KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Itt vannak von der Leyen botrányos nyaralásának részletei

Az Európai Bizottság elnöke már a látszat szintjén sem ad az Alapszerződések által megkövetelt függetlenség követelményére

Az Európai Unió Alapszerződései, illetve az Európai Bizottság magatartási kódexe rögzíti, hogy a Bizottság tagjainak függetlenségéhez nem férhet kétség, továbbáhogy a biztosoknak feddhetetlen és tartózkodó magatartást kell tanúsítaniuk a hivatali idejük alatt. A világos etikaikövetelmény ellenére, Ursula von der Leyen fenntartások nélkül vett részt a görög miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz által szervezett luxusnyaraláson. Az Európai Bizottság pedig továbbra is következetesen hallgat a közelmúlt kétes görög ügyeiről, miközben korábban ténybeli és jogi bizonyítékok hiányában is előszeretettel bírált más tagállamokat. Az eset ismételten rávilágít az uniós intézményrendszeren belül uralkodó visszaélésekre és kettős mércére.

Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és férjet augusztus közepén háromnapos nyaralás keretében látta vendégül Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök és felesége a Kréta szigetén fekvő Akrotiriben épült villájukban(„Villa Micotaki”).

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök a „Villa Micotaki” nevet viselő luxusnyaralójában látta vendégül az Európai Bizottság elnökét.

A napvilágot látott információk szerint, az első nap során a vendégek kulturális programokon vettek részt, majd zárásként a Souda-öbölre néző kilátásban gyönyörködhetve fogyaszthatták el a krétai étel- és italkülönlegességekből álló vacsorájukat.

Másnap a görög elnök – a parti őrség kíséretében – Damoulis nevű hajójával vitte körútra a vendégeket, hogy közösen csodálják meg Sfakia partjainak szépségeit.

Szombat este a vendégek a Soudabölre néző kilátás mellett fogyaszthatták el krétai különlegességekből álló vacsorájukat

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök hajókörútra viszi az Európai Unió „független” végrehajtó szervének elnökét

Von der Leyen és Micotákisz közös nyaralása a görög, illetve a német sajtóban és közéletben egyaránt heves reakciókat váltott ki, összeférhetetlennek minősítve a nyaralást. Sőt, az még Strasbourgban is éles kritikák tárgyát képezte.

Sophie in ‘t Veld holland EP-képviselő „a Szerződések és a politikai semlegesség súlyos megsértésének” minősítette az esetet, amely nemcsak von der Leyen hitelességét, hanem „az általa képviselt intézmény függetlenségét is veszélyezteti”. Éppen ezért ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy az ügyben levelet fog küldeni a Bizottságnak és az európai ombudsmannak, valamint vitát kezdeményez a Parlamentben, amelynek – véleménye szerint – „kötelessége, hogy elszámoltassa a Bizottságot”.

In ’t Veld hangsúlyozta, hogy nyilvánvaló a kettős mérce ténye, ugyanis az Európai Bizottság továbbra is következetesen hallgat az olyan Görögországgal kapcsolatos kényes politikai ügyekről, mint a független felügyeleti szervek aláásása; az egészségügyi rendszer krízise, amely miatt már többen életüket vesztették, köztük egy terhes nő és születendő gyermeke; az illegális bevándorlókkal szembeni fellépés; pyloszi hajótörés, amely során legalább 78 ember meghalt, és több százan eltűntek; végezetül pedig a már a helyi Legfelsőbb Bíróság által is vizsgált lehallgatási botrány. Utóbbi kapcsán a holland politikusnő, aki egyben a görögországi lehallgatásokat vizsgáló PEGA-Bizottságnak is a tagja, megjegyezte, hogy a munka során több alkalommal is az ügy eltussolására tett kísérletekkel találta szembe magát. Az EP-képviselő véleménye szerint mindez nem véletlen, ellenkezőleg, „céltudatosság van a Bizottság elnökének fellépésében”.

Ez is érdekelheti:  Moszkva szerint az Egyesült Államok finanszírozta az ukránok Putyin meggyilkolására szőtt terveit

A német Berliner Zeitung a „Miért nyaral Ursula von der Leyen Görögország miniszterelnökével?” címmel jelentetett meg cikket, amelyben a lap szintén az eset kapcsán felmerülő összeférhetetlenség kérdését emelte ki, hasonlóan hivatkozva arra a furcsa tényre, hogy az Európai Bizottság feltűnően visszafogott a közelmúlt görög botrányai kapcsán.

A Süddeutsche Zeitung ugyancsak több cikket szentelt a témának, és a korábban említettek mellett megjegyezte, hogy „nyilvánvaló, hogy Mitsotakis és von der Leyen nagyon közel állnak egymáshoz, a miniszterelnök nagyon fontos partner”. A körülmények ismeretében a lap szerint nem kérdéses, hogy a görögországi látogatás politikai vonatkozású volt”, főleg annak tudatában, hogy von der Leyen minden nyilvános szereplésre aprólékosan ügyel, most pedig – utalva a nyilvánosságra hozott képekre – valamilyen különös oknál fogva elmaradt a megszokott diszkréció”.

Az Európai Bizottság valóban mind a mai napig következetesen hallgat a Görögországgal kapcsolatosproblémákról, holott korábban a testület hasonló témákban – ténybeli és jogi bizonyítékok hiányában is – előszeretettel és hangosan bírált más tagállamokat, köztük Magyarországot is, mint ahogyan azt egy görög lap meg is jegyzi.

Az Európai Bizottság néma Görögország kétes ügyei kapcsán

A közös utazásról egyébként a Creta24 nevű helyi média egy rövid videót is közölt, amelyhez az egyik görög állampolgár a következő kommentet fűzte: A Pfizerből származó nyereség egyesíti őket.

A hozzászólás nem alaptalan, ugyanis 2022. márciusában a válságok negatív következményeit amúgy is nehezen viselő társadalmat mélyen megrázta az a hír, hogy a görög állam 32 millió euróval támogatta azt a Theracell Laboratories IKE nevű cégkonzorciumot, amelynek történetesen az Európai Bizottság elnökének férje, Heike von der Leyen ügyvezetésével működő Orgenesis Inc. is a tagja. Ráadásul, az Orgenesis ezer szállal kötődik ahhoz a Pfizer gyógyszeripari óriásvállalathoz – a céget a Pfizer korábbi alkalmazottai alkotják, fő részvényesei pedig ugyanazok, mint a gyógyszervállalaté -, amellyel Ursula von der Leyen minden szabályt felrúgva, privát telefonján keresztül, SMS-üzenetekben bonyolította le azt a 35 milliárd euró értékű vakcinabeszerzést, amely kapcsán a mai napig sem sikerült tisztáznia magát. Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy a görög sajtó szerint a mostani közös nyaralás is üzleti érdekeket szolgálhatott.

 

Ursula von der Leyen és Kiriákosz Micotákisz jövedelmező kapcsolatot ápol egymással

Ugyancsak nehezen értékelhető véletlenként, hogy nem sokkal a közös vakációt követően, Micotákisz Athénban fogadta Volodimir Zelenszkijt, aki a kétoldalú megbeszélést követően részt vett azon a görög elnök által szervezett vacsorán, amelyen Ursula von der Leyen, Charles Michel és 11 nyugat-balkáni vezető részvétele mellett, többek között Ukrajna uniós tagsága is napirendre került.

Érdekesség, hogy pár hete Zelenszkij pártjának egyik képviselője – aki nem mellesleg az ország nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának elnökhelyettese is volt – lemondásra kényszerült júliusi nyaralása miatt, melyet egy Maldív-szigeteki magánszigeten található ötcsillagos szállodában töltött el, miközben a háborúban napról-napra ezrével halnak meg katonák és ártatlan civilek.

A találkozók alkalmával két nyilatkozatot is aláírtak. A Micotákisz és Zelenszkij közötti megállapodás többek között rögzítette, hogy: Görögország F-16-os vadászgépekre fog kiképezni ukrán pilótákat; az ország támogatja Ukrajna NATO-taggá válását; valamint a nemzetközi szervezetekkel együtt részt vesz Ukrajna háború utáni helyreállításában és újjáépítésében.

Ez is érdekelheti:  Ma délben szavaznak a képviselők Ursula von der Leyen újrázásáról

Míg a balkáni országok vezetői – már akik elfogadták Micotákisz meghívását – az „Athéni Nyilatkozatra” keresztelt dokumentumban „megingathatatlan támogatásukat” fejezték ki a „demokrácia és a jogállamiság értékein alapuló Ukrajna” iránt, valamint azon elkötelezettségüket is kinyilvánították, hogy támogatják a háborúban álló országotaz uniós csatlakozás folyamatainak következő lépéseiben.

Micotákisz egyébként a Zelenszkijjel tartott közös sajtótájékoztatón Níkosz Kazandzákisz görög regényírómondatával zárta gondolatait, miszerint: „Ne kérdezd, hogy győzünk-e vagy vereséget szenvedünk, harcoljunk!”

„Ne kérdezd, hogy győzünk-e vagy vereséget szenvedünk, harcoljunk!”

A történések és az elhangzottak ismeretében érdemes megjegyezni, hogy az uniós jogrend az Európai Bizottsággal szemben fennálló alapvető kritériumként rögzíti a semlegesség és a pártatlanság követelményét, melynek minden körülmények között fenn kell állnia, és amelytől semmilyen esetben sem lehet eltérni.

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 17. cikke előírja, hogy a Bizottság tagjait olyan személyek közül kell kiválasztani, akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség. A Bizottság feladatainak ellátása során teljes mértékben független, tagjai nem kérhetnek és fogadhatnak el utasításokat semmilyen kormánytól, intézménytől, szervtől vagy más szervezettől, és tartózkodniuk kell minden olyan cselekedettől, amely a kötelezettségeikkel vagy a feladataik ellátásával összeegyeztethetetlen.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 245. cikke a tagállamok irányába is megfogalmaz követelményeket, amelyeknek tiszteletben kell tartaniuk a Bizottság tagjainakfüggetlenségét, és nem kísérelhetik meg befolyásolásukat feladataik ellátásával összefüggésben.

Azt, hogy az európai biztosoknak a gyakorlatban hogyan kell eleget tenniük a függetlenségre és a feddhetetlenségre vonatkozó kötelezettségeiknek, az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódex határozza meg. A kódex 2. cikke – többek között – rögzíti, hogy a biztosoknak a függetlenség tekintetében a legszigorúbb etikai magatartási szabályokat tiszteletben tartva kell eljárniuk. Kerülniük kell minden olyan helyzetet, amely következtében valamely személyes érdek befolyásolhatja feladataik pártatlan teljesítését. 6. cikk (5) bekezdése pedig expressis verbis rögzíti, hogy a Bizottság tagjai nem fogadhatnak el vendéglátást, kivéve, ha az a diplomáciai szokásokkal és udvariassági normákkal összhangban történik.

E szigorú szabályok épp a jelen eset kapcsán megmutatkozó visszaélések megakadályozására lettek megalkotva, mégpedig, hogy ne fordulhasson elő az a helyzet, hogy az EU intézményei, illetve annak tagjai meghatározott előnyök és személyes szimpátia következtében nem képesek pártatlanul ellátni feladataikat.

Bár az előírások – és a Szerződésekben rögzített követelmények nyílt megsértése – egyértelműek, mégsem okoz különösebben nagy meglepetést, hogy a brüsszeli intézmény újfent kiállt a már visszatérő rendszerességgel botrányba keveredő elnöke mellett, és közleményükben a görögországi vakációt „magánútnak” minősítették, amely teljes mértékben összeegyeztethető a testület irányelveivel”.