KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Magyarországnak ma is szüksége van a Független Kisgazdapártra

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Kisgazdapárt: történelmi alapokon

fkgp_logoAz FKgP ma hazánk egyetlen történelmi pártja, amely a megalapításától kezdve ugyanazt az értékrendet képviseli. 

A Független Kisgazdapárt alapjait 1908-ban Nagyatádi Szabó István tette le a Somogy megyei Kisgazdák Egyesületének megalapításával. A párt 1930. október 12-én Békésen a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt nevet vette fel. Nem vezető politikusok, hanem valódi kisgazdák, földmunkások és értelmiségiek hozták létre a megújult pártot és annak programját is.

A békési az ország történetének egyik legmodernebb, számos kérdésben még ma is aktuális politikai programja, amelyről Nagy Ferenc kisgazda országos elnök (és miniszterelnök!) így írt A mi utunk című, 1946-os kisgazda program bevezetőjében: „A Független Kisgazda Párt változatlanul az 1930-ban Békésen megállapított program alapján áll. Ennek a programnak becsületes szándékait, tiszta törekvéseit a párt ma is vallja, s annak szelleméhez változatlanul ragaszkodik.” 

A Kisgazdapárt a magyar történelem során már többször bizonyított. Bizonyított 1920-ban, az országcsonkítás után. Bizonyított 1946-ban, amikor a kisgazda vezetésű kormány az elvesztett háború után ismét talpra állította az országot.
Bizonyított minden alkalommal, amikor erre szükség és lehetőség volt.
Magyarországnak ma is szüksége van a Független Kisgazdapártra.

A 106 éves FKgP ma Magyarország egyetlen történelmi pártja. Az egyetlen, amely megalapításától kezdve ugyanazt a nemzeti alapokon nyugvó értékrendet és célokat képviseli, melyek hazánk sorsát jobbra fordíthatják.

A békési alapokon nyugvó „régi-új” programunk készen áll, ahogy a Független Kisgazdapárt is készen áll az április 6-i megmérettetésre.

Részletek az Független Kisgazdapárt A mi utunk című, 1946-os programjából: 

 • [A párt programja]… kifejezi a pártprogram az általános belső megbékélés vágyát. Véget kell vetni a gyűlölködésnek, a túlzott pártversengésnek s az egymást követő politikai feszültségeknek.  
 • Határozottan célozza a pártprogram a gazdasági élet biztonságának a megteremtését is. Meg kell teremteni a biztonságot a föld birtoklásában és a gazdasági élet egyéb területein is. 
 • Távol tartja a magyar néptől a sovinizmust, de forró szeretettel fordul a haza felé s minden erőt, arra fordít, hogy megteremtse Magyarország biztonságát, függetlenségét és a gazdasági boldogulás és erősödés lehetőségeit. 
 • Megőrizni a stabilizáció áldásait s vigyázni kell arra, hogy pénzünk szilárd maradjon s minden gazdasági megmozdulás a pénz értékállandóságát, segítse elő. 
 • Gazdaságilag is keresi a párt az együttműködést a világ többi népeivel s kifejezésre juttatja, hogy olyanoknak kell lenniök a gazdasági kapcsolatoknak, amelyek mellett bárhol termelt javak a világ bármely táján élő emberek boldogulását szolgálják. A párt gazdaságpolitikája a program szerint azt a törekvést juttatja kifejezésre, hogy minden belső és kívülről megszerezhető erőt gazdasági életünk újjáépítésére és megalapozására kell felhasználni.  
 • Küzdeni kell a munkanélküliség ellen s evégből a párt a más pártok által kidolgozott munkatervek gondos vizsgálata mellett maga is olyan tervekkel lép a nyilvánosság elé, amelyek alkalmasak lesznek minden munkáskéznek a foglalkoztatására és minden emberi energia lekötésére.  
 • Pénzügyi politikánknak vigyázni kell arra, hogy az államháztartás egyensúlya mielőbb helyreálljon, az önkormányzatok és üzemek mielőbb önfenntartókká legyenek, s hogy a hitelélet a hasznos felhasználhatóság mértékéig kielégítő legyen. 
 • Az adózást egyszerűvé, világossá, áttekinthetővé kell tenni, meg kell határozni az adómentes létminimumot és nagyon erős progresszivitást, kell vinni az adózásba. 
 • Külön jelentősége van gazdasági életünkben a mezőgazdaság fejlesztésének. Mezőgazdaságunkat át kell állítani, modernizálni kell, gépesíteni, hogy a modern termelés minden feltétele rendelkezésére álljon a kisbirtokra átépült mezőgazdaságnak
 • A mezőgazdaság fejlesztésének messzenézőnek kell lennie, s arra kell törekednie, hogy a magyar földmívelés kiemelkedő pozícióhoz jusson a világnak ezen a táján. Fejleszteni kell állattenyésztésünket, baromfitartásunkat, gyümölcs- és szőlőtermelésünket, konyhakerti gazdálkodásunkat, magtermelésünket.
Ez is érdekelheti:  Hallgat a MÚOSZ és a DK is Rónai botrányos viselkedése után

 FKGP.HU

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

12 thoughts on “Magyarországnak ma is szüksége van a Független Kisgazdapártra

 1. Magyarországnak elsősorban és mindenek felett egységre van szüksége, nem Kisgazdapártra! Édesapám is tagja volt, de annak nem sok köze lenne ehhez az újhoz (lásd a Sabadelvű Párt és az SZDSZ párhutamát is.)

  „TARTSATOK ÖSSZE, TARTSATOK ÖSSZE!” (Antall József)

  Mászárovits Tamás

  1. Nem attól lesz vagy nem lesz egység kedves Uram, hogy a Kisgazdapàrt megjelenik a színen. Örömmel olvasom, hogy Édesapja tagja volt a partnak, éppen ezért kérem ne írja le előre ezt az új, megfiatalodott alakulatot, akik a föld védelmét tűzik ki egyik es legfontosabb céljuknak (ugyanis ha a föld elvész, minden elveszett…). Az SZDSZ es a Szabadelvű Part parhuzamaval pedig egy napon se lehet említeni ezt a törtenelmi pártot, arról nem is beszélve, hogy látatlanban ilyet kijelenteni… Ne legyen ilyen borúlátó.

   Szabó Bella

   Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

   Híradmin!

 2. Gyönyörű program…
  Ígéretekben egyik párt sem szűkölködik!
  Az ígéreteknek már senki sem hisz. Szeretném azt látni, hogy nem a szalámi-politika nyer; megosztás mindenek felett. „Oszdd meg és uralkodj!”
  Nemzetben kell gondolkodni és az ígérgetőktől megtisztítani a politikai életet, őket, az ígérgetőket, a helyükre tenni.
  A Kisgazda Párt becsületén csorba esett. A becsületet kivívni lehet, a vaker vajmi keveset számít! Tettekre, hiteles(!) emberekre vár az ország.
  Nagy Péter

  1. Tisztelt Péter, van abban igazság, amit ír, de úgy vélem utópisztikus világban él… Ígéret helyett mégis mit tudnak kínálni elöljáróban a pártok? Azonban vannak akikről már tudjuk, hogy mire vagy mire nem számíthatunk tőlük… Jelenleg nem egy MSZMP-szerű megújulásról beszélünk, aminek az udvarából a Mai! napig nem tűntek el azok az emberek, akik akkor is ott voltak. A Fuggetlen Kisgazdapàrtra szükség van! Új, fiatalokkal teli csapattal indulnak a választásokon és amint az az elnökkel készített interjúkban is hallható, nem foglalkoznak mások pocskondiázásával, nem vallják a megosztás politikáját. Remélem elnyerik majd az Ön bizalmát is, kövesse nyomon őket (fkgp.hu és a hivatalos Facebook oldalukon is).

   Szabó Bella

   1. Kedves Szabó Bella!
    Mélységesen egyetértek Önnel, Magyarországon a jelenlegi politikai/társadalmi/gazdasági felépítmény mellett utópisztikus a tisztesség! Valóban: én egy utópiában élek! De nézzünk csak túl a szlogeneken! Független Kisgazdapárt. Hmmm. Mit építkeztek az elmúlt években vidéken? Hol vannak a „kisgazdák”, Hol a mezőgazdaság, Hol a vidék? Milyen gazdaságot építő, helyzetbe hozó programot hajtottak végre? Mit tettek Csipkerózsika álmuk alatt a személyi torzsalkodáson és a belső hatalmi harcon, átrendezésen kívül? Hol a hadseregük? Én vagyok utópísta? Igen. Valaki(k) azt várják tőlem (és még sok embertől), hogy az elmúlt,év politikai hazudozása, és az ország fejlődésnek hazudott totális leépítése után ismeretlen, olyan politikai csoportosulás szimpatizánsa legyek, amelyik jelen felállásában még semmit „nem tett le az asztalra”. Előtte pedig Torgyán „mester” beverte a szöget a magyar mezőgazdaság koporsójába. Jó! Ez a Kisgazda Párt nem az a Kisgazda Párt, mondja Ön. Viszont a pártja becsülete az elveszett. Az elveszett bizalmat nehéz visszaszerezni.Tettek nélkül egy program csak üres szavak… Sajnos. Emlékeztet engem a „gazdasági szabadságharcra” – amit létező magyar gazdaság nélkül – azaz „hadsereg” nélkül – kívántak (…a szavak mezején) megvívni… Azért, igaz, annak is sokan bedőltek. Meg az egymillió munkahely legendája… Ezen már csak fanyar mosolyra húzódik az ember szája. Vagy a „rezsiharc”! Ami közben egyszer-egyszer bedöntik „nemzetiék” a forintot, hogy kompenzálják busásan a veszteségeket a multik.
    Nem a Kisgazda Pártra van szükség, hanem olyan emberekre, akik a szavakon túl képesek ezt az országot talpra állítani, megvan a szaktudásuk, akaratuk és a hitük. Ma pártérdekből bármilyen barom lehet miniszter, minimális rátermettség és szaktudás nélkül, ha nagy a nyelve (pl.: „két hét alatt rendet teszünk”)
    Hozzáértés, képesség és alkalmasság! Ha ez a Kisgazdapárt, akkor erre van szükség.
    Tetteket vár az ország. Így választások előtt előjön a nihilből egy szétdúlt párt, a régmúlt szép emlékezetével és a közelmúlt gyalázatával – hát mire gondoljon az ember, kedves Bella??? Az utópiára.
    Nagy Péter

  2. Csak úgy mellékesen megjegyezve, az ebben az anyagban megjelent program 1946-ból származik. Mielőtt véleményt mondanak, kéretik rendesen elolvasni az írást. Tehát 1946.

   Fenyvessy János

 3. Nemcsak az ismét porondra ritteyentett Kisgazda Párt tűzte ki a föld védelmét, hanem a Jobbik is ezt képviseli régen, és következetesen. De a választások közeledtével újra bedobta a FIDESZ-t és az MSZP-t háttérből irányító hatalom ezt a legújabb, nagyon hiteles Kisgazda Permormance-t. Ennek nagyon hiteles elnöke szintén az MSZMP-nek volt tagja, mint a nagy előd, a Torgyán. Torgyán József, a Nagy Irmrét halálra ítélő bírósági színjátékbírósági jegyzője volt. Ugye nem gondolja senki, hogy azért volt ügynök 1957-ben, hogy belülről döntse meg a Kádár rezsimet és a Szovjet Birodalmat? Ilyen ügynök csak a D-209 volt. A mostani Kisgazda-elnök az MSZMP-től kapott ukáz szerint a módszerváltás idején a Kereszténydemokata Pártban kezdte. Újabban a Kisgazda Párt elnöki tisztInternetfigyelő ilyen undort keltően propagálja ezeket a csicskákat, mintha fizetett hirdetési szolgáltatást nyújtana. Sőt, ezek a propagandisztikus cikkek sokkal jobban megosztják és megzavarják a nemzeti tábort, mint a politikai hirdetések. Hiszen, ez a portál eddig magyar volt, s soha nem szegődött eddig szabadkőművesek szolgálatába. Vigyázat, kedves NIF! A korpa között megesznek a disznók!

  Varga László

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni!

  Most pótoltam.

  Híradmin!

  1. Tisztelt Varga úr!

   Vádoltak minket már jobbikos propagandával, voltunk nyilasok, de zsidóbérencek is. Egyet viszont leszögezhetünk. A nemzeti oldalt képviseljük, ahova beletartozik az egyetlen történelmi múlttal rendelkező párt is. És ha a széles lefedettségű vagy ha így jobban tetszik, akkor a fősodratú média elhallgatja egy, a nemzet érdekeit védő párt céljait, nekünk kötelességünk arról is beszámolni. Meg is tesszük.

   Mellesleg milyen MSZMP-s ukázról beszél Varga úr? Nézzen végig a Fideszen. Minta tele lenne volt KISZ-titkárokkal és pártfunkcikkal. A többiekről már nem is beszélve. Kezdjük mindjárt a miniszterelnökkel, aztán folytassuk a házelnökkel, a külügyminiszterrel, a pénzügyminiszterrel…….

 4. Varga Úr!

  Hagyjuk már ezeket az okoskodásokat, amelyek nagyon távol állnak a valóságtól. Anno a Jobbikra is pont ugyanezeket sütötték rá. Az FKgP az egyetlen történelmi párt, ami már többször bizonyította hogy a a magyar emberek, a kisemberek pártja, amely teljes szemléletváltást akar, talán pont ezért akarták szétverni, és ezért nem örülnek, hogy újra felállt és elindul.

  Pellei

   1. Koszonom!
    Jövőbe làtó nem vagyok, csak egy magyar fiatal, aki hazàjàban akar boldogulni, es nem vagyok hajlandó egyik parlamenti,látszat politikát folytató partra sem szavazni, a megoldást egy olyan törtenelmi partban látom, amelyik képes volt többször is kihúzni a gödörből ezt az orszàgot, a kisembereket képviselni. Szegyeljék magukat azok, akik ideiglenesen tönkretetèk ( köszi Józsibà ès Viktor), es biztos vagyok benne hogy az Fkgp-nél az ígéreteket tettek fogjàk követni, bízom ahogy anno a szüleim es nagyszüleim is tettèk.

    Dr.Pellei Árpàd

 5. Hazánknak magyar pártokra és magyar vezetőkre van szűksége a pénzéhes zsidók helyett.
  H.B.
  „amit kerestem: a hazafias érzésnek legkisebb nyomát sem födözhettem föl. Ennek mindegy. Orosz invázió, osztrák uralom, magyar alkotmányosság – mindegy. Lelki világába nincs belekapcsolódva a Haza fogalma. Három ismeretlenű egyenletről éppen úgy beszélhettem volna vele, mint hazaszeretetről. Hetvennégy évet töltött el a nélkül, hogy szíve egyetlenegyszer is megdobbant volna azért a hazáért, amelyben született, ahol élt, vagyont gyűjtött, oltalmat nyert. Szakálla megnőtt, meg is őszült, teste elhízott, zsebe megtelt. Gyermekeit kiházasította, unokáit fölnevelte, vidékét kizsarolta. Fináncnak, zsandárnak, bíróságnak nem vétett. Hatósággal pörbe nem szállott. Űzte a szeszcsempészetet, az áruuzsorát, a pénzuzsorát, a gabonauzsorát és a feles marha uzsorát. Így élt.”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük