KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Egyetértve és mégis vitázva Németh Sándorral

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

freedom-of-speechNémeth Sándor a Hit Gyülekezet vezetője a „Szükség van-e tisztelettörvényre?” című írásában a párizsi terrortámadás kapcsán hosszabban fejtegette a szólásszabadság mindenek felettiségét, a szabadság és demokrácia Szent Gráljaként ír róla. 

(http://www.atv.hu/belfold/20150123-nemeth-sandor-szukseg-van-e-tisztelet-torvenyre )

A párizsi terrormerénylet után egyes vallási vezetők, politikusok teljesíthetetlen követeléssel lépnek fel a szabad világgal szemben. A vallások védelmét a szólásszabadság elé szeretnék helyezni, és a jövőben szankcionálnák a vallások, vallási rendszerek, azok alapítóinak, képviselőnek a kritizálását.”

Az idézet világosan rámutat a cikk írója keresztény-liberális felfogására, a globális világrenddel való megalkuvásával. Meggyőződéssel vallom, hogy nincs, nem volt és nem is lesz szabad világ, mindaddig, amíg az emberi gyarlóság, a pénz és a hatalomvágy fogja irányítani földi világunkat.

A szólásszabadság, a vélemény szabadsága mindaddig támogatandó, amíg az nem sérti a társadalmi együttélés szabályait, nem sértő, nem kirekesztő és nem gyűlöletkeltő. Ebből fakadóan a szólásszabadság nem azonos a sajtószabadsággal, mivel a sajtóban leközölt vélemények hatványozottan hatnak a társadalomi kapcsolatokra, a társadalom békéjét meghatározó értékrendre. A sajtó képviselőinek óriási felelőssége van a közhangulat alakulására. A szó veszélyes fegyver – szoktuk hallani, és nem mindegy, hogy ki milyen lelkülettel, vagy céllal kap nyilvánosságot. Az Ige azt mondja: „Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj.” (Mt.12,34) A gyűlölködés, a mások hitének kigúnyolása, gyalázói nem  bújhatna a szólás és a sajtószabadság zászlaja mögé.

Kegyes csúsztatásnak vélem Németh Sándornak azt a megállapítását, hogy a vallások védelméről volna szó, amikor a szólás szabadsága szabadossá vált, érték-és erkölcsromboló, gyalázkodó és gyűlöletgerjesztő médiák felelőssége is felmerül az ilyen szélsőséges és elítélendő események okán, mint ami Charlie Hebdoval történt. Mert ne feledjük, nem elég az okozatot vizsgálni, hanem az okokat is fel kell tárni.  A vicclap éveken át sértegette, kigúnyolta másfél milliárd muszlim hitét. Ne csodálkozzunk azon, ha ebből a hatalmas embertömegből kilép egy-két vallási őrült és ilyen rettenetes tettre ragadtatja magát.

Ha már a liberális eszmék mellett törünk lándzsát, akkor a másság tisztelete kijár mindenkinek, márpedig a más vallásban hívők tisztelete, hite is ide tartozik.

N.S. ezt írja: „Mindaddig, amíg Isten létezése nem lesz tudományos tény az emberiség előtt, jobban tesszük mi hívők, ha küzdünk a vallástalan ellenfeleink szólásszabadságáért, hogy ellenvéleményüket, kritikájukat szabadon, félelem nélkül fogalmazhassák meg velünk szemben is. Még akkor is, ha az igaztalan, fájdalmas vagy megszégyenítő.”

Jó, ha tisztázzuk: Charlie Hebdo nem kritizált, vagy vallási hitvitát folytatott, hiszen vallástól függetlenül a hívő emberek hitét, hitüknek alapjait gúnyolta ki, gyalázta meg. Nem hiszem, hogy Német Sándor szó nélkül hagyná, ha Charlie Hebdo módján viccelődnének a Hit Gyülekezetével, az Isten személyével, Jézussal, vagy a Szentszellemmel. Az már csak habitus és lehetőség kérdése, hogy ki és miképpen válaszol az ilyen gúnyolódásokra.

Magam is egyetértek Németh Sándorral: A Biblia nem a vallások, hanem az emberek tiszteletét hangsúlyozza. A vallásnak pedig az Isten és az emberek tiszteletét kell szolgálnia.”   De mit kezdjünk azokkal az emberekkel – még ha újságírók is –, aki nem tisztelnek sem Isten sem embert?

Tudjuk; nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságok ellen. A média és azt működtetők ilyen hatalmasságok, amit ha szabadjára engedünk a szólásszabadság és a sajtószabadság okán, és önkontrol hiányában azt írhatnak és közölhetnek le az aberrált újságírók, amit csak akarnak, akkor ne csodálkozzunk ha felborul a társadalmi béke. Hiába tanítja a legtöbb vallás, hogy szeresd felebarátodat, ha médiában nap mint nap ennek ellenkezőjét halljuk és látjuk.

Tévedés ne essék, nem a politikai indíttatású cenzúrát kívánom vissza, hanem az egyetemes erkölcsi értékek védelmét. Még akkor is, ha ez a liberálisnak hitt, a rosszul értelmezett szólásszabadság korlátozását jelenti.

Német Sándor kérdésére válaszolva tiszta szívvel kijelenthetem: Szükség van az egymásiránti tiszteletre, s ha kell, akkor törvényi úton kell kikényszeríteni!

Takács András

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

2 thoughts on “Egyetértve és mégis vitázva Németh Sándorral

 1. A szólásszabadság addig terjed amíg a zsidók jónak látják!
  Ez nem szólásszabadság hanem terrorizmus!

 2. A h. gyüli lelkésze, megint nem mond igazat, mert téves eszméi terjesztésekor más vallások szabadságáról beszél, ugyanakkor
  az igaz egyház eszméjét önmagának hiszi, sőt terjeszti. Sok hon-
  fitársunk ennek bedől és valójában nem képes eligazodni a világban,ahol valójában a vallás magyarázatok háborúja dúl, ami
  a civilizációk összecsapását fogja hozni. Nem ártana akár hatalmi
  eszközökkel megakadályozni mindazok ténykedését amelyek oda
  vezetnek, hogy ez a borzalmas tragédia bekövetkezzen.

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: