Siklósi András: Közérdekű válasz egy vitairatra

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Kedves S. P.!

Előadásaimban és írásaimban gyakran kihangsúlyozom, hogy nem akarok senkit meggyőzni az igazamról; legföljebb sajátos nézőpontom és különleges tapasztalataim alapján felhívom a (köz)figyelmet bizonyos jelenségekre, eseményekre, s már annak is örülök, ha hallgatóim, olvasóim eltöprengenek valamelyest az általam fölvetett problémákon. Úgy sejtem, Önnél ez megtörtént, s valószínűleg ennek következménye hozzám címzett hosszú, bíráló (néhol kissé bárdolatlan és sértegető) levele is.

Ebből azt érzékelem, hogy Ön azok szerint a bevett, „hivatalos” sztereotípiák (klisék) szerint képes csak gondolkodni, amiket az iskolákból, az egyházakból, a politikából és a hírközlésből ontanak ránk, s amely téveszmék sajnos már a magyarság zömét is megfertőzték. Ilyen körülmények közt nem látom értelmét, hogy polémiába kezdjek nézeteivel, hiszen ahogy Ön sem tudott meggyőzni fejtegetéseivel semmiről, nyilván az én szavaim is leperegnének Önről. Megjegyzem azonban, ha csupán fele annyi energiát fordítana a magyarság megmentésére, mint a számunkra ellenséges, hódító és pusztító (tehát a legjobb esetben is nemkívánatos!) zsidóság tisztára mosdatására, bizonyára komoly eredményeket érhetne el e téren. (Amennyiben nekem nem hisz, akkor ismeretszerzés végett ajánlom Prohászka Ottokár, Bangha Béla, Szabó Dezső, Tormay Cecile, Marschalkó Lajos, Fiala Ferenc, Henry Ford, David Duke, David Irving és számos más szerző kiváló műveit, melyekből meríthet annyi bölcsességet, hogy fölülbírálhassa naiv, tarthatatlan álláspontját.)

Egyébként járjon nyitott szemmel, ásson a dolgok mélyére, s ne elégedjen meg a rendszerint torz felszín kapargatásával. Gondoljon egy pillanatig arra, vajon kiknek köszönhetjük nagyrészt hazánk és nemzetünk jelenlegi tragikus, halál-közeli helyzetét. Vizsgálja meg tárgyilagosan, hogy a világban uralkodó elképesztő állapotokért (háborúk, vérengzések, éhség, járványok, környezetrombolások, globális jogfosztottság, gyarmati kizsákmányolás, neoliberális haszonelvűség stb.) ugyan melyik faj(ta) mohósága, istentelen és embertelen viselkedése felelős elsősorban. Aztán tegye fel a kérdést, hogy a Sátán választottjai nélkül nem lenne-e sokkal boldogabb, kellemesebb az életünk, szűkebb pátriánkban és egész bolygónkon egyaránt.

Állítása szerint Ön katolikus keresztény, tehát valamennyire ismernie kell a Bibliát. Ebben egy helyütt Jézus a zsidóknak (pontosabban néhány reprezentáns képviselőjüknek, ám valamennyiükre vonatkoztatva) mondja (csak a lényegét idézem): „Ti nem tartoztok az én szeretett nyájamhoz; ti az ördögtől valók vagytok, mert ő a hazugság (gonoszság) atyja, nincsen benne semmi jóság és igazság, miként bennetek sem.” Remélhetőleg ezt elfogadja mérvadó véleménynek (nem véletlenül gyűlölik Őt annyira Mózes ivadékai!); s velem szemben a megfeszített (nem zsidó!) Krisztust talán nem tartja rasszistának, antiszemitának, vagy éppenséggel szélsőséges nyilasnak. Képzelje el, ha Jézus Urunk ma a földön járna, miként ítélné meg ezt a korcs, pokolbéli fajzatot. Aligha illetné őket dicsérettel, hanem inkább korbáccsal. (Ne értsen félre! Tudom, hogy minden népen, nemzeten, így a magyarságon belül is akadnak becstelen, önző és kártékony figurák, de összességében egyik náció sem olyan elvetemült, mint a zsidók döntő többsége. Azért a csekély számú kivételért viszont egyáltalán nem érdemes védenünk vagy pártolnunk őket.)

Ha Ön valóban magyarnak érzi magát, főként a saját szerencsétlen fajtánk megmaradásával és fölemelkedésével törődjön; mert a „felsőbbrendű” zsidók leigázott, kizsigerelt, elhülyített és önmagukból kiforgatott rabszolgáiként erre halvány esélyünk sem lehet.

 

Isten áldja meg Önt, és világosítsa meg elszomorítóan homályos elméjét!

Tiszteletteljes keresztényi üdvözlettel:  Siklósi András

(Szeged, 2010-10-29-én)

Megjegyzés: S. P. nekem szóló levelét és nevét – felhatalmazás híján – nem hozhatom nyilvánosságra.

Nemzeti InternetFigyelő

One thought on “Siklósi András: Közérdekű válasz egy vitairatra

  1. Csak teljes egyetértésemről biztosíthatom Siklósi András fenti reagálását egy másik írásra.
    Elgondolkozom én is a nemzeti szétzüllésünk eredeti okán.Egy kicsit nagyobb formátumban logikus lépéseket gondolok végig mint a Hir TV vagy másik jobb oldali újság.Legalább két lépéses logikával következtetek.
    Az előző – átkos – rendszer oktatás politikája kitermelte a saját országuk iránt közömbös – éppen hogy az őstermelésből felszabadult milliós tömegeket. Elgondolkoztató az is miért volt olyan fontos az oktatásban lévőknél éppen a vallástalan magatartás..Valamilyen elgondolás mindenek előtt a szekularizációt szorgalmazta. Érdekes módon ez egy következetes elv volt melyet a század folyamán érvényesítettek. A spanyol polgárháborúban -magam is elképedve olvastam – több ezer papot és apácát öltek meg. De annak a szubkultúrának is amelyből az Uljanov család kinőtte magát az első nagyobb irtó hadjáratának több ezer ortodox pap esett áldozatául. Ortodox apácák ott is szintén nagy számban, de ezekről a hivatalos könyvek nem szóltak.
    A közgondolkozás minden bajok fő oka. A közgondolkozást pedig a tömeges oktatással alakítják ki. Eddig -gondolom – elfogadható a következtetésem.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük