forgatagba, amely ellen emberi ész, logika, keresztény tanítás már nem segít. A pokol nagyjai tobzódnak, a népek elhagyták a krisztusi szeretet és béke parancsát, elhagyták a hitüket, a világkormány pedig dörzsöli a markát, mert azt hiszi, hogy az időjárás megváltoztatásával, a járványokkal, a természeti katasztrófáknak álcázott népirtásokkal máris győzött, hogy győzni fog ebben az erkölcs, hit és Isten nélküli világban. Pedig nem győz, mert nem győzhet!

Ma egy átmeneti őrületben, hazugságban, az emberi aljasság és az emberi rossztulajdonságokat minden ízében kiaknázó, istenellenes, tobzódó világban élünk. Néhány bankárcsalád és multi kénye, kedve szerint. Ám, ennek – igaz, sok áldozattal –, de hamarosan vége lesz. Mert, ahogyan a történelem megmutatta már nem egyszer, Isten nélkül, erkölcsi normák nélkül, hit nélkül minden csak átmeneti állapot. A gonosz munkálkodása, az emberi butaság és kapzsiság, a keresztény hit nélküli élet, az embertelenség is az.

A gonosz önmagát is felemészti, bárhol leledzen is… akár a Fehér-házban, akár a Vatikán falai között, vagy a brüsszeli, gonosz, áruló elmebetegek nagytermében.

Aki Isten ellen hirdet harcot, arról Szent Mihály szavai óta tudjuk: elvesztette a harcot: „Ki olyan, mint az Isten?” Senki! Nekünk, keresztény magyaroknak – ha immár megfogyva is –, de a végső isteni győzelemig, ezen átmeneti sátáni idő végéig ki kell tartanunk a hitben, Isten iránti hűségben, a krisztusi tanításokban, itt a Kárpátok gyűrűjében… Mária országában. És meglesz a gyümölcse az iszonyú szenvedésekkel és elképzelhetetlen nélkülözéssel teli hűségnek!

 A békesség Istene hamarosan összetiporja lábatok alatt a sátánt.” (Róma 16,20).

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: