KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Levédia krónikása: Diótörő töri “a szabad világ szolidaritását”

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Az idősek otthona, ahol élek, Karácsony-Újévre – ah, minő borzalom! – Csajkovszkij “Diótörő” c. balettfilmjével kedveskedett lakóinak. Mily borzadály! Hová süllyedtünk! És az euroatlanti szolidaritás – amiben volt részünk bőven? (Vagy tán mégsem?)

Miért olyan veszélyes hát az orosz kultúra, hogy folyamatos, világméretű hajtóvadászatot kell folytatni ellene?

 ***

Attól, hogy OROSZ. TEHÁT AGRESSZOR KULTÚRA. Amely, mint tudjuk, minden ok nélkül lerohanta szegény kis ártatlan, védtelen Ukrajnát.

Mármint az orosz kultúra, az orosz sportolók rohanták le. Ők az orosz birodalom részesei, amely fölött, amúgy ELSZÁLLT AZ IDŐ VASFOGA.

Miközben én (szánom-bánom bűnömet) Csajkovszkij varázslatos dallamait hallgattam, eszembe jutott néhány eretnek gondolat.

Például: az, aki az orosz sport, az orosz kultúra elleni nemzetközi büntető expedíciót szervezi – az MI OLYASMIVEL JÁRULT HOZZÁ A VILÁG KULTÚRÁJÁHOZ, AMI MÉRHETŐ LENNE AZ OROSZ KULTÚRA TELJESÍTMÉNYÉHEZ? Adott-e Amerika a világnak egy Tolsztojt? Azért említem őt, mert Tolsztoj nagyfokú erkölcsiséget mutatott föl a művelt orosz embereknek. Hirdette, hogy az ember megjavítható. Hogy az embernek SZÜNTELEN ÖNVIZSGÁLATOT KELL TARTANIA. Tolsztoj hősei ÖNMARCANGOLÓK. Mindig kétlik, hogy elég jók-e.

Képes-e ilyesmire egy gőgös, önmagától/önmaguktól “elszállt” nyugati? Aki, ha világlátása ütközik a valósággal, AKKOR A VILÁGOT AKARJA MEGVÁLTOZTATNI, a saját képére formálni – AZ ÖNVIZSGÁLAT HELYETT.

Épült-e Amerikában egy Szentpétervárhoz, Ogyesszához mérhetően gyönyörű város? Hol volt még Amerika akkor, amikor a nagy középkori ikonfestő, Andrej Rubljov, az átélt szenvedések, megtapasztalt szörnyűségek nyomán megalkotta remekműveit?

Aztán az az eretnek kérdés is felvetődött bennem, hogy azok az országok, amelyek ma üldöznek mindent, ami orosz, TILTÓLISTÁRA TETTÉK-E A NÉMET KULTÚRÁT HITLER IDEJÉN? Hoztak-e bármilyen szankciót a német sportolók ellen, amikor a berlini olimpián Hitler nem volt hajlandó a páholyában fogadni Jesse Owenst, a feketebőrű amerikai olimpiai bajnokot? A Hitler hatalomra kerülése után külföldre emigrált, zsidó Helene Meyer kardvivó bajnoknőt hazug ígéretekkel hazacsalták – majd miután hazája számára elnyerte az olimpiai aranyat, letartóztatták és egy koncentrációs táborba vitték. Emeltek-e egyáltalán kifogást a berlini olimpia ellen – jóllehet a világsajtó beszámolt a náci terrorról, a már létrehozott koncentrációs táborokról. (Már megnyílt és üzemelt Dachau és Buchenwald).

A berlini olimpiát megelőző évben hozták meg a hírhedt nürnbergi törvényeket, amelyek megteremtették a “jogi alapot” egy teljes népcsoport kiirtásához. (De azzal kapcsolatban sem hallottam felszólamlást, amikor a Majdan győzelme nyomán a zsidó Arszenyij Jacenyuk ukrán miniszterelnök minősítette “alacsonyabb rendű fajnak” a Donbassz orosz lakosságát. Pontosan úgy, ahogy 1935-ben az ő népét ÍTÉLTÉK KIIRTÁSRA. Ez egyébként az évenkénti “Élet Menetének” sem érte el az ingerküszöbét. Noha, jelmondatuk szerint A MÚLTNAK NEM SZABAD MEGISMÉTLŐDNIE.)

DE HÁT MI OLYAN UTÁLATOS AZ OROSZOKBAN? (Hogy ennyire alkalmazzák velük szemben a kettős mércét.)

Az angolszászoknak az oroszok iránti ellenszenve régi keletű – még a XVI. századból ered. A mongol-tatár iga alóli felszabadulást követően a moszkvai nagyfejedelemség (Oroszország magja) terjeszkedni kezdett. Eljutottak a Fehér-tengerig, és 1552-ben ott megalapították Arhangelszk városát.

A britek addig (az ő számukra) igen jövedelmező üzletet folytattak a helyi népekkel. Oroszország ottani feltűnését ezért veszélyként élték meg.

Nagy Péterrel Oroszország berobbant Európába. Az utódok alatt (főleg Nagy Katalin idején) Oroszország európai nagyhatalom lett. Nagy Katalin alapította Ogyesszát, 1783-ban pedig Szevasztopolt. (Abban az évben ismerte el Oroszország a frissen megalakult Egyesült Államokat, és létesített vele diplomáciai kapcsolatokat. A világon másodikként, XVI. Lajos Franciaországa után.)

Ez is érdekelheti:  A svéd miniszterelnök bejelentette, Budapestre jön

Szevasztopol a Fekete-tengerbe mélyen benyúló Krím-félsziget (geo)stratégiai fontosságú hadikikötője. Úgy mondják: AKIÉ SZEVASZTOPOL, AZÉ A FEKETE-TENGER. Amerika máig nem tud beletörődni abba, hogy 2014-ben nem sikerült megszereznie a szevasztopoli támaszpontot (ami pedig kiemelt célja volt a kijevi Majdan támogatásának és finanszírozásának.) JNPP azóta tart a jenkik Oroszország elleni szankciós őrjöngése (aminek egész Európa issza a levét).

1821 és 29 között zajlott Görögország nemzeti felkelése a török uralom ellen. Oroszország volt az egyetlen, amelyik, mint állam, támogatta a felkelést. AZ OROSZ FLOTTA MEGJELENT A FÖLDKÖZI-TENGEREN, és számos ütközetben győzte le a török flottát. Innentől kezdve vált a Nyugat – konkrétabban az angolszászok – egyik fő törekvésévé, hogy kiszorítsák Oroszországot a Földközi-tengerről, illetve ne engedjék oda kifutni a Fekete-tengerről. A dolog még inkább “életbevágó” lett számukra, amikor a szénhidrogének a nemzetgazdaságok fejlődésének döntő nyersanyagává váltak. Oroszország jelenléte a térségben veszélyezteti az angolszászok ottani hatalmi monopóliumát.

Ennek a játszmának volt a része, hogy az angolok és a franciák Törökországot támogatták a krími háborúban (1853-56). Az 1878-as berlini konferencia, amely az oroszok által frissen felszabadított Bulgáriát azonmód megfosztotta területének felétől. Vagy a két balkáni háború (1912-13). Ha ma a Nyugat fintorog attól, hogy Törökország az EU tagja legyen – akkor illő emlékezni és emlékeztetni, hogy a berlini konferencián, illetve a két balkáni háborúval összefüggésben szőtt nyugati oroszellenes intrikáknak köszönhetően tarthatta meg Törökország korábbi európai területeinek egy részét. Jogot formálva arra, hogy európai államnak tekintsék.

A Nyugat oroszellenes rögeszméi vezettek a második világháborúhoz is. Az 1938. szeptember 29-i müncheni konferencián gondolták Hitlert kelet – a Szovjetunió / Oroszország – ellen fordítani. E cél érdekében feláldozták térségünk egyetlen, ízig-vérig polgári demokráciáját, Csehszlovákiát, rá egy évre pedig tétlenül figyelték Lengyelország eltiprását. Ám nem volt szerencséjük: védencük túl mohónak bizonyult.

(Nincs szerencséjük mostani keleti rohamosztagosaikkal sem. Hitler elfuserált mai kijevi epigonjának is csillapíthatatlan az étvágya). Zelenszkij akkori elődje is JÓTEVŐI ELLEN FORDULT: ahelyett, hogy 1940-ben folytatta volna keleti hadjáratát, Nyugat-Európára támadt, és néhány hét alatt meg is hódította azt. (Sztálingrádban, “Pavlov őrmester házának” bevétele több német katona életébe került, mint az egész franciaországi hadjárat.)

A szükség rávitte a Nyugatot, hogy a Szovjetunió (képében Oroszországot) szövetségesükké emeljék. A háború végéhez közeledve azonban látszott, hogy a Szovjetunió (képében Oroszország) a nemzetközi politika megkerülhetetlen tényezője – az egyik szuperhatalom – lesz. És míg Roosevelt elnök még készen állt a Szovjetunióval való kapcsolatokra, halála után utóda, Truman éles kurzusváltást hajtott végre. Amerika ismét ellenséget látott a Szovjetunióban / Oroszországban. Megkezdődött egy szovjet/oroszellenes katonai blokk létrehozása.

Több emberöltőn keresztül etettek minket azzal a dajkamesével, hogy a NATO (az Észak-atlanti Szerződés Szervezete) a “szabad világ” oltalmazására létrehozott védelmi szervezet. Több tény is e hazug állítás ellen szól.

Mindenekelőtt a NATO még soha, senkit nem védett meg. A mi esetünkben – az Ukrajna felől érkező fenyegetés kapcsán – inkább ennek éppen az ellenkezőjétől kell tartanunk.

Mostanában túl sokan, túl sokat mondogatják, hogy Orbán Viktor Moszkva, Putyin embere – afféle “orosz tégla” az euroatlanti struktúrákban. Amit, ha ez így van, KI KELL ONNAN ÜTNI. Békétlen északkeleti szomszédunk alig várja a brüsszeli parancsot.

Hogy védelmi szervezet lenne, ez éppen annyira igaz, mint a róla szóló kezdeti tájékoztatás.

A NATO (ÉSZAK-ATLANTI Szerződés Szervezetének) ötlete minden bizonnyal Churchill és Roosevelt 1941 augusztusi találkozójából származik. A két angolszász vezető akkor AZ ÉSZAK-ATLANTI TÉRSÉGNEK a náci Németország expanziójával szembeni védelméről egyeztetett.

Ez is érdekelheti:  Kónya-ügy: Ne hallgattassék meg a másik fél..., még véletlenül sem!

Évekkel később azzal indokolták az új katonai tömb létrehozását, hogy úgymond, SZEMBE KELL SZÁLLNI AZ ÚJJÁÉLEDŐ NÉMET MILITARIZMUS OKOZTA VESZÉLLYEL.

Itt már csak az a kérdés, hogy HOL, KINEK A VÉDŐSZÁRNYAI ALATT ÉLEDT ÚJJÁ A NÉMET MILITARIZMUS? Talán bizony a szovjet megszállási övezetben, amiből 1949. október 7-én az NDK (Német Demokratikus Köztársaság) lett? Amely csupán válasz volt arra, hogy a három nyugati megszállási övezet (amerikai, brit és francia) 1949 májusában a NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁGBAN (NSZK) EGYESÜLT. Sutba vágva a korábbi szövetségesek közötti eredeti megállapodást: a német szuverenitás helyreállításakor (ahogy az az ugyancsak négy megszállási övezetre osztott Ausztria esetében is történt) Németország egy egységes, demokratikus államban egyesül.

Az idősebbek még emlékeznek az NSZK kezdeti éveinek botrányaira. Egykori nácik felelős posztokon. Újjáéledő hadiipar, újjáéledő militarizmus. Azt az országot, amelyik állítólag veszélyeztette az észak-atlanti térség biztonságát – a Német Szövetségi Köztársaságot – csupán négy és fél év múltán fölvették – igaz, még nem a NATO-ba. Hanem egy másik – Nyugat-európai Unió nevű katonai szövetségbe. Alig fél év telt el, azonban, az NSZK – a német militarizmus fészke – a NATO-nak is tagja lett. Erre válaszul alakult meg 1955. május 14-én a Varsói Szerződés Szervezete.

A szovjet diplomácia kezdettől fogva átlátott a szitán. Várakozásában nem is csalódott: nem fogadták el jelentkezését az állítólag az észak-atlanti térség biztonságát vigyázó szervezetbe – ékes bizonyságául annak, hogy ki ellen, milyen célból hozták létre a NATO-t.

AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERVEZETNEK, ezzel szemben, Európa túlsó végén, 1951-ben tagja lett előbb Görögország, majd a rákövetkező évben örök riválisa, Törökország is. (AZ UTÓBBI DÉLRŐL HATÁROS a Szovjetunióval / Oroszországgal.)

Sokan kérdezik – joggal – hogy 1991-ben, a Szovjetunió, a Varsói Szerződés felbomlásával, a “kommunista fenyegetés” megszűntével egy időben, miért nem oszlatták fel a NATO-t is. Nos, ezt azóta sem verték nagydobra – de ez a tény is azt mutatja, hogy a NATO-t nem a “szabad világ” védelmére, hanem Oroszország ellen hozták létre.

Ha egy katonai tömböt akkor sem oszlatnak fel, amikor a létrehozását indokló külső fenyegetés megszűnt, az ELEVE NEM LEHET VÉDELMI SZERVEZET. Azt a blokkot tartogatják valamilyen célra. Tartogatják arra az esetre, ha esetleg szükség lesz rá. Hogy támad-e valamilyen ellenség belátható időn belül – az fölöttébb bizonytalan. Ezért arra az esetre kell egy katonai szövetség, ha valaki úgy számol, hogy előbb-utóbb össze fog tűzni valakivel. Így pedig TÁMADÓ SZÁNDÉKKAL SZOKOTT SZÁMOLNI VALAKI.

Tehát maradjunk annyiban: a NATO egy oroszok ellen létrehozott katonai szervezet. Ebből következik minden más. Az is, miért kell utálni – gyűlölni, halálosan, ESZEVESZETTÜL gyűlölni – őket.

Ahhoz, hogy a NATO további létét, további fenntartását meg lehessen indokolni, ahhoz indok kell. Márpedig ha egyszer a NATO-t Oroszország ellen, VÉDELMI SZÖVETSÉGKÉNT hozták létre, úgy el kell hitetni, hogy Oroszország veszélyezteti a biztonságot, más országok békéjét, szabadságát.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium éles eszű, szókimondó, csípős nyelvű szóvivője egy alkalommal a ruszofóbiát (oroszgyűlöletet) A RASSZIZMUS EGYIK VÁLFAJÁNAK nevezte.

És hogy mi az a rasszizmus (fajgyűlölet)? Az, amikor valakit csak azért gyűlölnek, mert valamilyen néphez, népcsoporthoz tartozik. (Ruszofóbia = GYŰLÖLÖM ŐT, ŐKET, MERT OROSZ, MERT OROSZOK.)

E gyűlölet táplálásának egyik hatékony módja: bekeverni a közvélemény tudatába, hogy a kiszemelt ellenség durva, bárdolatlan, ALACSONYABB RENDŰ FAJ, értéktelen, fölösleges, KIIKTATANDÓ – A MŰVELT VILÁG, AZ EMBERISÉG VESZEDELME.

Ez is érdekelheti:  Budapestre látogat pénteken a svéd miniszterelnök

Ám ha az emberek szabadon hozzáférnek az orosz kultúra kincseihez, mélységesen humánus tartalmú szépirodalmi, filmművészeti, szívből jövő és szívet melengető zeneművészeti alkotásaihoz – és azt egybevetik a Nyugatot elárasztó szennyel és mocsokkal – akkor nem lehet kérdés, hogy egy normális átlagember melyiket választja. Ezt követően viszont már igazán nehéz lesz az oroszokat a vértől csöpögő kést a fogai között tartó, emberszabású szörnyetegekként beállítani.

Ide kívánkozik a párhuzam.

Lengyelország lerohanásakor a hitleri Németországban kiadták a parancsot: a lengyel (A SZLÁV) kultúrát el kell pusztítani. Tettek is érte, nem is keveset.

Oroszország esetében ezt bajos lenne megvalósítani. Ahhoz először meg kellene hódítani. Ezért a fasizmus jelenkori változata, a liberálfasizmus mással próbálkozik. El akarják szigetelni, karanténba akarják zárni, légüres teret teremtve körülöttük, így fojtva meg az orosz kultúrát, a művészetet, a sportot. Így Oroszország többé nem “fertőzhetné” a világ többi részét. Megszűnne, mint alternatíva – a nemzeti azonosságtudat fennmaradása a liberálfasizmus embertelen, emberellenes, ön- és közveszélyes, degenerált “értékeivel” szemben. Megszűnne a világhódító, az emberiséget leigázó, rabszolgasorba taszító liberálfasizmussal szembeni ellenállás utolsó bástyája.

És még mondja valaki, hogy a liberálfasizmus – nem fasizmus! Hogy olyan, mint liberálfasizmus nem létezik, nem is létezhet.

Dehogyis nem! A liberálfasizmus a világuralomra törő globalista klánok erőszakos, a történelemben példátlanul totalitárius diktatúrája. (Madách után szabadon: A FALANSZTER ÁLLAM.)

Nyugat-Európát már leigázták. KeletEurópával most próbálkoznak – ebben, számukra kellemetlen, kiküszöbölendő akadály vagyunk.

Ukrajnában két világ csap össze: a világuralomra törő liberálfasizmus, annak agresszív katonai tömbje – és a nemzettudatához, szuverenitásához ragaszkodó Orosz Világ. E harc kimenetelétől függ a világ sorsa, az emberiség jövője. E kíméletlen, sorsdöntő háborúságnak szerves része az Oroszország kiszorítására, kirekesztésére való törekvés. A kultúra, a sport területén is.

 

UTÓIRAT:

Időközben újabb szörnyűség történt. A COVID világjárvány következtében árván maradt gyermekek egy csoportját a minap ugyancsak Csajkovszkij “Diótörőjének” egyik operaházi előadására vitték.

 

Nahát! Így mérgezni szegény ártatlan gyermekek tudatát az agresszor kultúrával! Ahelyett hogy idős néniknek öltözött bácsik tarthattak volna nekik mesedélelőttöt az óvodában arról, hogy bármelyik kisfiú, vagy kislány átoperáltathatja magát a másik nemre, ha nem érzi jól magát abban a nemben, amelyikben megszületett.

Mondanák ezt azok, akik valamilyen mértékben részesei annak AZ ELŐRE MEGFONTOLT, ALJAS INDOKOKBÓL ELKÖVETETT TÖMEGGYILKOSSÁGNAK, aminek következtében azok a gyermekek árván maradtak. Szakemberek sora leplezte le, hogy a COVID (koronavírus) BIOLÓGIAI LABORATÓRIUMOKBAN, MESTERSÉGESEN ELŐÁLLÍTOTT vírus. Ilyesmikkel foglalkozik az Ukrajnában létrehozott, mintegy 30 amerikai biolaboratórium. (Ezek egyike Ungváron, a magyar határ közelében található.)

És ha mindezt az ember szóba meri hozni, rögtön orosz propagandával vádolják meg. És rákerül az ukrán titkosszolgálat (a CIA kijevi fiókszervezete) által “UKRAJNA ELLENSÉGEIRŐL” ÖSSZEÁLLÍTOTT, HIVATALOS, ÁLLAMI FEKETELISTÁK EGYIKÉRE.

 

Írta: Levédia krónikása

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kiemelt kép: moszkvai látkép télen / Fotó: rare-gallery.com

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük