Hirdetés

Hitler előre látta az Új Világrendet?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

vt20170118

Jonas E. Alexis, és Gerard Menuhin írása az amerikai Veterans Today oldalán, minden bizonnyal kiveri majd a biztosítékot azoknál, akiket a politikai korrektség megmérgezett és beteg lélekké tett, valamint a Voltaire-i szabadelvűségtől elfajzott liberálisoknál, akik, mint ahogy azt a Charlie Hebdo ügy is megmutatta 2015-ben, rendíthetetlen elkötelezettjei a szólásszabadság megkérdőjelezhetetlen, és semmire sem tekintettel lévő, szentséges mindenhatóságának, és körömszakadtáig védelmezik azt.

jonas-e-alexis

Nos, az ő megdönthetetlen elveik szerint hívom fel figyelmüket arra, hogy ’ahol szólásszabadság van, ott szólásszabadság van!’ Lehet a cikk íróit, akiket tisztelek és nagyrabcsülök, pocskondiázni és lehet teliszájjal üvölteni a szokásos szólamokat, csak ne feledjék Gerard Menuhin, a nagyszerű hegedűművész, Yehudi Menuhin fia, maga is zsidó, és azt az aprócska tényt se tévesszék szem elől, hogy Jonas E. Alexis fekete bőrű amerikai polgár, aki nem ódzkodik attól, hogy kifejtse véleményét, bármennyire is nem tetszik az egyeseknek.

Gerard Menuhin könyve, a ’Mondd meg az Igazat és Szégyenítsd meg a Sátánt’ csak hírből ismeretes Magyarországon, talán, mert túl kevés a kurázsi a kiadásához. Pedig hasznos lenne kulturáltan elvitatkozni, ha egyáltalán lehetséges, e könyv mondanivalójának perfekt ismeretében, és egy hosszú sorozat, tényeket tényekkel szembesítő, intelligens vita keretében feloldani azokat a kibeszéletlen, feldolgozatlan sérelmeket, látens fekélyeket, melyek itt és bárhol a világban mérgezik az emberiséget. . .

Gerard Menuhin nem az első, aki nyitott szemmel néz körül, előtte is, és véle párhuzamosan is vannak, és minden valószínűség szerint a jövőben is leszenek, akik elkötelezik magukat az igazság keresésére.

[ajánlott: Benjamin H. Freedman, valamint Kennedy, beszéde, és számos cikk, melyek közül több fordítás is megjelent a NIF hasábjain] (Ford.)


Hitler előre látta az Új Világrendet?

http://www.veteranstoday.com/2017/01/18/did-hitler-foresee-the-new-world-order/

By Jonas E. Alexis on January 18, 2017

“Az, amit úgymond Demokráciának nevezünk más országokban, a legtöbb esetben nem egyéb, mint a *közvélemény felforgatása, a sajtó és a pénzvilág szakképzet manipulátorai által, és fondorlatos magyarázata annak a végkifejletnek, amit ezzel elértek.”

*(lásd Ukrajna 2014. Ford.)

GERARD MENUHIN
MONDD MEG AZ IGAZAT ÉS SZÉGYENÍTSD MEG A SÁTÁNT

[Egy bátor zsidó feltárja a globális zsidó oligarchia álnokságát A zsidó “Holokauszt” egy félrevezetés; a II Világháború igazi vesztesei a németek voltak, és a világ valódi problémája a nemzetközi zsidó pénzhatalom. Gerard Menuhin már nem tűrhette tovább a Németország ellen elkövetett hazugságokat, és kockára tett mindent, hogy leleplezze azt, amit úgy nevez, hogy a “TÖRTÉLNELEM LEGNAGYOBB HAZUGSÁGA” és a leghatalmasabb leggátlástalanabb bűnszövetkezet az emberiség történetében, a ZSIDÓ HOLOKAUSZT IPAR.]
…by Jonas E. Alexis and Gerard Menuhin

Gerard Menuhin: brit-svájci újságíró, író, regényíró és filmproducer. Zsidó szülők gyermeke, édesapja Yehudi Menuhin (1916-1999), amerikai hegedűművész és karmester, akit a 20. század “egyik legnagyobb hegedűseként” tartanak számon.

Gerard Menuhin édesanyja balett táncos volt. 2003-ban halt meg 90 évesen.[1]. Menuhin a Stanford Egyetemen diplomázott és ő a szerzője az új könyvnek: Mondd meg az igazat és szégyenítsd meg a sátánt.

Jonas E. Alexis: Ha eddig még nem olvasta volna Gerard Menuhin könyvét, a Mondd meg az igazat és szégyenítsd meg a sátánt, talán végre itt volna az ideje. Menuhin számos kérdést tesz fel, amit minden komoly embernek fel kellett volna tennie már. A könyv dokumentumokkal is alaposan alátámasztott. Pl. Menuhin idézi Rabbi Yitzak Shapira kijelentését.

“A nem zsidókban nincs természetadta könyörület és meg kell ölni őket annak érdekében, hogy visszafogjuk hajlamaikat. ‘Ha megölünk egy helyi személyt, aki megszegte a hét parancsolat valamelyikét. . .nincs azzal semmi baj. . .A csecsemők megölése igazolható, ha világossá válik, hogy felnőttként kárt okoznának nekünk. Ebben az esetben szándékosan kárt okozhatunk nekik, s nem csak egy csata során felnőttkorukban’[2]

Gyönyörű, nem? Ha éppen úgy érzed, hogy valamely csecsemő a jövőben ártani fog neked, igazolhatóan lemészárolhatod őt, most! Nyilvánvaló, hogy szegény rabbinak látnia kellett volna, hogy ezzel alapozza meg a valódi antiszemitizmust. De mivel ő erkölcsileg és szellemileg is vak, mert egy gonosz ideológia szolgálója, amely nem engedi tisztán gondolkozni, így nem is képes rá, sem erkölcsi, sem gyakorlati értelemben.

Menuhin ismét idéz, Rabbi Kook az ősi kinyilatkoztatás

“A Talmud kijelenti. . .  a léleknek két alapvető fajtája van, a nem zsidó, mely a sátántól ered, míg a zsidó lélek a szentségből. . . .A különbség a zsidó és nem zsidó lélek között. . .nagyobb és mélyebb, mint az ember és az állati lélek közötti különbség.[3]

A néhai izraeli miniszterelnök, Menachem Begine ehhez hozzátette:

“A mi fajunk a felsőbbrendű faj. Mi, zsidók vagyunk ezen a bolygón az isteni istenek. Úgy különbözünk az alantas fajoktól, mint ők a rovaroktól. Valójában a fajunkhoz hasonlítva, a többiek csak barmok, vadállatok, még a szarvasmarhák a legjobbak. Más fajok nem egyebek, mint emberi ürülék. A mi elrendeltetésünk, hogy uralkodjunk az alárendeltek felett. . .a tömeg a lábainkat nyalogatja majd és rabszolgaként, szolgál majd minket”[4]

Mindnyájan tudjuk, hogy a rabbik és Begin megbocsájthatatlan, gonosz tévedésben vannak, de van itt egy úgynevezett “tudomány”, ami lényegében kimondja, hogy a zsidók viselkedése *genetikus. Az érdekes ebben az egészben az, hogy ennek a felelőtlen elméletnek a támogatói tényleg úgy hiszik, hogy a rabbik alapvetően és kategorikusan tévednek abban, hogy “a nem zsidó lelkek a sátántól származnak”

*(Cionista hipotézis, hogy minden zsidó ugyanahhoz az egyetlen fajhoz tartozik és így szoros kapcsolatban állnak, és egyetlen közös ős adatott nekik a Szent Földön, és bibliai joguk van Palesztínára. – –
Eran Elhaik izraeli tudós ezt a ‘tudományos tételt’ az alábbi linken cáfolja
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/ . Ford)

Én egyszerűen lemondtam ezekről az emberekről, akik (szándékosan) nem hallgatnak a józan ész szavára, mert sokkal kényelmesebb nekik nem törődni a belső ellentmondásokkal és az összefüggéstelen nyilatkozatokkal.

Mindenesetre úgy tűnik, Menuhin arra utal, hogy Hitler valahogy meglátta, megértette az NWO-t, az Új Világrendet, mivel az NWO egyik elsődleges célja az, hogy a “demokráciát” és a “szabadságot” az emberek leigázására használja fel. hallgassuk meg Menuhin-t, magát.

Gerard Menuhin: 2016 január 10-én az év hivatalosan “Unwort des Jahres- (szó szerint az Év Nem Szó -szava)tilosnak nyilvánított német szava a *‘Volksverräter’ vagyis ‘traitor to the people – a nemzet árulója (hazaáruló)’, (a német “Volksverräter” kifejezés a hivatalos “Volksvertreter” szó ügyes kiforgatása, ami azt jelenti, hogy ‘people’s representative – [nép] képviselő’.)

Idézet: “túlságosan is egyszerű és rosszindulatú a politikusokat kárhoztatni, jelentette ki kedden a szakmai bizottság Darmstadtban. A *‘Volksverräter -a nemzet árulója’ tiltott szó az alapelveink értelmében, mert ez a diktatúrák, többek között a nemzetiszocialisták tipikus öröksége,’ mondta a **‘Tiltott Szavak’ bizottságának szóvivője, Nina Janich nyelvész.” Mivel Janich kisasszony Peter Janich, filozófus és a ***Módszertani Kulturalizmus (Methodical Culturalism) társ alapítójának a leánya, természetesen szakértő ezen a téren.

*(a német elnök és a Merkel elleni tüntetéseken kiabálták ezt a kormány politikája miatt felháborodott tüntetők 2016.05.01-én.) https://youtu.be/J9rvjdB-VRc

**(íme a liberális szabadságjogok, a szólásszabadság szentségének hiteltelensége, Orwell:1984 –  napjainkban, még jó, hogy Németországban ’demokrácia’ van, mi lenne, ha nem az volna?)

***(Jens-Martin Eriksen és Frederik Stjernfelt meghatározása szerint: A Culruralism –  kulturalizmus az a nézet, mely szerint az egyént a kultúrája határozza meg, amely zárt, organikus egészet képez, s amelyet az egyén nem képes elhagyni: csak azon belül tudja megvalósítani magát. A kulturalizmus szerint továbbá a kultúrák különleges jogokkal rendelkeznek és védelemre jogosultak – még akkor is, ha sértik az egyéni jogokat.)

http://www.eurozine.com/articles/2010-02-11-eriksenstjernfelt-hu.html. Ford.)

traitor-of-the-people

traitor-of-the-people02

Pontosan ugyanez volt a helyzet a 2015-ös (Gutmensch / – szenteskedő), és a 2014-es (Lügenpresse / hazug sajtó) Tiltott Szóval –  “Unwort des Jahres” (szó szerint az Év Nem Szó -szava). A “Volksverräter” vagy ‘Traitor to the people – nemzet árulója’, szó, amely pontosan leírja az emberek véleményét a német politikusokról, nem véletlenszerűen lett tiltott szónak, tabu szónak kiválasztva, hanem pontosan azért, mert nemkívánatos módon kritikus véleményt fogalmaz meg, és azért, hogy emlékeztessék a német polgárokat e kifejezés állítólagosan becstelen történelmi múltjára. Így aztán lehet büntetni, és beleédesgetni őket a politikai korrektség iszamos kanálisába, ahonnét meglehetősen nehéz kimászni.

Ezek az átnevelt herék, akik önkéntes kötelességüknek tartják, hogy olyan szavakat kutassanak fel és tiltsanak le, amelyek gyakorta használatosak napjaink kormányainak pontos minősítésére, ezt azért teszik, mert a nemzeti szocialisták használták ezeket a szavakat, vagy azért mert ezek a megvezetett egyének valóban úgy hiszik, hogy demokráciákban élünk, vagy azért, mert meggyőződésük, hogy nekik, mint a rendszer részének, joguk van más embereket büntetni szavaik megbélyegzésével. Ha megtévesztő látszatmunkájuk ügybuzgalma nem leplezné le a rezsimet, hogy mi is ez a rendszer valójában, amiben kénytelenek vagyunk élni, az szomorú lenne.

Viszont, ha az általános benyomás a politikusokról egy úgynevezett Demokráciában az, hogy ‘traitors to the people –  nemzetárulók’ és ez visszatérés totalitarianizmushoz, vajon miként értékelte a Nemzeti Szocialista Mozgalom vezetője a Demokráciát?

 ‘Az, amit úgymond Demokráciának nevezünk más országokban, a legtöbb esetben nem egyéb, mint a közvélemény felforgatása, a sajtó és a pénzvilág szakképzet manipulátorai által, és fondorlatos magyarázata annak a végkifejlettnek, amit ezzel elértek.’ (Hitler Adolf 1938. szeptember 12-i beszéde Nürnbergben)

Hát, ez nem pontosan ugyanazt jelenti, mint amit (ma) úgy határozunk meg, mint a politika nemzetárulása Németországban és másutt is?

https://youtu.be/m96SLSOia8s

Fordítás és előszó: Bethad Urthvas

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások


9 thoughts on “Hitler előre látta az Új Világrendet?

 1. “mond meg az igazat”
  és abban a pillanatban leantiszemitáznak, vagy beverik a fejed.
  Ha akármilyen szempontból sértve érzik az érdekeiket,vagy nem értik a dolgok,történések közötti összefüggéseket,támadásba lendülnek és antiszemitáznak.
  “mindenki ,aki a zsidók barátja,hozzájuk fog hasonlítani,sőt közölük lesz egy. Isten nem tűri ezt az aljas népet. A zsidók elhagyták az Isteni vallást. Nem szabad megállnod abban a munkádban,hogy bemutasd a zsidók csalásait.” (Mohamed a Koránban)
  De írhattam volna, János evangéliuma ( 8.rész 42,43,44 bekezdést is)!!
  “háborúk a zsidók aratásai.Ezekért az aratásokért kell a keresztényeket megsemmisítenünk,és az aranyukat magunkhoz venni. Már 100 milliót megsemmisítettünk és még messze nem vagyunk a dolog végénél.” (reichorn főrabbi 1859) Ezt a fertőt támogatják a Magyar(?)politikai rágcsálok hada is.

 2. Sokkoló, azért nem gondoltam volna, hogy ilyesmi, mint a ‘Tiltott Szavak’ bizottsága létezhet a 21. században. Komolyan mondom, az ember hányingert kap ettől a képmutató, álszent világtól, s a legszomorúbb, hogy a mi nemzeti kormányunk (hm) is, de még ennél is szomorúbb, hogy a magyarországi pártok maguk is, egyre inkább hasonlitanak, ha már Orwellt említi a cikk, az “Állatfarm” disznóihoz

 3. III. Gyula Római katolikus pápa, Hebreos Retinentes Libros (1554)rendelete.
  Elrendelte,hogy a talmudot mindenütt égessék el és szigorú cenzúráját rendelte el a zsidó tömeggyilkos írásoknak.- ez a rendelkezést soha nem vonták vissza és a katolikusokra még ma is érvényes.
  I. Szilveszter, I. Gergely, VIII. Gergely, XIII. Benedek, VI. Pál, IV. Pius, V. Pius, XIII, Gergely,VIII. Kelen, XIV. Benedek . Pápák, a zsidók emberellenes cselekedeteikről.

  1. Akkor az Ószövetség miért van még napjainkban is hivatalban?

   Hitler persze hogy előre látta az új világrendet, hiszen megmondták neki (is).

 4. “előre látta az új világrendet.
  Sőt, tudta és asszisztált hozzá! Az első milliókat a pártja az I.G. Farbentől kapta.( rokefeller,rothschild,stb) Attól a farbentől ,akik részesei a mai kialakult “helyzetnek. Ha a történelem nem a hollókamu része lenne,akkor az emberiség tudatában lenne,hogy Ő csak egy kész átverés show része. A többség, a saját bukásához asszisztál !
  “azt hiszitek,hogy szabadok vagytok,pedig csak a ruháitokat váltogatjátok egyik életből a másikba, és legfeljebb a vágyaitokat cserélhetitek.”

 5. Kemény velős érvek , a helyzet az , hogy nagyon kevés ember foglalkozik a ,, mond meg az igazat ” gonddal , talán mert nem pazarolja idejét , vagy ki tudja miért ,
  -Az biztos hogy ezeknek a dolgoknak az ismerete fordulatot jelenten a mai társadalmaknak —

 6. “mond meg az igazat..
  talán mert nem pazarolja idejét..”
  Az egyik legszentebb dolog a világon,amiért az Ember nem “pazarolja az idejét. Ez pedig az igazság keresése, vagy az mellett való kiállása. Ha az Ember nem hallatja a hangát amikor egy igazságtalanságot lát,vagy tapasztal,akkor maga is cinkossá válik. Persze lehet érvelni,hogy miért nem ,vagy tehetem vagy nem tehetem. Olcsó érvek,hitvány mentségek vannak,lesznek. Meggondolandó, csak nehogy “a kakas háromszor kukorékoljon!

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Ki képviseli a vörösiszap-ügy áldozatait (így a magyar lakosságot is)?

Megírta véleményét a NAV-nak, 408 ezerre bírságolták

Gengszterek, vagy filantrópok? – avagy az elnököt lelövik, ugye?
Close