TÁMADÁS A TURULUNK ELLEN - NYÍLT LEVÉL AZ ÚJ HEGYVIDÉKI POLGÁRMESTERNEK
     

KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Trianonról, egészen másképpen…

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Évről-évre megemlékez(het)ünk Trianonról. Lelkes vagy éppen szomorú beszédek hangzanak el. Felsorolják a rétorok, hogy mit vesztettünk 104 évvel ezelőtt, kicsit feltüzelik a hallgatóságot a megszálló főhatalmak ellen, eléneklik ezerszer a Székely Himnuszt, néhány kopjafát is felállítanak, aztán megy minden a maga útján a következő június 4-éig.

Pedig, amikor Trianonról emlékezünk, akkor egy hosszú folyamat megrázó szegmenséről van szó csupán. Egy tervről, amelynek napjainkban sincs vége, hiszen még élünk, vagyunk, létezünk, mi magyarok. A terv pedig az, hogy ne legyen magyar a Kárpát-hazában, hogy megszűnjünk, mint sokezer éves nemzet létezni, és szabad préda lehessen a megmaradt Magyarország is. Trianon máig a mindennapjaink része. A magyar, a székely üldözendő, és senki nincs, aki védelmünkre kelne, ha a primitív embertelenség okán hátrányt, szenvedést, jogfosztottságot kell elviselnie a magyar embernek. Ez a tény pedig, igaz az egész Kárpát-medencére, határoktól függetlenül. A jog és az igazságszolgáltatás is átalakult a törvényekkel megerősített, magyarellenességet szolgáló hatalmi ággá, hiszen vannak velünk élő népek és vannak a megszállók, akiknek több joga van, mint a magyarnak. Ez is a folyamat része…

Trianon gyásznapja is a nemzeti skizofrénia áldozatává vált, hiszen nem gyásznapként emlékezik a hatalom erre a napra, hanem a nemzeti összetartozásról szónokolnak, és még ünnepelnek is.

Mintha az egykori üldözöttek Dachauban a szabad életet ünnepelnék…

A megszállt területeken is furcsa megemlékezések, törekvések tapasztalhatók. Erdélyben, megfeledkezve a Partium magyarságáról, autonómia törekvést látunk, ám ez sem az összetartozást, a közös sors elleni közös fellépést tükrözi, csak a székelység viszonylagos szabadságát kívánja elérni, ami azonban nem más, mint Trianon jelenkori szentesítése, hiszen a kompromisszum maga a lemondás. Másrészt, ez a törekvés súlyos veszélyt jelent a nem Székelyföldön élő magyarokra. A székelység nem tagozódhatna be abba a szellemiségbe, amely bármilyen módon, de lemond az ezeréves Magyarországról.

Ez is érdekelheti:  Magyar rendőrség: Menekültügyi eljárást indítottak az ukrán határon áthatolt teherautó utasai ügyében
Ha betagozódik és aláveti magát az autonómiatörekvés által, annak a nemzetközi magyar-felszámolásnak, amely a magyar nemzet megosztásával jut előbbre immár évtizedek óta, akkor az ideiglenesen esetleg megkapott autonómia is pillanatnyi lehetőség, de ami utána következik, az sokkal rosszabb lesz.

Amíg az 1920. óta megszállt területek magyarsága, székelysége nap, mint nap elszenvedi a megszállók által kötelező megaláztatást, az érzést, hogy saját szülőföldjén idegenek parancsolnak neki, addig a „magyarországi magyar” azt hiszi, hogy ő kimarad ebből a folyamatból, hiszen szabad országban, magyarként élhet, magyarul beszélhet. Ez tévhit! Hiszen

Trianon a „magyarországi magyart” is éppen úgy megalázta és alázza, mint a megszállt területek magyarságát.

Arról nem beszélve, hogy a nemzeti önérzet valójában egy torz lelkiállapotot tükröz. Mert mit érez, mit gondol a „magyarországi magyar” Trianonról? Hogyan viszonyul a megszállt magyar területekhez?

Sokféleképpen. Van, aki származását emlegeti, de csupán annyi maradt meg benne, hogy a nagyszülei, dédszülei erdélyiek voltak. Mások szeretnek Erdélyben vagy Észak-Magyarországon kóborolni, mert a varázsaltos környezet a lelkéig hatol. Sokan a csíksomlyói „nemzeti találkozót” várják, és vannak, akik ott élő rokonaikhoz járnak haza. Nincs közös cél és elképzelés, mert azt a kommunista diktatúra és ma már a fennálló új világ is ostobaságnak, bűnnek tartja, ha a magyar ragaszkodik a jussához, a saját földjéhez, temetőihez és tájaihoz, ősi kultúrájának bölcsőihez, épített emlékeihez. Ma már nem meri kimondani senki, hogy magát az 1920-as és az 1947-es döntést kell megváltoztatni, hogy a világtörténelem legaljasabb békediktátuma érvénytelen.

Mint ma a háborús készülődés, úgy az a döntés sem a nép döntése volt. Néhány gazember, aljas politikus, egy nem látható hatalom parancsára felszámolta Európa egyik szellemi központját, a keresztény Magyar Királyságot, amelynek hatalma volt még a konklávé fölött is. Mária országa egy hosszú távon elkeresztényietlenítendő Európában nemkívánatos állam lett, s mint ilyet, a jelenleg is létező magyargyűlölet sem kíméli.

Ez is érdekelheti:  Egyre valószínűbb az előrehozott választás Németországban

Az egyetlen út a magyarság számára, ha Trianont gyásznapként üli meg, és törekszik a nemzetközi politikai lehetőségekhez képest arra, hogy a Kárpát-haza ismét eggyé, közössé válhasson. Mert nem a megszállt területek magyarsága vesztes csak ebben a jelenlegi helyzetben, hanem a „magyarországi magyar” is. 1920-ban nem csak a megszállt területek, de a megmaradt rész magyarsága is elvesztette a nemzeti, a kulturális, a gazdasági és a tudományos lét egységes fejlődésének a lehetőségét. Ezer év eredményeit a nem létező, keresztényellenes, és magyargyűlölő hatalom megsemmisítette, ellehetetlenítve a további fejlődést.

Magyarország nem megszállt ország… – mondják. Pedig, igen! Az! Szuverenitásunkat feladtuk a NATO-hoz és az Unióhoz való kötelező csatlakozással, mert nem is tehettünk mást. A trianoni folyamat így vált ránk vonatkozóan is valósággá. A szellemi fejlődést, a nemzeti elgondolásokat az uniós szerződések és törvények gátolják, s ma már minden Magyarországon hozott törvény az Unió törvényeinek a fényében születik. A trianoni folyamat felemésztette az oktatást, hiszen ma már a szalagavatókon sem tudják elénekelni a fiatalok a Himnuszt, s a legalapvetőbb történelmi dátumokat is csak segédanyagokkal tudják leírni az érettségin. A múlt csupán egy kötelezően megtanulandó része a tantervnek. Így ez kontraproduktív, hiszen a fiatalok minden tananyagot utálnak. Ezen nincs mit csodálkozni akkor, amikor egy egyházi iskolában is azt tanítja a szaktanár, hogy Trianonnal nem kell foglalkozni, mert az már régen volt… (eközben a megemlékezés államilag kötelező!).

Ma, amikor a kormányfő a világháború fenyegetése ellen hívja fel a szavazótábort az állásfoglalásra, akkor az évszázados folyamatot tekintve rossz érzés keríti hatalmába a gondolkodni még képes magyarokat…

A politika és a néplélek egészen más kategóriák. A magyar néplélek Isten nélkül csak tévelyeg a jelen káoszában, a politika pedig hazugságokra épülő tudomány, amely a néplélek tévelygését támogatja, mert retteg az igazságtól, az isteni elrendeltetettségtől. Azonban, a trianoni folyamatot, azt a sok évszázados magyargyűlöletet, a hazánk és nemzetünk ellen irányuló politikai és gazdasági terrort, csak Istennel, hittel, és az ebben való elköteleződéssel győzhetjük le. Határok vannak ugyan, de a magyar nemzet egy hittel, egy lélekkel bír, a Kárpát-haza minden részében. Hiába vannak pártok, hiába van ellentét magyar és magyar között, az igazi bajban a néplélek úgy olvad majd össze, mint a higany az üveglapon.

Ez is érdekelheti:  The Guardian: Magyar Péter egy köpönyegforgató

Ám, ennek feltételei vannak: a közös akarat, a közös, Istenbe vetett hit. Amit a politika nap, mint nap megtagad, vagy csak verbális megnyilvánulásokban mutat meg. Mária országának az ereje, a Krisztusban való hit tehát, nem a politikai szlogenekben, a szavazófülkékben, a politikusi beszédekben van, hanem abban a láthatatlan néplélekben, amely a láthatatlan hatalom legyőzésére, a magyar nemzet megmentésére és felvirágoztatására is képes, eltörölve Trianont és a trianoni folyamat okozta minden szenvedést, és begyógyítva a magyarság és a velünk együtt élő nemzetek sebeit!

Stoffán György

Nemzeti NaplóNemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kiemelt képen: Márton Áron erdélyi püspök szobra Csíkszeredában / Fotó: Stoffán György

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

2 thoughts on “Trianonról, egészen másképpen…

 1. Gratulálok Gyuri jó és helyes írás!
  én így látom érzem tudom pont ma ahogy Ildikót a tanítónőt hallgattam: ERŐSÍTETT MEG!
  A két párt a szemkilövető és a szemfényvesztő pártja – nem semmi lényegre törő felismerés…
  A videó linkje – általam és tisztelt Szöllősi Ildikó tanítónő előadásában:
  https://www.youtube.com/watch?v=n4UaekJhMxI&t=2s
  1268 megtekintés 13 órával ezelőtt
  Az Előadó
  45:00 nál elképesztő – titkos záradék = teljes behódolás a Rothschild oknak! Már akkor és ma is ez megy modernváltozatban!
  * A Rothschild család (kiejtése magyarul: rotsild) nagy múltú, Frankfurtból származó zsidó család. A dinasztia alapítója Mayer Amschel Rothschild (1744–1812).
  Bizony Ildikó úgy van ahogy tanítod: A két párt a szemkilövető és a szemfényvesztő pártja, csak kiegészítem, mind kettő az idegen hódító szárnysegéde a maygarok pusztítója!
  Ezt nektek már régen egy versemben közöltem – olvasd csak:
  ….a gonoszt nem győzködni de megsemmisíteni kell! Magarul! ::”
  Miért arra gondolsz pláne te aki az igét hirdeti, hogy a megsemmisítés azt jelenti, levágom a fejét – – na látod ezek azok akik nem értik az un. fordított logikát, amikor lejátszottak egy élet tragédiát és jelenleg vád alatt annak és emberi ítéletre várnak – többet hiába írsz nem írok, mert nem vita témának írtam le neked ezt sem, hogy értsd ha nem érted majd megérted magarul mit jelent!


  id. Kiss László
  MAG OS BAN

  Magasan jár a nap, nincs felhő, csak néha egy ritka szellő,
  Melyen utazik a magom, és a csodás napsütésben látom,
  Látom hatalmas bölcsőm peremét a Kárpátokat!

  Ez a szülőhelyem helyesen MAGYARORSZÁG tör ki belőlem!
  Oly édes nekem, hogy fájó szívem enyhül, mert fentről egybe látom,
  Lent a térképen összezsugorodva, megsemmisülve a 13cigányzsidóBÜNÖZŐ miatt.!

  Lent MAGYARORSZÁG miért nem vagy MAGARORSZÁG kérdem
  Kérdem magomtól, mit vétettem én neked MAGYARORSZÁG
  Semmit és sokat, mert nem védtelek meg a térképrajzolóktól téged!

  Hogy is védtelek volna, amikor nem tudtam, nem éreztem fájdalmad,
  Mert érzelmeimre hatva lebutítottak, hittem és nem tudtam valóságodat.
  Enyhítettem volna, mint most ahogy teszem a tevéssel a gyógyítással!

  Most is fent vagyok a magosban, szellő szárnyán utazva figyelem,
  MAGYARORSZÁGOT egybe látom szülőhelyem, bölcsőm a hazámat!
  Édes hazám, édes hazám drága egyetlen MAGYARORSZÁGOM!

  Hol őseim hamvai vannak már elporladva, lelkük fent a magosban,
  Magosban a szellőszárnyán a Kárpátok felett velem egyetemben majdan!
  Tündérek táncolnak lent a réten, táltosok sóhajtoznak a MAGYAR HONBAN!

  MAGYARORSZÁG te drága miért vagy TE mindig rabigába, MIÉRT ENGEDED.
  A Kárpátok ölelésében miért engeded be az ellenséged MAGYARORSZÁG HAZÁM.
  Válassz vezetőt már magodnak, mert nincs királya Mátyás óta, és így hánykolódsz ide-oda!

  Magasan jár a nap, nincs felhő, csak néha egy ritka szellő,
  Melyen utazik a magom, és a csodás napsütésben látom,
  Látom hatalmas bölcsöm peremét a kárpátokat!

  Ez a szülőhelyem helyesen MAGYARORSZÁG tör ki belőlem!
  Oly édes nekem, hogy fájó szívem enyhül, mert fentről egybe látom,
  Lent a térképen összezsugorodva, megsemmisülve a [ANTISZEMITIZMUS MIATT MODERÁLVA]
  Kelt: Gerry kívánalmára meglepetés szerűen ma 2016-04-02 Bázakerettyén ma csak ő olvashatja, mert csak őneki küldöm el emailon ; és azt csinál vele amit akar ..
  De az én kívánalmam, hogy írásaimat mindig terjesszék soha egynek mindig kettőnek

  Üdvözlettel és megbocsátva id. Kiss László

  Önöknek ma 2016, május 2-án tisztelettel: id. Kiss László…”

  Ma frissítve: 2024. 06. 02. 19:12.

 2. EZ MIND SZÉP ÉS IGAZ.DE EZ A PLÁTOI SZERELEMHEZ HASONLIT, AMIBŐL GYEREK SOSEM SZULETIK.ITT ELSOSORBAN NEM BECSULETESNEK KELL LENNI HENEM HUNCUTNAK ,OKOSNAK.EZÁLTAL REALIZÁLODIK A VÁGY MELYBOL VALOSÁG LESZ.MINDEN EGYÉB CSAK A SEB NYALOGATÁSA.LÁSD A TOROKOKET .OKET IS EZ A SORS VÁRTA VOLNA HA NEM FOGNAK OSSZE ÉS NEM ÁLLTAK VOLNA ELLEN. OK MEGTETTÉK . MI NEM.MÁRIA ORSZÁGÁROL BESZÉLUNK ÉS VÁRJUK A SULT GALAMBOT.AZ ERŐS PEDIG CSELEKSZIK.NEKUNK AZ ÁBRÁNDOZÁS MARADT.A KIS PUFAJKÁS MEGMONDTA ÉVTIZEDEKKEL EZELOTT: ELÉG IDE 5-6 MILLIO MAGYAR.A MAI VEZETOK KOZOTT IS AKADNAKNAK FEHÉR GALLÉROS PUFAJKÁSOK.AKKOR MIRŐL BESZÉLUNK.ÁBRÁNDOZUNK.ES A MONDÁS SZERINT IS EZ MEGRONTO.CSELEKVÉS VAGY PUSZTULÁS .EZ ITT A LÉNYEG.ÉS MA A PUSZTULÁS ÁLL GYOZELEMRE.HA AZ EREDENDO OKOKAT KERESSUK AKKOR VISSZA KELL MENNI QEDLINBURGIG GÉZA ÁRULÁSÁIG.ÉS LÁTHATJUK HOGY MI KOVETKEZETT EZEKUTÁN.APRIMOGENITURA MELY 1301 HEZ VEZETETT.FELADTUK A VALO ÉNUNKET A SZENIORÁTUST.MA EZT ÉLJUK.LÁSD NEM BAJ HA NEM RÁTERMETT A FONOK. LÉNYEG: AZ ÉN GYEREKEM.A GYENGÉT MINDENHOL HÁTRÁNYBA RÉSZESITI A VILÁG .EZ AZ Ő SORSA.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük