KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Budai vár

Magyaródy Szabolcs Stoltenbergnek írt nyílt levele a Nyugat magyarok elleni gyűlöletéről

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A 99 éves Kanadában élő, Európa-érmes újságíró Magyaródy Szabolcs, Stoltenberg NATO-főtitkárnak írt egy nyílt levelet, amelyben az elmúlt évszázadok történelmén keresztül bizonyítja tényekkel azt, hogy az a nyugat, amelyik például 1956-ban is úgy buzdította ellenállásra a magyar hazafiakat, hogy közben tisztában volt azzal, hogy azok semmilyen tényleges nyugati segítséget nem kapnak, ma sem más, mint ahogyan azt megtapasztalhattuk.

Ezt a levelet természetesen a nyugati sajtóorgánumok nem közölték le, hiszen a szólás és véleménynyilvánítás szabadság – mint az az utóbbi években egyre világosabban bebizonyosodott – egyedül az ő kiváltságuk.

Itt a Nemzeti InternetFigyelőn angol és magyar nyelven is olvasható Szabolcs bátyánk írása levele:


You and other leaders of the European Union probably do not realize where your deep hatred of Hungarians originates. Let me summarize the reasons and the deep hurt that the West has  inflicted  on our nation during the eleven hundred years of its history.

 1. “Ugros eliminados esse” , was the command of the Frankish King Louis the Child to his troops: in other words, destroy the Hungarians!  He launched his vast, superbly equipped army to fight the Hungarians who had just recently settled back  in the Carpathian Basin.  Since the time of the Roman statesman, Cato the Elder,  of “Carthage must be annihilated “ (Ceterum censeo ut  Carthaginem esse delendam”)  fame,  the Romans sought not just to defeat or route their enemies, but to wipe them out completely. In  the Battle of Pozsony (Pressburg or Bratislava) that took place from July 4thto 7th 907, the Hungarian armies of Prince Arpad completely defeated this army. Only a few survivors were able to escape and flee to the West.
 2. The Mongols invaded Hungary during 1241-42. No help came from the West. The Austrians even occupied Hungary’s western region.
 3. No sizable help came from the West during the hundred and fifty years of fighting the Ottomans in the Balkan wars.
 4. During the critical siege of Nandorfehervar (Belgrade)  that ended in the victory of the Christian troops led by Janos Hunyadi, and on other occasions, the Ottoman armies were taken across Bosporus in ships supplied from western Europe.
 5. Foreign artillery also helped the Turks both in Nandorfehervar and Mohacs in 1526.
 6. The West never helped Hungary when Suleiman’s army invaded and destroyed the medieval Kingdom of Hungary in the battle of Mohacs. Instead, the powers of western  Europe were busy fighting religious wars, Peasant Rebellions and they even  sacked Rome.
 7. The entire Hungarian army was destroyed at Mohacs, the king and many leaders of the Church were killed.
 8. The Turks invaded Szekesfehervar after their victory in Mohacs. It was there that many of Hungary’s kings were buried. The sultan, Suleiman the Magnificent, stationed  guards to protect the royal tombs. When sometime later the Pasha of Buda desecrated the graves, the sultan had him imprisoned  in the Seven -Towers prison in Istanbul. Prince Eugene of Savoy also ransacked the city when the Turks were ready to surrender,
 9. The close to three-hundred years of anti-Ottoman struggle exhausted the Hungarian nation, and the resulting demographic losses have never recovered.
 10. The so-called liberation of Buda in 1686 and its destruction took place for reasons of prestige. The Turkish troops were concentrated further south, distant from the Hungarian capital. If all the treasures and works of art that had been stolen could ever be recouped, Hungary would be one of the wealthiest countries of Europe.
 11. The siege destroyed the then still existing palaces of King Matyas. They survived the Ottoman occupation even though they were left to decay.
 12. The victorious army, in a drunken orgy, massacred innocent civilians and took hostage some wealthy citizens for ransom.
 13. The art treasures of Buda, especially the books of King Matyas, the Corvinas,  are found in many museums in the West and the Schatzkammer in Vienna.
 14. The magnificent church built by the first king of Hungary, Saint Stephen (Istvan), was burnt down to the roof line. Masses were still celebrated in the side chapel, until a Habsburg-appointed archbishop dismantled the church and used its stones to build a palace for himself.
 15. After the “liberation” of Buda, foreigners seized everything; only those Hungarians who were servants were allowed to reside in the Castle Hill .
 16. Hungarians who fled to safety in the north into during the Ottoman occupation of the central area of Hungary did not get their properties back once the Turks withdrew. Instead, the Habsburgs invited hundreds of thousands of foreign immigrants to settle in the newly “aquired” area.
 17. Our struggles for freedom were generally not supported  by the West. The exception to the rule, at least initially , was the Rakoczi War of Independence which received French money and weapons. As soon as Austria and France signed a peace-treaty, the Hungarians were abandoned and their struggle ended in defeat.
 18. The throne of Habsburg Empress Maria Theresa was largely saved  by the Hungarian  nobility who vowed to give the “ blood and lives” (Vitam and sanguinem) during the National Assembly in Pozsony (Bratislava).  Yet the queen had a special office in Vienna whose task was to spread calumnies about Hungary in Europe. When the members of the Hungarian National Assembly became aware of this, Maria Theresa abolished it and reorganised it elsewhere
 19. The combined might of Austria and Russia defeated Hungary’s 1848/49 War of Liberty. The Habsburgs took cruel revenge of Hungarians when it was over
 20. After the defeat of the Austro-Hungarian Monarchy in 1918, the Treaty of Trianon awarded the newly formed Austria a piece of Hungarian territory. So much for loyalty to their comrade in arms!
 21. Hungary suffered after Nazi Germany occupied it in March 1944. An attempt to establish a Hungarian government-in-exile was successfully prevented by the all-out opposition of the Czech leader, Eduard Benes.
 22. Goebbels wrote in the March 1st 1945 edition of the Das Reich newspaper: “we (Germany) defended Vienna in Budapest”.  The Hungarian capital was destroyed because Hitler wanted to protect his favourite city ! Of the hundreds of rooms destroyed in the siege of Buda Castle, only one, named after St. Stephen, has been fully restored since the end of the Second World War, almost  ago.
Ez is érdekelheti:  Tesztelésre Magyarországra érkezik az első magyar KC-390 katonai szállítórepülőgép

Mr. Soltenberg and others who hate Hungary!

All the great powers that at one stage defeated and subjected Hungary no longer exist. You and your friends are ruining Europe at this point in time! I do  not wish you success, because we are loyal Europeans and not traitors!

Yours truly

S.J. Magyaródy

Canada


Ön és az Európai Unió többi vezetője valószínűleg nem tudja, honnan ered a magyarok iránti mély gyűlöletük. Hadd foglaljam össze az okokat és azt a mély fájdalmat, amit a Nyugat okozott nemzetünknek ezeregyszáz éves történelme során.

1. „Ugros eliminados esse” , ezt a parancsot adta Gyermek Lajos frank király a csapatainak: más szóval: pusztítsátok el a magyarokat! Hatalmas, kiválóan felszerelt seregét a Kárpát-medencébe nemrég visszatelepült magyarok ellen indította. A római államférfi, az idősebb Cato, a „Karthágót meg kell semmisíteni ” (Ceterum censeo ut Carthaginem esse delendam”) hírében álló Cato óta a rómaiak nemcsak legyőzni vagy útba ejteni, hanem teljesen kiirtani akarták ellenségeiket. A 907. július 4. és 7. között lezajlott pozsonyi (Pressburg vagy Pozsony) csatában Árpád fejedelem magyar seregei teljesen legyőzték ezt a sereget. Csak néhány túlélőnek sikerült elmenekülnie és nyugatra távoznia.

2. A mongolok 1241-42 folyamán megszállták Magyarországot. Nyugatról nem érkezett segítség. Az osztrákok még Magyarország nyugati területét is elfoglalták.

3. A balkáni háborúkban az oszmánok ellen folytatott százötven éves harcok során nem érkezett jelentős segítség Nyugatról.

4. Nándorfehérvár (Belgrád) kritikus ostroma során, amely a Hunyadi János vezette keresztény csapatok győzelmével végződött, és más alkalmakkor is, az oszmán seregeket Nyugat-Európából szállított hajókkal vitték át a Boszporuszon.

5. Külföldi tüzérség is segítette a törököket mind Nándorfehérvárnál, mind 1526-ban Mohácsnál.

6. A Nyugat soha nem segített Magyarországnak, amikor Szulejmán seregei megszállták és a mohácsi csatában elpusztították a középkori Magyar Királyságot. Ehelyett a nyugat-európai hatalmak vallásháborúkkal, parasztlázadásokkal voltak elfoglalva, és még Rómát is kifosztották.

Ez is érdekelheti:  Népszavazás lesz Svájcban az oroszellenes szankciók eltörléséről

7. A teljes magyar hadsereg megsemmisült Mohacsnál, a király és az egyház számos vezetője meghalt.

8. A törökök a mohácsi győzelem után megszállták Székesfehérvárt, ahol korábban Magyarország számos királyát temették el. A szultán, Nagy Szulejmán őrséget állított a királyi sírok védelmére. Amikor valamikor később a budai pasa meggyalázta a sírokat, a szultán az isztambuli Héttorony börtönébe záratta. Savoyai Eugén herceg szintén kifosztotta a várost, amikor a törökök készek voltak a megadásra.

9. A közel háromszáz évig tartó oszmánellenes harc kimerítette a magyar nemzetet, és az ebből eredő demográfiai veszteségeket soha nem heverte ki.

10. Buda 1686-os úgynevezett felszabadítására és lerombolására presztízs okokból került sor. A török csapatok a magyar fővárostól távolabb, délebbre összpontosultak. Ha az összes ellopott kincset és műkincset valaha is visszaszereznék, Magyarország Európa egyik leggazdagabb országa lenne.

11. Az ostrom lerombolta Mátyás király akkor még meglévő palotáit. Ezek túlélték a török megszállást, bár hagyták őket pusztulni.

12. A győztes sereg részeges orgiában ártatlan civileket mészárolt le, és váltságdíjért túszul ejtett néhány gazdag polgárt.

13. A budai műkincsek, különösen Mátyás király könyvei, a Corvinák, számos nyugati múzeumban és a bécsi Schatzkammerben találhatók.

14. Magyarország első királya, Szent István (István) által építtetett pompás templomot a tető vonaláig felgyújtották. Az oldalkápolnában továbbra is miséket celebráltak, amíg egy Habsburgok által kinevezett érsek le nem bontatta a templomot, és köveit felhasználva palotát építtetett magának.

15. Buda „felszabadítása” után az idegenek mindent lefoglaltak; csak a magyarok, akik cselédek voltak, tartózkodhattak a Várhegyen .

16. Azok a magyarok, akik Magyarország középső területének oszmán megszállása idején északra menekültek a biztonságot keresve, nem kapták vissza birtokaikat, miután a törökök kivonultak. Ehelyett a Habsburgok külföldi bevándorlók százezreit hívták oda, hogy telepedjenek le az újonnan „megszerzett” területen.

17. Szabadságharcainkat a Nyugat általában nem támogatta. A szabály alól – legalábbis kezdetben – a Rákóczi-szabadságharc volt a kivétel, amely francia pénzt és fegyvereket kapott. Amint Ausztria és Franciaország békeszerződést kötött, a magyarokat cserbenhagyták, és küzdelmük vereséggel végződött.

Ez is érdekelheti:  Irán óva inti a külföldi nemzeteket attól, hogy segítsenek Izraelnek

18. A Habsburg Mária Terézia császárnő trónját nagyrészt a magyar nemesség mentette meg, amely a pozsonyi (Pozsony) nemzetgyűlésen fogadalmat tett a ” vér és élet” (Vitam és sanguinem) adományozására. Pedig a királynőnek külön hivatala volt Bécsben, amelynek az volt a feladata, hogy rágalmakat terjesszen Magyarországról Európában. Amikor a magyar nemzetgyűlés tagjai tudomást szereztek erről, Mária Terézia megszüntette, majd máshol szervezte ezt újjá.

20. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1918-as veresége után a trianoni békeszerződés az újonnan alakult Ausztriának juttatott egy darab magyar területet. Ennyit a fegyvertárs iránti hűségről!

21. Magyarország szenvedett, miután a náci Németország 1944 márciusában megszállta. A magyar száműzetésben lévő kormány felállítására tett kísérletet sikeresen megakadályozta a cseh vezető, Eduard Benes teljes ellenállása.

22. Goebbels a Das Reich című újság 1945. március 1-jei számában írta: „mi (Németország) Budapesten megvédtük Bécset”. A magyar fővárost azért pusztították el, mert Hitler meg akarta védeni kedvenc városát ! A Budai Vár ostromakor elpusztult több száz helyiség közül csak egy, a Szent Istvánról elnevezett bazilika, az egyetlen, melyet teljesen sikerült helyreállítani a második világháború befejezése után.

Soltenberg úr és mások, akik gyűlölik Magyarországot!

Az összes nagyhatalom, amely egykor legyőzte és leigázta Magyarországot, ma már nem létezik. Önök és barátaik tönkreteszik Európát ebben a pillanatban! Nem kívánok Önöknek sikert, mert mi hűséges európaiak vagyunk és nem árulók!

Tisztelettel:
S.J. Magyaródy
Kanada

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

One thought on “Magyaródy Szabolcs Stoltenbergnek írt nyílt levele a Nyugat magyarok elleni gyűlöletéről

 1. Az utókor felvilágosítását szolgálná Magyaródy Szabolcs úr összefoglaló írásának tantervbe vétele. Sajnos a betelepült idegenek oly mértékben fertőzték meg az őslakósság vérét, hogy az már 1711 után sem tudott újra egységes nemzetté válni a sorskérdéseket illetően. Lásd 1848-49, majd 1867, melynek egyenes következménye lett a trianoni országvesztés. 1956-ot kár említeni a nyugati árulás miatt, mint ahogy 1989-90-net sem , ahol a gyávaság, a kétszínű talpnyalás és a mérhetetlen ostobaságnak köszönhetően képtelen volt az ország saját urává válni!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük