KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Miként készülnek a politikusaink arra, hogy aláássák az Államok alkotmányának második módosítását az ENSZ miatt (javítva)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A fordító előszava:

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) jelentése szerint- report: “2030 körül több mint 9 milliárd, az évszázad végére pedig valószínűleg 11 milliárd embernek kell élelmiszert biztosítani évente a több milliárd állattal együtt, melyeket élelem céljából, szórakozásból és házi kedvencként tartanak…”

Az élelmiszerek termeléséhez, az állattartáshoz, az ipari termeléshez és nem utolsósorban az emberi felhasználáshoz szükséges és alkalmas vízkészlet megfogyatkozása, a meglévők elszennyeződése, és az éghajlatváltozás miatt egyes területeken fellépő súlyos vízhiány beláthatatlan következményekkel fenyeget.

A klímaváltozás, a globális felmelegedés, amelyet az emberi tevékenység számlájára írnak elsősorban, katasztrófába viszi a világot. Ennek kizárólagosságát egyes elméletek megkérdőjelezik, és azt állítják, hogy ez nem más, mint egy globális terv elérése céljából hangoztatott hamis állítás, és egyébként is, a föld története során számos alkalommal már bekövetkezett természetes klimatikus folyamatról van szó.

Nem vitás, hogy a globális hatalom megszerzéséhez az NWO egyik eszköze maga az ENSZ: 2009-ben Bank Ki Moon, ENSZ főtitkár elismerte, hogy az egyre kevésbé hiteles globális felmelegedés ürügyén kivetett ‘karbonadót’ egy globális testület szedné be.

Ahogy a New York Times-ban megjelent, We Can Do It – Meg Tudjuk Csinálni (milyen ismerősen csengő szavak! <<lásd: Gyurcsány>> – NIF szerk. megj.) című cikkében írja, a globális felmelegedés kezelésének, és az azt előidéző okok megszüntetésének “elengedhetetlen eszköze egy globális kormányzati szervezet felállítása.”

Magától értetődő, hogy ez a globális kormányzat az USA-NWO vezetésével működik majd. A témáról bővebben ITT olvashatnak magyarul, ahol a forrásokat is feltüntetik.

Roger Anghis lelkész úr cikke azoknak is érdekes lehet, akik keveset tudnak az amerikai elnökválasztás bonyodalmairól, a cikk címében szereplő 2nd Amendmentről– az amerikai alkotmány második módosításáról és a körülötte kirobbant vitákról, az USA oktatási rendszerének anomáliáiról, egyáltalán az amerikai belpolitikáról.

Magasabb látószögből nézve azonban ezek a témák súlyosan érinthetik a világ és Európa, az itt élő népek jövőjét.

Az Egyesült Államok alkotmánya, de facto, az állampolgárok szuverenitását leghatékonyabban védő alkotmány az egész világon, és garantálja a polgárok függetlenségét bármely megválasztott elnök kormányzata alatt. Az amerikai polgárok szuverenitásának egyik fontos eleme, mondhatni sarkalatos pontja a fegyvertartás és önvédelem joga.

Az NWO, az Új Világrend a demokrata uralom alatt agresszív invázióba kezdett az egész planétán, felhasználva minden eszközt céljai elérésére; ENSZ, migráció, Soros NGO szervezeteinek káoszteremtése – The Jerusalem Post;

Ezt a folyamatot akasztotta meg Trump elnökké választása, és ezért van hatalmas ellenállás és lázadás szítás az USA-ban a baloldali demokrata vesztesek részéről, akiknek európai szocialista, liberális szövetségesei az EU elitjének támogatásával ma szerte a kontinensen, így Magyarországon és a Balkánon is megpróbálják intenzíven felborítani a társadalmi békét és egyensúlyt. A legújabb akciójuk a május hatodikai lengyel kormányellenes tüntetés volt.

Európa számára sem közömbös, hogy sérülnek-e az USA polgárainak jogai, megtörik-e az alkotmányukban garantált szuverenitásuk, mert, ha sikerül az amerikai alkotmányt aláásni, meghamisítani, és az NWO szája-íze szerint átalakítani, akkor a világméretű hatások eredményeként az úgynevezett európai demokráciákban élők amúgy is gyenge szuverenitása végképp eltűnik, és szabad lesz az út egy mindent eluraló, rabszolgaságba taszító világkormány megalakuláshoz.

Lásd: ‘Amazombies’, Daily mail, 2016 december 5.

Ahogyan John W. Whitehead írja a Mi, a Nép a Zsarnokság Ellen című írásában: zsarnokság lesz ott, ahol az emberek nem ismerik, hogy mi a kormányuk kötelessége és meddig terjednek jogai, és nem ismerik saját jogaikat és kötelességeiket sem. –

Az ilyen írások segíthetnek abban, hogy képesek legyünk tájékozódni és ne engedjük szuverenitásunkat senki által elvenni, ehhez azonban önismeret, önfegyelem, tanulás, tájékozódás, környezettudatosság, természetromboló cégek termékeinek elutasítása, és bátor kiállás kell.

(Előszó vége)

Ahogy a lelkész úr mondaná; Isten segélje Amerikát, Isten segélje a Világot és Mindannyiunkat!

Miként készülnek a politikusaink arra, hogy aláássák az Államok alkotmányának második módosítását az ENSZ miatt

How Our Politicians are Preparing to Undermine the 2nd Amendment for the United Nations

Ez is érdekelheti:  Ukrajnában brutális üzemanyag hiány és áremelkedés várható
Roger Anghis May 2, 2017

 

Íme az eredeti cikk fordítása:

Minden, ami az ENSZ 2030-as célkitűzésének terveiben szerepel, a népesség élelmezés általi teljes ellenőrzése, minden nemzet egyenlővé tétele az egészségügyi ellátás, a szociális rendszer és az energia révén, messze nem arról szól, hogy megfékezzék, szabályozzák az úgynevezett klímaváltozást és mindent ‘fenntarthatóvá’ tegyenek. Más szóval, a (globális) kormányzat ellenőrzése alá fog vonni mindenkit és minden téren; hol élj, hogyan élj, mennyit termelj és hogyan. A kormányzat birtokol majd mindent; a vállalkozásokat, az élelmiszerellátást, a vagyont, és szabályozza majd, hogy mennyit ehetsz és megszabja, hogy hol dolgozol majd.

Ez az Új Világrend, az NWO célja, ahogyan George H. W Bush kijelentette, és ez az ÖSSZES globalista politikus célja. Ez az, amiért olyan sokan vannak Donald Trump ellen. Az ő nemzeti elkötelezettsége fenyegeti céljaikat. Ha képes megmaradni két perióduson át elnöknek, akkor 25-30 évvel fogja visszavetni erőfeszítéseiket, pedig azt várják, hogy a következő négy évben Hillary alatt megvalósíthatják elképzeléseiket. Ezért van egy árnyékkormány, és ezért van minden hangoskodás Trump felelőségre vonására, aki hivatalba lépése óta eltelt 50+ napban többet ért el, mint Obama, nyolc év alatt.

Oktatási törekvéseikben (a demokraták) azt mondják, hogy az átfogó és elfogulatlan oktatás biztosítását célozzák meg. Az ‘oktatás’ része a *Common Core – Közös Alapvető Szabvány.

A közös alapvető szabvány alatt tanított matematika nem más, mint az összeadás, kivonás, elosztás őrült módszere. A megoldás ‘helyes’ válaszként, akkor is elfogadható, ha a válasz helytelen, amennyiben egyszerűen bemutatjuk a folyamatot, amelynek eredményeként megkaptuk a rossz választ! A kézírást nem akarják tanítani, ami azt jelenti, hogy azok a gyerekek, akik a Közös Alapvető Szabvány – ‘alaptanterv’ szerint nőttek fel, képtelenek lesznek majd elolvasni a családi iratokat, vagy akár az alapító okmányokat, kivéve, ha azokat digitálisan kinyomtatták, de akkor is, honnét fogják tudni, hogy azokat helyesen ‘fordították’?

Azt tanítják, hogy a **második módosítás CSAK akkor ad fegyvertartási jogot a polgároknak, ha fegyveres erők tagjai:

Ahogy egyre növekszik a helyi lázadás a Common Core – ‘Alaptanterv’ ellen, úgy az órákon felhasznált, jóváhagyott tankönyvek anyagára való figyelem is egyre erősödik.

A közös alapképzési program részeként előírt normatíva egyik fő kritikája, hogy egy kaptafára faragott, szövetségileg finanszírozott, és engedékeny az alapvető hibákkal szemben, ami kihat a hallgatók oktatásának, iskolázottságának minőségére.

 Ilyen hibák közé tartoznak azok is, amelyek a – Közös Alapvető Állami Szabványok Kezdeményezése – Common Core State Standards Initiative (alaptanterv) alapján jóváhagyott történelem tankönyvekben találhatóak. Ez a hivatalos neve, a washingtoni, D.C. székhelyű Nemzeti Kormányzók Szövetsége (NGA) és a ***Chief State School Officers (CCSSO) által jegyzett, szerzői joggal védett oktatási szabványnak.

*(Common Core State Standards Initiative: az ’Alaptantárgyak közös szabványai–magyarul talán leginkább az alaptanterv fogalmához hasonlítható oktatási szabvány’, matematika és anyanyelv tárgyakból 2010-ben született meg, két szinten. A CCSSI-t eddig 45 állam és Washinton DC fogadta el.: ford.)

 **(U.S. Constitution Amendment II [Right to Bear Arms (1791)] (see explanation): az USA alkotmányának második módosítása azt mondja ki, hogy jól szabályozott polgárőrség szükséges a szabad állam biztonságához, és az emberek fegyvertartáshoz való joga nem sérülhet. Ezt a módosítást legutóbb úgy értelmezték, hogy megadja fegyvertartás jogát önvédelmi célokra, és eleinte csak a szövetségi kormányra vonatkozott, de a 14. módosítás nyomán az államokra is alkalmazták.: ford.)

 ***(Council of Chief State School Officers- CCSSO: Az államok fő oktatásügyi vezetőinek tanácsa, pártoktól független, szövetségi szintű nonprofit szervezet az oktatás szolgálatában. Tagjai közoktatási vezetők az összes államból, valamint Washington DC-ből, a társult területekről, és a honvédelmi minisztérium oktatással foglalkozó osztályáról kerülnek ki.: ford.)

Az alaptanterv (CCSSI) által jóváhagyott tankönyvben, amelyet a *előrehozott felsőfokú (AP) történelem vizsgára készülő diákok használnak, a Második Módosítást így határozzák meg – defined this way: “A Második Módosítás: Aki a polgárőrség tagja, annak joga van a fegyvertartásra.”

 Egy másik könyv – Another book, amelyre ugyancsak a CCSSI – Alaptanterv nyomta rá a bélyegét, arról tájékoztatja a tanulókat, hogy a Második Módosítás “biztosítja az állampolgári jogot a fegyvertartásra, amennyiben az illető állami fegyveres testület tagja.”

 *(Advanced Placement (AP) – Az előrehozott felsőfokú kurzus (AP) egy olyan program, amelyet Főiskolai Testület hozott létre az Egyesült Államokban és Kanadában és amely főiskolai szintű tanterveket és vizsgákat kínál.: ford.)

Aztán van egy munkalap – worksheet, amelyet állítólag a történelemtanárok számára hagyott jóvá az CCSSI, hogy felkészülhessenek a *Bill of Right – Jogok Nyilatkozatáról szóló törvény tanítására. Ez arról “tájékoztatja” a hallgatókat, hogy “Az Egyesült Államok Kormánya jelenleg áttekinti a Jogok Nyilatkozatát – Bill of Right. Megállapították, hogy idejét múlta, és a továbbiakban többé nem maradhat meg ebben a formájában”

 *(Bill of Right – az USA alkotmányának 1791-ben ratifikált első tíz módosítása, amely garantálja az olyan alapvető szabadságjogokat, mint a beszéd, a gyülekezés és a vallás szabadsága.: ford.)

Bárki, aki egy kicsit is ismeri a Második Módosítást, tudja, hogy az NEM azt mondja ki, hogy ‘polgárok egy fegyveres testületben,’ és NEM is avult el. A demokraták szerint, ki kell iktatni, és Hillary még azt is kijelentette a kampány alatt, hogy: “A Legfelsőbb Bíróság tévedett az üggyel kapcsolatban, és mindent meg fogok tenni, amit csak lehet, hogy megváltoztassam ezt az álláspontot.” Ezzel nem kevesebbet ígér, mint azt, hogy elveszi az amerikaiak fegyvertartási jogát. Ez csak egy példa arra az agymosásra, amivel (Obama) *kormányunk igyekszik úgy átformálni a gyerekeket, hogy azok kétkedés nélkül elhiggyenek mindent, amit a kormányzat mond. Tanúi vagyunk a baloldali propagandának, amely burjánzik a főiskolákon és az egyetemeken, diákzavargásoknak, melyeknek az a céljuk, hogy megállítsanak egy konzervatívot (Trump), bevetve minden eszközt a gyalázkodástól egészen főiskolai és személyi tulajdon megsemmisítéséig is akár. Mindaz, ami az iskoláinkban történik, túl bonyolult ahhoz, hogy megtárgyalhassuk itt. Ez önmagában egy külön sorozat lenne. Összegezve, egy igénytelen és lepusztított oktatási rendszert futtatnak, hogy engedelmes dolgozókat állítsanak elő, olyanokat, akik képtelenek önálló gondolkodásra, akik semmit sem tudnak nemzetük történelméről, illetve olyanokat, akiket úgy formáltak, hogy hajlandóak bármeddig is elmenni akár, hogy nagyobb előnyöket teremtsenek maguknak, vagy családjuknak.

Ez is érdekelheti:  Az ukrajnai segélyek jórészt az USA-ba kerülnek vissza

*(Fontos megjegyezni, hogy Trump megválasztásával, valószínűleg nem szűnt meg az előző kormányzat által elindított irányvonal, mert számos, a demokraták által kinevezett tisztségviselő maradt a hivatalában, fenntartva az előző rezsim politikai eszmeiségét. Trump elnöknek még sokat kell tennie azért, hogy belpolitikát a saját irányvonalára állítsa át.: ford.)

A 2030-as irányvonal másik célja a nemek közötti különbség eltörlése, a nemek jellegzeteségeinek egyformává tétele. Nem tudni, hogyan is történik ez majd, mert a nemek nem egyenlőek. Egy férfi nem szülhet gyermeket, és egy nő nem lehet apa. A céljuk, a nők és lányok előtérbe helyezése. Ennek gyors megvalósításához pedig háttérbe akarják szorítani a férfiasság minden jellemző karakterét. Abban hisznek, hogy a társadalmat ‘elnőiesedetté’ kell tenni. A történelem során mindig a férfi szállt szembe a zsarnoksággal. Ez az, amit nem akarnak. Egy *‘gentile obedience – puhány engedelmességgel’ bíró társadalmat akarnak, amely elfogadja a közös tulajdont, és hajlandó megosztani mindent. Ez az1960-as, ’70-es évek kommunizmusára emlékeztet. Már ostobaság volt akkor is, és ma még nagyobb ostobaság.

*(gentile obedience – szó szerint goj engedelmesség, gentile jelentése – nem zsidó, goj, hitetlen, pogány, ha sajtóhiba, vagy elírás, akkor lehet, hogy azt akarta írni a szerző, hogy gentle obedience, ami kedves engedelmesség szó szerint, de értelemszerűen puhány, akarat nélküli engedelmesség.: ford.)

Ennek az elvnek a jegyében sulykolják mindenfelé az *LBGT propagandát, ahogy láthatjuk. Azonban ahhoz, hogy ez sikeres legyen, démonizálni kell a kereszténységet és a heteroszexualitás. Ez pedig a társadalom teljes összeomlásához vezet, mert minden társadalom alapja a hagyományos házasság, egy férfi és egy nő házassága. Ezen alap nélkül nem lesz semmi más, csak a káosz.

*(Leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű: Rebecca Reilly-Cooper: A társadalmi nem (gender) nem egy spektrum -című írásában hasznos elemzés olvasható magyarul: ford.)

Ez a (globális) kormány garantálni akarja mindenkinek a fenntartható vízgazdálkodást és szennyvízkezelést, ez viszont megköveteli, hogy a kormány ellenőrizze a teljes vízkészletet.

Ez is érdekelheti:  A második világháború borzalmait idézi a szomszédunkban két éve pusztító háború

Az elmúlt néhány évben ezt próbálta megtenni az *EPA. Kijelentették, ők felügyelik a nemzet minden pocsolyáját. Még a tetőről lecsorgó víz begyűjtésére sem vagy jogosult. Van néhány olyan vállalat, amely úgy hiszi, hogy nincs ‘jogod’ a vízhez, és kizárólag csak a vállalatok rendelkezhetnek felette.

*(EPA – Environmental Protection Agency – Amerikai Környezetvédelmi Hivatal.)

*A víz egy szabad és alapvető emberi jog vagy a bolygó vízkészlete kizárólag a nagyvállalatoké, akik úgy rendelkezhetnek vele, mint egy teremékkel? Vajon azoknak a szegényeknek, akik nem tudják ezt megfizetni a vállaltoknak, szenvedniük kell? A korábbi (Nestle) vezérigazgató, most a világ legnagyobb élelmiszertermék-gyártójának elnöke szerint a vállalatoknak a bolygó minden egyes vízcseppjét saját tulajdonukba kellene venniük – és senki sem kaphat belőle, amig meg nem fizeti.

*(“. . . A 2000 áprilisában Bolívia harmadik legnagyobb városában, Cochabambában lezajlott népi küzdelem a vízprivatizáció ellen olyan események láncolatát indította el, amelyek mélyen megváltoztatták az ország politikai térképét. A vízháború akkor robbant ki, amikor a SEMAPA-t, Cochabamba önkormányzati tulajdonú vízszolgáltatóját eladták az amerikai székhelyű Bechtel vezette transznacionális konzorciumnak a bolíviai kormány adósságainak csökkentéséért és egy új, a vízszolgáltató rendszer bővítésére fordítandó Világbank-kölcsönért cserébe. . .” tanulságos részlet az alábbi oldalról.

Ez a társaság hírhedt arról, hogy cégét és tevékenységét ‘Internet harcosok’ hordáival védelmezi, online bejegyzéseken és Internetes üzenőfalakon keresztül, és szilárdan állást foglal a *Monsanto globális vállalat ‘bizonyított biztonságú’ **GMO-i mellett.

Tény, hogy a volt Nestle vezérigazgató úgy nyilatkozott, hogy a víz privatizációjának eszméje hasonló a Monsanto GMO eszméjéhez. Egy videóinterjújában a Nestle elnök, Peter Brabeck Letmathe kijelentette, hogy soha nem fordult elő ‘egyetlen betegség’ sem, amelyet a GMO-k fogyasztása okozott volna. E kijelentés kristálytisztán mutatja, hogy ez a szociopata, a saját vagyonán és a Nestle növekedésén kívül, mennyire nincs semmilyen tekintettel semmi másra, mennyire nem figyel az emberiségre. Ezt azok is tanúsíthatják, akiket a GMO elleni kampány finanszírozásával vádoltak meg, és hallották Peter Brabeck-Letmathe megszólalásait ez ügyben.

*(Monsanto Magyarországon is jelen van egy leányvállalattal.: ford.)

 **(genetically engineered foods – genetikailag módosított élelmiszerek.: ford.)

Ez a társaság az, amely ténylegesen harcban áll a vidéki területekkel, ahol kivonja a felszín alatti vizet palackozott víztermékeihez, megsemmisítve ezzel a terület vízellátását anélkül, hogy kártalanítaná a térséget. Tény, hogy ennek az árát az Egyesült Államok vidéki területei fizetik meg.

A Corporate Watch jelentése szerint a Nestle és Peter Brabeck-Letmathe már hosszú ideje figyelmen kívül hagyja a közegészségügyet, kizsákmányolja a környezetet, azért, hogy részesedhessen az elképesztő, évi 35 milliárdos, csupán a palackozott víz eladásából származó nyerségből.

“A Nestle ásványvíz kitermelése hozzájárul a sérülékeny vízkészletek károsításához. A brazíliai Serra da Mantiqueira régióban, létező “vízhálózat” parkban, ahol a talajvíz magas ásványianyag tartalomú és gyógyhatású tulajdonságokkal rendelkezik, a túlzott kitermelés a vízkészlet kimerüléséhez és hosszútávú károsodásához vezetett.”

Az ENSZ által számunkra tartogatott világ nem az, amit a Szabad Amerika akar, azonban ez a politikai eszme lépésről lépésre kezd beszivárogni a saját politikusaink által.

TRENDING ON IPATRIOT – További cikkek angolul:

A NIF felkérésére fordította, és az előszót írta:
Urthvas Bethad

 Forrás:  iPatriot.com

 Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

2 thoughts on “Miként készülnek a politikusaink arra, hogy aláássák az Államok alkotmányának második módosítását az ENSZ miatt (javítva)

 1. Amerikai honpolgároknak nyílt üzenetem!
  A cikkből idézve:
  „…Európa számára sem közömbös, hogy sérülnek-e az USA polgárainak jogai, megtörik-e az alkotmányukban garantált szuverenitásuk, mert, ha sikerül az amerikai alkotmányt aláásni, meghamisítani, és az NWO szája-íze szerint átalakítani, akkor a világméretű hatások eredményeként az úgynevezett európai demokráciákban élők amúgy is gyenge szuverenitása végképp eltűnik, és szabad lesz az út egy mindent eluraló, rabszolgaságba taszító világkormány megalakuláshoz.”
  Már folyik és teszik csak nem látványosan, soha sem folytattak tisztességes háborút – mindig sunyin hamisan becsapva a rabszolga népet!
  ide idézem egy szösszenet soromat amiből megérted mire gondolok!
  A FRANCIA VÁLASZTÁS

  László Kiss Győztek a bűnöző zsidók és csahosaik – természetesen csalással ahogy szokták – franciát elveszítettük egyenlőre – de lesz még Bastille újból és most a giotin nem a király fejét vágja le ha nem a valós bűnözőét! Ezt tudom!
  TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
  · Válasz · 2 órája

  László Kiss A centrista Emmanuel Macron nyerte meg vasárnap a francia elnökválasztás második fordulóját a szavazatok 65,5-66,1 százalékával, míg a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje, Marine Le Pen a voksok megközelítőleg 33,9-34,5 százalékát szerezhette meg az urnazárás után közölt exit poll eredményei szerint….” mi az a exit poll szerint? HA MAJD TUDATI SZINTED ELJUT ARRA SZINTRE, HOGY TUDNI FOGOD, HOGY AKKOR LEHET ÖTÖSÖD A LOTTÓN HA TE KEZELED A SZÁMÍTÓGÉP PROGRAMJÁT – AKKOR TUDNI FOGOD, HOGY A NEMZETKÖZI HELYZETNEK MEGFELELŐEN HOZZÁK KI AZ ERŐ VISZONYOKAT – AMIKOR NEM VOLT TECHNIKA AKKOR KÉK CÉDULÁZTAK – MA SOKKAL KÖNNYEBB NEKIK! EZT AZÉRT ÍRTAM LE NEKED, HOGY TUDD!
  TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
  · Válasz · 2 órája

  Margit Horkai A franciáknak sem ártana ha leírná, bár már veszett fejsze nyele az egész.
  TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
  László Kiss Margit Horkai kérek egy francia linket és már küldöm is!
  Tetszik
  · Válasz · 28 perce

  · Válasz · 4 perce
  Margit Horkai A nyelvüket nem ismerem, de a jellemüket igen, ami nem igazán tér el a többi nyugati államétól. A sajnálkozásom inkább saját magunk miatt van, mint értük. Egyébként kb. 5 éve voltam náluk, de már vasárnap nem lehetett fehér embert látni, csak túristát, fekete bezzeg mindenhol, gyerekkel vagy csecsemővel mindenhol. Ha rágondolok akkor nem is okoztak meglepetést, csak annak a pár, reménytelenül harcoló szerencsétlennek.
  TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
  · Válasz · 19 perce

  László Kiss Margit Horkai és jó még tájékozódni – adok kettő linket az első hegel 358-az írása – lejebb is a kiegészítés olvasd el neki — – ezek azok a kevesek akik egy kutya alma és hatalma szerint uralkodnak, mi közben megjátsszák azt, hogy ellenfelek – vasmarokkal összetartanak és mindenre hajlandók és képesek pl. most a hatalom megtartása érdekében – a francia választáskor is – az első pont: http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=449 és a második egy írás a sok közül Szeszák úrtól: http://szeszak.hu/…/Komment…/Hitler%20ma/Hitler%20ma.htm hatékonyan a világ spartakusai azaz a rabszolgái csak közösen – ahogy ők teszik lehetünk eredményesek!

 2. Az igaz kérem, a világ teljesen megváltozott, az évszakok, a szokások. Sok érdekes dolgot tudtam meg ebből az írásból, kicsit ijesztő és néha érthetetlen is egy idősebb embernek, ami ma történik. Jól forog a nyelve annak, aki ezt írta, olvastatta magát, bár többször is elolvastam egyes részeket, hogy megemésszem. Isten csak két fajtát teremtett a Férfit és a Nőt, mit akarnak ezzel a egyenlősdivel, a nő akkor jó ha nőként él, a férfi meg akkor, ha férfiként, ez a világ rendje. Valami hibádzik ezeknél erősen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük