KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Az Erdélyi Autonóm Szövetség tiltakozása Patrubány és az MVSZ magyarellenes tevékenységével szemben

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
Az Erdélyi Autonóm Szövetség szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelét változtatás nélkül közöljük:

Az EASZ megdöbbenését fejezi ki amiatt, hogy a román állampolgárságú, kolozsvári illetőségű MVSZ-elnök, Nicolae Stefan Patrubány az utóbbi időben több alkalommal is vádaskodó leveleket írt Magyarország kormánya ellen. Az MVSZ Sajtószolgálata Duray Miklós temetését az alábbi cinikus, antiszemita felhangú sorokkal adta hírül, Duray állítólagos zsidó származásáról a következőket írta Facebook oldalán:

Magyarok Világszövetsége

Ma temetik Duray Miklóst

Szülővárosa, Losonc zsinagógájában búcsúztatják 2023. január 17-én Duray Miklóst.
Duray Miklósról egy cseh portál tette közzé 2007-ban azt, hogy zsidó származású. Az Új Szó című felvidéki napilap rákérdezett a cseh lap állításának valóságtartalmára. Duray Miklós azt válaszolta, hogy sohasem tagadta származását…
A gyászszertartás déli 12 órakor kezdődik.
MVSZ Sajtószolgálat
11158/210117

Ezt követően az MVSZ román elnöke, Durayról meglehetően furcsa írásban emlékezett meg (https://mvsz.info/?p=2283):

„(…) 2000 májusában indult az elnöki tisztségért zajló versengésben. Látva  esélytelenségét visszalépett Boross Péter  volt miniszterelnök javára, és Boross győzelme esetére jelentkezett az elnökhelyettesi tisztségre.  Boross Péter alulmaradt Patrubány Miklóssal szemben. Duray Miklós csalódottan távozott, és másnap Pozsonyban sajtóértekezletet tartott, amelyen valósággal denunciálta a kisantant országok előtt az MVSZ újonnan megválasztott elnökét, mondván: A Magyarok Világszövetsége olyan elnököt választott, aki  lángba boríthatja Közép-Európát. Ennek a nyilatkozatnak a hatására olyan nemzetközi feszültség támadt, hogy Patrubány Miklós kénytelen volt lemondani az egy héttel későbbre, június 4-re Versailles-ba Trianon ellen meghirdetett összmagyar tüntetést.

2000. december 6-án Duray Miklós minden előzmény nélkül a Magyarok Világszövetségének becsületét súlyosan sértő kijelentést tett: A Magyarok Világszövetsége ma a jóhiszemű naivak, őrültek és gazemberek világszövetsége. Az interjú bejárta az országot, azt széles körben terítette számos újság, rádió és televízió. Pár nap múlva az Országgyűlés fideszes többsége  csekély többséggel máig tartóan lenullázta a legnagyobb magyar civil szervezet költségvetési támogatását. Hivatalos indoklás hiányában a határozat megszavazói közül többen is Duray Miklós ominózus nyilatkozatára hivatkoztak. A Magyarok Világszövetsége a becsületsértő nyilatkozat miatt perbe hívta Duray Miklóst, és 5 millió forint sérelemdíjat követelt jó hírnevének megsértéséért. A Pesti Központi Kerületi Bíróság évek során át többször kitűzte a tárgyalást, de arra soha sem került sor, mert az alperes címét nem ismervén, „nem tudták” őt megidézni. ”

Megdöbbentő az is, amit Stoffán György író ellen követ el folyamatosan immár ötödik éve az MVSZ elnöke. Stoffán 2019-ben bírálta a „Trinanon felülvizsgálatának” érdekében kezdeményezett aláírásgyűjtést, hiszen minden józan gondolkodású ember, aki a magyar érdekeket tartja szem előtt, tudatában van annak, hogy ma nincs olyan nemzetközi fórum, amely a trianoni határokat egy nemzetközi felülvizsgálat után eltörölné. A Román Kommunista Párt egykori oszlopos tagja olyan embert támad folyamatosan, aki Ceausescu idején emberek százainak diplomáit csempészte Magyarországra, saját életét és biztonságát kockáztatva, aki élelmiszer és gyógyszer csomagokkal járta meg évekig Erdélyt. Aki a román diktatúra alatt – amelyet Patrubány Nicolae híven szolgált –, havonta járta meg a legmesszebb eső magyarlakta vidékeket, tárta fel az ott tapasztalt magyarellenes intézkedéseket. Mind Nyugaton, mind az anyaországban, a Szabad Európa Rádión és a magyarországi egyházi sajtón keresztül adott hírt rólunk.

Patrubány most, ugyanazon ügyben, ismét polgári pert indított Stoffán György ellen, ötmillió forint sérelemdíjat követelve, az alig százezer forintos nyugdíjból élő írótól. Úgy tűnik, Patrubány ellenséges feladatot teljesít, amikor magyarokat ad a magyar törvény kezébe. Az alábbiakban egy ma is aktív MVSZ-tag segítségével pontokba szedtük Patrubány Stoffán ellenes támadásának ellenérveit, amelyek miatt, mint erdélyi magyarok és székelyek, ismételten és nyomatékosan tiltakozunk:

 

 • a 2019-es cikk megjelenése után kb. két héttel mvsz-gyűlést hívtak össze az aláírással foglalkozóknak, mint kiderült, a közösséghez tartozással összefüggő személyi jog sérelme ügyében. A „vitához” – ami nem volt -, a cikk hiányos másolatát mellékelték, így annak a tartalmát nem a cikkből, hanem az elfogult, uszító elnöki „tájékoztatásból” ismerhették meg;
 • már akkor bejelentésre került, hogy az mvsz pert indít, bár még nem volt róla határozat, s az egyes résztvevők név szerint felszólítást kaptak, hogy írásokat tegyenek közzé, amiben látatlanul is, az elnökre hagyatkozva, elítélik a cikket;
 • feltételezhető, hogy nem elsősorban a becsület sérelme motiválta az eljárás megindítását, mint inkább a hibás elnöki döntés kritikája, akár az előre betervezett kudarc bebiztosítása;
 • nem tudok arról, hogy sor került volna dialógusra a Szerzővel, szóban vagy írásban, mint ahogy arra sem, hogy meghívják megvitatni a cikk igazát. Csak egyetlen vélemény kaphatott hangot az elnöki „tájékoztatás” formájában. Ez arra utal, hogy valójában nem a probléma megoldása volt a fő cél;
 • a diktatórikus irányítás egy ívet köröztetett, hogy akinek odaadják, az írja alá, s ezzel az etikusnak nem nevezhető módszerrel gyűjtötték össze a felperesek csoportját;
 • az mvsz-tagok az elnöki tájékoztató alapján a Szerzőt mindennek elmondták, így valójában neki lett volna joga elsőként becsületsértésért elégtételt követelnie, ő azonban nyilván tisztában volt a közszereplők kötelezettségeivel;
 • ha mind a Szerző, mind a mvsz-elnök közszereplő, akkor mindkettejüknek több kritikát kell elviselniük, mint egy átlagembernek, s ha így van, akkor voltaképpen semmilyen keresetnek nem volt és nincs helye,;
 • meggondolandó lett volna, hogy az eljárás a nemzeti oldal prominens alakját támadja, figyelmen kívül hagyva munkásságát és kvalitásait, ami ellentmondásossá teszi az mvsz tevékenységének a saját maga által hangoztatott elveit;
 • aki a későbbiekben ténylegesen megismerkedett az inkriminált cikkel és elismerte, hogy  a Szerzőnek van igaza, az bocsánatot kérhetett tőle és kérhette, hogy vegyék ki a felperesek sorai közül;
 • az ún. „felperesek” a beadványuk háromszoros elutasításáról semmilyen tájékoztatást nem kaptak;
 • nem történt meg annak a következtetésnek a levonása, hogy a Szerző a cikkében igazat írt, jó szándékkal figyelmeztetett egy következő kudarcot elkerülendő és ezért indokolt a szenvedélyes véleménynyilvánítása, amiért igazában elismerést érdemel;
 • a történések nem az mvsz-t, hanem a Szerzőt igazolták, hiszen az aláírásgyűjtési akció megbukott, mivel sem a mértékét, sem az eredeti célját, sem pedig a hozzá fűzött ígéretek egyikét sem sikerült teljesíteni. Ez az igazolás érthetővé teszi a Szerző határozott hangvételét.

(Forrás, egy magát megnevezni nem kívánó aktív MVSZ-tag)

Felvetődik a kérdés, hogy az mvsz székház havi 15 milliós rezsiszámláját vajon ki, hogyan és meddig fizeti, és milyen eredetű pénzből kaphatott az elmúlt évben a román állampolgárságú, a magyar állampolgárságra húsz éve nem méltó MVSZ-elnök húszmilliós éves fizetést.

Megkaptuk az mvsz levelét is, amit a címe szerint a kárpátaljai magyarok érdekében írt Patrubány. A levél első felében háromszor belerúg a magyar kormányba. Szervezetünk számára ez a magatartás, ez a kormány-, és magyarellenesség tolerálhatatlan. Ezért tiltakozásunkat fejezzük ki az MVSZ mai működése, az igazságszolgáltatással való visszaélése, alapszabályának évtizedek óta tartó megszegése, Patrubány erdélyi magyarság elleni magatartása, lázítása háborús helyzetben a béke ellen, kormányellenessége és a határon túli magyarság létében való veszélyeztetése miatt. A Kolozsváron két lakcímmel is rendelkező román MVSZ-elnök ellen megtesszük a szükséges lépéseket Romániában és Magyarországon egyaránt, és felszólítjuk a magyarországi hatóságokat, hogy a továbbiakban semmilyen ismeretség vagy rokoni kapcsolatok miatt és azok alapján ne adjon jogosulatlan és elfogult védelmet, a nemzetközi kapcsolatokat is veszélyeztető, Magyarok Világszövetsége elnökének. Az Erdélyi Autonóm Szövetség súlyos veszélyt lát abban, hogy az elcsatolt területeket illetően az MVSZ (Patrubány) az utódállamokkal nyíltan szembemegy, ezzel pedig veszélyezteti a kárpátaljai, romániai és szlovákiai magyarok létbiztonságát és a békés egymásmellet élés lehetőségét. Különös tekintettel a kárpátaljai magyarság helyzetére.

Tiltakozásunkat eljuttatjuk:

Magyarország Miniszterelnökéhez

a Magyar Köztársaság elnökéhez

a Magyar Parlament Házelnökéhez

Brassó-Kézdivásárhely, 2023. 02. 23.

Autonóm Erdélyi Szövetség

elnöksége

 

Kiemelt kép: Creativ Commons

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: