Faina Savenkova: Rossz gyerekek

Mihail Gorbacsov szellemi örökségéről – Magyar Békekör elnöke

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Mihail Gorbacsov jövőt formáló szellemi örökséget hagyott a mai nemzedékre: a nemzetközi béke és a társadalmi demokrácia megvalósítandó célját – írja a 91 éves korában Moszkvában kedden elhunyt történelmi személyiségről, a Magyar Békekör elnöke, Simó Endre.

Gorbacsov bátran leszámolt a fejlődést béklyóba kötő sztálinista rendszer maradványaival, véget vetett az állami tulajdon kizárólagosságának, utat nyitott a vegyes gazdaság előtt, alkotó energiákat szabadított föl a fejlődés érdekében. Önigazgatással, részvételi demokráciával kiegészülő intézményi rendszert akart, a Szovjetuniót alkotó köztársaságoknak, népeknek, nemzetiségeknek széleskörű autonóm jogokat kívánt biztosítani.

„Legnagyobb eredményünknek azt tartom, hogy az emberek szabaddá váltak és leszámoltak a totalitárius rendszerrel” – mondta a TASZSZ-nak 90. születésnapján.

Véget vetett a hidegháborúnak és kiegyezett a Nyugattal abban a reményben, hogy a Nyugat ugyanolyan őszintén nyújt kezet neki, mint amilyen őszintén ő kereste a Nyugat kezét. De csalódnia kellett. A Nyugat nem csak visszaélt a jóhiszeműségével, hanem hitszegően ki is használta a lehetőséget, hogy arra terjeszkedjen, amerre addig nem tudott. A volt szocialista országokat bevonták a NATO-ba, irányt vettek a volt szovjetköztársaságok megszerzésére, sőt Oroszország feldarabolására is. „Becsaptak” – ismerte el Gorbacsov, mivé lett Bush Máltán tett ígérete, miszerint a NATO nem terjeszkedik Keletre. Ukrajna a legjobb példa rá, hol tartott ez a terjeszkedés.

Nagy tanulság, hogy a jó szándék nem elég a helyes célhoz, erő is kell hozzá. Ám az akkor hiányzott. A szocializmus alulmaradt a tőkés Nyugattal folytatott gazdasági megmérettetésben, megszűnt a Varsói Szerződés, szétesett a Szovjetunió. Bár sokan Gorbacsov számlájára írják, semmi kétség, hogy nem csak rajta múlott. A szocializmus sztálini modellje olyan belső ellentmondásokhoz vezetett, amelyeken többé nem lehetett úrrá lenni.

Gorbacsov nagyságát abban látom, hogy az emberiség érdekében álló célokat tűzött ki, bár megvalósítani csak részben tudta őket. Legfőbb céljának a társadalmi demokráciát és a világméretű békés együttműködést tartom.

Ami az ő idejében erő híján nem vált valóra nemzetközi téren, napjainkban szemünk láttára megy végbe egy világméretű átrendeződés folyamatában. Erővel találja szembe magát a Nyugat, hogy feladja birodalmi gyakorlatát, hódító, terjeszkedő politikáját. Elszalasztotta a lehetőséget, hogy egyenjogú partnerként kezelje Oroszországot, most pedig neki kell keresnie, hogyan egyezzen ki Moszkvával! Nincs többé szóbeli megállapodás, nincs többé máltai átverés! Nemzetközi szerződésbe foglalt törvényes garanciák vannak, máskülönben nincs megállapodás, s az idő múlásával a kiegyezés feltételei is egyre hátrányosabbak rá nézve.

Gorbacsov álma az orosz társadalmi demokrácia kibontakoztatásáról szorosan összefügg ezzel a kelet-nyugati kiegyezéssel. Ha a békés megállapodás eredményeként kibontakozhatna, a nyugati demokráciáról még az is kiderülhetne, hogy van nála jobb is. Tisztában van ezzel a Nyugat. Ezért is ömleszti a fegyvert Ukrajnába. Pedig nehéz elkerülni az elkerülhetetlent: a világméretű történelmi kompromisszumot, Mihail Gorbacsov álmát.

Budapest, 2022. augusztus 31. szerda (MB)

Kiadta: Magyar Békekör

Facebook hozzászólások
%d bloggers like this:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklámblokkolót észleltünk!!!

Kérjük engedélyezze az internetfigyelo.com -on a reklámok megjelenítését azzal, hogy kikapcsolja a reklámblokkolót a böngészőjében!

Ezzel segíti a honlap működtetésének fenntartását.

Köszönjük!

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)
Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock