KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Téglásy Imre: Két Ige(n) – Három Élet

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Az egyik igent egy 13 éves szűz mondta ki, a másik igent egy ács, a szeplőtelen tisztaságú lány jegyese. Mielőtt azonban kiejthették volna e két rövid szót, mindkettőnek meg kellett szenvednie a Teremtés éltető igéjéért. Máriának el kellett fogadnia azt az emberi ésszel fölfoghatatlan helyzetet, hogy bár korábban nem ismert férfit, most hajadon állapota dacára mégis gyermekkel terhes, nem pedig várandós.

Végül aztán nem is az emberi kategóriák szerinti működő ész, hanem a szívében virágzó hit kalauzolta őt az Út megtalálásához, az Igazság felismeréséhez és a rá bízott Élet megóvásához, várandósan áldott állapotának örömteljes elfogadásához:  „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.”  De vajon miféle hatalom előtt hajolt meg ez a fiatal lány és vele együtt a szülőséget vállaló férfi, amikor másoknak talán életveszélyesen visszautasítandó, számukra azonban minden fenyegetés dacára is követendő törvényként jelent meg az Úr ”igéje”?

Ez a Teremtés világereje volt, amelynek törvénye örökkön örökké mindenfelé hatott, hat és hatni fog ameddig csak létezik bioszféra a Föld nevű bolygón. Az élettan kutatói 3.5 milliárd éves törvényről tudnak, amely az első életjelenségeket mutató “valamikkel” kezdődött és persze folytatódott is a beléjük írt „programmal”. A teremtéstörténetet és benne az ember feladatát ennél sokkal egyértelműbben közli velünk a Szent Biblia.

Már jóval a Szent Könyv előtt világokat és földünket is alkotó Úr a saját teremtő munkájának folytatására szólít minden létezőt, köztük persze az embert is: “Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet”! (Teremtés 1:28) A Szűzanya tehát ennek az Igének a szent igája előtt hajtott fejet és kötelezte el magát e földi világunkat teljesen átható törvénynek a szolgálatára. Társának, Józsefnek az igenje már a szülők krisztusi jegyben/jelben járásának gyümölcseként értelmezhető. Ebből adódóan talán kimondhatjuk azt is, hogy e két igennel megalkották azt a meleg, szeretetben és istenhitben bővelkedő otthont, amely a magzatgyermeket dajkáló anyaméh békéjével életre érlelte kereszténységünk névadóját: Jézus Krisztus. Szavahihető bölcsek szerint ennek a két igennek, egy nő és egy férfi Teremtést szolgáló szent egységének köszönhető, hogy előbb Európa, majd a világ más részei is kereszténnyé lehettek. Az eltelt kétezer év legutóbbi két évszázada azonban nem a Teremtő törvényét tisztelő hűség továbbélését, hanem az attól való elszakadás hűtlenségét hozta.

Ez is érdekelheti:  Fico: Szlovákia ellenezni fogja Ukrajna NATO-csatlakozását

A Kígyó ma ezt sziszegi: ne szaporodjatok és ne sokasodjatok és ne töltsétek be a földet! És ezt is : legyen nekem az én igém szerint! Az élet fogalmától évezredeken át elválaszthatatlan közjó értelmét tehát már tagadja a Teremtő Istent és a teremtés szent szertartását elutasító Gonosz. Ez a testi-lelki pusztulás napjainkban éppen az emberi élet és méltóság világában rombol leginkább. Az életfakasztást központi közösségi értékként szolgáló, ezredéves termékenységkultusszal az ipari forradalmak hullámai szegültek először szembe, hogy az élet kultúrája helyett sokfelé a meddőség és halál civilizációja kerüljön hatalomra. A korábban kizárólag erkölcsi értékgyarapodást, hasznot jelentésű profit szó életben és lelki gazdagodásban megjelenő fogalmát leváltotta a birtoklás t és anyagi gyarapodást szolgáló politikai-gazdasági-mentális törekvés. Ennek eredményeként látjuk és halljuk egyre harsányabban a birtok lást jelképező aranyborjút és annak bőgését. Ennek következménye az is, hogy míg Jézus kiűzte a kufárokat és pénzváltókat az Úr templomából, a mai kufárok és pénzváltók már minket űznek ki templomainkból, sőt egész társadalmainkból is. Megrokkant hát az emberi termékenység szakrális adományának,  képességének és gyümölcsének (lásd: “gyermekáldás”) tisztelete. A testi és lelki termékenység et jelző fertilitas és f oecunditas helyett a termelékenység ( productivitas ) anyagközpontú törekvése uralkodik. E „termelő zabálás” (József Attila) tőkés gondolkodásmód jának profitszerző szempontja hat át szinte mindenkit és mindent. Ennek intézményesített gazdaságtana az olcsó női munkaerő kinyerésével indult.

Margharet Sanger, aki feminista mozgalmával együtt a nők felszabadítását úgy képzelte, hogy a családjukból ki kell vonni őket és be kell tessékelni a munkaerőpiacra és az egyéni “karrier” világába. Ezzel lényegében az olcsó munkaerő iránt ellenállhatatlan vonzalmat érző amerikai tőketulajdonosok érdekeit szolgálta. Elméletét 1920-ban Lenin és Nyugaton iskolázott elvtársnői ültették át a gyakorlatba. E bolsevik hatalomgyakorlók a világon elsőként üzentek hadat a Teremtő Istennek és saját népük termékenységének azzal, hogy az ipari termelésbe bevonandó nők „felszabadítása” érdekében törvényesítették az élet- és családellenes művi terhesség-megszakítást ( abortus artificialis ). A betegségként diagnosztizált magzatgyermekek ártatlanul kiontott vére napjainkra már csaknem megállíthatatlan globális öldökléssé fajult és szinte már minden valláserkölcsi, jogi, egészségügyi, sőt gazdasági (!) ellenérvet is elsodort.

Ez is érdekelheti:  Stoffán György: „Jó nép a magyar”…

1956. június 4-én az 1043/1956 sz. minisztertanácsi rendelettel Magyarországot is tombolni kezdett a véres-vörös  abortuszdiktatúra. Ennek hatalomgyakorló politikusai és nőgyógyász ítéletvégrehajtói sajnos ma is szakmai kötelezettségüknek érzik, hogy a szociálpolitika által meg nem oldott válsághelyzetek pácienseit, vagyis a hozzájuk irányított beteg anyákat nemi egészségükben megrokkantsák, magzatgyermekük életét kioltsák. 2003-ban ez ellen az Isten- és embertelen kihívás ellen egy belső honfoglalás szándékával hoztam létre az élet és termékenység kultúráját szolgáló Anya-Ország Alapítványt. (Honlapja itt: www.anya-orszag.hu ) Ez az országos hatókörű szervezet azért fáradozik, hogy mentse súlyos válsághelyzetbe került honfitársainkat. Köztük kiváltképpen azokat a terhes anyákat, akik gondokkal és fenyegetésekkel teli, veszélyeztetett élethelyzetükben nem érezhetik magukat sem várandós, még kevésbé áldott állapotban. Ügyeleti rendszerben működő krízistelefonjainkkal, személyes találkozásokkal már eddig is sikerült több száz terhest, magzati életkorú gyermekükkel együtt életutakra kalauzolnunk. E vér és később szív szerint is anyáknak, akik előbb terhesek, majd gondozásunk nyomán várandósok lesznek, támaszként szolgálunk ahhoz, hogy elkerülhessék a művi abortuszt, vagy pedig azt, hogy gondozatlan terhességükkel elmagányosodva  újszülött-gyilkosság bűnébe sodródjanak. Hosszúnak és eredményesnek, olykor bizony küzdelmekkel és csalódásokkal is járó évek során csekély anyagi és emberi erőforrásainkból merítve mindent megtettünk, hogy a sokszorosan hátrányos helyzetű, társtalanná és hajléktalanná vált terhesek boldoguljanak, vagy legalább átmeneti szállást tudjunk nekik szerezni. A mélyszegénység további mélyülését látva tapasztaljuk, hogy a 90-es években a családok átmeneti otthonainak valamennyire még elérhető férőhelyei után napjainkban kevés eséllyel kutatunk. Rá kellett döbbennünk, hogy a gondozásra szoruló terhesek száma messze meghaladja a szabadon elérhető anyaotthoni férőhelyek számát. A hazánkban működő családok átmeneti otthonai gyakran nem 100, hanem inkább 110 %-os igénybevétel mellett, vagyis mindig túlzott kereslet mellett igyekeznek enyhíteni a hozzájuk sodródó anyák gondjait. Az Anya-Ország Alapítvánnyal a terhesek által igénybe vehető férőhelyek égető hiányát, legalább néhány jászolnyi férőhely kialakításával igyekszünk orvosolni.

Ez is érdekelheti:  Orbán Viktor az Európai Parlamentből üzent

Idén januártól óriásplakátokkal igyekszünk felhívni a figyelmet az apaság, illetve az anyaság kultuszának fontosságára. A plakátokon szereplő életvédő üzenetek közlésével abban reménykedünk, hogy mások is csatlakoznak ahhoz a célhoz, hogy Budapesten vagy a fővárostól nem túl távoli helyen mielőbb anyaotthonnak is alkalmas, akár felújításra szoruló épületet vásárolhassunk meg. Tehát menedékházként olyan átmeneti otthont (anyaotthont) kívánunk működtetni, ahol a gondozásra szoruló terhesek magzati életkorú gyermekeiket védett és biztonságos körülmények között hordhatják ki, szülhetik meg, nevelhetik, vagy újszülöttük jósorsának biztosítására választhatják  a nyílt örökbeadást is.

Alázattal kérjük minden nemes honfitársunkat: anyagi, lelki és szellemi áldozatunkkal  szolgáljuk együtt egy olyan anyaország eszményét, melyben a gondoskodó szeretet biztonságában a másállapotukat korábban terhesnek érző anyák magukat immár várandósnak, magzatukat pedig áldott állapotuk ajándékának érzik!

Az Anya-Ország Alapítvány számlaszáma:  11738008-20814410 

Életre fel, békét az anyaméhben!

Az írás először a Keresztény Élet hetilapban jelent meg

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük