KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Új Weimar Európában és Magyarországon – Vajon meddig még?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A politológiai és történeti szakirodalomban gyakran használatos kifejezés a weimarizálódás fogalma. Ennek eredete a német történelemben gyökeredzik. Történt, hogy a központi hatalmak – köztük a két meghatározó nagyhatalom, Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia – tragikus módon vesztesként és a belpolitikai anarchia állapotába fulladva jutva kerültek ki az első világháborúból.

A forradalmi ex-lex állapotokat követően Németországban végül 1919 januárjában Goethe és Schiller városában – micsoda ordító ellentmondás – új alkotmányt fogadtak el, amelyet mai szóhasználattal afféle liberális, többpártrendszert garantáló, parlamentáris szisztémán alapuló demokratikus alaptörvénynek nevezhetnénk. Az országban 1919 és 1933 között létező rezsimnek is nevet adott egyúttal az alkotmányt szülő város, ezért szokás e korszakot a weimari köztársaság korának nevezni. Maga a weimarizálódás szakkifejezés pedig azt jelenti, hogy az említett jogszabály olyan széles körű szabadságjogokat biztosított minden politikai formáció alapításához, hogy az ún. szélsőséges pártok is mindenféle korlátozás nélkül, a legnyíltabban szerveződhettek, s fejthették ki ideológiai nézeteiket. Mindez végül Weimar rendszerének bukásához vezetett az NSDAP, azaz a náci párt hatalomátvételével 1933-ban, a német társadalom csaknem kizárólagos többségének nagy megkönnyebbülésére.

Manapság széltében-hosszában divatos nyugaton és itthon egyaránt e politológiai szakkifejezés használata. Alkalmazói arra kívánnak ezzel utalni, hogy a „fasiszta” ördög  itt vicsorog immár a kertek alatt, sőt nem egy országban már a törvényhozásba is bekerült, mi több, néhány lépviselője ott ül már az Európai Parlamentben is. Holott erről szó sincs. Egyelőre legalábbis bizonyosan nem. Mert mindazon politikai erők, melyeket a liberális agytröszt emberei fasisztákként aposztrofálnak, messze nem azok, még kevésbé nemzetiszocialisták. Sőt, „megnyugtatásképpen”, e pártok a politikai establishment szerves részei. Csak olykor retorikailag bizonyos, a politikai korrektség határait kissé átlépő kritikát fogalmaznak meg a mai uralmi rendszerrel szemben. Ettől azonban még nem fog a liberális bankárvilág összedőlni, miként történt az univerzális humanistáink számára 1933-ban, ama nevezetes január 30-ai napon. Ismétlem: attól még nagyon messze vagyunk. Egyszóval: filantrópjaink és szocialistáink ma még fellélegezhetnek.

Persze az említett szellemi-politikai erők azt érzékeny lelki szeizmográfjaikkal módfelett helyesen érzékelik, hogy Európában nagy baj van, s valóban helyesen írható le a weimarizálódás fogalmával mindaz a gazdasági, pénzügyi, politikai, kulturális és morális csődtömeg, amelynek például az Európai Unió 500 milliós lakossága napi elszenvedője. S mind történeti, mind eszmei-logikai megfontolások alapján teljesen helytálló feltételezés, hogy ennek az anarchiának és civilizációs pusztulásba hajló folyamatnak előbb-utóbb egy drasztikus politikai fordulat és a kemény kéz politikája fog majd véget vetni, mint a történelem során eddig még mindig. A kérdés mindössze annyi: mikor, s mennyit kell még erre várnunk?

Tudjuk, már az ókor klasszikus filozófusai közül Platón a demokráciát rossz államformának tartotta és a csőcselék uralmával azonosította (korántsem alaptalanul), s az ő ideális államában egyfajta diktatúra lenne, amelyet az erre kiválasztott szellemi elit, a filozófusok működtetnének. (No, természetesen nem a Heller Ágnes és a Vajda Mihály félék). Szókratész pedig axiómaként állapította meg, miszerint a demokrácia anarchikus állapotaiból szükségszerű végkifejletként következik a zsarnokság. A modern kor egyik meghatározó politikai gondolkodója és történésze, a francia Alexis de Tocqueville lényegében hasonló elvet vallott.

Ezen elvont, filozófiai tételeket aztán a történelem a legkülönbözőbb korokban rendre igazolta is. Az antik Hellász poliszainak zűrzavaros politikai csatározásaiból a megváltó kiutat Alexandrosz vaskézzel összetartott hellenisztikus birodalma jelentette. Hasonlóképpen a római köztársaság anarchiáját Julius Caesar, majd Augustus számolta fel, és teremtett végre rendet az akkori világ civilizációs csúcsát jelentő impériumában. Későbbi korok példái közül álljon itt a forradalmi Franciaország, amelynek kaotikus viszonyait Napóleon szüntette meg véglegesen.

S végül elérkezve Weimarhoz, ez esetben is szükségszerű volt, hogy annak a romlásnak és politikai bomlásnak, amely ezen érát jellemezte, előbb-utóbb vaskézzel valamely zseniális politikus véget fog vetni. A weimari korszak állapotai nem mellesleg kísérteties hasonlóságot mutattak a mai magyarországiakkal. Megtiport nemzettudat, porig alázott nemzet, morális züllés, a deviancia tobzódása, kezelhetetlen, 40%-os munkanélküliség, visszafizethetetlen államadósság, banki uzsorástőke, kamatrabszolgaság, kulturális csődtömeg és még sorolhatnánk tovább. S még abban is hasonlóság mutatkozik a két korszak és a két ország történelmi múltja között, hogy Weimar liberális közgazdászai is papagáj módjára ismételgették, bizony nincs más út, mint a jóvátétel fizetése, a piac mindenhatóságát preferáló gazdaságpolitika, a globalitás törvényeihez történő alkalmazkodás és a banki uzsora fizetése, s a külső hatalmi elvárások lakáj módra való kiszolgálása. Istenem, mennyire ismerős, végtelenül ostoba szöveg, az embernek önkéntelenül déja vu érzése támad.

Aztán Németország az 1933. évi rendszerváltoztatással bebizonyította, hogy igenis, létezik, nagyon is létezik más út, ami persze az addig márkamilliárdokban pöffeszkedő „mértékadó” közgazdászoknak, politikusoknak, uzsorás bankároknak, no és persze a külföldi „befektetőknek” nagyon, de nagyon nem tetszik, a németek 99%-ának ellenben azonmód elnyerte szimpátiáját és a támogatását. Hitler későbbi, zsidókkal kapcsolatos politikájáról gondolhat mindenki, amit akar, egy valami azonban tény: olyan sikeres válságkezelő politikát a világtörténelemben még egyetlen politikus sem hajtott eddig végre, mint ő. Választási ígéreteit valóra váltva, egy mi választási ciklusunknak megfelelő idő, azaz négy év alatt, 1937-re Némeországból jóléti államot teremtett. Gyakorlatilag megszüntette a munkanélküliséget, kiiktatta a német gazdaságból a banki uzsoratőkét, leállította a jóvátételként eufemizált rablás fizetését, hatalmas közmunkaprogram vette kezdetét, beindította turbó üzemmódban a német gazdaság motorjait, visszaadta nemzetének tartását és önbecsülését (ami nem mellesleg nélkülözhetetlen egy nép alkotó energiáinak és kreativitásának mozgósításához, ez is kellett a német gazdasági csodához), megkezdte a Németországtól Versailles-ben elrabolt területek visszaszerzését, kiiktatta a német szellemi életből a különféle degenerált, deviáns kulturális megnyilvánulásokat stb.(Csak érdekességképpen jegyezzük meg, hogy az 1938-tól gyártott népautó, a Volkswagen karosszériájának eredeti, vázlatos terve is az egyébként festőművész Hitlertől származik, aztán később Ferdinand Porsche konstruálta meg az autót, bár voltak „szerzői jogi” vitái e tekintetben Barényi Bélával – de ez már egy másik történet).

Végezetül újólag megállapíthatjuk, hogy mai „mértékadó közvélemény-formálóink” félelme a weimarizálódás kétségkívül meglévő viszonyai között jelenleg még teljesen alaptalan egy új, 1933-as rendszerváltoztatástól, hisz egyetlen politikai erő sem képviseli a 21. század elején – természetesen modernizált kiadásban – azt Európában, mint az NSDAP anno 80 esztendővel ezelőtt. A legkevésbé Magyarországon. Aki például a Magyar Gárdával vagy a Jobbikkal kapcsolatban asszociált erre, az nemes egyszerűséggel:hülye. Persze, kétségtelen előbb-utóbb eljön Európa-szerte az új árja forradalom, s színre lép majd egy nagy kaliberű, zseniális politikus is, azonban ennek ma még semmi jelét nem észlelhetjük. Amennyiben pedig mindez mégsem következne be, akkor fehér civilizációnk belefullad a multikulturalitás fertőjének etnocivilizációs posványába.

Lipusz Zsolt

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Új Weimar Európában és Magyarországon – Vajon meddig még?

 1. „Megtiport nemzettudat, porig alázott nemzet, morális züllés, a deviancia tobzódása, kezelhetetlen, 40%-os munkanélküliség, visszafizethetetlen államadósság, banki uzsorástőke, kamatrabszolgaság, kulturális csődtömeg és még sorolhatnánk tovább. ”
  Talan ideillo,illusztralaskent…
  ELÁTKOZOTT SZABADSÁG Földesi Margit Csurka István Takaró Miklós Csősz Zoltán 1
  http://www.youtube.com/watch?v=Yg79rs6gWOI&feature=related
  ELÁTKOZOTT SZABADSÁG Földesi Margit 2008.04.24 Csurka István Takaró Miklós Csősz Zoltán 2
  http://www.youtube.com/watch?v=EvG9cKl8hlQ&feature=related
  ELÁTKOZOTT SZABADSÁG Földesi Margit 2008.04.24 Csurka István Takaró Miklós Csősz Zoltán 3.
  http://www.youtube.com/watch?v=iKnRO9SFhuE&feature=related
  ELÁTKOZOTT SZABADSÁG Földesi Margit 2008.04.24 Csurka István Takaró Miklós Csősz Zoltán 4
  http://www.youtube.com/watch?v=snnVaZSKpsw&feature=related

 2. Kedves Fiatalok!
  Nezzetek elfogultsag nelkul az alabbi videokat!Jomag mar idosebb vagyok,de nekem sem tanitottak az igaz-magyar koltok es irok muveit.Maganszorgalombol,a szukebb es tagabb csalad osztonzesere…valosagos kincsesbanyara bukkantam.A mai napig a kamaszkori irodalmi elmenyeimbol taplalkozom.
  A magyar nemzethez tartozni,a csodalatos magyar nyelvet hasznalni…..
  Ha melyre megy a gyoker (nemzettudat+nyelv) olyanok lesztek,mint a szolotoke,annak is melyre megy a gyokere,…es johet barmilyen rossz ido,…a kovetkezo tavaszon megis kihajt.

 3. jav.: Jomag mar=Jomagam mar
  Tisztelt Admin!
  Koszonom a javitas szerkeszteset!

 4. Köszönöm a cikket és a videókat is. Igen, valahogy azok a kérdések hiányoznak (a JOBBIK részéről is), hogy ugyan magyarázzák már el, hogy miért ne lehetne valamit így vagy úgy, a magyarok érdekei szerint megcsinálni? Miért is nem lehet nálunk úgy szabályozni a bankok működését, mint azt mondjuk Brazília teszi? Pusztán gyávaságból, vagy azért, mert más érdekeket szolgálnak?

 5. Tisztelt eSzel !
  „Pusztán gyávaságból, vagy azért, mert más érdekeket szolgálnak?”
  Szerintem mindketto.
  Gyavasag:felti a csaladjat, eletet, egzisztenciajat,…esetleg valami „disznosagat csinalt”-,amivel zsarolhato,…….stb.
  Mas erdekeket szolgal:ha a gazai gyilkos ,izraeli Likud part a Fidesz testverpartja…..es most ok mondjak meg a „plebs”-nek a tutit,…hat…..minden elkepzelheto…
  Most neztem meg a tegnapi Vilagpanorama-t.Erdekes tenyeket mondott dr.Bogar Laszlo.
  Van 2 masik video is (regebben tettem a NIF-re),kiteszem ujra,mert kapcsolodik a dr.Bogar altal elmondottakhoz.
  A „Világpanoráma” február 14-i adása 23:54 perc
  http://utolag.com/Vilagpanorama0214.htm
  Pörzsölő 1. rész
  http://www.youtube.com/watch?v=h7rZoFlrizI&feature=related
  Pörzsölő 2. rész
  http://www.youtube.com/watch?v=xSzm00CP7KY&feature=mfu_in_order&list=UL
  Kedves Ismeretlen Olvaso!
  Legy turelmes es nezd vegig a fenti videokat (,ha meg nem lattad oket) !
  Segitsegukkel megertheto szamos,tejesen kuszanak tuno mai tortenes, jelenseg,…stb.
  Aztan GONDOLKODJ.Koszonom.

 6. Lipusz Úr, mikor gondolja, hogy a Tocqueville effektus fellép Magyarországon? Gyurcsány korszak elég durva volt ahhoz, hogy most egy enyhébb Orbán korban kitörjön egy lázadás?
  Vagy jelenleg inkább a Tocqueville paradoxonra gondol és emiatt éreznénk azt, hogy a kommunizmusból visszamaradt „semmiségek” elviselhetetlenek?
  A weimari németekhez, ami a nemzettudat állapotát illeti nehezen lehet a magyarokat hasonlítani, mert a németek sokkal jobban álltak ezen a területen. A magyar nemzettudat sajnos már csak nyomokban létezik (lásd a Középeurópai Intézet 5-6 éven keresztül tartó felméréseinek eredményeit: az Anyaországban csak 12% büszke a magyarságára ill. ennél alig több bízik a magyar jövőben!).
  Lehet még ilyen csőcselék színtre lezüllesztett néppel tenni valamit, ami az ő érdekeit szolgálná? Képes még egyáltalán kollektíven felismerni a saját érdekeit, ha a kollektív nemzettudat már alig létezik?

  1. „Gyurcsány korszak elég durva volt ahhoz, hogy most egy enyhébb Orbán korban kitörjön egy lázadás?”
   Hogy az Orban kor milyen lesz,azt nem tudhatjuk,meg elotte allunk.
   De a GENGSZTERVALTAS gengsztereinek TERMESE mostanra BEERETT.
   A Fidesz-Kdnp vegig bent volt az Parlamentben.
   Audi S8lazar frakciovezeto kenetteljessege ,miszerint
   kell meg a bevasarlokozpont,mert szegenyek az emberek,ott olcsobban vasarolhatnak–kozben mar mindannyian tudjuk,hogy a bevasarlokozpontok es egyeb multik milyen mertekben zsakmanyoljak ki az orszagot es a nekik dolgozo ,nem vezeto allasu magyarokat,
   http://internetfigyelo.wordpress.com/2011/02/15/lazar-es-a-luxusauto-video/
   tovabba
   HAZUGSAGA,
   „Nem tudom ki jar luxusautoval,…”,aztan megis csak eszebe jutott:…ja..hat..persze…es hivatkozik a 2 kisgyerekere…..,hat ehhez mar eleg vastag a bor a kepen.
   http://internetfigyelo.wordpress.com/2011/02/15/lazar-es-a-luxusauto-video/
   Csakhogy.mig o,marmint Audi S8lazar a KOZ-PENZEN jart a csoda jargannyal a 2 kisgyereke,azaz a csaladja miatt, addig
   a BANKI KAROSULTAK aSAJAT PENZUKET ,a sajat lakasaikat,hazukat,vallalkozasaikat veszitik el.
   Audi S8lazar a 2 kisgyermekere hivatkozott.Tajekozodhatna mar -2 eve mar tudnia kellene rola – n-szer 2 kisgyerekrol van szo.
   n termesztes szam,es joval nagyobb,mint 1.
   „történjen már valami, annak érdekében, hogy legálisan ne vegyék el az életük munkáját és egyúttal az életüket-arra használja fel, hogy „háborús” hangulatot keltsen a közvélemény előtt – lejárassa a hitelfelvevőket és az érdekvédőket!”
   http://www.feherkemeny.hu/2011/02/03/deruljon-feny-az-igazsagra
   Audi S8lazarnak meg a PATKANYMEDIA is besegit.
   Hiaba no,EGY CSAPATBAN JATSZANAK !
   „Gyurcsány korszak elég durva volt ahhoz, hogy most egy enyhébb Orbán korban kitörjön egy lázadás?”
   Magam ezt a valaszt talaltam a feltett kerdesre.

  2. „ami a nemzettudat állapotát illeti nehezen lehet a magyarokat hasonlítani, mert a németek sokkal jobban álltak ezen a területen. ”
   Ennek magyarazatat abban latom,hogy a PATKANYKORT TERJESZTO MEDIA=PATKANYMEDIA meg nem rendelkezett olyan technologiaval, s igy, az akkor elt nemet kevesebbet tudott megismerni,megvaltoztatni,megorizni stb.az ot korulvevo vilagbol.
   http://hu.wikipedia.org/wiki/Technol%C3%B3gia
   „Lehet még ilyen csőcselék színtre lezüllesztett néppel tenni valamit, ami az ő érdekeit szolgálná? Képes még egyáltalán kollektíven felismerni a saját érdekeit, ha a kollektív nemzettudat már alig létezik?”
   Valaszom:IGEN,LEHET es KELL IS!
   Az elmult 43+21 ev oktataspolitikaja a patkanymedia hathatos segitsegevel eredmenyezte a fenti helyzetet.
   Az orszag vezetoinek a sajat nepet
   –szolgalni kell,es NEM KISZOLGALTATNI ,
   –muvelni kell,es NEM BUTITANI (1990 ota liberalis,globalis,multikultit evett a magyar nep) ,
   –a JOGNAK az IGAZSAGOT es NEM a GAZSAGOT kell szolgalnia.
   1990-2010 osszes partja,kormanya,orszaggyulesi kepviseloje mindezt figyelmen kivul hagyta.
   Kozben lett a nepnek:kiszolgaltatottsaga,elbutitasa es gazsagot szolgalo „fuggetlen birosagai”.

   1. csak az a szomorú, hogy a népet tudatosan juttatták ezen nemzettudattalan állapotba és ugyanezek az erők hatalmon vannak most is, ill. értsd, hogy tömegmanipulációs helyzetükből nem mozdította ki őket senki!
    És azt hogy a hatalomnak mit kellene csinálnia, azt tudjuk, de nem csinálja, mert nem a magyarság érdekeit szolgálja. S akkor mit tehetünk?
    És vissza Lipusz Urhoz, ha megtiltja nekünk olvasóknak, -a lehülyézés terhe mellett- hogy a weimari és a mai magyar helyzet között párhúzamokat vonjunk, akkor miért elemezgeti weimari köztársaságot? Vagy ez a megtiltás csak beijedésre mutat, „Nehogy az az egy-két fideszes haver megtudja miket írogatok össze-vissza!”
    A nemzettudat állapotát nem ezelőtt néhány évzizede kezdték el. Viszont tudvalevő, hogy 56 után a sértett zsidóság elképzelései a magyarok megregulázásáról, Moszkvában végre meghallgatásra talált. Ezekután újra elővették a magyarok gerincének kioperálása témát és Acél elvtárs vezényletével meg is kezdték a gerinctelenítést (nemzettudat kipusztítását).
    Viszont, ahogy írtam nem most kezdték el ezt a folyamatot. Ferencz József a forradalom leverése után kiadta a parancsot ugyanerre, hogy végre nyigta lehessen a rebellis magyaroktól. Ennek érdekében, kiegyezve a „haza bölcsével”, akit inkább a haza árulójának kellene tekinteni és szobrait mindenhonnan eltávolítani, a nyakunkra eresztett 1 emberöltő alatt több mint 1 millió archaikus zsidót. A „haza bölcsének” „jótettét” azóta is nyögjük és ki tudja meddig fogjuk még nyögni, ha egyáltalán ki tudunk gyógyulni belőle?!

 7. A gátlástalanság eredménye: világválság
  Ha a terheket ismét nem azok viselik, akik a válságot okozták, akkor nagyon szomorú jövő elé nézünk. Ma sokat beszélünk a gazdasági válságról, de arról nem esik szó, hogyan is jutottunk el idáig.
  A második világháború után megkezdődött az ipari termelés növekedése. Ezzel párhuzamosan nőtt a nyugati féltekén az általános jólét. Mi ebből kimaradtunk. Azért, hogy ez a jólét állandósuljon, biztonságos maradjon, olyan törvények születtek, ami ezt biztosította. Az Egyesült Államokban 1954-ben egy 24 lépcsős jövedelemadó-rendszer működött, ahol a legalsó sáv 20 százalékkal, a legfelső 91 százalékkal adózott. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az átlagjövedelmek után 20-25 százalékos adót fizettek, de aki az átlagjövede¬lem öt-tízszeresét kereste, az már ötven¬százalékos adót fizetett, ha pedig a jövedelme elérte az átlag 20-30-szorosát, a jövedelemadó 90 százalékra növekedett. Hasonló progresszív rendszerek működtek Európában is, amelyekkel a ténylegesen rendelkezésre álló jövedelmeket viszonylag szűk határok közé szorították, és ez volt a háttere a széles középosztály létrejöttének. Ezen alapult a „lében und lében lassen” élni és élni hagyni közgazdasági elmélet alapján nyugvó biztos jólétet adó gazdasági környezet.
  Ez változott meg a 70-es évek vége felé, amikor a jövedelem felső határa a csillagos ég volt, és megszűnt a progresszív adózási rendszer. A következmény: az USA-ban a vezető menedzserek 1980-ban az amerikai átlagjövedelem negyvenkétszeresét, majd 1990-ben nyolcvanötszörösét és 2000-ben -ötszázszorosát keresték. Egy másik példa:
  ‘Bill Gates egyévi jövedelme több mint az ötvenmilliós Etiópia egyévi nemzeti jövedelme. Ez lett az eredménye az adórendszer változásának.
  Egy szűk réteg – többségükben azok,akik az első kötetemben említett zsidó paradigmát alkalmazzák, azaz a neoliberálisok( Amerikában őket neokonzervatívoknak hívják) – szédületes iramban gazdagodott, és velük párhuzamosan egy széles réteg gyorsan szegényedett. Egy orosz adat: 1989-ben az abszolút szegénységben élő – napi négy dollár alatti összegből tengődő – lakosok száma kétmillió fő volt, ma ez napjainkra 60 millióra emelkedett a 260 milliós ,,nagy Anyácska”országában. Ugyanez a jelenség zajlódott le mindenhol: Magyarországon a leggazdagabb vagyona 2006-os 80 milliárdról 2007-re 260 milliárdra nőtt, míg a társadalom többi a felső tízezer alatti rétegének jövedelme, és ,,vagyona”(értsd: megtakarításai), folyamatosan csökkentek.
  Közismert vicc a magyar gazdaságról:
  Van az államnak két tehene. A felelős vezető a tejet hazaviszi, majd bebizonyítja, hogy a teheneket privatizálni kell, hiszen az üzletág ráfizetéses. Elhatározzák a tehenek jelképes összegért történő eladását, majd meghirdetik a helyi újságban, amely egypéldányos és csak a vezetőnek jár. A vezető megpályázza a marhatendert, és csodák csodája: meg is nyeri! Rögtön tart egy sajtótájékoztatót, hogy részéről mekkora áldozat a vállára venni ezt a két gyengén működő tehenet. Ezután politikai pályára lép, és ilyen módon az eredeti két tehénnel maga köré gyűjt még egy csomó marhát…akarom mondani marhatolvajt.
  A másik ok, ami a gazdasági válságot előidézte, a technikai fejlődés iránya: A fejlesztések évtizedek ót arra irányulnak, hogy minél kevesebb élő, emberi munkaerőre legyen szükség. Sok olyan gyár van ma már a világon, főleg Japánban és az USA-ban, amiben egy 10-30 fős képzett csapat vezérel egy több száz gépből és robotból álló rendszert. Magam is megtapasztaltam a Debrecen melletti Ebesen, a Curver gyárban, mint művezető, hogy amikor fejlesztésről kellett dönteni, akkor a vezetőség azt mondta az értekezleten, hogy itt azért nem vesz robotokat, mert hihetetlenül olcsó a munkaerő , tehát van biorobot, és ha néha kidől egy a sorból, akkor van bőven még a faluban. Kínában ugyanez még szörnyűbb módon létezik: ott napi 1-2 dollárért, 12-16 órát is hatják a pénzéhes vállalkozók a vidéki munkanélküliség miatt városba menekült tömegeket, akiknek egy része még 18 évet sem töltötte be.
  Emiatt a szemlélet miatt egész világon nőtt a munkanélküliség. A munkanélküli kevesebb jövedelemből, segélyekből, és feketézésből élt, és így az elszegényedő lakosság egyre kevesebbet tudott vásárolni, csökkent a fogyasztás. Tovább kellett csökkenteni a termelést, még több lett a munkanélküli, elindult a lavina, amit most aka¬rnak megállítani azok, akik ezt a korlátlan szabadpiacot hirdető, neoliberális közgazdaságot a jól hangzó globalizáció álcája alatt kényszerítették rá a világra.
  Ha nem történik a gátlástalan profithajhászás területén gyökeres változás, ha a terheket ismét nem azok viselik, akik ezt a válságot okozták, akkor nagyon szomorú jövő elé néz az emberiség.
  Gondoljunk csak az 1929-33-as válság gazdasági és politikai következményeire!!!
  Ma már tudjuk, azt is a manhattani – többnyire zsidó – üzletemberek idézték elő, és az okozott kárt, akkor sem ők fizették meg, hanem a fejlett világ kisemberei:
  Mielőtt a második világégést kirobbantották volna, az előre gondolkozó nemzetközi bankárok szükségesnek látták egy újabb mesterséges „pénzügyi válság” létrehozását, melyből „okulva”, a leendő háború végén hálójukat még szélesebb körökre kiterjeszthetik. Ezúttal már egészen nagy vadra vadásztak: az egész emberiséget vették célba, ezért a válságnak is világméretűnek kellett lennie.
  A modell már megvolt a John Pierpont Morgan teremtette 1907-es válság képében, és a bankárok módszerei ezúttal is hasonlóak voltak. Tőzsdei összeomlást okozó hisztériát kellett létrehozni a befektetők soraiban, s mivel ekkor már a New York-i tőzsde volt a tőkés országok pénzvilágának „hőmérője”, az összeomlásnak is ott kellett bekövetkeznie. Ezt igen gondosan meg kellett alapozni, hogy a válság valóban az egész földkerekségre kiterjedjen, és erre a bankárok három évet szántak. Az ugyancsak ellenőrzésük alatt tartott Bank of England elnöke, Montagu Norman 1927 elején titkos megbeszéléseket folytatott az amerikai Federal Reserve Bank igazgatóival Washingtonban, ahol kidolgozták az „olcsó hitel” politikáját, melyet Norman ezt követően a nagy európai központi bankokkal is egyeztetett.
  Ennek eredményeként a Wall Street valósággal megoldotta a pénzeszsákokat, és kis és nagy befektetőknek korlát nélkül ontotta az alacsony kamatú kölcsönöket a bankárok szolgálatában álló brókercégek által a New York-i tőzsdén hatalmas reklámmal propagált spekulatív részvények és kötvények vételére. A Federal Reserve Bank maga is beszállt a játszmába a bankárok oldalán, és a dollár megfelelő manipulálásával 62 százalékkal növelte az Egyesült Államok pénzmennyiségét, miközben hivatalos és félhivatalos nyilatkozatokkal a befektetőket a „kitűnő lehetőségek” kihasználására sarkallta.
  Mikor ez a spekulációs hullám tetőfokára ért, a Londoni Klub 1929 szeptemberében „lehúzta a függönyt”: egyik napról a másikra minden előzetes figyelmeztetés nélkül azonnali hatállyal felmondta a felszólításra (at call) fizetendő kölcsönöket – és a legtöbb ilyen volt -, a további kölcsönöket leállította, a kamatlábat pedig 20%-ra emelte.
  A bajbajutott spekulánsok százezrei ezt természetesen képtelenek voltak megfizetni, ezért tömegesen piacra dobták értékpapírjaikat, minek következtében ezek árfolyamai drámai zuhanásba kezdtek. 1929 októberében és novemberében az egyre fokozódó árfolyamesések folytán mintegy 160 milliárd dollárt kitevő értékveszteség jelentkezett a New York-i tőzsdén, amit természetesen nem a nagy bankárok, hanem amerikai kisemberek milliói veszítettek. Paul Warburg, Bernard Baruch és más Wall Street-i pénzmágnások ugyanis már 1929 márciusától kezdődően figyelmeztették a hozzájuk közel álló nagybefektetőket, hogy jó lesz a ringből kiszállni; így ezek időben, mikor az árfolyamok még magasak voltak, meg is szabadultak összes spekulatív befektetésüktől és millióikat a biztos államkötvényekbe tették, miközben a brókerek tovább hajszolták a mit sem sejtő amerikai kisembereket és kisvállalatokat a New York-i tőzsde pénzügyi vágóhídjára.
  Így kezdődött a New York-i tőzsde teljes összeomlása, minek következtében 1929 és 1933 közt az Egyesült Államokban működő 26.401 bankból 11.630 csődöt jelentett és bezárt. (Ezek túlnyomó többsége kis és közepes bank és takarékpénztár volt, mivel az Egyesült Államok banktörvényei rendkívül megnehezítik a nagy pénzintézetek kialakulását.) Ez természetszerűen kisemberek további millióinak tönkremenetelével járt, mivel a bankokban elhelyezett megtakarított pénzük nagyrésze menthetetlenül elveszett. A válság az Egyesült Államokból rohamosan átcsapódott mind az öt kontinensre, és a világ minden országában súlyos megrázkódtatásokkal járt.
  A tanácstalanul tántorgó népek sok helyen diktátorok karjaiba menekültek, akik elkerülhetetlenül belevezették őket egy újabb világégésbe. A világ vezető közgazdászai mai napig nem találtak elfogadható magyarázatot ennek a gigantikus méretű gazdasági válságnak az okaira, de a következő tények cáfolhatatlanok:
  1. Az 1929-es világválság a New York-i tőzsdéről indult ki.
  2. A válság évekig tartott, és annak folyamán a Wall Streeten tömörült tőkeóriások még hatalmasabb vagyonra és gazdasági hatalomra tettek szert, míg kisebb vetélytársaik sorra tönkrementek.
  3. Az Egyesült Államok a válságból csak a II. világháborúba való belépéssel volt képes kilábalni.
  4. A II. világháború eredményeként az Egyesült Államok lett a világ vezető politikai, katonai és gazdasági szuperhatalma, miközben valamennyi jelentős gazdasági vetélytársa – Anglia, Németország, Franciaország és Japán – padlóra került.
  részlet: Magyarország az új többség országa című kötetemből.

  1. Tisztelt Ivanyi Sandor!
   Koszonom a fent idezett reszletet!
   Akkor mas megoldas nincs,mint rohanni a 3. vilaghaboruba ?
   Szaporodnak a harmadik világháborúra utaló jelek
   http://internetfigyelo.wordpress.com/2010/03/13/szaporodnak-a-harmadik-vilaghaborura-utalo-jelek/
   Vajon,a magyarorszagi GENGSZTERVALTOK is rohanni fognak a 3.vilaghaboruba?
   Esetleg egy jol felszerelt foldalatti bunkerben kivarjak a veget?
   Meg tudjak fizetni az ottani ellatast,van mibol.
   Csak azt nem ertem,hogy a bunt uldozo szervek+Apeh, miert is nem firtatta:Honnan van az a „mibol”.

 8. Tisztelt Dr. Ing. Sebestyén István !
  „És vissza Lipusz Urhoz, ha megtiltja nekünk olvasóknak, -a lehülyézés terhe mellett- hogy a weimari és a mai magyar helyzet között párhúzamokat vonjunk, akkor miért elemezgeti weimari köztársaságot? Vagy ez a megtiltás csak beijedésre mutat, “Nehogy az az egy-két fideszes haver megtudja miket írogatok össze-vissza!””
  Lehetseges,csak szondaztatnak…..meddig lehet elmenniuk…ki tudja ?
  Amennyiben Lipusz Zsolt a magyarnemzet ellenes csapatnak jatszik,azzal neki kell elszamolnia (sajat maganak,lelkiismeretenek,Istennek es a megbizoinak).
  Minden cselekves magaban hordozza jutalmat-bunteteset.
  „ezt a folyamatot. Ferencz József a forradalom leverése után kiadta a parancsot ugyanerre, hogy végre nyigta lehessen a rebellis magyaroktól.”
  Igen,errol olvastam Nemeskürty István valamelyik konyveben (most nem jut eszmbe,melyikben).
  Azt kene megerteniuk az ellenunk askalodoknak,hogy meg eleg sokan vagyunk,akik nep-nemzetben gondolkodnak.Vonatkozik ez a vilag barmely nemzetere.Csakis egyenrangu felkent lehet / tudunk bekesen megferni egymas mellett.Ala-fole rendeltsegben nem.Ezt kene mar a zsidoknak is megerteni.Az eroszakos vagy fondorlatos hatalom es teruletszerzes melyseges felhaborodast es ellenszenvet kelt irantuk.
  NEM AZERT,mert zsidok,HANEM az ELET-ELLENES CSELEKEDETEIK MIATT.Lasd a gazai verengzest,a fondorlatos teruletszerzest ugy a palesztin teruleteken,mint Magyarorszagon.Az egeszben az az erdekes,hogy mindezek utan az altaluk megtamadott nemzetet antiszemitanak,meg meg egyeb baromsagokkal vadoljak.Neha az az erzesem,talan az agyukkal van valami problema.Az OKOT OSSZEKEVERNI AZ OKOZATTAL…Aztan „artatlan arccal”csodalkoznak….
  Ujabb magyar teruletfoglalas…
  Pörzsölő 1. rész
  http://www.youtube.com/watch?v=h7rZoFlrizI&feature=related
  Pörzsölő 2. rész
  http://www.youtube.com/watch?v=h7rZoFlrizI&feature=related
  Magyarország édesvízkészlete – Pörzsölő, 1. rész
  http://www.youtube.com/watch?v=wimMXXHYMrk&feature=related
  Magyarország édesvízkészlete – Pörzsölő, 2. rész
  http://www.youtube.com/watch?v=lgbcZL_rZgQ&feature=related
  A zsidok orszagot-hazat akartak.Megkaptak.De arrol nem volt szo,hogy a mar ott elo palesztinokat kiszoritjak,az eredeti teruletet(Izrael ) teruletszerzo haborukkal megnovelik ugy,hogy kozben kiirtjak a mar ott elo es elni is akaro „nepeket”…hat,furcsa logikaja van Izrael allam politikusainak…
  De engem es meg nagyon sokakat az foglalkoztat,hogyan tovabb magyarok,igy az altalam csak gengsztervaltas-nak nevezett 21. evben.
  Minden jel arra mutat,” uj hazanak” a magyarok foldjet szeretnek.Lasd a fenti videokat.Ahhoz,hogy elni lehessen,enni es inni kell.Tehat kell a jo termofold es az ivoviz.Nekunk van.DE NEM ADJUK. Az a magyarok tulajdona,es akarmilyen liberalis-globalista-multikulti EU-ba,NATO-ba hajtottak bennunket,…nem adjuk.Az a gyermekeink,unokaink,a meg meg nem szuletett kovetkezo nemzedekeink JOGOS TULAJDONA.Nyilvan,az izraeli zsidok es a hazai tamogatoik ebbe nem nyugszanak bele.Vagyis ellenteteket szitanak (cigany-magyar, nyugdijas-nem nyugdijas,ilyen-olyan politikai partok kore terelgetes,ertelmiseg-fizikai munkas,falusi ember-varosi ember,….stb.).Aztan,ha behuznak egyet a viszalyt keltonek,akkor elkezd visitozni:antiszemitak,…..stb.vagytok!
  Hat ebbol a „mokuskerekbol ” kell kiszallnia a magyarnak (aki lehet tot,roman,zsido,svab,cigany,magyar,…stb.).
  Az is igaz,hogy a vilag ujrafelosztasa tortenik.Es a vilagba mi is beletartozunk.De az mar egy masik tortenet.
  A lenyeg az,hogy A MAGYAR NEM TAMAD SENKIT TERULETSZERZO CELLAL.DE AMI AZ OVE,AHHOZ RAGASZKODIK….es ha kell HONVEDO HARCOT folytat a fondorlatos modon befurakodott teruletszerzok ellen .Legyen az barmilyen nacio tagja.
  A jelenlegi orszagvezetok furcsa,a magyarorszagi magyarokat kirekeszto politikat folytatnak.
  Dehat,ez lesz majd a vesztuk.

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: