KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A trianoni-párizsi diktátumok ellenszere a nemzetegyesítés, az EU-SOROS diktátumoké pedig a kilépés !

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

2018. június 4-én 11 órától indul a III. Trianoni Emlékmenet
„Erős igazsággal az erőszak ellen !”-
Zúzzuk szét együtt a 98 éves trianoni diktátumot !

98 éve Trianont hozta ránk a szabadkőműves ármány, manapság a migrációt és a nemzeti létünket fenyegető EU-t, Sorost, csatlós szervezeteikkel együtt.

A magyarellenes trianoni diktátum gyógyírja a nemzetegyesítés, a migráció és az EU-SOROS diktátumok gyógyírja pedig a kilépés, függetlenségünk visszaszerzése !

Ma, június 4-én arra emlékezzünk, hogy hazánk, a Szent Korona Országa területének kétharmadát és vele együtt 3,5 millió magyart a gyalázatos szabadkőműves terv (az akkori Soros terv) alapján 1920. június 4-én aláírt diktátummal elcsatolták.

98 évvel a trianoni diktátum után egyértelmű, hogy az önrendelkezési jog megcsúfolásával végrehajtott terület- és népesség rablás orvoslásra vár és a magyarság sátáni kivégzési kísérlete kudarcot vallott.
Helyesen mondta dr. Czettler Jenő országgyűlési képviselő, 1920. június 5-i országházi beszédében:

„Ez a békeszerződés egy régi kultúrnép megfojtását célozza, Isten és az emberek előtt semmis és érvénytelen”.

Ma már egyre többen és egyre elszántabban valljuk és hirdetjük, hogy: ebbe a diktátumba soha nem nyugszunk bele, soha nem adjuk fel a magyar igazságért folytatott küzdelmet, a magyar nemzet egy és oszthatatlan, összetartozunk és soha, semmilyen körülmények között nem mondunk le arról, hogy trianoni és párizsi diktátumok felülvizsgálatát követeljük és kikényszerítsük !

2018. június 4-én 11 órától Nyers Csaba hagyományőrző a III. Trianoni Emlékmenetre hívja a diktátumot elutasító és a nemzetegyesítés mellett kiálló magyarokat. Kezdés a budapesti Batthyány örökmécsesnél, majd a vármegyéink jelképeivel átvonulás a Szabadság térre,s végül a Kossuth térre. A Kossuth téren én is beszédet tartok. (Tavalyi beszédem itt látható: https://goo.gl/z1rweo). A rendezvény 16 óráig tart így a kezdést követően is van lehetőség a bekapcsolódásra.

Mára teljesen egyértelmű, hogy a revízió boldog éveit leszámítva 98 éve elszakított sorban élő magyar közösségek egyéni és közösségi jogai jelentős korlátozást szenvednek. Önrendelkezési joguk gyakorlását akadályozzák, létszámuk folyamatosan csökken, a beolvasztás progjamjai rendszereken átívelően kíméletlenül működnek, ezért nemzeti létkérdés, hogy a nemzet egységesülését szolgáló politika nyerjen teret a kormányzat és a hazafias szervezetek ezen cél érdekében összehangolandó működésében.

Ez is érdekelheti:  Abortusz helyett élet - Hanna az örökbeadást választotta

Az ún. „kisebbségi” jogok sem érvényesülnek, de ezek pedig ma már amúgy is alkalmatlanok az elcsatolt, őshonos közösségként, sok helyen tömbben élő nemzetrészeink megmentésére. Nemhogy a társnemzeti státus, vagy a területi autonómia, de még az anyanyelv korlátozásmentes használata és az egyenjogú létezés modellje sem működik a magyarok lakta elcsatolt területeken.

Ahogy a magyarság elpusztítását célzó trianoni majd párizsi diktátumok mögött, úgy az európai nemzeteket megsemmisíteni törekvő és ennek érdekében a bevándorlási fegyvert bevető EU mögött is hasonló hátterű szabadkőműves erők állnak.

Ma már egyértelmű, hogy a Kalergi-Soros terv beteljesítése érdekében működtetett EU keretein belül lehetetlen megőrizni a nemzeti szuverenitást, illetve a nemzetépítést és a nemzetegyesítést sem lehet teljes egészében végrehajtani, ezért – megfelelően előkészített módon – legkésőbb 2030-ig ki kell lépni az Európai Unióból !

Az EU helyett életre kell hívni a kölcsönös előnyök mentén működő, egyenjogúság elvén alapuló, nemzeti önazonosságot és a nemzeti szuverenitást tiszteletben tartó, bevándorlóktól védett, közép-kelet európai együttműködést. De ez nem járhat az elcsatolt magyarok jogfosztásának eltűrésével, sőt közösségi jogaik, tehát az önrendelkezési joguk érvényesülését meg kell követelni az együttműködés keretében az érintett szomszédos államoktól.

Ma már egyre megállíthatatlanabbul erősödik az oroszok által is elismert igény a magyar igazság, a magyar önrendelkezés érvényesítése iránt! Leginkább a Luxemburgnál ötször nagyobb, értékekben gazdag és erős öntudattal rendelkező Székelyföldön. Minden magyar szent kötelessége, hogy előmozdítsa a magyarság önrendelkezését az egész Kárpát-medencében.

Az önrendelkezés jelenthet határmódosítást vagy dél-tiroli szintű területi autonómiát és teljes egyenjogúságot! Az, hogy melyik legyen csak az érintett magyar közösségeken múlik. A területbitorló államokkal törekedni kell a tárgyalásos megoldásra, de nekik, a diktátumok haszonélvezőinek, területeink, kincseink kizsigerelőinek, honfitársainkat rabláncon tartónak alapvetően a magyar önrendelkezési döntések tudomásul vétele és a végrehajtás kötelessége marad a nemzetközi jog szerint.
Ennél kevesebb már elfogadhatatlan!
Márpedig jelenleg csak ennél kevesebb jut elcsatolt véreinknek. Alávetettség, jogfosztottság és kisebbrendűség, és még az anyanyelvüket is üldözik.

Ez is érdekelheti:  Le Pen: Macron felelőtlen és hadvezért játszik

Meddig tűrik és tűrjük még?

A nemzetközi fórumokon (Nyugat-Európai Unió, Európa Tanács,Európa Parlament) eltöltött évek tapasztalatai számomra azt teszik egyértelművé, hogy a magyar kérdést a siker reményébe csak akkor lehet napirendre vetetni és a diktátum felülvizsgálatát, illetve az elszakított területeinken élő magyarság önrendelkezését, jóvátételét elérni, ha folyamatosan hangoztatjuk: nem nyugszunk bele, nem fogadjuk el. És persze ennek megfelelően is cselekszünk, természetesen emellett mindent megtéve az elcsatolt magyar közösségek gyarapodása, erősítése és önrendelkezési küzdelme érdekében.

Emiatt előbb-utóbb megértik a nemzetközi fórumok, a meghatározó nagyhatalmak és a magyar területeket bitorló államok: a civilizált, keresztény, értékalapú Európa megmaradásának, békéjének és stabilitásának záloga a magyar – külső vagy belső – önrendelkezési igények mielőbbi teljesítése. Mindenhol ott és olyan formában, ahogy az lehetséges és kívánatos.

Jogos nemzeti elvárás és követelmény a magyar élet alakításában részt vevő közszereplők, politikusok és véleményformálók felé, hogy ezen nemzetegyesítési célok figyelembe vételével cselekedjenek és nyilatkozzanak. Ha nem így tesznek, akkor éppen a nemzetegyesítésnek ártanak.

Mértékadó ebben a körben Orbán Viktor miniszterelnök 2017. október 31-i beszédének egy idevágó részlete, amelynek egyértelmű üzenetéből úgy tűnik, hogy a magyar kormány végre a valódi nemzetegyesítés progamját tűzte zászlajára. ” A végső és nagy nemzetegyesítéshez szükség lesz arra az igazságra, amely nemcsak megszabadít, hanem egyben is tart bennünket és nemcsak a nemzetrészeket köti össze, hanem a magyar lelkeket is.”

Sok nehéz évtized után ma rendkívül kedvező a csillagállás a nemzetünket fojtogató, sorvasztó és egyre jobban recsegő-ropogó diktátumok rendszerének szétzúzására, a valódi nemzetegyesítésre és a magyar önrendelkezés kivívására a Kárpát-medencében.

A magyarellenes status quo széttörésének egyik kitűnő eszköze a Magyarok Világszövetsége és az Országos Trianon Társaság által 2017. október 15-én útjára indított nemzeti konzultáció (https://www.facebook.com/nemzetikonzultaciotrianonrol) és annak támogatása a trianoni diktátum érvénytelenségének megállapíttatása érdekében.

A kezdeményezés néhai Grespik László 2016-os petíciója és a tavaly június 4-én a Kossuth téren elfogadott, általam átdolgozott változata (https://goo.gl/CSc5f7) alapján indult Nyers Csaba szorgalmazására, az MVSZ és Trianon Társaság támogatásával és szervezésében. A petíciót már én is régen aláírtam és magam is gyűjtők aláírásokat.

Ez is érdekelheti:  Ukrajna kész az USA oldalán harcolni Irán, Kína és Észak-Korea ellen

Eddig már több mint 200.000 támogató aláírás gyűlt össze a kezdeményezéshez, amely kellő számú aláírás esetén megfelelő felhatalmazást adhat a Kormánynak a békediktátumok érvénytelenségének megállapíttatása, a status quo széttörése és a Kárpát-medencében húzódó határok magyarság számára kedvező újra formálása érdekében.

Ajánlom megtekintésre a „Törjük szét együtt a trianoni és párizsi diktátumok rabbilincseit!”c. előadásomat (https://goo.gl/7zdrfX) a V. Trianon emléknap nevű, diktátum eltörlését szorgalmazó tavaly novemberi rendezvényen, amelyben felvázoltam, hogy milyen jogi és politikai lehetőségeket látok az 1920-as trianoni és az 1947-es párizsi békediktátumok szétzúzására !

Zúzzuk szét együtt a trianoni és párizsi diktátumokat a szebb magyar jövő érdekében!

Cselekedjük meg, amit megkövetel a Haza!

NEM ! NEM ! SOHA !

„Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz!” (Gandhi)

„Támasszuk fel magunkban a magyarság ősi hazaszeretetét, sziklakemény bátorságát, nagyszerű munkaerejét, amely tulajdonságaival legyőzte és túlélte egy évezred minden támadását és minden támadóját, és dicsőséges jövő fog reánk virradni.”
(részlet dr. Czettler Jenő országgyűlési képviselő, 1920. június 5-i országházi beszédéből)

Budapest, 2018. június 4.

Honfitársi köszöntéssel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu
www.facebook.com/gaudinagytamas

 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

4 thoughts on “A trianoni-párizsi diktátumok ellenszere a nemzetegyesítés, az EU-SOROS diktátumoké pedig a kilépés !

 1. Elküldtem én is az ENSZ.- be leveleimet! a REVÍzIÓ ÉS A CSALÁS C. – részlet belőle:
  László Kiss REVÍZIÓ
  Mivel 2012.01.01.-től nincs érvényes hatóság a megmaradt Magyarország területén – illetve háttérbe vonulva – megalakulva csak jogos képviselete – így e szervhez fordulok nem kívánalmammal. ha nem határozott kérelemmel, mely még határozottabban magyarok követelésével! 325411km2 visszaállítását! Illetve a jelenlegi 93073 km2 . hez 232338km2 visszacsatolását! Mert Magyarhon soha nem mond le ősei örökségéről!
  MA 2018. június 2.-án ezt a levelet kaptam emailon! Kedves LÁSZLÓ!
  Fogadják szeretettel a Séta az Életért szervezõinek meghívóját a hétfõi életvédõ felvonulásra.
  Június 4-én 16 órakor dr. Székely János püspök úr megnyitójával a Hõsök terén kezdõdik a séta. Lehetõség lesz lelki adoptálásra, megismerkedhetünk örökbefogadással foglalkozó szervezetekkel, illetve szó lesz a magzatvesztés utáni gyógyulásról. Lelki gondozással foglalkozó szakemberek és szervezetek, illetve egyházi képviselők is részt vesznek a felvonuláson, ahol az 1956. június 4-én foganatosított abortuszrendelet következtében életüket vesztett meg nem született gyermekekre emlékezünk. A sétát az emberi élet szeretetéért, védelméért és tiszteletben tartásáért rendezik meg évről évre….” stb.
  Jó magyarhoz illően azonnal szembe tűnt ez a mondat: „…, ahol az 1956. június 4-én foganatosított abortuszrendelet következtében életüket vesztett meg nem született gyermekekre emlékezünk….”
  Igen hördültem fel – 907-ben még egyenesen kimondták leírták terjesztették, hogy a magyarok mind egy szálaik kiírtatik! Akkor egyesített seregével meg is támadta a magyarokat e céllal, jól elvertük őket Pozsonynál – nyugton maradtak. több mint 100 évig! — S lám a halálos ellenség már ezt 1956-ban sem tehette meg? – de az abortuszt magyarul a magzat gyilkosságot igen , törvényt hozott rá….– tulajdonképpen egy ugyan az! A gyermek vállalás és felnevelés körülményeit ellehetetlenítette – ma már ezt tudjuk, ami ugyan az – ELPUSZTÍTANI! A SZOVJETUNIÓ MEGSZŰNT? MEG. AZ EURÓPAI UNIÓ MEGSZŰNT? MÉG NEM.
  Az orbáni alaptörvény érvénytelen – törvénytelen, melyet 2012.01.01. –től alkalmaz a tudatlan magyar néppel szemben! Azért törvénytelen, mert nincs jogalapja! Azért nincs jogalapja, mert nem az alkotta meg, aki arra hívatott! Ezt én így látom, kérdezem ügyvédurat és kérem, válaszoljon, jó látom e?
  https://internetfigyelo.wordpress.com/…/gaudi-az-eu…/…
  MINDENT VISSZAKÖVETELÜNK! ÁLLÍTSÁK VISSZA TERÜLETILEG AZ EREDETI ÁLLAPOTOT, A KÁRPÁT – MEDENCE TERMÉSZETES ÁLLAPOTÁT! A BENNE ÉLŐ NÉPEK SZABADOK SZUVERENITÁSÁT NEM ELVESZTŐ – UM. SZÖVETSÉGES ÁLLAMAI – A TÖBBSÉGI LÉLEKSZÁMÚ MAGYAROKNAK! NEM AKARJUK ÉS NEM IS KÍVÁNJUK A JELENLEGI NÉPESSÉG HELYBEN ÖSSZETÉTELÉNEK — MEGVÁLTOZTATÁSÁT – (nincs vagonírozás, mindenki maradhat, ott ahol van jelenleg) DE AZT KÍVÁNJUK, HOGY ISMERJÉK EL ÉS TÁMOGASSÁK VEZETŐ SZEREPÉT – AZ ÁLLAMOT MAGYAR TUDÁS ESZME VEZESSE! A TÖBBI SÉRELMES DOLGOT KÖZÖSEN OLDJUK MEG! EZ NEM KÍVÁNALOM HA NEM FELADAT KÖVETELÉS BENYÚJTÁSA A FENT EMLÍTETT SZERVÉHEZ MA 2018.JÚNIUS, 4-ÉN KÜLDÖM ELEKTROMOS POSTÁN ÉN ID. KISS LÁSZLÓ ELÉRHETŐSÉGEM: ktbektbe@gmail.com. új tel.sz: 06308755611 postacím: 8887. Bázakerettye, Petőfi u.7. id. Kiss László sk……………………………………………………
  A C –TERV
  kognitív
  Megismerő, a megismerésre vonatkozó; a gondolkodáson alapuló.
  A „kognitív disszonancia” jelentése: Belső feszültség, amit egy – eddigi tapasztalatunknak ellentmondó – új információ vált ki. Az a konfliktusos állapot, amelyet átélünk, miután olyan döntést hoztunk, amely korábbi véleményünkkel, érzelmeinkkel és értékeinkkel ellentmondásban áll
  A TRIANON, ILLETVE PÁRIZSI SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELEN MERT MAGYAR RÉSZRŐL NEM AZ ARRA HÍVATOTTAK ÍRTÁK ALÁ!
  CÍMZETT:
  Magyar Köztársaság Képviselete hivatalos szervezet!
  magyar-allam@protonmail.com
  Tárgya: szerződés felülvizsgálata….
  száma: 2018/06.04.
  intézkedés: kérem továbbitatni…
  Melléklet: követelés leírás

 2. MAGYARORSZÁG HELYZETE c. alatt küldtem el ezt is az ENSZ-be!
  CSALÁS

  Sinyei Ügyvédi Iroda itt van: Sinyei Ügyvédi Iroda
  2013. szeptember 5. • Budapest •
  Napi törvény: CSALÁS
  Btk. 373. § (1) „Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.”
  Ton Man A Magyarország nevü Államban lehet, hogy nem jogszabály, csak az a probléma, hogy az meg illegitim! A Magyar Köztársaságban, ami mai napig érvényes, ott ez a jogszabály is érvényes! 🙂 Itt a cáfolat… https://alkotmanyos-ellenallas.com/…/jogi_allasfoglalas…
  Erdős Henrik Olvastam az állásfoglalást. Kétszer már biztosan.
  Magyarország nevű állam meg de jure nem jött létre, akkor hogy lehetne egy olyan jogszabály érvényes, amit egy nem létező „államban” „alkottak meg”???
  Erdős Henrik Az, hogy Kriston egy nem létező jogszabályra hivatkozik, az csak a saját inkompetenciáját bizonyítja.
  Erdős Henrik Mert hiába károsultak a devizások, nem lehet jogorvoslatot kérni. Csak egy módon lehet érvényt szerezni az igazságnak: http://www.alkotmanyos-ellenallas.hu
  Ibolya Ocsovay Györgyné És a régi Btk mit ír a csalás bűntettéről ?
  Erdős Henrik Csalás
  318. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt
  okoz, csalást követ el.
  http://www.mgysz.hu/2009/jogszab/btk.pdf
  László Kovács „”megpróbálok mindenkinek a kérdésére válaszolni. Először is, aki kezdeményezi a pert, az nem hivatkozhat a bíróságon arra, hogy nem érvényes az alaptörvény, mert akkor miért adta be a keresetét a bíróságra. második, Minden, mondjuk úgy , hogy jogot végzett személy , megélhetési jogász, azért nem beszél az alaptörvény érvénytelenségéről. Hiszen 2012.01.01tól minden írat amit alkészített érvénytelen és minden írat amit el fog készíteni szintén érvényxtelen. Azért meg ugye nem jár guba. A tárgyalások is mind törvénytelen és érvénytelen eredményt produkáltak, de hát ezért sem járna guba. Ezt jobb, ha mindenki megérti. Harmadik, Minden tisztességes jogásznak, aki valamibe is nézi a hivatását, igen is a törvények és a jogok betartásával és azoknak a betartatásával kell foglalkoznia, és az állampolgárok jogait védve, nem csak szerződéseket kell írogatni, hanem ha sérülnek az állampolgári jogok, akkor azokért is ki kell állnia. Drága jogászaim, hiába írtok egy adás-vátelit, PL., ha a földhivatali bejegyzés pont az alaptörvény érvénytelenségéből adódóan nem lesz érvényes. Tehát adtatok a szarnak egy pofont, de nem problem mert a pénzt zsebre vágtátok. itt hívnám fel a figyelmét minden olyan hitelesnek, akinek már elárverezték a házát és esetleg már ki is lakoltatták, hogy a másik fél tulajdonbejegyzése nem érvényes. Ráadásul minden jogügylettel ez a helyzet. Jobb lenne elgondolkodni rajta. Ami pedig kristont illeti, jobb ha mindenki tudja, hogy megkereste köves slomót, aki egy zsidó, és kenyeres barátja viktornak. Megkérte, hogy hozzon össze egy találkozót viktorral és netanjauval, és hármasban beszéljék át a devizás kérdést. Akinek még nem esne le a tantusz, mire megy ki a dolog, az nyugodtan menjen kristonhoz, mert meg is érdemli. Ha valakit kihagytam szóljon.””
  Virág T.
  László Kiss
  2018/06/02 – 05:32
  Az orbáni alaptörvény érvénytelen – törvénytelen, melyet 2012.01.01. –től alkalmaz a tudatlan magyar néppel szemben! Azért törvénytelen, mert nincs jogalapja! Azért nincs jogalapja, mert nem az alkotta meg, aki arra hívatott! Ezt én így látom, kérdezem ügyvédurat és kérem, válaszoljon, jó látom e?
  IDE ÍRTAM 2.-ra https://internetfigyelo.wordpress.com/2018/06/01/gaudi-az-eu-t-hatterhatalmak-iranyitjak-2030-ig-ki-kell-lepni/#comment-49313
  elsőre ide: László Kiss MINDEN KÉPEN MÉLY MEGHAJLÁSSAL – szerénységgel kérek előzetesen is bocsánatot – akkor amikor tudom, hogy elég a baja és zaklatni MERÉSZELEM egyetlen kérdésemmel! De előtt azért közlöm, hogy én nem pártban gondolkodok ha nem nemzetben! Határozott meglátásom – e pártos világban: röviden a jobbik elvégezte feladatát – nem kell tovább! MIÉP sors – habár Nagy Tibor úr próbálja életre kelteni!.. Ha kíváncsi véleményemre, maradjon vagy ne maradjon benne – azt tudom mondani – ne adja meg nekik ezt az örömet esküje nem erről szólt! És most amiért megkerestem – őszinte választ kérek ha lehet: 2012.01.01.től levő alaptörvény érvénytelen mert nincs jogalapja , ez én így látom – Kérdésem ez igaz vagy nem igaz ! Válaszát előre is hálával megköszönöm! id. Kiss László ktbektbe@gmail.com
  https://www.facebook.com/pg/durodora/posts/?ref=page_internal
  eddig a függetlenek válaszoltak:
  Idézem: „…. László Kiss Érvényes a 2012.01.01.tól levő alaptörvény – igen vagy nem?
  László Marczingós László Kiss a jogalkotó hozta meg a törvényt arra irányadó rendben? Ha így volt, akkor a törvény létezik……”
  és még egy álláspont
  :
  Kiss Hadházy úr igazat a valóságot mondta – csak azt nem értem és kérem őszinte válaszát – hogy miért csak ezt vetette fel amikor ott van az alkotmányos válság kérdése is – nem volt jogalapjuk 2011-ben majd 2012.01.01-től egy alaptörvényt létre hozni – mellesleg a néppel meg sem szavaztatta! Ha megszavaztatta volna akkor is érvénytelen lett volna mert jogalap nélkül alkotott egy alaptörvényt ! Ezt én így látom! Kérem válaszoljon jó e a meglátásom állásfoglalásom! Köszönöm válaszát id. Kiss László
  Hadházy válasza:
  Valoszinuleg igaza van de a -komoly- jogaszok sem egysegesek a kerdesben…”

  Idézeteim:….a munkám” és a bizonyítani – cáfolni c. írásaimból valók! A végén kérdezem, aki mind ezt tudja jogász, hatóság, stb. és eljár – az most mind csaló? Vagy más bűncselekmény elkövetője is?
  A MAI JOGÁSZ TÁRSADALOMNAK SZÓL A VÉGSZÓKÉNT LEÍRT NYÍLT KÉRDÉSEM! VALAMINT AZOK, AKIK ELHITETIK, ÉS ÚGY IS TESZNEK, HOGY ÉRVÉNYES AZ ALAPTÖRVÉNY A 2012-ES, AZOK MELYIK KATEGÓRIÁBA FOGNAK TARTOZNI MAJD A JÖVŐBEN?
  Utó írta: És természetesen a 2018.április 08.-ai választást is elcsalták! sk. id. Kiss László…………………

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük