KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Katasztrofális egészségügyi, demográfiai helyzetben Borsod

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Borsod-Abaúj-Zemplénben tavaly több mint 7 ezer gyermek született, miközben közel 10 ezren haltak meg. A megye folyamatos népességfogyásához a lakosság rossz egészségügyi állapotán túl a nagymértékű munkahelyhiány miatti elvándorlás is hozzájárul. A kilátástalanság miatt vezető halálozási ok lett az alkohol fogyasztás eredményeként bekövetkező májzsugor, emellett rengeteg áldozatot szednek a daganatos megbetegedések. A halandóság 20 százalékkal magasabb az országos átlagnál. Az elmúlt 25 év humánpolitikájának csődjeként a megye lakossága eltűnik, ha a jelenlegi folyamatok tovább zajlanak.

A házi- és gyermekorvosi praxisok ellátottságában egyaránt jelentős hiányok mutatkoznak: 36 körzetben egyáltalán nincs orvos, a jelenleg praktizáló körzeti orvosok jelentős hányada pedig már hatvan év feletti, de olyanok is vannak, akik még nyolcvan felett is gyógyítanak az utánpótlás hiánya miatt.

Magyarországon az alacsony jövedelműek több mint 15 százaléka nem jut megfelelő orvosi ellátáshoz, ami az Európai Unóban is az egyik legmagasabb arányt jelenti. A magyar népesség mintegy 16 százalékának még mindig több mint 20 perces távolságban van a legközelebbi egészségügyi ellátó intézmény.

Nem kétséges, a jelenlegi állapotok csak a nemzetrombolást erősítik. Ha a mindenkori kormány nem kezeli helyén az egészségügyet, és a továbbiakban is forrásokat von el, akkor el fogunk jutni arra a pontra, hogy nem lesz lehetőség a tendenciákat a visszájára fordítani. A Jobbik kormányra kerülve mindent meg fog tenni ennek megakadályozása érdekében.

Jámbor Márk és Hocza Tamás, a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzati képviselői

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

One thought on “Katasztrofális egészségügyi, demográfiai helyzetben Borsod

 1. Iratjel: terroristapapokesorvosok151219 Közzétéve a www-tejfalussy-com honlapon!

  TERRORISTÁK A FAJIRTÁS SEGÍTŐ KERESZTÉNY PAPOK ÉS ORVOSOK IS!

  Valamennyien tudják, hogy a Biblia (Ószövetség) és a Talmud is fajirtásra biztatja fel a zsidókat. ÉSZREVÉVE AZ ELLENÜNK IS ALKALMAZÁSÁT, segítséget kértem egy nyírkátai református paptól, Csoma Zoltántól, aki erre ígéretet tett. Később észrevettem AZ INTERNETEN, hogy felolvasta egy debreceni templomban a II. Mózes 23./20-33.-ben szereplő fajirtási programot, s arra buzdította a gyülekezetet, hogy vele együtt adjanak hálát Istennek ezért a (fajirtó) módszerért. A módszer további leírását lásd V. Mózes 7/2., 22., Talmud Taanith 10 a. lap, Talmud Baba kamma 93 b. lap. Ezt a módszert területrablási célra több ezer éve alkalmazzák. A Jézust követő személyek, népcsoportok ellen is. Nálunk manapság úgy valósítják meg, hogy szennyezik az ivóvizet, tiltják a desztillált víz ivást, tiltják a napi 5 grammnál több konyhasó pótlást, előírják a napi legalább 4,7 gramm kálium (akármilyen gyorsan) evését, ivását. Tudatos népirtás. 1950-ben Nobel díjat kaptak kutatók, akik állatokon és embereken végzett kísérleteik mérési adatai alapján kétséget kizáróan bebizonyították a sózás ilyen mérvű csökkentése és a kálium ilyen mérvű túladagolása betegítő, stressz elleni védekezés megszüntető, daganat-, magas vérnyomás-, idegbetegség okozó, elbutító, izomgyengítő, szívműködés rontó, keringésrontó, életrövidítő, ivartalanító, fajirtó hatásait. Lényegében vallásháborút folytatnak vele, a magyar lakosság „zsidó betelepülés arányos” irtásához:

  I.

  BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE
  7. RÉSZ.

  „A bálványimádókkal barátkozni s őket kímélni nem kell.

  1. Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemeendő vagy, hogy bírjad azt; és sok népet* kiűz te előled a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, az Khivveust, és a Jebuzeust: hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket; *rész 31.8.

  2. És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és * megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket, ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok. *4 Móz,33,52. Józs.6,21.11.11.

  3. Sógorságot * se szerezz ő velök, a leányodat se adjad az ő fiaiknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak; *2 Móz.23, 32.33. 1 Jie.11,1, 1-2.4-11.14.
  . . . .

  22. És lassan-lassan kiüzi az Úr, a te Istened e népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened.

  23. De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy rontással rontja meg őket, míglen elvesznek.” . .

  II.

  BIBLIA, MÓZES II. KÖNYVE
  23. RÉSZ.
  „Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról való törvények.
  Ígéret és parancs a kananausok kiűzésére

  20. Imé én * Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. * rész 33,2.

  21. Vigyázz magadra előtte és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van őbenne.

  22. Mert te hallgatándasz az ő szavára; és mindazt megcselekedénded, amit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te szorongatóidat.

  23. Mert az én angyalom te előtted megyen és beviszen téged az emoreusok, khitteusok, perizeusok, kananeusok, khivveusok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat.

  24. Ne imádd azoknak az isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze a bálványaikat.

  25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.

  26. El sem vetél, * meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számá teljessé teszem. *5 Móz. 7,14.

  27. Az én rettenésemet bocsátom el előtted és minden népet megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom előtted.

  28. Darazsat is bocsátok el előtted és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust. * Józs. 24, 12.

  29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.

  30. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.

  31. És határodat a veres tengertől a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezeitekbe adom annak a földnek a lakosait és kiűzöd azokat előled.

  32. Ne köss * szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel. * Móz. 7.2.

  33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem; mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az neked.” . . . .

  III.

  TALMUD

  „ Maimonies mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után tévelyegnek, habár tanaik különbözőek, mégis valamennyien bálványimádók … és, hogy velük úgy kell bánni, mint a bálványozókkal szokás … Így tanítja ezt a Talmud. (Misna-Tora, Aboda zara I. 3-hoz.)”
  Taanith „10 a. lap. …. „Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, olyan ez, hasonlóképpen egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig ott hagyja.”

  Baba kamma 93 b. lap. „Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert 83 betegségnek van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elűzi egy sóskenyér és rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)”

  A TALMUD SZERINT GYÓGYHATÁSÚ A (TISZTA KONYHASÓVAL) JÓL SÓZOTT ÉTEL, S A TISZTA ESŐVIZET (=DESZTILLÁLT VIZET) IVÁS!

  VALAMENNYIEN KÖVETELJÜK A FAJIRTÁS BETILTÁSÁT!

  HAZÁNKBAN A TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVIZET ÉS A NAPI 5 GRAMMNÁL TÖBB TISZTA KONYHASÓT, S A NAPI 4,7 GRAMMNÁL KEVESEBB KÁLIUMOT IS EGÉSZSÉGRONTÓNAK HAZUDJÁK. Ez az alapvető emberi jogainkat sértő fajirtási bűncselekmény. A további mérési stb. bizonyítékokat lásd a következő mellékletekben: 1./”Kósa Lajos FIDESZ frakcióvezetőnek Surján Lászlóról, megbízás nélküli kárelhárítás keretében” (iratjel: Kosa-Lajos-Surjan-ugy-151216), 2./„Konkrét mérési és orvosi tankönyvi stb. bizonyítékok” (iratjel: menzapogram-onkormanyzatoknal-megbizas-nelkuli-karelharitas-151215a), 3./„MÓZES V.7./2,22 ÉS II.23./20-33. „BŰNPROGRAM” (iratjel: mozes-software-hu-130917).

  Étkezésnél is az élő egészséges ember testnedvei, VÉRSZÉRUMA szerinti víz-, konyhasó és kálium arányok optimálisak. Ezekből az anyagokból annyi optimális, amennyit a Ringer fiziológiás infúziós oldattal szokás bejuttatni a vérbe. 1 liter desztillált víz mellé 9 gramm konyhasót és 0,133 gramm káliumot. Felnőttnél, a vízpótlással arányosan a tiszta konyhasóból 15-től 25 gramm, és káliumból 1 órán belül nem több mint 0,5 gramm, naponta pedig nem több mint 2,2 gramm pótlása megfelelő.

  Valamennyi állami vezető, közigazgatási alkalmazott, keresztény lelkész és orvos (gyógyszerész, természegyógyász stb.) is terrorista, aki tudja ezeket, de nem hajlandó felvilágosítani róla a magyarokat, s elhallgatja a fajirtás ellen védekezést, a desztillált víz ivást és tiszta sóval jól sózást!

  Budapest, 2015. december 19.

  (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an. Bartha Edit) okl. vill. mérnök, tudományos szakértő, megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő (PTK), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., www-tejfalussy-com), magyar.nemzetbiztonsagi.pjt_kukac_gmail.com, +36-20 218 1408

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás