KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

NsK hírei, anyagai: Feddhetetlenségi eskü

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

NIF: Az alábbi felhívást és körkérdést nem szükséges kommentálni. Csak annyiból szükséges egy kiegészítés, hogy rámutassunk, az ügynökök bármilyen esküt nyugodt szívvel letesznek, elmondanak. De nemcsak az ügynökök. Gondoljunk arra a sok százezer erdélyi magyarra, akik bal kezükkel a román zászlón, jobb kezükkel a szívükön kényszerből megesküdtek, hogy életük árán is megvédik Románia területi egységét. Tehát az eskütételnél a hamis eskütevőket nem lehet kiszűrni. Erre jelenleg csak egy módszer van, sokat vitatott, de mégis használatos: a hazugságvizsgáló gép bevetése és mindenki átszűrése. A NIF-szerkesztőség rendelkezik a legmodernebb hazugságvizsgálógépekre kiadott árajánlatokkal. Így kijelenthetjük, hogy az amerikai 16ezer dollár körül van. Ugyanolyan tudással és érzékenységgel rendelkeznek az indiai és kínai szolgálatok által használt indiai és kínai készülékek is (legalábbis állításuk szerint), de fele akkora áron. Ennél is fontosabb, hogy a NIF-szerkesztőség megszerezte az FBI használati utasításait és a kérdések listáját, feltevésük módszerét. Most már csak arra a kis pénzre lenne szükség, ami jelenleg nincs, hogy meg is rendeljük a berendezést. A fedhetetlenségi eskü letevőit utólag is meg lehet vizsgálni!


KÖRKÉRDÉS

Alább és a mellékletben olvasható a III. Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés Zárónyilatkozata, amelyben a jelenlévők azzal az indítvánnyal fordulnak a Magyarok IX. Világkongresszusának küldötteihez, hogy a 2016. évi augusztusi tisztújító után felálló Elnökséget hatalmazzák fel aktív szerepvállalásra a Nemzet újjászervezése érdekében.

Kiváló emberek alakítanak különböző szervezeteket, kísérleteznek összefogással, de átütő sikert csak egy sokkal szélesebb társadalmi összefogás esetén lehet remélni.  Magyarok Világszövetsége az az INTÉZMÉNY, amely egyenesen ezért hívatott életre már 1859-ben.

Pártok, civil szervezetek, szakszervezetek, és mindenki, akinek elege van ebből a rendszerből, és akik a megváltoztatására is elszántak! Ha az MVSZ Elnökségét a Világkongresszus felhatalmazza, csoportosuljunk egy zászló alá! A nemzet érdekének nincs jobb, vagy bal oldala! Ne engedjük, hogy elrobogjon mellettünk a történelem! A tudósok szerint még a fekete lyukból is lehet kiút! Akkor ebből ne lenne? Ha részt akartok venni – akár magánszemélyként, akár a szervezetként – ebben a munkában, melynek legfőbb célja a nemzet talpra állítása, mielőbb jelezzetek vissza. Miért ne sikerülne? És hogy derül ki, ha meg sem próbáljuk?

A Zárónyilatkozat alatt olvasható a Feddhetetlenségi eskü szövege. (A Visegrád-Mogyoróhegyi 108 pont 90.-dik pontjában ajánlott.) Aki ezt le tudja tenni, itt a helye! A zsarolhatatlanság adja az egyetlen esélyt a megújulásra. Másként miben különbözne a mai politikai elit a leendő újtól?  Minden gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, stb. döntés alapvetően politikai döntés, ami mögött napjainkban semmiféle morális megfontolás nincs. Az erkölcsi értékek, viszonyok mára oly mértékben devalválódtak, relativizálódtak, hogy a társadalom bizalmát visszaszerezni csak teljesen új alapokon lehetséges.

Meggyőződésem szerint ez a „paradigma-váltás” lényege: Az erkölcsi megújulás, amire igenis megvan az igény a társadalomban. Az új magyar politikai vezetők felelősségvállalásának azzal kellene kezdődnie, hogy feddhetetlenségi esküt tesznek.

A 2018. évi választásokra egy rendszerváltó programmal kell kiállni a nép elé! Legfőbb emberi jog az igazsághoz és az igazság érvényesítéséhez való jog: EU? NATO? Államadósság? Minden közéleti tényezőnek nemcsak a feddhetetlenségéről, de ezekben a kérdésekben is meg kell nyilatkoznia! Csak ilyen alapokon jöhet létre a rendszerváltozáshoz szükséges legszélesebb közmegegyezés.

Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés szervezői nevében, az együttműködés és a siker reményében várom a választ:

Király B. Izabella

Abony, 2016. július 13.

 


 

ZÁRÓNYILATKOZAT

III. Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés

2016 június 25.

 A III. Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés résztvevői megemlékeztek a húsz évvel ezelőtti Első Nemzetgyűlésről, amely nemcsak a saját megállapításunk szerint, de az 1920. évi I. törvénycikk szerint is: „nemzetgyűlés (…) a nemzeti szuverenitás kizárólagos törvényes képviselete…” Elemezték a 108 pontba foglalt rendező elveket, és a kihirdetése óta eltelt két évtized történelmi változásait. Az EU-ba és a NATO-ba való beléptetésünk a II. Nemzetgyűlésen (2006) szükségessé tett bizonyos kiegészítéseket. (101.-dik pont módosítása.) A mai háborús konfliktusok, a pénzügyi-, gazdasági világválság, a migráció, de különösképpen a britek EU-ból való kilépését kezdeményező sikeres népszavazás, az rendező elvek időszerűségét fokozottan megerősítették.

Magyarország és a magyarság jelenlegi helyzetét, kilátásait tragikusnak ítélték, ennek alapvető okát magában a rendszerben látják. Megállapították, hogy a rendszer megváltozása alapfeltétele a helyzet jobbra fordulásának. A rendszerváltozásnak a politikai-, és a gazdasági rendszerünk, – kiemelten a pénzrendszer, valamint a nemzetközi kapcsolataink, szövetségi rendszerünk magyar érdekű megváltoztatására kell irányulnia. Egyetlen szervezetben látnak lehetőséget a rendszerváltozást elszántan akaró személyek és szervezetek összefogására, ez a Magyarok Világszövetsége. A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot. A MVSZ pártok felett álló szervezet, és eddig nem vett részt közvetlenül a politikai életben. A mára kialakult helyzet azonban elsöprő erővel veti fel annak szükségességét, hogy az MVSZ felülvizsgálja eddigi távolságtartó magatartását, s mint a legerősebb magyar nemzeti szervezet,  felvállalja végre a nemzet újjászervezését.

A III. Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés résztvevői azzal az indítvánnyal fordulnak a Magyarok IX. Világkongresszusának küldötteihez, hogy hatalmazzák fel a Magyarok Világszövetsége újonnan választandó Elnökségét arra, hogy a 2018. évi választások előtt a nemzetérdekű, békés rendszer-változtatás érdekében egyeztető tárgyalásokat folytasson nemzeti elkötelezettségű személyekkel, pártok és civil szervezetek képviselőivel. Vállaljon koordináló szerepet. Meggyőződéssel hangsúlyozták azt is, hogy a társadalom széles tömegeinek a támogatására számíthatna egy MVSZ vezette összefogás.

(Ezen dokumentumot érdemi vita után a jelenlévők közfelkiáltással elfogadták. Jegyzőkönyv és a jelenléti ív tanúskodik a fenti dokumentum hitelességről.)

Feddhetetlenségi eskü:

(A 108 pont 90. pontja szerint ajánlott szöveg.)

(NIF: a 108 pontot már a NIF közölte)

A …. megtisztelő felkérése kötelez, hogy a legnagyobb nyilvánosság előtt feddhetetlenségi esküt tegyek. Sem a magánéletemben, sem a közéletben folytatott tevékenységem során soha, semmit nem követtem el, ami miatt zsarolható lennék, vagy szégyellnem kellene magamat, vagy szégyenkezniük kellene azoknak, akik a bizalmukkal megtisztelnek. Nem voltam, nem vagyok, és nem leszek tagja, vagy megbízottja, ügynöke bármely nyílt, vagy titkos társaságnak, szervezetnek, amely akadályozná, hogy minden erőmmel és tehetségemmel csak, és csakis a magyar nemzetet, a magyar népet, magyar hazámat szolgáljam. A Vérszerződés vonatkozó pontját idézve: Minden időkre átkozott és száműzött legyen Álmos, vagy esküt tevő utódja, ha ezt az esküt megszegné.  Én,… a magam nevében kijelentem: Minden időkre átkozott legyek, ha hamisan esküdtem, vagy ha ezt az esküt megszegném.

(Ennek az eskünek elsősorban szakrális jelentősége van (különösen, mivel a Vérszerződést idézi), aminek a megszegése, eleve hamis volta nem jár büntetőjogi felelősséggel, viszont erkölcsi megsemmisülés, a becstelenség bélyege, és a nemzeti körökből való kiközösítés lenne a következménye.)

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

15 thoughts on “NsK hírei, anyagai: Feddhetetlenségi eskü

 1. „az EMBER szava alapból SZENT! Azt megerősíteni semmiféle eskü nem kellene. Az Ember annyit ér, amennyit a szava. Ha az nem ér semmit,akkor az ember még annyit sem,és akként is kellene kezelni.
  „kimondott szó,kilőtt nyíl. Azt mindenképpen behajtják rajta, vagy itt,vagy egy „következőbe.

  1. “az EMBER szava alapból SZENT!”
   Az EMBERÉ valóban szent ….
   H.B.
   „Az igazság mindenütt mellékes ma és sok helyütt ellenség; egyedül Magyarország liheg, eped, kiált igazságért; ő az a nemzetek közt, melynek legmerészebb álma sem haladja túl az (…) igazságot. Ha valahol otthont remélhet még a földön az Igazság régi elve, itt van az. E szerencsétlen és megalázott nemzet – harci erő védtelen áldozata – (…) szabadon nézhet szembe a gondolattal (…) s egyszerre szeretheti hazáját és az igazságot” – írta Babits Mihály még 1928-ban (Az írástudók árulása)

 2. Hát, én magamból indulok ki, én sem felelnék meg ilyen szigorú követelményeknek, DE tetszenek a „kiválasztási ” előírások. Akiből vezető lesz, pláne politikai az ne lehessen zsarolható, mert nem csak magát, hanem a közösséget is magával sodorhatja.
  Mikor olvastam ezt az írást, nagyon gondolatba ejtett. Egész nap bennem volt a kis ördög, mit lehetne ehhez hozzáfűzni……..részemről ezt.
  Imádkozom, hogy valóban a „legjobb” emberek jöjjenek össze.
  De itt is megismétlem, nemzetközi ” milyen lejáratott szó” összefogással lehet csak eredményt elérni.
  Minden olyan cselekedetet, cselekményt, még ha törvényes is le fognak törni. Erőszakkal, hazúgsággal, ellehetetlenítéssel, melyre nekik egész eszköztárúk van, gyilkossagokkal, hogy írásom végén a legszörnyűbbet említsem.

 3. A zsidó vallás engedi a hazugságot,majdhogynem felszólítja a zsidókat a gójokkal szembeni hazugságra.
  H.B.
  Kol Nidre
  Kol Nidre (A vezeklés napja). A zsidó Benjamin Freedman beszédének részlete. Tudja-e, hogy mit csinálnak a zsidók a vezeklés napján, amelyről azt hiszi, hogy olyan szent nekik? Egy voltam közülük. Nem hallomásból tudom. Nem azért vagyok itt, hogy valakit fölhecceljek. Azért vagyok itt, hogy tényekről beszéljek. Amikor a vezeklés napján bemegy a zsinagógába, feláll és elmond egy imát. Ez az egyetlen ima, amely alatt áll. Háromszor megismétel egy rövid imát, az ún. Kol Nidrét. Abban az imában szerződésre lép a Mindenhatóval, hogy minden eskü, fogadalom vagy ígéret, amelyet a következő tizenkét hónap alatt tesz, érvénytelen. Az eskü ne legyen eskü. A fogadalom ne legyen fogadalom. Az ígéret ne legyen ígéret. Ne legyen semmiféle hatásuk. Továbbá a Talmud azt tanítja, hogy bármikor tesz egy esküt, fogadalmat vagy ígéretet, ha visszaemlékszik a Kol Nidre imádságra amelyet a vezeklés napján elimádkozott, és nem kell teljesíteni azokat. Mennyire számíthat lojalitásukra? Annyira, amennyire a németek számíthattak 1916-ban. Ugyanaz alatt a végzet alatt szenvedünk mint Németország szenvedett és ugyanabból az okból.

 4. T. H.B!
  A bűnszövetség nem vallás!! Ahol bármilyen formában megjelenik a bűn, ott vallásról beszélni nem lehet. Amit ők vallásnak neveznek,vagy követnek,az a bűnözők „szolgálati szabályzata. Ennek semmi köze semmilyen VALLÁSHOZ !!
  „a vallás filozófia nélkül fanatizmus,a filozófia vallás nélkül, csak spekuláció. Az erény, a tisztesség,az etikus életvitel,az igazság,alapfeltétele mindkettőnek. Enélkül pusztán érdekszövetségről, bűnszövetségről lehet beszélni.

  1. Az első bekezdésének gondolatát feltétel nélkül elfogadom.
   A második bk. felfogtam, v. nem de értelmeznem kell. A vallás filozófia nélkül fanatizmus.. ezzel nincs gondom. De az inverzével már van.

  2. T.T.F!
   A zsidó vallás egy jelentős része valóban a bűnhöz kötődik.
   A Talmud c. irományt pl. nem tanításnak nevezném,hanem felbujtásnak.
   Egyébként szerintem nem feltétlen a zsidó vallás a problémás,hanem azok akik a saját szájízük szerint átírták az érdekeiknek megfelelően.
   A keresztény vallásba benyomult zsidók is bűnelkövetők ld.kiterjedt pedofília.
   H.B.
   „Régtől fogva azon vagyunk, hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését, amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra.
   A nem zsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken.
   Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát, úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának. pillanatától.
   Ami a többi vallást illeti, azokkal még könnyebb dolgunk lesz, de korai volna erről most beszélni. A PAPI URALMAT és a papokat olyan SZŰK KORLÁTOK KÖZÉ fogjuk szorítani, hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen, ahogy azelőtt növekedett. Ha majd elérkezik a PÁPAI UDVAR VÉGLEGES ELPUSZTÍTÁSÁNAK IDEJE, egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket.
   Ha azonban a NEMZETEK RÁVETIK MAGUKAT, MI MAJD A PÁPA VÉDELMEZŐINEK KÉPÉBEN LÉPÜNK FEL, mintha elejét akarnánk venni a vérontásnak. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe és nem fogjuk elhagyni mindaddig, amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát.
   A ZSIDÓK KIRÁLYA LESZ A VILÁG IGAZI PÁPÁJA, EGY NEMZETKÖZI EGYHÁZ PÁTRIÁRKÁJA.”

 5. Részletesen, Pais István,Nietzsche Frigyes, Görög filozófia című Művekben.

 6. Engedelmével alkalomadtán, bővebben is,mert „itt nem biztos,hogy mindenkit érdekel.

 7. Pusztán kiváncsiságból kérdezem, ha ne adj Isten összegyűlne a hazugságvizsgálóra és az engedélyekre a pénz, mégis hol állítanák üzembe, tömeges mérésre? Kik kezelnék? (Itthon, Magyarországon, amikor beállították a legelső gépet, az eredmények láttán sokszor volt fejcsóválás. A profik viszont simán átvágják a gépet is.)

  1. Igen futurist1! Tehát ők simán átmennének és bejutnának oda, ahová nem kellenének. Viszont mint a legtöbb civil a foghúzás előtt is leküld egy felest és már nem lesz jó az eredmény, pláne ha letagadja. A magyar lakosság egészségügyi állapotát tekintve (magas vérnyomás, 2-es tip. cukor stb) megint csak rizikós a jó mérés. No, de erről ennyit.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük