KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Elég volt nemzetünk és Kormányzónk emlékének folyamatos gyalázásából!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Gyomorszorító üzenetet kaptunk az önnönmagától független karikatúraként működő bíróságtól nov 4-én. Büntetlenül lehet Horthy Kormányzónk szobrát vörös festékkel meggyalázni, mert ez simán belefér a szabad vélemény nyilvánítás alapvető szabadságjogába.

Fotó: NIF

A döbbenetes történet számomra nem csak közösségi, hanem sajátosan egyéni élmény is, hiszen egyrészt a kilencvenes évek elejétől kötődöm a Hazatérés Temploma gyülekezetéhez ( hiszen a drámai trianoni diktátum következtében elorzott területeink 1938-40 között hazatértekor örökítették meg nevében) és a közterületre megálmodott kormányzói szobrot az engedély megtagadása miatt a Templomhoz szorosan hozzátartozó előterében állította fel a közösség

Jómagamat pedig végtelen tisztesség ért, amikor 2013 novemberében lehetőséget kaptam méltató emlékbeszédem elmondására és saját babérkoszorúm elhelyezésére, mely ma is ott áll Kormányzónk örök dicsőségére, mellszobra alatt.

Ebben a minőségben nem csak a szobrot, hanem a református hithős Kormányzóra emlékezőket is meggyalázta a tudatos vörösfestékes provokátor, ha úgy tetszik ezzel is üzenve  – kölcsönkért szóhasználattal – a  magunkfajtáknak, hogy elég volt a „nácikból, nyilasokból”,  ideje visszatérni a marxizmus-leninizmus hitvilágához!

Soha nem felejtem el azt a 2013 november harmadikát.  Sem ünnepi emelkedettségét, sem meggyalázását az ünnepi megemlékező Istentisztelethez kötődő szoboravatásnak, ahol az időközben „államegyházzá „szelídített csahos üvöltő és nácizó, felbérelt, közel ezres horda magyarságellenességre létrehozott szektájuk képviseletében, a felsorakozott rendőrségi sorfal mögűl gyalázta megemlékező közösségünket átkozódva és leordítva Kormányzónk örök dicsőségére zúgó harangjainkat és ünnepi beszédünket!

Semmi sem pótolja azt a sajátságos élményemet, amikor ezután jogos beavatkozóként a bizonyíthatóan a régi szép időket idéző, a templom szolgálatát hitelesen és méltón végző lelkész ellen palástvesztés fenyegetettségével eljárást indított ugyanezen évben saját egyháza, annak a hamis koncepciónak a jegyében, hogy a szószéki igehirdetésekor „nem Istenhez, hanem emberhez fordul”.

Szigorúan – az akkori idő egyházi döntnökeit minősítve – a legtermészetesebb igazságosság  igényével avatkoztam be a bizonyíthatóan hamis egyházpolitikai  koncepció jegyében  megindított egyházi eljárásba .

A szoborfestegető provokátorhoz volt hasonlítható az akkori elsőfokú eljárásban az egyházát képviselő, a vádat megfogalmazó ügyészt is minősítő, annak nyilvánosság előtt képviselt álláspontja, mely szerint a perből kizárandó, beavatkozó tanú vagyok, mint az akkori „szélsőjobb nyilas-náci elkötelezett díszzsidója!”

Nem rajta, hanem az igazságosságot képviselő sikeres védelmen múlott, hogy az akkori szégyenletes. az egyházat is minősítő eljárás minhárom stációjába beavatkozva, talán szerénységem álláspontját is képviselve nem palást és fővesztést kellett a lelkésznek végezetül elszenvednie, hanem csak „írásbeli komoly figyelmeztetést róttak ki rá!” Az nem véletlen, hogy megszólalásaimban rendszeresen emlékeztetem értő közvéleményünket, hogy az osztálygyűlölet jegyében megírt és elmesélt történelmünket ideje lenne  a valóságnak megfelelően tisztességesen újra feltárni és a valóságnak megfelelően, a történelmi tényeknek megfelelően oktatni, mely szerencsére már megkezdődött az állam által létrehozott műhelyekben. sajnálatosan és tettenérhetően szembe haladva az ólomlábakon kullogó akadémiánk történelem-felfogásával

Arról nem is beszélve hogy a vörös festékkel leöntött és a  jelek szerint erősen politizáló bíróságunk üzent a szabad vallásgyakorlásnak, de egyben a felekezeti intézményrendszerünknek is, melyet úgy értelmezhetünk, hogy határa van Isten tiszteletének a világi gondolkodásban – szerintük.

Tehát  szabad az út a nemzetellenes sokszínűségi terror számára és következmények nélkül szabad gyalázni össznemzeti emlékhelyeinket, kegyelet-gyakorlásunkat. Ráadásul az így cselekvők biztonsággal megúszhatják bűnös és elitélendő jövőbeni cselekedeteiket!

Belegondolni is rossz annak a feltételezésébe, ha valaki arra vetemedne, hogy csak az utcára festegetne Isten Házai, a zsinagógák bejáratánál – szabad véleménynyilvánító cselekedettel élve -, valóban náci jelképeket az aszfaltra. Vajon ekkor önmagától is szabad bíróságunk kettős mércéje hogyan működne ítéleteiben!

Komolyan véve a bíróság elsőfokú döntését, az ügyészségi fellebbezés után várható másodfokú eljárás során, az elsőfokú ítéletben megszabott pénzbírságnál komolyabb pénzügyi fenyegetettséget ígérő eljárást vár el joggal a közvélemény a közbűntényt elkövető magyarság- és templomgyalázó kerékpárosnővel szemben. Ebben a kitartásunkban és véleményünkben még a pandémia negyedik hullámának fenyegetettsége sem akadályozhat meg minket!

Ha hívó szó érkezik, Nemzetben, Hazában érző és felelősen gondolkodó magyar testvéreink számíthatnak rám néma hiteles tanúként, de akár megszólalóként is, demonstrálva az ítélkező bíróság előtt. Elég volt nemzetünk és Kormányzónk emlékének folyamatos gyalázásából!

A Jövőre ítéltetett magyarságunk nevében kiállunk nemzetépítő hőseink mellett, már sokszor leírva, hogy megkerülhetetlen Horthy Kormányzónk ránk hagyományozott testamentumának helyreállítása és példaképként történő bemutatás a jelen és a jövő nemzedékeinek számára a maga történelmi valóságában!

Az Isten Áldja drága Magyar Nemzetünket és diadalmaskodjon az egyetemes Igazságosság!

Reiner Péter( vészkorszak túlélő)

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó:

Felmentették a Horthy Miklós szobrát vörös festékkel leöntő rongálót

Tisztelet az államférfinek – Reiner Péter beszéde a kormányzó november 3-án történt mellszobrának avatásakor

A hitgyülit nem lehet perbe fogni

Emlékezők és ellentüntetők a Horthy-szobor avatásán – és a reakciók

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: