KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Nyílt levél dr. Orbán Viktorhoz, egy kápolnáért

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Excellenciás Miniszterelnök Úr!

Hosszú évtizedek óta napirenden van a hívő keresztény magyarok körében egy isteni üzenet, amelyben a budai Szent Anna réten megépítendő, a békéhez és a magyar nemzet megmaradásához elengedhetetlen és kulcsfontosságú engesztelő kápolna szerepel. Mind XII. Pius pápa, mind Magyarország Prímása, Isten szolgája, Mindszenty József elfogadta és jóváhagyta ezt az üzenetet, amely egy jámbor, tisztalelkű és több bizonyítékot is adó apáca által került a köztudatba. A részleteket minden bizonnyal Ön is ismeri, tudja, és bizonyos vagyok abban, hogy mint Krisztust követő, hívő magyar ember, fontosnak is tartja.

Dr. Erdő Péter bíboros úr is engedélyezte a kápolna felépítését, amely az isteni ígéret és kérés szerint a magyar nemzet megmaradásának, és a háború befejezésének, a békének a záloga.

Ma már – reményeink szerint –, csupán anyagi akadálya van a kápolnaépítésnek, és ez adta jelen levelem indítékát.

Kérem Önt, hogy a kormány, a kormánytagok és mindazok, akiknek erre lehetőségük van, támogassák a Szent Anna réti kápolna felépítését, hiszen nemzetünk sorsáról, megmaradásunkról és a békéről van szó. Nem holmi, ma divatos jóslás, hanem XII. Pius pápa és Mindszenty József jóváhagyása és elismerése alapján kérem Önt erre az anyagi áldozatvállalásra. Hiszen 101 felvidéki templom felújítása és egyéb egyházi beruházások együttesen sem érnek annyit, mint az a kérés és ígéret, amelyet az Égiek által kaptunk, és amelyeket elismertek a már említett, megkérdőjelezhetetlen főpapok.

Tudom, hogy Ön református, azt is tudom, hogy kormányának tagjai közül is többen protestánsok, valamint az államfő is kálvinista, ez azonban nem jelenthet sem akadályt, sem ellenérvet, hiszen mindannyian Krisztust követő, Őt megvalló magyarok vagyunk, akik gyermekeinkért, unokáinkért, a nemzet jövőjéért, a megmaradásért küzdünk. Ha pedig, Krisztus szerette az édesanyját, akkor mi, közösen, ezt a szeretetet és ezt a kérést nem tagadhatjuk meg a történelmünkben oly nagy jelentőséggel bíró Szent István-i felajánlást elfogadó Istenszülőtől, a Magyarok Nagyasszonyától, a Világ és a Béke Királynőjétől.

Kérem Önt, hogy közös ügyünkben, a keresztény magyar nemzet érdekében odahatni, eljárni és támogatást nyújtani szíveskedjék. Bízom abban, hogy hite és keresztényi elkötelezettsége által – amelynek okán ezer más ügyet illetően is egyedül Önben bízunk –, a lehető leggyorsabban felépülhet a kápolna, és augusztus 20-án közösen ajánlhatjuk fel a Szent Anna réten – Szent Istvánra emlékezve – magyar nemzetünket Jézus Krisztusnak!

Maradok tisztelő szeretettel:

Besnyő, 2023. 02. 01.

Stoffán György író

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this: