Egy érvénytelen eskütétel – avagy: Gyurcsányék eljátszották a képviselőségüket (NIF kiegészítéssel)


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!
Oláh Lajos, Molnár Csaba, Gyurcsány Ferenc és Vadai Ágnes: hamis, tehát érvénytelen esküt tettek az Országgyűlés keddi alakuló ülésén
Oláh Lajos, Molnár Csaba, Gyurcsány Ferenc és Vadai Ágnes: hamis, tehát
érvénytelen esküt tettek az Országgyűlés keddi alakuló ülésén

Gyurcsány olyan, mint Madách Lucifere – LuciFeri sem adhat mást, „csak mi lényege”: nem tud mást, mint hazudni – írtam nemrég e portálon, azt gondolván, hogy ez az ember már semmilyen hazugságával, csalásával, trükkjével nem tud meglepetést, pláne megdöbbenést okozni. Őszintén bevallom: tévedtem. Mert amit ő és három (A)DK-s /(Anti)demokratikus Koalíció/ társa kedden, az új Országgyűlés alakuló ülésén tett, az példátlan a magyar parlamentarizmus történetében.

Ugyanis meghazudtolták, elcsalták a képviselői eskü szövegét. Egész pontosan a következő szöveggel „egészítették ki”: „Fogadom, hogy mindent megteszek a Köztársaság újbóli megalapításáért. Minden erőmmel azon leszek, hogy népszavazással új Alkotmánya legyen a Magyar Köztársaságnak.”

Ezúttal tekintsünk el a két plusz mondat tartalomelemzésétől, bár az is megérne egy misét. Miért és hogyan is kellene „újból” megalapítani az 1946-ban már megalapított és 1989-ben helyreállított, azóta is létező köztársaságot? Ez nyilvánvalóan értelmetlen. A másik: miért is kellene új alkotmányt adni Magyarországnak, amikor annak egyrészt van egy több mint ezeréves történeti alkotmánya, másrészt egy három évvel ezelőtt elfogadott alaptörvénye? Ez nyilvánvalóan fölösleges…

Most azonban nem erről kívánok töprengeni, hanem arról, hogy érvényes-e azon megválasztott, de még megbízatását nem gyakorló országgyűlési képviselő esküje, amely nem az alkotmányosan előírt szöveget mondja el a parlament és (a médián keresztül) az ország nyilvánossága előtt? Ez ugyanis nem csupán egy formális aktus, mert amíg a képviselő nem teszi le az esküt és nem írja alá az esküokmányt, addig nem vehet részt a parlament munkájában, így javadalmazást sem kaphat. Az eskütétel olyan ősi szokás, sőt intézmény, amely bizonyos tisztségek, illetve hivatások gyakorlásának elengedhetetlen feltétele. Közismert, hogy minden magyar királynak a Szent Koronával történő megkoronázásakor esküt kellett tennie Magyarország alkotmányára, függetlenségének, szabadságának és területi épségének megtartására és megtartatására. De a modern államokban is a vezető állami tisztségviselőknek (állam- és kormányfőknek, minisztereknek, parlamenti képviselőknek, bíráknak, ügyészeknek, katona- és rendőrtiszteknek stb.) le kell tenniük az esküt az ország alkotmányára. Az eskü szövege soha sehol nem tetszőleges, az mindenkire nézve kötelező, attól eltérni nem lehet, abból elhagyni, azt kiegészíteni nem szabad, különben nem érvényes. Az eskü elmondásának súlya van, mert az esküszegés egy állami köztisztviselő (vagy például orvos, hivatásos katona) esetében legalább hivatalvesztéssel jár. Ez vonatkozik a bíróság előtt letett esküre is, és közismert, hogy a hamis esküt a törvény bünteti.

Hogy a hamis eskünek milyen következményei lehetnek, annak egyik legmegrázóbb, legkatartikusabb irodalmi ábrázolása Arany János A hamis tanú című balladája, amelyben a vén Márkus a tarcsai birtok eltulajdonítása végett megesküszik „az élő Istenre, / Utolsó napomra és örök idvemre”, hogy „ha hamisat szólok: / Se földben, se mennyben ne lehessek boldog; / Föld kidobja testem, ég kizárja lelkem: / Ama sebes örvény hánytorgasson engem.” A hamis tanúság vétke nem marad következmény nélkül, hiába szerzi meg a vágyott földet, elfogy életkedve és -ereje, és egy esztendő múlva meg is hal. Arany balladájának tanulsága, amit az utolsó sorban örökérvényű intelemként megfogalmaz: „ne mondjatok esküt, ha nem igaz hittel”.

Persze a fent említett személyek mondhatják azt, hogy ők nem esküdtek hamisan, hiszen „őszintén” megmondták, hogy ők nem fogadják el az alkotmányt, nem ismerik el, hogy Magyarország jelenleg köztársaság. Csakhogy ez az érvelés hamis, ugyanis előbb elmondták a törvényes eskü szövegét, azután egészítették ki azzal a szöveggel, amely relativizálja, sőt eliminálja azt. Ráadásul erről a széles nyilvánosság értesült, ami felveti a kérdést, hogy akkor van-e súlya a képviselői eskütételnek, vagy ez csupán egy formális, tét és következmény nélküli aktus. Lehet-e felelős népképviselő az, aki ilyen felelőtlenül, sőt cinikusan viselkedik, kigúnyolva, lerombolva az eskü szent intézményének tekintélyét, méltóságát?

Ez azért sem mellékes kérdés, mert bár a magyar polgárok többsége szemében rég elvesztette hitelét és tisztességét Gyurcsány, itt azonban nem csupán az ő (és néhány társa) hiteléről és tisztességéről, hanem az egész parlament hiteléről, tekintélyéről és méltóságáról van szó. Ha ezt az alantas, cinikus játékot el lehetett játszani az új Országgyűlés alakuló ülésén, mégpedig a jelek szerint következmények nélkül, akkor milyen bizalmat és tiszteletet várhat el az egész országgyűlési képviselői testület az őket megválasztó polgároktól? Minden ilyen és hasonló hamissággal, piszkos trükkel kárt szenved a közbizalom, holott a közbizalom éppúgy legfontosabb, legértékesebb társadalmi javaink közé tartozik, mint a levegő vagy az ivóvíz – egyik nélkül sem tudunk élni. Különböző felmérések szerint amúgy is a politikusokban bíznak legkevésbé a magyar emberek, és ezt az alacsony bizalmi szintet tovább süllyesztik az ilyen tudatosan hazug, provokatív akciók. Egyébként amit az (A)DK négy képviselője a parlamenti ülésteremben csinált, azt a Házon kívül, az alakuló ülés után ismételték meg az Együtt-PM-es képviselők, akik egy „különesküt” mondtak el. Ennek a gyáva és piti akciónak azonban sokkal kisebb a súlya, mint Gyurcsányéké, mert magánügy, hogy a képviselők a Parlamenten kívül kinek mit mondanak, az nem számít eskünek, hiába állítják, ugyanakkor az amúgy is csekély személyes hitelüket és méltóságukat ezzel ők is tovább apasztották.

1848 júliusában Petőfi e szózatot intézte az első népképviseleti nemzetgyűlés tagjaihoz:

„Akit nem égő honfiérzelem

És tiszta szándék vezetett ide,

Kit a hiúság, vagy silány önérdek

Csábít e helyre, az szentségtelen

Lábbal ne lépjen e szentelt küszöbre,

Mert hogyha egyszer átlép és kijő majd,

Átok s gyalázat lesz kisérete,

Mellyel haza s később sírba megy.”

Nos, négy plusz négy képviselőről már az alakuló ülésen kiderült, hogy alighanem átok s gyalázat lesz kísérete. A magam részéről úgy vélem, a képviselői esküvel játszott alantas, piszkos játékuk méltatlanná tette őket, hogy a Magyar Országgyűlés tagjainak tekintsük őket. Bármit tesznek és mondanak ezután, sújtsa őket a tisztességes magyar polgárok közmegvetése!

Végvári Gábor – PolgárPortál-publicisztika

NIF kiegészítés:

Ezúton szeretnénk felhívni nemzeti érzelmű jogászaink figyelmét, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az érvénytelen eskü miatt ezek az emberek ne vehessenek részt a parlament munkájába, sőt be se tehessék lábukat az épületbe.

Jó lenne, ha ehhez a kezdeményezéshez csatlakoznának a FIDESZ és más pártok nemes érzelmű képviselői is!

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások

0 hozzászólás a(z) “Egy érvénytelen eskütétel – avagy: Gyurcsányék eljátszották a képviselőségüket (NIF kiegészítéssel)” bejegyzéshez

 1. Tudom hogy kapok érte, de nem érdekel.
  Nem akarok megsérteni senkit, tessék eszerint értelmezni mondataimat.
  Azt tapasztalom, hogy igen veszélyes a helyzet, ugyanis az emberek leszarják ezeket. Gyurcsánytól Orbánig mindet.
  A hatalom közel három évtized alatt elérte ami akart.
  Nyomor, szegénység, éhezés, kilátástalanság, emellett egy bunkó nép,
  IQ-nk lassan annyi, hogy nem az előszobába szarunk.
  Persze ha ez a közöny egyszer váratlanul és hirtelen megszűnik, az bizony nagyot robbanhat.
  Szó van itt a tekintélyről.
  A tekintélyt megkövetelni nem lehet. Azt ki kell érdemelni.
  Orbánnak sincs tekintélye.
  Megvásárolt emberekkel, nyalógépekkel veszi körül magát.
  Orbán az ami volt, egy büdös cigány a legrosszabb fajtából.
  Ennek az országgyűlési szarkupacnak (képviselők) már marha régóta nincs tekintélye.
  Lehet gondolkodni hogy vajon miért.
  Megjegyzem, hogy azzal miszerint Vonáék beálltak a sorba szépen, sokan csalódtak bennük.
  Én ezt hallom, márpedig igen sok emberrel találkozom munkám miatt.
  Az Alaptörvénynek nevezett valami szarról.
  Jogilag biztosan rendben van.
  Társadalmilag már sokkal kevésbé.
  Aki mást állít az féleszű. Nem olvasta el vagy nem érti mi van oda leírva. Össze kellene hasonlítani a régivel.
  Tudom, én nem vagyok magyar. Tudom, mert az egyik legutálatosabb szó számomra a “nemzeti”.
  Nem magával a szóval van baj, hanem a mögöttes tartalommal amivel megtöltötték, akik megtöltötték és ahogyan megtöltötték.
  Mindjárt jön valaki és idézi Gyurcsányt, hogy “el lehet menni”.
  meg is tenném.
  Amikor lett volna lehetőségem, akkor nem volt miért.
  Most amikor lenne miért, nincs lehetőségem.
  Lehet magyarázni, hangzatos címeket kiírni nevünk után.
  Ami itt van az szar. nagy rakás szar, sőt fos.
  … és attól hogy üvegbe rakja valaki, még nem lesz lekvár.
  Lehet kezdeni a gyalázkodást.

  • Nagyjából tökéletes a helyzet leírása! Ami részemről más megítélés alá esik az a “köztársaság” forma amit nem fogadok el! A királyságot kell visszaállítani, csak egyetlen szépséghibája a történetnek, hogy nem látom azt az államférfit, aki ennek a követelménynek megfelelne! Nekem az ideám Rákóczi Ferenc, aki mindenét feláldozta az országért és nem abból gazdagodott meg! A vajk féle királyokból nem kérek, mivel ő az első dokumentált hazaáruló aki megharmadolta a saját népét, hogy az akkori eu szemében polkorrekt legyen! Az Árpád-házi királyok szent előneve júdás pénz, amit egy nép megtöréséért kaptak! Ideje lenne ezeket a patkányokat ugyanúgy kiirtani, ahogy a kereszténység nevében tették a Magyarokkal!
   kató rudi

  • Hát a gyalázkodás -részemről- elmarad. A demokrácia éppen azért kell, mert az emberek többsége soha nem ért egy-egy konkrét területhez. Például bablevest főzni kevesebben tudnak, mint ahányan nem tudnak, igazán jó bablevest főzni pedig a tudóknak is csak a kisebbik része képes. Az emberek többsége nem gondolkodik -iskolai végzettségtől függetlenül-, hanem érez. Ha XY rokonszenves, akkor mindegy, mit mond, mindegy mit tesz. Az az alak soha nem lesz hibás semmiért, minden esetben a körülmények és a nem rokonszenves alak a hibás. Írtam már, hogy a (magyar)királyság ugyan arra a megállapításra épül, mint a demokrácia. Nevezetesen : “Meg kell állapítani, hogy mindig több az olyan ember, akinek rosszul működnek az ösztönei, mint az olyan, akinek jól működnek az ösztönei.” Azért az ösztönök szintjén kell kutakodni, mert ha valaki megérzi a hamisságot, elkezd gondolkodni, azután elkezd “nyomozni” és végül rábukkan az igazságra. A hamisság megérzése nélkül viszont nincs akarat sem az igazság földerítésére. A királyság alapelve : a királynak kell döntenie a többség érdekében, a demokrácia alapelve : a többségnek kell döntenie a vezető érdekében. Manapság már annyi az öntudat és a büszkeség, hogy nem veszik észre, az igazság nem attól függ, hogy hányan állnak mellé. Ebből következik, hogy minden erőből működik, hiszen a többen vagyunk, erősebbek vagyunk elv érvényesül.
   A vallásosság ugyan ilyen. A leginkább Isten félő emberek képtelenek észrevenni, hogy már elég régóta és egyre inkább istentelen életet élünk. Folyamatosan kétségbe vonjuk Isten bölcsességét és a saját pillanatnyi érdekük szempontjából kezeljük egész Istenhez való viszonyunkat. Ezért van az, hogy egyre jellemzőbb az életünkre az a gondolat, amit a Szaffi című rajzfilmben hallottam. “Ha azt kéred, amit nem kaphatsz, azt kapod, amit nem kérnél.” Ez jellemző nem csak a magyarokra, hanem szinte az egész emberiségre. Olyan dolgok után ácsingózunk és azért dolgozunk, hogy elérjük azt, ami egyáltalán nem jó nekünk.
   A végén pedig megkapjuk, amit megérdemlünk.

  • Nem veszed észre hogy ez is csak az aljas propaganda provokációja?? Hiszen éppen arról van szó hogyha a valóságról beszélsz kendőzetlen nyersességgel akkor azok alá tolod a lovat akik csak erre vártak. Bizony barátom te egy agymosott ballibes hazaáruló komcsi vagy 🙂 Itt van ez a végvári gábor aki szeretné megkérni a “nemzeti érzelmű jogászokat” !!!!!! (jó mi?? nemzeti érzelmű jogász) Ezek mind mind jól fizetett ügynökök.Az a dolguk hogy ostoba emberekkel azt hitessék el amit milliók közröhejnek tartanak.A tv-ben csak a kemény mag hangját hallani ! Így aztán képesek elhitetni saját magukkal hogy ők a többség és ezt meg is magyarázzák 🙂

 2. A cikkírónak egy javítás: az Alaptörvény öntörvényű megalkotásával a Magyar Köztársaság megszűnt, nem létezik. Új neve: Magyarország – érdekesség, hogy szerepel az amerikai cégnyilvántartásban is, a honlap jobb oldalán az EDGAR-on rá is lehet keresni https://www.sec.gov/index.htm

 3. Nem elég a közmegvetés. Valóban lépni kell, és kiebrudalni ezeket az Országházából és a közéletből is. Örökre.

 4. A cikk írója nyilvánvalóan fizess párti. Szerintem pénzt is kapott ezért a cikkért. Az alaptörvénynek csúfolt mocsadék pedig egy törvénytelen, semmis valami, amit egy diktátor alkotott a kénye kedve szerint. Én nagyon is helyesnek tartom az esküszöveg kiegészítését, amelyet a képviselők kénytelenek elfogadni a diktátor ízlése szerint.

  • Ön, kedves Uram, még nem látott diktátort!
   Az alaptörvényt megtárgyalták és úgy fogadták el. Ha Önnek nem tetszik, el lehet húzni, ahol jobban érzi magát,…
   Gyurcsányék esküje, akár tetszik, akár nem, érvénytelen!
   (Híradmin)

   • 🙂 Nem érvénytelen az, csak nem a parlamentbe való. Ezzel a fogadalommal mondjuk izraelben kellene tartózkodniuk, nem a magyar parlamentben. Hogy miért vannak még mindig odabent? Na ez az igazi kérdés!

 5. HÖLGYEIM ! URAIM !
  Szomorú vagyok a fentebb olvasott kommentek többségének alpári, az emberi végterméket emlegető stílusa miatt! Higyjék el, ezek az otromba kifejezések NAGYMÉRTÉKBEN LERONTJÁK az egyébként talán értelmes mondanivalójukat! Ennyire IQ.hiányos lenne az ide beírók többsége??
  Nem vagyok nyelvtanár, de már nekem is sok ( és sokk! ) az otrombaság! Véget kellene vetni ennek!
  ISTEN ÁLDJA MAGYARORSZÁGOT !
  ( egy gyulai polgár )
  Charissime d’la Mancha

  • Az általánosítás helyett kivel és mivel van baja? Ugyan szíveskedjék már részletezni, ha már nem az írás tartalmára reagált.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Valóban hatalmas, de nem mindenható a pénzügyi háttérhatalom – Szaniszló Ferenc vendége Dr. Hossó Andrea közgazdász
Lődörgés
Morvai Krisztinának kell Gaudi-Nagy szakértelme
Close