KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Drábik János: Államcsőd a jó megoldás

A pénzimpérium a 20. század végén pénzügyi és gazdasági eszközökkel nagyszabású háborút indított nemzetállamok felszámolására és az Új Világrend létrehozására. A pénzhatalmi elitnek a világkormány létrehozásáért folytatott háborús offenzívája 2008 után új szakaszba lépett. Az államok feletti Pénzkartell több évszázados stratégiájának kezdettől fogva olyan transznacionális pénzügyi rendszer létrehozása volt a célja, amelynek a segítségével ellenőrizni lehet az egyes országok gazdasági és politikai rendszerét is. A szervezett magánhatalom–a pénzimpérium-úgy rejtőzködik a területhez kötött, geopolitikailag létező országokban, mint egy kanál só a pohár vízben.Nem, vagy csak alig látszik,de ott van, és jelenléte meghatározó.
 
A pénzimpérium nem úgy épül fel, mint egy állam. Szervezeti rendszeből hiányzik a hatalmi ágak–törvényho, végrehaj, bírói–megosztása (a fékek és ellensúlyok ellenőrzőszerepe), működéséből pedig a társadalomnak felelősséggel tartozó vezetők demokratikus megválasztása. A pénz világbirodalmának a szervezeti felépítése és működése egy magántulajdonban lévővilágcég szervezetéhez és működéséhez hasonlítható. Legfőbb döntéshozói a hierarchia felső szintjén elhelyezkedő tulajdonosok, akiknek a döntéseit a második szintet alkotó igazgatóságok tagjainak (ENSZ és NATO főtitkárok, a WTO , a Világkereskedelmi Szervezet, a Világbank és IMF ügyvezetői, az EU Bizottságának elnökei, a CFR, a Külkapcsolatok Tanácsa, a Bilderberg Csoport és a Trilaterális Bizottság irányítói) a felügyelete alatt a nagy szakértelemmel rendelkező harmadik szint technokrata menedzserei (a FED, a BIS, az ECB, a központi bankok és a nemzetközi kereskedelmi bankok elnökei, a multinacionális cégbirodalmak és óriásbiztosítótársaságok ügyvezetői, a globális média tulajdonosai, a mintegy harmincezer alapítvány irányítói, állam és kormányfők, a hadseregeket és zsoldosokat vezénylőtábornokok, titkosszolgálatok és hírszerzőszervezetek, a nemzetközi szabadkőműves hálózatok és más féltitkos társaságok irányítói) hajtják végre.
 

David Rothkopf  a „Superclass” c. munkájában (USA, 2008)dokumentálta, hogy a globális korporációként működő pénzimpérium tulajdonosai a világ mintegy háromszáz leggazdagabb pénz-dinasztiáiból kerülnek ki, és körülbelül hatezer személy tartozik hozzájuk. Ők alkotják alakosság szupergazdag 1%-ának a felső szintjét. Ennek az 1%-nak az emberiség 99%-ka kényszerűségből folyamatosan átadja munkája eredményét.
Rothkopf  a New Yorkban működő Kissinger Associates, Inc. egyik vezetőjeként, vagyis jól tájékozott bennfentesként állítja, hogy ennek a háromszáz családnak a tagjai irányítják a kormányokat, a legnagyobb korporációkat, a nemzetközi pénzhatalom fellegvárait, a tömegtájékoztatás világhálózatát, a vallási szervezeteket, valamint a látható intézmények árnyékában a világ legveszélyesebb bűnöző és terrorista szervezeteit is.
A globális pénzimpérium, mint szervezett magánhatalom, sokszorosan összetett hierarchikus rendszert alkot, ahol az egyes szintek, struktúrák, hálózatok centralizált irányítás alatt koordináltan működnek.Ennek a globális hatalmi struktúrának a többi fölé emelkedő talán legfontosabb irányító szerve a Bilderberg Csoport, amelyet a pénzhatalmi világelit zárt klubjának is tekinthetünk. Olyan „Klubnak”, amelybe csak a szuperosztály legfőbb vezetői által gondosan kiválasztott bennfentesek tartozhatnak.
A 20. század végére és a 21.század elejére ez a szuperosztály a történelemben eddig példa nélkül álló gazdagságot halmozott fel és lényegében megszerezte a világhatalmat magának. Sokkal gyorsabban globalizálódott, mint bármely más–a világ iránban résztvevő–csoport. A szuperosztály tagjai nemcsak baráti és családi kapcsolatokkal kötődnek egymáshoz, hanem szoros érdek-és sorsközösséget is alkotnak. Ők tartják kézben a globalizációt és döntően ők az egyre növekvőgazdasági-és társadalmi egyenlőtlenség okai.
A világelit azért indított pénzügyi háborút Amerikában, Európában és másutt, mert véglegesíteni akarta az immáron 300 év óta követett világstratégiája nyomán megszerzett óriás vagyon feletti rendelkezést és az ehhez kapcsolódó politikai előjogait. A folyamatban lévő világháború különlegessége, hogy magánérdekek érvényesítését célzó privatizált háború. Másik sajátossága (a nemzetközi Pénzkartell által korábban kirobbantott háborúkhoz képest), hogy elsősorban nem katonai szövetségekbe tömörült nemzetállamok hadseregei vívják véres ütközeteiket hatalmas hadigépezeteikkel. Ennek a látszólag békés eszközökkel vívott magánháborúnak azonban mégis igen súlyosak a következményei az egész emberiség számára. Talán a legtragikusabb ezek közül az, hogy a 21. század elején több, mint egy milliárd ember nyomorog és éhezik.
Másodpercenként halnak meg éhező csecsemők olyan betegségekben, amelyeket már gyógyítani lehet. A hétmilliárd emberből túlságosan sokan vannak, akik kénytelenek napi 1 dollárból megélni. Az eladósodottsághoz és a vele járó stresszhez kapcsolódóbetegségek naponta szedik áldozataikat.
A pénzügyi eszközökkel folytatott világháború tehát zajlik, és ma mára fejlett nyugati világban is milliók estek neki áldozatul. Ennek a háborúnak az ütközetei nem olyan látványosak, mint amikor hagyományos hadseregek csapnak össze. Ha szétbombáztak egy gyárat, mindenki tudta,hogy nemcsak az épületek és berendezések pusztultak el, de az ott dolgozók munkahelyei is megsemmisültek. Az már kevésbé tűnik fel,hogyha pénzügyi eszközökkel kényszerítik ki a gyárak, üzemek bezárását,akkor is elvesznek a munkalehetőségek. Egy szétbombázott és egy bezárt gyár között csak annyi a különbség, hogy az utóbbi csak fokozatosan válik használhatatlan ócskavassá. A végeredmény azonban ugyanaz.
A pénzimpérium magánháborúja szinte az egész világot sújtja, egy-szintre hozva fejlett és fejlődőnek nevezett elmaradott országokat. A világgazdaság centrum-országaiban egyre kevesebb az értéket-előállítógyárak száma. Az egykor élenjáró ipari országok aktív nemzedékei egyre kevésbé találnak munkát, a nyugdíjasok megélhetése pedig közvetlen veszélybe került. A szuperosztálynak sikerült az emberiséget a ‘Sötét Középkornál’ is vigasztalanabb Sötét Újkorba’ taszítania. Az egyesországok az eddig ismert minden mértéket felülmúlóan el lettek adósítva.A fizetésptelenné vált országok kénytelenek még meglévő értékeiket átengedni a nemzetközi pénzügyi közösségnek. A legyőzött népek egymásután adják meg magukat a győztes pénzimpériumnak, és fizetik vazallusként legyőzőiknek a hatalmas hadisarcot adósságszolgálat és kamat formájában. A meghódított országok hihetetlenül megalázó„üzleteket” kötnek legyözőikkel, átengedve szinte mindent a pénzhatalmi világelitnek.
A győztes pénzimrium–hatalma csúcsán–mégsem folytathatja zavartalanul hódító magánháborúját. Nem azért, mert felébredt a lelkiismerete és megsajnálta a legyőzött országokat, a megrendült társadalmakat, a kétségbeesett és munkanélkülivé vált milliókat, hanem egyszerűen azért, mert túlnyerte magát, és már nincs mit elrabolnia.Egyre nehezebb arra kényszerítenie az emberiséget, hogy elpusztítva az élővilágot, felemésztve pótolhatatlan erőforrásokat, betegesen hajszolja a növekedést csak azért, hogy a kamat-mechanizmussal hatványozottan növekedő adósságait fizetni tudja az új hódítóknak. A pénzimpérium túlnyerte magát és nem hagyott más lehetőséget az emberiség számára,mint a szembefordulást, az életre-halálra szóló harcot túlélése érdekében.
Kivonat Dr. Drábik János „Az államcsőd a jó megoldás; A pénzhatalmi világelit magánháborúja” c. írásából
Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

18 thoughts on “Drábik János: Államcsőd a jó megoldás

 1. Tavaly írtam egy hsz.-ba (nem itt), hogy az államcsőd alkalmat adhat az adósság leírására, azt válaszolták más hsz.-ben, hogy akkor nem tudjuk törleszteni az adósságot. Ilyen kifordított logikával állnak még sokan hozzá a kérdéshez.
  Drábiknak igaza van, az államcsőddel meg kel próbálkozni, de Orbán túl jó szolgája a háttérhatalomnak.
  Aztán minősítők is résen vannak, mert forró helyzetben felminősítenék Magyarországot, hogy az nem tudjon az államcsőd eszközéhez nyúlni. A jogi úttal is próbálkozni kellene, amint írtam a programban.

  1. Most beszéltem Drábikkal. A lényeg:
   1. A Matolcsit épp azért támadják, mert szembe ment a pénzhatalommal azzal, hogy MNB nyereségét nem a semmit sem érő amerikai kötvényekbe fektette, hanem értékálló dolgokba fektette, ami a magyar állam tulajdonát képezi, mivel közvetlenül nem adhatja oda az államnak.
   2. A visszafizetés megtagadása, akkor lehetne eredményes, ha több állam közösen kezdeményezné.
   3. A kérdés nemzetstratégiai szempontból megkerülhetetlen, de azt is tudni kell, hogy a pénzvilág háttérhatalma a kulcsemberek likvidálásától sem rettennek meg. Tehát mártír lelkületű politikusokra van szükség.
   4. Az EU-ból való esetleges kilépés összefügg az államcsőddel.
   5. Önellátásra kell berendezkednünk!!!

 2. Nem vagyok szakember, de semilyen törvényes eszközzel nem lehet velük szembe fordulni. Szerintem, csak egy megoldás van….

 3. Emberek – már leírtam! Ha ragaszkodsz a békés megoldásra egyetlen módja van –
  SENKI NEM MEGY EL SZAVAZNI 2018-BAN – De talán még az sem, mert meg kéne akadályozni a holdudvara szavazását!
  id. Kiss László

 4. „Jörg Haider megpróbálta törvényesen, legyilkolták ! Mint ahogy a többieket is, akik valóban tenni akartak a Népükért.
  „lázadás,ez a rabszolga előkelősége.

 5. Ez így lehet igaz, mert több forrásból is ezt erősítik meg.
  Szolgáljon ez tanulságul és ezen gondolkodjanak el az NsK szervezői is.
  A vágyainkat ne keverjük össze a lehetőségeinkkel, mert könnyen úgy járhatunk, mint Haidertől Sankaráig sokan mások.
  A politika a lehetőségek művészete, de egy ekkora gólem ellen csak nemzetközi fellépéssel lehet eredményt elérni, és az utolsó pillanatig teljes titoktartás.
  Másik megjegyzésem, hogy ki az igazi magyar, akkor derül ki, amikor a hatalom birtokosa lesz, addig túl sokan vannak, de jó csapatjátékos még válhat belőle.
  Szóval NsK buksikat összedugni és agyalni, hogy kell kibontani ezt a gordiuszi csomót.

 6. „hogy ki az igazi magyar,akkor derül ki.amikor a hatalom birtokosa lesz.
  Ez így igaz!
  A „fenevadnak pusztakézzel nekimenni, nem bátorságra vall, hanem ostobaságra,mert
  „nincs hatalmasabb annál a gondolatnál melynek elérkezett az ideje.

  1. Igazad van! A megfontoltság nagyon fontos. Ez a küzdelem amire szerveződik az NsK nem egy ciklusos folyamat. De a folyamat elindításához szerintem az idő adott!

   1. APPORT
    Igazad van András! Nekünk társak kellenek nem ellenségek ebben az ügyben – ezért nevén kell nevezni az ami! Az idegen szavakat el kell felejteni!
    példa:
    orvos : Meg kell ölnöm ezt az embriót, feküdjön fel az asztalra.
    ÁLDOTT ÁLLAPOTOS: De kérem doktor úr ne ölje meg!
    ma alkalmazott: orvos – feküdjön fel az abortuszhoz az asztalara – ugye ugye , így már nem tudatosul a felelősség érzet! De úgy az orvosba is ha a páciens azt mondja doktor úr ölje meg magzatom!
    vagy a bűnöző – az összes pénzbeni – gazdasági politikai – stb. nem néphez nemzethez – etnikumhoz kötöm – mert elveszítem a társam ebben a küzdelemben – meg stb. LIBERÁLIS MASZLAG!
    Valós tény – hogy a privatizációnak nevezett, nem kimondott lopásban segédkeztem én is tudatlanul mint sokan ma a közhivatalokban teszik –
    akkor régen raktárosként bizony kutyájuk voltam én is – hogyan?
    munkámból adódóan APPORTOT VÉGEZTÜNK A RAKTÁRBAN EZ APPORT EZ NEM AZ!
    MA MÁR TUDOM, AKKOR NEM, MI AZ AZ APPORT , LEÍROM ITT IS MERT NEM MAGYAR SZÓ: FRANCIA: a kutya azon betanított készsége, hogy az elejtett vadat a vadászhoz viszi vagy az elhajított tárgyat az eldobónak visszavisz” tehát ezért voltam kutya mert adtam neki a senkiknek a közös tulajdont valóban kutya módon! Sajnos! Úgy mint ma a nyakkendős közönséges köztörvényes bűnözők az összes!
    TEHÁT CSAK MAGYARUL BESZÉLJ ÉS ÉLJ ÉS AZT TERJESZD ÉS KERESD EHHEZ A TÁRSAD!
    tisztelettel id. Kiss László

 7. A legjobb megoldás a vasat tűzben tartani, ne hűljön ki. Nekünk nem kell sietni. Míg nem volt információs forradalom, akkor ráértünk.
  De itt vannak az infók, robognak…melyik az igaz, melyik a hamis. Mi alapján döntünk?
  Ki-ki a maga módján.
  Mit tanultunk milyen környezeti hatások értek. Milyen tapasztalati (empirikus) élményeim voltak.
  Tulajdonképpen mi a valós? A sérelem? Nincs pénzem? Nincs barátom? A bankok…a szomszéd? Nincs hazám, pedig itt születtem, még az ősök is.
  Minden teljesen szubjektív.
  Egy valami nem, az a Haza! A Hazát óvni, félteni kell. Jobban, mint a családot, mert, ha van haza, akkor van igazi csalad is. Ha valamelyik hiányzik, akkor jönnek a lelki betegségek, rossz közérzet, az alkoholizmus…egyik következik a másikból.
  A vasat tartsuk a tűzben, ne keljen ismételten felmelegíteni, mely újabb évek..évtizedek….milliók.

 8. „mi alapján döntünk.
  „ha a szerencsétlenségedről akarnak meggyőzni,ne csak arra figyelj amit hallasz,hanem arra is amit érzel !

 9. Tetszik amit írtok, de kérlek ne itt süssétek el az ötleteket, hanem egy bogrács pörkölt vagy gulyás és egy kisebb hordó bor mellett. Még én is utaznék érte 2000 km-t.
  Ezt olvassa az ellenség is.

 10. T.Kiss Úr!
  „áldott állapot,?
  „ez a nemzeti színekben tetszelgő,de valójában kiszes likud aktivisták, akik fideSSként kerültek a közútálatba,98-2002 közötti sikeres(?) család és gyerek támogatási programjuk első lépése volt, a gyerek tápszer és pelenka áfával való megsarcolása.
  Áldatlan állapot! Hogy ezek egyáltalán a hatalom közelébe kerülhettek!
  Nem lehet elégszer elmondani,” hogy az úgynevezett népi vándordiákokat,akiknek a pozitív munkáról fogalma sincs, NE ENGEDJÉTEK a politika közelébe!

 11. Valóban gond az, hogy ezeket a dolgokat olvashatja mindenki. vannak kevésbé tehetséges, kevesebb használható tudással rendelkező emberek, akiket most a sárga irigység a földhöz vágott, mivel ők is nyögődöznek, egy nemzeti „összefogáson”. Ezt úgy képzelik el, hogy az NsK szervezőit rágalmazzák és fűvel-fával leveleznek ebben a témában. Én amondója vagyok, hogy ennek e nyöszörgésüknek beszarás lesz a vége.
  Ez a szerencsétlen próbálkozásuk is azt mutatja, hogy jó úton járunk.
  Kell egy NsK honlap, melyen zártkörű társaságot alakítunk és oda csak a közösség tagjai mehetnek fel és olvashatják az anyagokat, mégpedig kóddal.
  Akik rágalmakkal verik szét ezt a jó kezdeményezést, azokról ne higgyétek, hogy nemzeti „elit” és valóban rendszerváltást akarnának. Pitiáner, gyenge képzelőerővel megáldott és fellegekben járó szarrágók!

 12. T.Takács András!
  5. önellátásra kell berendezkednünk ! Nincs a Magyarnak azzal semmi gond! A tisztességesebbje egész életében robotol. Akinek meg ez idáig büdös volt a munka,annak ez után is az marad. Nem a szegénység elviselhetetlen,hanem az az erkölcsi fertő ami „itt van!!
  ” inkább barátok közt kenyéren és vízen, mint ellenség közt esetleg bőséges ebéden.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük