KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Nem ártana, ha a Fidesz szavazói felfognák végre…, no meg a többiek is!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Szent KoronaJobbik: remény szerinti jó

1. Mai hír

„A Legfőbb Ügyészség az Európai Unió intézményei ellen folytatott kémkedés gyanúja miatt Brüsszelnél kezdeményezte Kovács Béla jobbikos európai parlamenti képviselő mentelmi jogának a felfüggesztését

Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség szóvivője: dr. Polt Péter legfőbb ügyész úr május 12-én diplomáciai úton Martin Schulz úrhoz, az Európai Parlament elnökéhez fordult, indítványozva, hogy az Európai Parlament függessze fel Kovács Béla, az Európai Parlament képviselője mentelmi jogát.”[i]

Minthogy egyetlen esemény sem áll önmagában, és nem is csak a közvetlenül kiváltó eseménnyel van kapcsolatban – a fősodratú politika és média ezt sulykoló törekvése ellenére -, ahhoz, hogy teljes képet kapjunk, azt az okot kell vizsgálni, amely kiváltotta az eseményt, és azt a folyamatot, amely az októl az esemény bekövetkeztéig vezetett.

2. A megnevezett ok

A mentelmi jog felfüggesztési kérelem oka: „Szabad és igazságos választás – így vette védelmébe a megannyi kérdőjellel kísért, orosz „győzelemmel” végződött krími népszavazást Kovács Béla, a Jobbik EP-képviselője, aki megfigyelőként a helyszínen kísérte figyelemmel a népszavazást.”[ii]

Az időrendi sorrendiség érzékeléséhez: a fenti, Hetek c. lapból itt idézett írás március 21-i keltezésű, Kovács Béla ellen április elején tett feljelentést az Alkotmányvédelmi Hivatal[iii], Polt Péter május 12-én kérte az Európai Parlament elnökét Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére.

3. Egy lépéssel a valódi ok felé

„Kovács Béla 2013 decemberétől elnöke az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségének, amely 2009-ben jött létre, és amely szervezetről Brüsszelben – lengyel és francia gyanú alapján – úgy gondolják, hogy orosz irányítás alatt áll.”1

Az N1Tv összeállítása:

[youtube=http://youtu.be/614rr-mnB9Q]

Az ATV-ben nyilatkozott Gálszécsy András volt titokminiszter, aki olyat még nem látott, hogy egy „kémet” feljelentenek

[youtube=http://youtu.be/DtIVh4ICOYo]

(NIF)

4. A már majdnem valódi ok

„Moszkván kívül Kovács Béla és a Jobbik más politikusainak a megnyilatkozásait értékelve például Irán számára is jól jöhet egy olyan „szövetséges”, amely az EU-t, mint értékközösséget belülről gyengíti, megkérdőjelezi a közösség létjogosultságát, alapértékeit, vagy olyan kérdésekben, mint például az izraeli–palesztin konfliktus, egyértelműen a zsidó állammal szemben foglal állást.3

5. A ki nem mondott valódi ok

Még annak is egyértelmű, akinek a fejében éhen halna az agyrák, hogy Kovács Béla tervezett meghurcoltatása nem személynek és nem is a Jobbiknak szól, hanem annak az eszmének, amely a nemzetek feletti érdekérvényesítést (föderalizmust) követő cionista diktatúra helyére a nemzetek érdekérvényesítését összehangoló (konföderatív) gondolkodási módot akarja helyezni. (Nem kell több bizonyíték erre, mint az, hogy az ügyet a Hetek indította el.)

Az USA és az EU Oroszország elleni szankcióit (amely kiváltó oka a krími népszavazás volt) az EU 11 tagországa közül egyedül Magyarországon ellenezték többen, mint ahányan támogatták[iv]. Nem Kovács Béla, vagy a Jobbik melletti állásfoglalás ez, hanemannak a diktatórikus-terrorisztikus rendszernek az elutasítását mutatja, amely válságba sodorta a világot, és aminek – megtévesztéssel – gyarmatává tettek bennünket.

6. A valódi ok: a föderáció konföderációvá alakulásának törvényszerűsége

A 2004-2009 közötti EP ciklusban is volt föderalizmus ellen fellépő „EU-realista” frakció, a Függetlenség/Demokrácia. Vezetőjük, Jens-Peter Bonde úr felkérésére 2008-ban írtam az első föderáció-konföderáció összehasonlító tanulmányt[v]. Az eredeti cím ez volt: „Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Szent Korona”. A Szent Korona kifejezést hiába cseréltem Bonde úr kérésére „Magyar Modellre”, 2008. október 4-én a következő üzenetet kaptam Brüsszelből: „A Szent Korona a legveszélyesebb szélsőség az európai civilizációra.”

A Szent Korona az az értékrend, amely természetessé teszi azt, ami eredendően természetes, tisztává azt, ami eredendően tiszta, értékké azt, ami eredendően érték. Így ennek az értékrendnek kibékíthetetlen ellentéte minden, ami természetellenes, ami tisztátalan és ami értéktelen, vagyis az ezerkétszáz éve a magyarságot és az európaiasságot „szenvedhetetlen iga alatt tartó” (Rákóczi Brezáni kiáltványa) nyugati civilizáció.

Vannak, akik azt hiszik, ha elveszik a magyar földet, akkor elveszik tőlünk a természetességet, a tisztaságot, az értéket, vagyis elveszik értékrendünket is. Ők a világ fiai, akik úgy értelmezik a jézusi tanítást, hogy a világosság fiai buták. Azért értelmezik így, mert nem veszik észre, hogy csak az ő természetellenességük, tisztátalanságuk és értéktelenségük szerint okosabbak nálunk. (ld. Lk. 16,8)

Ők ismerik a természetesség, a tisztaság és az érték iránymutatását, de nem a szerint élnek.

Ők tudják, hogy az államalkotó nemzet értékrendje a meghatározó, ezért akarnak államalapító nemzet lenni Magyarországon, a természetesség, a tisztaság és az érték őrzésének helyén.

Erre a kisajátítási törekvésre („elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk.” – A 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján készült videofelvétel:

http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/08/29/13/Megnyilt_a_14_Zsido_Nyari_Fesztival.aspx)

kellett így reagálnom Zoltai Gusztáv úr „igénybejelentésére”:

„Ez a kijelentése súlyos, lényeges ismeretek hiányában tett sértés az egyetemes magyarságra nézve, ugyanis a zsidóság és a magyarság értékrendjében ellentétes nemzet, ezért a magyar nemzet, amíg Magyarországot többségében magyarok lakják, nem fogadhatja el, hogy országalapítónak olyan nemzet vallja magát, amely több évezredes hagyományunkkal ellentétes értékrend uralmát akarja ránk kényszeríteni.”

Ők tudják, hogy a természetesség, a tisztaság és az érték irányítási és vezetési rendszerének alapja a nemzetek érdekérvényesítése (konföderáció), de a nemzetek fölé helyezik saját érdeküket, az emberiségre erőltetve a természetellenesség, a tisztátalanság és az értéktelenség gondolkodási módját.

Ők tudják – és ezért tartják a legveszélyesebb szélsőségnek -, hogy a természetességre, a tisztaságra és az értékre alapuló gondolkodási mód törvényszerűen fel kell, hogy váltsa a nemzetek fölötti érdekérvényesítést, és azért támadják a jövőt képviselőket, mert késleltetni akarják saját bukásukat.

A Jobbik 2014-es EP-választási programjában a lényeg kinyilvánításával határozza meg célként a föderatív EU „Nemzetek Európájává” alakulását:

„A 2014-es EP-választások sorsdöntők lehetnek Európa népei számára. Továbbhalad-e a Brüsszel-központú birodalomépítés, a tagországok önrendelkezésének további feladása, egy föderatív állam létrehozása, vagy megvalósulhat a Nemzetek Európája-koncepció, a konföderatív Európa. A Jobbik az utóbbi célt, a magyar érdeket akarja minél nagyobb választói támogatással képviselni az új Európai Parlamentben.”

A Jobbikon és Kovács Béla személyén keresztül tehát ténylegesen a Szent Korona Értékrenden alapuló konföderatív gondolkodási módot támadják.

7. Jog

Magyarországon a jogszolgáltatás alapját a Lisszaboni Szerződés iránymutatásai és irányelvei határozzák meg. Ez alapján a „közös érdeknek” nevezett nemzetek feletti érdek képviselete az elsődleges Magyarországon is (ezt a Lisszaboni Szerződés több cikke bizonyítja), értelemegyértelműsítő a „jogszolgáltatás” kifejezés használata az „igazságszolgáltatás” szó használata helyett.

Mivel a nemzetek feletti érdekek védettek (a nemzeti érdekekkel szemben is), gyakorlatilag mindenki ellen indítható eljáráshazaárulás[vi], kémkedés[vii] vagy kémkedés az Európai Unió intézményei ellen[viii] paragrafusok alapján, aki fellép a nemzeti érdekek védelmében, és a Lisszaboni Szerződés II. rész – Működési szabályzat 88. cikke[ix] szerint akár az Europol is „támogathatja és erősítheti” a magyar jogszolgáltatókat, a Btk.[x] 3. §-ában meghatározott területi és személy hatály tág értelmezésével (magyar- és uniós polgár azonossága[xi]), feltéve, hogy a meghatározott cselekmények bizonyíthatóak lesznek. A bizonyítási eljárás során a fogalomértelmezések (akár az Alaptörvény esetében is) alapja a „közös érdek” (nemzetek feletti érdekérvényesítés) védelme, a bizonyítás sem okoz nehézséget a jogszolgáltatásnak.

Ez jelenti az EU-ban a jogállamiságot.

8. EP-választás

A Kovács Béla elleni indított képviselői mentesség felfüggesztés kérése a szándékkal ellentétes hatást fog kiváltani, ugyanúgy, mint az USA és az EU Ukrajnával kapcsolatos provokációja, mert mindenki számára egyértelművé teszi, hogy a cionista diktatúra erőszakos eszközökkel akarja fenntartani hatalmát.

A Nemzetek konföderatív Európája a nemzeti érdekek összehangolását jelenti, és ennek képviseletét ígéri a Jobbik.

Mivel ez a szándék egybe esik a nemzet érdekeivel, az EP-választást a Jobbiknak kell megnyernie.

A konföderatív eszmére kell szavazni, ezért senkit nem befolyásolhat személyi ellenérzés a Jobbik vezetőivel, vagy EP-listáján lévőkkel szemben!

Ekkor válik lehetővé, hogy az EP-ben az euszkeptikus erők meghatározóvá váljanak (sőt, ha egy frakcióba tömörülnek – akár a Kovács Béla vezette Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségébe – többséget érhetnek el). Ez reményt adhat arra, hogy a nemzetek feletti érdekképviselet (föderációt) jelentő EU átalakuljon a nemzetek érdekeinek összehangoló (konföderatív) államszövetséggé.

Azért kell „lehetőségről”, „reményről” írni és beszélni, mert a konföderáció részletes értelmezésével adós a Jobbik.

– Lehet csak nevében konföderatív az államszövetség, ha a liberális-kapitalista alapokon euszkeptikus marad, vagyis a föderáció következményeit orvosolja konföderatív elemekkel. (Mivel az Eurázsia Gazdasági Unió a négy liberális alapelvre épül[xii], éppúgy, mint az EU, a „keleti nyitás” nem eredményezhet ehhez az államszövetséghez csatlakozást.)

– Lehet valódi konföderáció az államszövetség, ha a nemzetek érdekeinek összehangolását az államalapító és államalkotó nemzetek hatalomgyakorlási-, tulajdonlási- és birtoklási jogának kizárólagosságával, a Szent Korona Értékrend által közvetített ősi civilizáció természetességének, tisztaságának és érték-felfogásának alapján végzi.

Erre ad megoldást a Konföderatív Európáról szóló szerződéstervezet. (http://nemzetiegyseg.com/EuropaikonfoderacioA5.pdf)

Az EP-be jutott képviselőkön múlik, hogy a föderatív EU-t csak nevében szerepeltetett, vagy valódi konföderációvá alakítják át.

Mivel a bejutott képviselők helyes választásában csak reménykedhetünk, folyamatosan értékelni kell az EP munkáját, és szükség esetén a képviselőkre hatást kell gyakorolni annak érdekében, hogy az államszövetség átalakulása a nemzeti érdekérvényesítés összehangolását eredményezze.

Kelt Szegeden, 2014. május 15-én.

dr. Halász József  

Kapcsolódó anyagok:

Vészhelyzet: http://www.gondoskodomagyarorszag.com/products/veszelyhelyzet/

Merre haladsz Magyarország? – http://www.gondoskodomagyarorszag.com/products/merre-haladsz-magyarorszag-/

[i] Orosz ügynök a Jobbikban?

Az Alkotmányvédelmi Hivatal kémkedés gyanúja miatt tett feljelentést

2014. május 15., csütörtök 05:20, frissítve: csütörtök 08:50 , forrás: Magyar Nemzet

http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/orosz-ugynok-a-jobbikban-1226600

[ii] Moszkva ügynökei – Oroszok lobbistája a Jobbik

Sebestyén István 2014. 03. 21. (XVIII/12)

http://hetek.hu/belfold/201403/moszkva_ugynokei_oroszok_lobbistaja_a_jobbik

[iii] Kémkedéssel gyanúsítják a Jobbik jelöltjét

ORIGO2014. 05. 15. 08:50

http://www.origo.hu/itthon/20140515-kemkedessel-gyanusitjak-a-jobbik-jeloltjet-kovacs-belat.html

[iv] Grafikon: A magyarok többsége az oroszok mellett áll

2014. április 29., kedd, 12:22

http://hvg.hu/vilag/20140429_Grafikon_A_magyarok_tobbsege_eliteli_az_o

grafikon

[v] Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Magyar Modell – http://nemzetiegyseg.com/azonigazgataspajzsa.pdf

[vi] Hazaárulás

258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást

a) súlyos hátrányt okozva,

b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,

c) háború idején vagy

d) külföldi fegyveres erő behívásával vagy igénybevételével

követik el.

(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

[vii] Kémkedés

261. § (1) Aki idegen hatalom vagy idegen szervezet részére Magyarország ellen hírszerző tevékenységet folytat, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott kémkedést szigorúan titkos minősítésű adat kiszolgáltatásával követi el, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki kémkedésre irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) Nem büntethető a hírszerző tevékenységre ajánlkozás vagy vállalkozás miatt, aki – mielőtt egyéb hírszerző tevékenységet fejtett volna ki – az ajánlkozását vagy vállalkozását a hatóságnak vagy az állam illetékes szervének bejelenti, és a külföldi kapcsolatát teljesen feltárja.

[viii] Kémkedés az Európai Unió intézményei ellen (hatályos 2014. I. 1.-től)

261/A. § A 261. § szerint büntetendő, aki az Európai Unión kívüli harmadik állam részére az Európai Parlament, az Európai Bizottság vagy az Európai Unió Tanácsa ellen hírszerző tevékenységet folytat.

[ix] 88. cikk

(1) Az Europol feladata, hogy támogassa és erősítse a tagállamok rendőri hatóságainak és egyéb bűnüldöző szolgálatainak tevékenységét, valamint a közöttük folytatott kölcsönös együttműködést a két vagy több tagállamot érintő bűncselekmények és a terrorizmus, valamint az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák megelőzése és üldözése terén.

(Lisszaboni Szerződés Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról – http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:HU:HTML II. cikk Szerződés az Európai Unió működéséről)

[x] 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV

[xi] 9. cikk

Az Unió minden tevékenysége során tiszteletben tartja a polgárok közötti egyenlőség elvét; az Unió intézményei, szervei és hivatalai a valamennyi polgárt ugyanolyan figyelemben részesítik. Uniós polgár mindenki, aki a tagállamok valamelyikének állampolgára. Az uniós polgárság kiegészíti, és nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot.

(Lisszaboni Szerződés Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról – http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:HU:HTML 1. CIKK Az Európai Unióról szóló szerződés)

[xii] Putyin: májusra aláírják az Eurázsiai Gazdasági Unió kialakításáról szóló szerződés tervezetét 2014. március 5, 21:04 –http://hungarian.ruvr.ru/news/2014_03_05/Putyin-majusra-ala-rjak-az-Eurazsiai-Gazdasagi-Unio-kialak-tasarol-szolo-szerzodes-tervezetet-7021/

 Nemzeti InternetFigyelő

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

0 thoughts on “Nem ártana, ha a Fidesz szavazói felfognák végre…, no meg a többiek is!

 1. Sok igazság van abban amit ír! Ezzel együtt óriási öngól volt a Jobbiktól, hogy a kovács elvtársat is beengedte a sorai közé a többi vállalhatatlan (nyikos, pösze, szegedi, stb.) egyeddel egyetemeben amit már sokszor megírtam! Gondolom nem mai gyerek így tisztában kell lennie azzal, hogy abban az időben kiengedjenek moszkvába egyetemre az legalább olyan körültekintő előélet vizsgálaton esett át mintha nyugatra ment volna!
  Tehát semmilyen körülmények között nem lett volna szabad beengedni a Jobbik soraiba! Az ilyenek miatt válik lassan ugyanolyan hiteltelenné a Jobbik is mint a többi mszmp utódpárt! Azt se kell elfelejteni, hogy a ruszkik ugyanolyan terrort, rablásokat, népirtást alkalmaztak velünk szemben mint most az eu!
  kató rudi

 2. Még csak annyit ha véletlenül ebben az ügyben bármelyik Jobbikost meghívják riportra remélem vissza kérdezz, hogy a többi pártban is létező zsidók miért nem esnek eljárás alá, hiszen nyíltan izrael érdekeit képviselik a Magyarral szemben!
  kató rudi

 3. Nagyon jó meglátások.
  Érdekes, hogy amikor Gaudi-Nagy Tamás mondja, hogy a hazaárulóknak kötél járt akkor nagy a balhé, amikor a volt titok miniszter vagy az M1-en a titkos szolgálati szakértő céloz a halálbüntetésre akkor az M1-en ugyan az az őstulok nem kezd el műőrjöngeni. Nem tudom, ezek az „ujságírók” undorodnak maguktól vagy tényleg ilyen sötétek, hogy „éhen halna az agyrák” a fejükben. ( ez nálam nagyon ült 🙂 )

  1. Azt még el is felejtettem, hogy ne várjunk gondolkodó hozzáállást a fideszempé támogatói közül. Nem azért, mert ostobák, hanem azért, mert az érzelmeikkel „gondolkodnak” elsősorban. Sem orbán, sem mesterházy gyurcsány gordon nem tud olyat tenni vagy mondani, ami megtörné a hitüket önmagukban és a célszemélyben. Föl kellene ismerni már végre, hogy az emberek nagy része nem a fejével gondolkodik. Az önérzet jóval előrébb van mint az öntudat.

 4. Ugyan a politikai kabaré végső soron megszűnt, de helyette az egész ország egy kész kabaré lett.
  Az óvodában sem folyik már ezen a színvonalon a másik bemocskolása.
  Az Országház tele van volt MSZMP tagokkal, és pont a Jobbikban találnak a választások előtt pár nappal kémet. Ez az ügyészség, és az egész igazságszolgáltatás bizonyítványa is.
  És az a szomorú, ha ilyenre képesek az előbb említett „szervek,” akkor mindenre képesek lesznek.
  Baumag

 5. Remélem ezt a szakcikket lefordítják azoknak az illetékeseknek is, akik a (nyolc elemijükkel) döntenek Brüsszelben. Csak remélhető, hogy az importált, nálunk is szokássá vált kiszemelt személyek ellehetetlenítésére törekvés nem válik hagyománnyá. Értem ez alatt a nevetséges, 30-40 évvel ezelőtti kémregények ócska fogásait, miszerint a komcsi sejtek tagjai konspiratív módon, rejtett helyeken, akár kövek alá dugdosták a kis üzeneteiket. A mai csúcstechnikával működő hírszerzés mellett ezen egy óvódás is nevetne. Vagyis a Kovács Béla elleni vádak, az ártatlanság vélelme mellőzése mellett, nem éppen helytállónak. Mint ahogy az sem, hogy Vona Gábort Románia alkotmnyos rendjének megdöntésével vádoljak úgy, hogy semmiféle hivatalos magyarázattal nem indokolják. Egyébként meg a cikk 5. pontja érvényes!!!

 6. Kedves dr. Halász József
  Kitünö cikk a Jobbik kampany kellös közepén, de…ne felejtse el, hogy
  -a vàd nagyon sulyos és megalapozottnak tünik, hisz nem küldözgetnek legföbb ügyészként levelet az EP elnökének, ebben az ügyben, megalapozatlanul
  -az EP elnöke nem ugrott azonnal kiadni KB mentelmi jogàt!
  -KB szerepe kezdetektöl a KGB-ügynök gyanujàt vonta magàra; erröl több cikkben, hozzàszolàsban még a NIF-en is szo esett.
  De a helyzet még rosszabb! Ugyanis az elmult ciklusban nemcsak KB-ra terelödött a gyanu, hogy idegen orszagnak az ügynöke, hanem:
  -Szegedi csanàd is gyanuban volt! De aki ezt emliteni merte az ki lett àtkozva a nemzeti oldalon! Vona meg az istennek sem akart megszabadulni Csanàdtol, ezt se felejtse el!
  -2009-ben Vona Gàbornak jelentve lett, hogy Morvai Krisztina MOSZAD ügynök. Még az összekötö MOSZAD tisztjeinek nevei is és személye is ismert volt. Vona el kellett volna menjen egy biztonsàgos épület biztonsàgi szobàjàba, ahol megmutattàk volna neki a bizonyitékokat, de Vona nem ment el. Ugyanugy ragaszkodott Morvaihoz, mint Csanàdhoz is, pedig minden lakossàgi forumon Vona azt bizonygatta, hogy az életét is adnà Magyarorszàgért. Nem kellett volna az életét adja, csak beüljön az autoba és néhàny utcàval arrébb megnézze a bizonyitékokat.
  A Jobbiknak nincs egy élettapasztalattal rendelkezö elnöke, és nincs egy olyan pàrtigazgatoja sem, aki az ilyen ügyeket felülvizsgàlja.
  Ezen az oldalon is màr 2011-ben meg lett jelentetve egy tanulmàny: Jobbikbol is lehet Rosszabbik cimmel. Akkor màr vilàgossà vàlt, hogy a Jobbik nem vàltja be a hozzà füzött reményeket. Kémkedési ügyek meg nem hétköznapi ügyek és nem tartoznak sosem a civil perek közé. Hisz a legtöbbször képtelenek a bizonyitékokat szolgàltatni. Ezért a kémeket, ha azok kellemetlenek kezdenek lenni és nincs meg az elegendö hatalmi védelmük, akkor „nagykabàtlopàs” ürügyén szoktàk öket lecsukni.
  A MOSZAD-nak kémkedni pedig divat, màr össz-vissz 24 éve! Csak a MOSZAD nem fizet olyan jol, vagy egyàltalàn, mint pl. az orosz vagy màs szolgàlat! A MOSZAD-nak kémkedni ugyanis hazafias kötelesség!

  1. Nem védem a jobbikot, mert minek. De az M1-en és a Duna tv-n beszélő két fő titkos szolga is kimondta, hogy a kémeket nem följelentik és nyomoznak, hanem lekapcsolják tetten éréssel. Ez a nyomozásos dolog elég nagy maszlag.

 7. Nem tudom, hogy ezt a statisztikát ki tette fel de azt tudom, hogy a német N-TV tévébennemrég volt egy felhivás és telefonos válasz, az orosz kérdésben és érdekes modon 82%-a Putyinnak adott igazat.
  Vagy ezt a telefonos statisztikát már nem merték iderakni???

 8. A Jobbik pont olyan,mint az a bizonyos gittegylet a Füvészkertben.Az Isten mentse meg az országot attól,hogy ez a dilettáns pénzéhes banda a hatalom közelébe kerüljön!

 9. Csodálatos, hogy egyik párt sem a nemzet érdekeit, felemelkedését és jobb életét tekinti elsődlegesnek, legfontosabbnak, hanem saját, kicsinyes, hatalmi háborúit vívja életre-halálra az ország kárára és a „politikusok” saját hasznára. A zsíros falatokért semmi nem drága. Amíg túl sok ilyen nemtelen senkiházi kerülhet az ország élére, addig ne is várjunk mást!
  „Sok urunk nem volt rest, se kába,
  birtokát óvni ellenünk
  s kitántorgott Amerikába
  másfél millió emberünk.”
  Ma is távozik, kivándorol az ország elkeseredett és reménytelenségbe süllyesztett, kifosztott lakossága és nyomor sarjad ott, amihez ezek a politikusok csak hozzáérnek! Miközben milliárdok vannak és folynak el az idegen érdekek ünneplésére, emlékezetére.
  Lassan bűn lesz, ami nemzeti, ünnepeltetik velünk a másságot, a nemzet ellen valót, elnyomásunkat, mint a „dicső szocializmusban”, ahol meggyőződésünk ellenére ujjonganunk kellet fegyverek árnyékában pl. Brezsnyevért, vagy Leninért!
  Megint nagyon rossz felé megy az ország – ami máris sokkal rosszabb, mint a gyűlöletes szocializmus volt. Ugyanúgy zajlanak a politikai gyilkosságok és családok egzisztenciális tönkretétele is – csak aljasabbul, „demokráciának hazudva azt! „Politikusaink” pedig foggal körömmel védik a rosszat, a másét.
  Változás kell, hamar és nagy, ami eltünteti ezt a fertőt.
  Nagy Péter

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük