Bank of America: készülünk az Egyesült Államok adósságtörlesztési csődjére

KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (3. tétel)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Jelen írásom egy sorozat része, mely sorozatnak a célja bebizonyítani, hogy a Szentkorona Eszme az élet minden területén alkalmazható, és Magyarország, de talán egész Európa egyetlen esélye a túléléshez, ha időben elkezdi alkalmazni, használni úgy, ahogyan azt eleink is tették, méghozzá sikerrel! Sorozatom minden fejezetének végén olvasható két felhívás, kinek van füle, hallja!

 1. Ki az alkalmas fő, ki az alkalmas választott vezetőnek?

Már a Szentkorona Eszme ősváltozata, a Vérszerződés és említést tesz az alkalmas fejedelemről. Azóta az államfejlődésünk során elveszett a jobbágy, elveszett a nemes, és elveszett a fejedelem kategóriája is. Jobbágyok azok lettek a vérszerződések előtti korban, akik megtagadták a hadi szolgálatot, és ezért alkalmatlanok voltak hazafias tettekre, csak az otthoni – nyilván alacsonyabb társadalmi-értékű munkák ellátására voltak alkalmasak. Ezekből az emberekből alakult ki a jobbágyok csoportja. Értelemszerűen, akik haditettekkel, dicsőséget szerezve sikereket értek el a csatában, azokat a fejedelem (fő) jutalmazta a köz nevében eljárva, címekkel – nemességgel – és vagyonnal – birtokkal. A fejedelem (fő) megválasztása volt a legnagyobb feladat, egyben a legfontosabb a nemzet, nemzetség megmaradása szempontjából is.

Ma ugyanezek a feladatok állnak előttünk, csak nem mindig látjuk tisztán a feladat jellegét, és jelentőségét. A jobbágyság 1848 óta megszűnt hazánkban, így a fogalom gyökének ott van csupán jelentősége, hogy a hűtlenségbe esettek ebbe a kategóriába süllyednek, mint cselekedetük egyenes következménye. Nyilván nem azonos a jogfosztottság mértéke a korabeli jobbágyi sorshoz mérten, ennek a modern jogfosztottságnak a mértékét felelősen meg kell majd határozni.

A nemesség kérdése más. Ez esetben én úgy látom, hogy a klasszikus nemességet fel kell újítanunk oly módon, hogy annak modern tartalma ne a vagyon, a birtok legyen, hanem a hagyományokra alapozott, és önként vállalt többlet felelősségvállalás, és alkalmasság. Ennek elnyerése, megszerzése csak a szűkebb lakó- és munkakörnyezetben lehetséges, mégpedig érdemek, elismertség, közismertség, megbecsültség alapján. Természetesen alapkövetelmény a büntetlen előélet. Emlékszünk még a kommunista feddhetetlenség fogalmára? Ennek egy vörös ideológiától megfosztott, modern változatára gondolok, ami nincs pontosan nevesítve, hogy mi az egzakt követelményrendszere, de mindenki tudja, érzi!

Témánk szempontjából tehát az alkalmas közszereplő a fenn megfogalmazott magyarságában nemessé fejlődött, érett ember, aki a hagyományokra alapozott, és önként vállalt többlet felelősségvállalása alapján alkalmas közszereplőnek, és visszaadta zálogul a teljes vagyonát a Szent Koronának a mandátuma lejártáig. Ekkor – vagy már előbb – visszakapja a vagyonát – tán még jutalomban is részesül – vagy hűtlensége esetén elveszíti mindenét, minden további vita, megítélés mérlegelés nélkül. Az esetleges büntetése persze a bíróság dolga. Így szabályozza a hazaárulást, korrupciót, trehányságot, sikkasztást, hűtlen kezelést, a Szentkorona Eszme önjáróan, automatikusan, minden emberi beavatkozástól mentesen. Csak alkalmazni kellene! Miért nem tesszük?

A fő megválasztása innentől kezdve már csak idő kérdése, mert ha a közszereplők a fent vázolt módon ”kitermelődnek” egy idő múlva, akkor a közszereplők között magától megmutatkozik a legalkalmasabb alkalmas, akit a nemzet megválaszthat főnek.

 A modern nemesség, alkalmasság fogalmát, valamint a hűtlenség miatt bekövetkező jogvesztés (jobbágyság – tehát szolgaság) fogalmát a Szentkorona Eszme alapján megválasztott, államjogi jogfolytonos legitimitással rendelkező magyar országgyűlés fogja megalkotni!

A Szentkorona Eszme azon jogelvei, melyekből a fenti gondolatok eredeznek a következők:

 • A Szent Korona tagjai,
 • Az alkalmas fő,
 • Egyenlő jogok, egyenlő kötelezettségek,
 • A Szent Korona főtulajdonjoga (radix omnium possessionum – minden birtok gyökere)
 • Az egyetemes nemzet és annak tagjai biztonsága, mi szerint minden az egyetemes nemzet érdekében kell, hogy történjék. (sub specie Sacrae Coronae)
 • A Szent Korona hatalmának megosztása
 • A Szent Korona Tagjai a FŐvel együtt alkották a Szent Korona egész Testét. A kettő együtt tehát a totum corpus Sacrea regni Corone, totum Corpus Regni.
 • Az egyetemes nemzet minden tagjának egy és ugyanazon szabadsága. (una eadem libertas)

Mindezek ma sajnos nem így működnek, de a Szentkorona Eszme szerint így kellene, mert ez következik belőle. Csak következetesen, kompromisszumok nélkül gondolkodjunk, akkor egyértelművé válik a világ előttünk!

Folytatom! (Monarchia vagy köztársaság? A Szentkorona Eszme államformafüggő-e?)


Felhívás!

 1. Politikusok, közszolgálati dolgozók, közfeladatot ellátók, kinevezett közalkalmazottak, választott társadalmi funkcionáriusok!

Az a dolgotok, hogy a magyarságért, a magyar emberek közösségéért tegyetek, ne magatokért! Ezért kötelességetek a Szentkorona Eszmét alkalmazni, és azt mindenkor, mindenkivel betartani és betartatni! Ne feledjétek!

 1. Magyarok!

Nektek az a dolgotok, hogy a Szentkorona Eszme szerint szemetek a választott emberek tevékenységén legyen! Jogotok, de egyben kötelességetek is az ellenállás joga – Ius Resistendi – szerint megakadályozni, hogy a Szentkorona Eszme sérüljön, vagy bármely vezetőtök a magyar nemzet ellen tehessen! Éljetek és tegyetek e szerint! A Szentkorona Eszme útmutatást ad az élet minden területén, hogy mi a teendő! Éljetek vele!

Budaörs, Csíki-dűlő 2017. Fergeteg havának 29. napján

Dr. Safáry-Kollár Lajos                                                                                                 jogász, közíró

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

6 thoughts on “A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (3. tétel)

 1. KISS ÁKOS

  Ákos Kiss Bánkuti Gusztáv Azért Jézus csak zsidó rabbiból lett keresztény vallás alapító, ha a fogantatását és feltámadást nem is vesszük komolyan.
  Tetszik · Válasz · 17 órája
  Ákos Kiss Bánkuti Gusztáv Senki sem tökéletes. Nekem úgy tűnt bezárkózott egy általa kreált világba, és saját magával tökéletes harmóniában élt. Nagy dolog a mai világban. Ránk, és a hülye kérdéseinkre csak legyintett. 🙂
  Tetszik · Válasz · 17 órája · Szerkesztve

  A KISS CSALÁD NÉV NAGYON ŐSI – Kis városáig, szigetig, vagy özönvízelőtti történésig – szégyent ne hozz rá, van az elmebetegtől a polihisztorig bezárva minden, képvisel! Szegény – gazdag – buta – okos – ma a belső Magyarország területén a 6. Legnagyobb család közel 170 ezer fővel!

  Teória? Lehet az, és lehet nem az! A következő: Több milliárd éve annak, hogy ide a földre érkeztünk, tehát nem a földi élet táplálék láncába tartozunk! Ezt tudjátok, ma is, hisz pusztítja saját formáját is, mindig! Az eltelt idő töménytelen adatát – az emberi utánzati agy nem tárolja, a visszaemlékezés legrégebbi ideje özönvíz kb. 13 ezer éves, no de mi van az én milliárdos megjegyzésemmel – azért írtam mert tudok róla? Igen tudok róla, csak azt nem tudom mi történt az időszakok alatt – azt tudom, többször elpusztult majd évától-ádámtól újra kezdte – apropó a biblia 90 %-át átírták –
  No de kitartozik az eredet emberhez aki ide érkezett és nem hasonmáshoz? Merül fel a kérdés sokunkban. Szerintem az aki még álmában sem álmodik eredetsége elleni dolgokról, és éberen meg nem is tud rá gondolni, így tenni sem! Ellentétben a hason mással, aki, álmait arról szövi, hogy csapja be a másikat, vagy hogy pusztítsa el, hogy sanyargassa – stb. tények! Bíz és éberen is ezt műveli!
  Melyikhez kívánsz tartozni – elárulom nem kívánság műsor – de sajnos az eredet embert is megfertőzte a hasonmás bűvölete, amit bűnöző módón ki, illetve felépített magának és jelenleg uralja a világ nagy részét!
  Hogy térhetünk vissza az eredet állapothunhoz? Ma még sehogy se – elfelejtettük és elveszítettük azon tulajdonságainkat többnyire, amivel megvalósíthatnánk – vagyunk de kevesen – de elegen ahhoz, hogy elindítsuk a folyamatot, ami ma már folyik is a világon!

  Ki kell józanítom elsősorban magamat – és reálisan kell kezelnem a lehetőségeket, akkor mi volt ez részemről hirtelen fellángolás , félrevezetés , – nem, mert régóta foglalkoztat hazám egészének visszakapása! Pont tegnap írtam egy verset – ide idézem:
  HAGYMA VERSEM HIRTELEN

  #13 spartakusz
  – 2017. január 31. 16:25:47
  Szerkesztés | Törlés
  HAGYMA
  MOST EZEN GONDOLKODOM NEM A TRAGÉDIÁN ! PÍR – PIROS ÍRTAM PAPIRRA VETVE DE SEMMI KIKELETIJE!

  HÁMOZATLAN HAGYNA – TEHÁT HÁMMAL ELLÁTOTT HAGYMA!
  DE HISZ NINCS IS TRAGÉDIA – NEM VITTÉK EL ITT VAN HELYBEN – ÉS AZ TELESZKOPIKUSON LÁTNI VÉLNI MÉG MINDIG EGYBEN A MEDENCE!
  ITT LENT MEGYÜNK IDE – ODA NINCS HATÁR SEMERRE!
  CSAK EGY GOND VAN NINCS PÉNZEM, HOGY MEG TEGYEM, MERT A HOND A PÉNZ ÉS ANNAK ELOSZTÁSA KINEK KINEK HOGYAN MÁZA NEKI MÁZOLVA!

  HÁT NEM SZÉP A VILÁG HA A HAGYMA MÁZTALAN LENNE CSÍPNÉ SZEMÜNK ÉS NEM LÁTNÁNK A KÖRVONALAKAT!

  SPARI HIRTELEN
  és oda értünk a mához: 2017-02-01 amikor írom e sorokat –
  Tehát amit ígértem megkaptam az engedélyt, és most közlöm teljes egészében – sajtóhiba nélkül – mert javítottam:
  Az engedély – idézem:
  Bende István hyperion@hyperion.hu
  20:06 (10 órája)

  címzett: saját magam

  Kedves László!Természetesen vállalom minden betűjét. Persze ahhoz ki kéne javítani a sajtóhibákat.Abban viszont nem vagyok biztos, hogy érdemes most tovább gerjeszteni a vitát. Ugyanis a vakhittel szemben az észérvek hatástalanok.Sokkal jobb lenne, ha mindenki megértené, hogy az önrendelkezésünk visszaszerzésére nyílott kivételes lehetőség a nemzet számára ajándék, azzal élni pedig létkérdés, hiszen látjuk, hogy mi folyik.Üdvözlettel,Bende István+36 20 450-6428
  ÉS AZ ÍRÁSA:

  Bende István hyperion@hyperion.hu
  jan. 30. (2 napja)

  címzett: saját magam

  László!Elolvastam az anyagot.A Trianonnal kapcsolatban teljes mértékben egyetértek.Nem értek egyet viszont a Szent Koronával és a Magyar Királysággal kapcsolatban.A Magyar Királyság:A Magyar Királyság a magyar nemzet ősi értékrendjével ellentétes, a nyugati hatalmak által ránk erőltetett kifosztó formáció. * Előtte a közszabadság elve érvényesült. Nem vezetők voltak, hanem felelősök (mai szóhasználattal!). Ez tetten érhető a szkíta jogban, amely szerint a felelősök, ha nem tették a dolgukat megfelelően, elcsapták őket (beleértve a fejedelmet és a bírót is), ha pedig a nemzetérdekei ellen cselekedett, szolgaságba taszították vagy helyben kettévágták. A jog előtt szó szerint mindenki egyenlő volt.* A Magyar Királyság megjelenésével az ősi értékrendet a sárba taposták. Az addig egyenlő nemzetet önkényesen felosztották nemesekre és köznépre. A nemesek önkényesen kikiáltották magukat a nemzetnek. A felelősök helyett vezető és önkényurak lettek. A vezető álságosan a Szent Koronára hivatkozva gyakorolta a teljes hatalmat, a sleppje (mai szóhasználat) a magukat nemeseknek nevező réteg, amely nem a hazának, hanem a királynak volt elkötelezett. A király és a nemesek érdekei néha egybe estek a haza érdekeivel, így időnként az volt a látszat, mintha a hazájukért harcolnának, de ez nem volt igaz. A birtokaikat, a gazdagságukat védték. Mivel az éppen az ország területén volt, ezért persze, hogy az országot védték. Ha a birtokuk máshol lett volna, akkor lepleződtek volna le, de ez nem így volt.Az Aranybulla azoknak ad ellenállási jogot a királlyal szemben, akik a királynak esküdtek hűséget, és akik haszonélvezői voltak a rendszernek. Nem a nemzetnek volt ellenállási joga, hanem a sleppnek (mai szóhasználat). Csak akkor éltek vele, amikor a király az ő érdekeikkel szembe ment (kivétel talán Rákóczi, de a hátterét nem ismerem). A Magyar Királyság megjelenésével a magyar nemzet elindult a hanyatlás útján, amely elvezetett Trianonon át oda, ahol most vagyunk. Mindenki a külföldet okolja Trianonért, pedig az igazi felelősei az 1867-es hazaárulók, akik beengedték a zsidókat a hatalomba. 1918-ban lehet tudni mi történt (1920. évi I. törvény leírja mi történt). A Magyar Királyság, ellentétben a sok ellenkező hablattyal, 1918-ban megszűnt.1920-ban már nem volt Magyar Királyság, hiába igyekszik Roland ezt sulykolni.* A véleményem az, hogy a Magyar Királyság, mint állam, a magyar nemzet ellen alakult meg (nem a nemzet hozta létre), és a magyar nemzet szenvedéseinek első számú okozója! Aki ehhez a rendszerhez vissza akarja téríteni a magyar nemzetet, az vagy ostoba, vagy szándékosan rosszat akar! Mert csak ostoba ember ül vissza arra a vonatra, amelyről kiderült, hogy a szakadék felé tart, aki pedig ezt kívánja a nemzetnek, és erre biztatja honfitársait, az mi?Szent Korona * Sajnálatos tapasztalatom, hogy a Szent Koronát összemossák a Magyar Királysággal! Hogyan lehetne Attila koronájának köze egy nyugati, káini modellbeli kifosztó rendszerhez?! A Szent Korona az Szent Korona, a Magyar Királyság meg csak egy közönséges állam. Pont ugyanolyan, mint az összes többi állam!Nevetséges, hogy miközben arra hivatkoznak, hogy a magyarok ősi vallásának semmi köze a “kereszténynek meg keresztyénnek” mondott valláshoz, és a Vatikán a Sátán egyházának központja, aközben arra büszkék, hogy a magyar királynak vétójoga volt a pápaválasztáson! Noooormááááliiiiis? Arra kell büszkének lenni, hogy megvétózhatta a magyar király, hogy ki legyen a fősátán? Aki vétózhat, hogy ki lehessen a fősátán, az vajon ki? Akkor tán mégiscsak érthető, hogy a Magyar Királyság miért okozta majdnem a magyar nemzet vesztét!Gulyás Miklós Jutas szerint a Szent Koronát Attila készíttette Nagyboldogasszonynak. Ha eleve Nagyboldogasszonyé a Szent Korona, akkor vajon mi jogon ajánlotta fel István, amikor az nem volt az övé?Az ezer év törvényei weboldalról, ügyes kis programmal (amit én írtam) a sok ezer linkkel elérhető egy-egy törvényt összegyűjtöttem egy fájlba azért, hogy lehessen benne keresni. Ki is derült, amit már kezdettől fogva gyanítottam, hogy az ezer év összes törvénye között nincs olyan, amely a Szent Koronát jogforrásként nevezné meg! Werbőczy se!Tudtam én, hogy az egész egy nagy átverés, hiszen a magyar nemzet vesztét nem ezer éve, hanem valószínűleg jóval korábban tervezték meg. A Szent Koronát, ismervén a magyaroknak az ősi múltjukhoz való mélységes kötődését, arra használták fel, hogy elfogadtassák a vesztükre szerződött háttérhatalom által ránk erőszakolt Magyar Királyságot, amely utána szépen elindította nemzetrombolást.Ne tévesszen meg senkit, hogy voltak olyan királyok, akik felismerték mi folyik, és a lehetőségekhez képest igyekeztek megmenteni a nemzetet. De ők már kényszerpályán voltak! Nem térhettek vissza az ősi értékrendhez, hiszen ezzel fel kellett volna számolni a nemességet, az pedig éppen az álságos Aranybulla nevű törvényre hivatkozva ezt nem engedték volna!A Szent Korona Alkotmánya:Szent Korona Alkotmánya sem szerepel az ezer év alatt összegyűlt törvények között. Vajon elképzelhető-e, hogy Werbőczy, amikor a szokásjogot írásba fektette, akkor pont a jogrend állítólagos alapját ne írta volna le? Hihető ez bárkinek is?Ha én végeztem volna el ezt a munkát, ezzel kezdtem volna!Vajon miért van ez így?A Szent Korona Alkotmánya (az általam ismert szöveggel) nem lehetett a Magyar Királyság jogrendjének alapja, vagy ha igen, akkor az ezer év alatt folyamatosan alkotmányellenesen működött! Ugyanis abban minden Szent Korona tag egyenlő jogokkal rendelkezik, de ez nem volt igaz, hiszen a köznép legnagyobb része jogfosztott volt (jobbágyok). Ha figyelembe vesszük a Magyar Királyságot éltetők másik skizofrén melldöngetését, miszerint nm jöttünk mi ide sehonnan (ami szerintem is így van), akkor az itt élők nem zárhatók ki a katonai réteg által a Szent Korona tagságból, hiszen előbb voltak itt, mint a katonai réteg. A mai “nemesek” szeretnek arra hivatkozni, hogy a kiváltság azért volt jogos, mert ők védték a hazát. Ez egyrészt hazugság, ahogy már fentebb írtam, másrészt az ősi magyar értékrendben minden feladat egyenlő volt, tehát mindenki azt a feladatot végezte, ami neki rendeltetett, de ez nem jogosította fel arra, hogy magát a többi fölé helyezze!Tehát a logika azt mondja, hogy a Szent Korona Alkotmány nem lehetett a Magyar Királyság jogrendjének alapja. Az az előtti államnak meg azért nem, mert az nem volt királyság.A Szent Korona Alkotmánya (az általam ismert szöveggel) egyébként valóban egy jó alkotmány (a királyságot kivonva belőle) , de nem elégséges. Kell hozzá egy jó alaptörvény.Apostoli Magyar Királyság: Ilyen névvel az ezer év alatt összegyűlt törvényekben, és Werbőczy sem hivatkozott a magyar államra! Az Apostoli Magyar Király kifejezés először a Habsburg királyok esetében merül föl! Ez is annak a megtévesztésnek a része, amit a Sátán egyházával kapcsolatban már említettem. Ha ezer év alatt a törvényekben így sohasem említik, akkor – feltételezve, hogy az ősök jobban ismerték a saját királyságukat – leszögezhető, hogy ez legalább is gyanús.Trianon 1:Trianon a több, mint ezer éves (ki tudja mennyi) háttérhatalmi összeesküvés eredménye. Elérkezettnek látták az időt, úgy látták, hogy a Magyar Királyság nemzetrombolása már elérte azt a mértéket, hogy megvalósítsák a tervüket. Kellett ehhez 1867, de az is már csak következmény. 1918-ban úgy szüntették meg a Magyar Királyságot, hogy nem állították vissza az 1867 előtti Szent Korona egységes államát (1918 előtt a Magyar Királyság csak a Szent Korona országai voltak, vagyis a Magyar Királyságnak nem volt része Erdély, Horvátország, stb). Lehet találgatni, milyen összetételű volt az akkori országgyűlés.Ha visszaállították volna a Szent Korona országait a Szent Korona országává, vagyis a Magyar Királyság újra a teljes Kárpát-medence lett volna, akkor a békediktátumon részt vevő ellenségnek nem lett volna jogalapja odaadni a területeinket a csatlósaiknak, így a területek a mai napig megszállt terültetek lennének, melyeket a nemzetközi jog alapján még fegyveres erővel is jogszerűen vissza lehetne venni. Vagyis nem véletlenül sújtottak csak minket a szankciók. Ez már egy régi terv megvalósítása volt.De még ez sem volt elég a belső megszállóknak (cionisták, jezsuiták, szabadkőművesek). Horthyval létre hozattak egy magánállamot, amely a Magyar Királysággal már nem jogfolytonos, így nem magyar. Azért magánállam, mert azt is a “képviselők” hozták létre a magyar nemzet megkérdezése nélkül. A Trianoni békediktátummal csináltak belőle jogfolytonos magyar államot, mert rájöttek, hogy akkor az új államot nem kötelezhették volna háborús jóvátételre.Trianon 2:Orbánnal eljátszatták ugyanazt, mint ami Horthyval akkor nem sikerült (megszerezni a maradék területet is egy nem magyar magánállamba integrálva). 2012. január 1.-vel szintén egy nem jogfolytonos, nem magyar államot akartak létrehozni, amibe aztán betelepíthették volna akár egész Izraelt is. Ez sem jött össze, mert úgy látszik a magyarok Öreg Őstene, minden ostobaságunk ellenére szeret bennünket, és megakadályozta.Persze még jó időbe telik, mire minden kifosztott ráébred arra, hogy az alkotmány elleni puccs a magyar nemzet kiirtásának legfontosabb lépése volt, és arra, hogy nem vált be a trükk, hogy ezt a nép nem fogja felismerni.ÖSSZEFOGLALVA:Trianonért ki kell állni, de semmiképp sem a Magyar Királyság nevében! Ki kell állni a magyar nemzet nevében. Senkinek sincs joga a magyar nemzet helyett eldönteni, hogy milyen legyen az új állama!Aki erre törekszik, az az egyik diktatúrát fel akarja váltani egy másikkal. Ugyanis az olyan állam, amelyet nem a nemzet hoz létre, diktatúra. Hívhatják azt Magyar Királyságnak, vagy bármi másnak. A Magyar Királyságot a Szent Koronával összemosni pedig felháborító. Semmi köze a kettőnek egymáshoz azon kívül, hogy a Szent Korona volt az eszköz az elfogadtatásához.Orbánhoz fordulni ebben a témában (Grespik) pedig igen csak érdekes. Megbízni a jelenlegi megszállókat, hogy járjanak közben a korábbi megszállóknál (akik mellesleg ugyanazok), hogy a területeimket megszállva tartó többi megszállótól adják vissza a jelenlegi megszállóknak, hogy arra is rátehessék a mocskos mancsukat azok, akik éppen folyamatosan népirtást hajtanak végre!Halottról jót vagy semmit.UTÓIRAT:Arra nem sikerült rájönnöm, hogy miért fontos ez az Alkotmányos Magyarország szempontjából, de remélem rámutatsz arra, hogy mi azÜdvözlettel,Bende István+36 20 450-6428
  ÍGY A VÉGÉN FELMERÜL A KÉRDÉS MINDANNYIUNKBAN MIT TEGYÜNK – ÉN FOLYTATOM – AMÍG ÉLEK, NEM ADOM FEL – CSAK AZT NEM TUDOM, KINEK ÉS HOVA KÜLDJEM PANASZOM!
  Bázakerettye 2017-02-01
  Id. Kiss László

  1. Hát én nem tudom már, hogy hol élek?
   Ilyen tudománytalan, a rosszindulattól csöpögő cikkírót honnan szedték?
   Idézem tőle: “nyilván alacsonyabb társadalmi-értékű munkák ellátására voltak alkalmasak. Ezekből az emberekből alakult ki a jobbágyok csoportja.”
   Akkor tudja meg ha akarja, hogy az ősi nemes nemzetfenntartó parasztságot erőszakkal és az 1000-ben megalapított új feudalista királyságban, a saját hazájában tették jobbággyá, olyanok, akik ma is a nagyurakat, a nemeseket szeretik játszani.

   Továbbá a szerző semmit sem hallott még az ókori, Atilla-féle hunmagyar NEMZETSÉGI TÁRSADALOMRÓL, és mégis írja a saját esztelenségeit, tovább butítva a nemzetet. Tavaly már írtam én is itt a NIF-en róla, dehát falra hányt borsó minden segíteni akarás.

  2. Kiss László, te meg ne erősíts olyan hazugságokat: “Azért Jézus csak zsidó rabbiból lett keresztény vallás alapító”!

   Akkor tudd meg, Jézusban egy csepp zsidó vér sem csörgedezett!
   Ha nem hiszed, akkor olvasd el A MAGYAR MEGVÁLTÓ című könyvemet. Ha nem, akkor is visszautasítok minden ilyen rágalmat, ha a te kezedtől is ismétlődik.

   1. Kedves T. István légy figyelmesebb nem én írtam ha nem ez a félkegyelmű idézem:
    “Lajos Rasa
    Lajos Rasa Krisztus Jézuskátok Zsidó volt!A saját zsidóival a bűnös zsidóival kötött Új Szövetséget-tovább Tiporva az Atya Törvényét!Hány Magyar,Hunn,Gót,Kelta Stb volt ott maguk szerint!Hány Nép képviselője???”
    és itt tárgyaltuk ki, ahol leírtam, én is véleményemet!
    https://www.facebook.com/groups/905563609470040/permalink/1621127291246998/?comment_id=1623455134347547&reply_comment_id=1625363440823383&notif_t=group_comment_reply&notif_id=1486154438282616

   2. Bocs István erre reagáltál – ezt meg egy másik félkegyelmű írta KISS ÁKOS – IDÉZEM, DE MOST MÁR IDÉZŐ JELBE:
    “… Ákos Kiss Bánkuti Gusztáv Azért Jézus csak zsidó rabbiból lett keresztény vallás alapító, ha a fogantatását és feltámadást nem is vesszük komolyan.
    Tetszik · Válasz · 17 órája
    Ákos Kiss Bánkuti Gusztáv Senki sem tökéletes. Nekem úgy tűnt bezárkózott egy általa kreált világba, és saját magával tökéletes harmóniában élt. Nagy dolog a mai világban. Ránk, és a hülye kérdéseinkre csak legyintett. 🙂
    Tetszik · Válasz · 17 órája · Szerkesztve…”
    ITT IS KIFEJTETTEM, HOGY NE HOZZON SZÉGYENT A KISS NÉVRE!

 2. Én, az un. SZENT KORONA ESZMÉT favorizáló, Dr. Safáry-Kollár Lajos-al,100%-ig egyetértek!!!! És támogatom, ahol tudom!!!
  De, elutasítok és megvetek, minden ezzel ellenkező, “kákán is csomót kereső”, szóvirágos szófosást, és egyeb okoskodó, mélyen alulképzettséget tanusító, ” öncélu,elvtársúri szocionista izü” mellébeszélést!!!!!!!!!!!!!!!
  Az 56-os Veterán és Koppányivadék, Dr. Endrédy SZABÓ Lajos, Bécsből.

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this: