KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A szenteltvízből keletkezik az élet?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Szentelt víz az égből aláhulló csapadék. A kozmikus por köré kicsapódó vízmolekulák nem tartalmaznak oldott ásványokat. A kozmikus porszemcsék a felső légkörben elektrosztatikus töltéssel rendelkeznek, ezért homogén jobbos perdületű, pozitív energiával rendelkező vízmolekulákból álló burok csapódik ki körülöttük. A vízmolekulák vízgőz, folyékony, és jég állapota közismert, de van egy negyedik halmazállapota is, a polárisan strukturált vízklaszter, vagy száraz víz.

A vízmolekulák közé került szennyező atomok hatására a H-O-H kötést biztosító elektronok egy része lekötésre kerül a szennyeződés miatt. A vízmolekulák a szennyeződéssel másodlagos kötésbe kerülnek, ez által a vízmolekulák elsődleges burokhullámán kívül létre jön egy másodlagos külső burokhullám is. Ezt úgy kell felfogni, mint egy elekrtosztaikus membránt, amely félvezetőként elválasztja a polárisan strukturált vízklaszter belső, és külső régióit. Így jön létre a víz negyedik halmazállapota a polárisan strukturált vízklaszter.

Azok az elektronok, amelyek a szennyező atom hatására elhagyják a vízmolekula H-O-H pályáját, a kvantum összefonódás révén a vízklaszter külső burkára kerülnek, másodlagos információhordozókká válnak. Ezekből a polárisan strukturált vízklaszterekből jött létre a földi élet legelső szerves organizmusa, az ősbaktérium. Az elméleti alapkutatások során el kell követni az összes előfordulható téves próbálkozást, hogy végül megismerhessük az egyetlen jó megoldást. A teremtő, vagy természet is ezt teszi. A teremtő tudja, hiszen ő a mindentudó, a természetnek meg évmilliárdok álltak rendelkezésére.

Ha meg szeretnénk spórolni ezt az időt, érdemes a természettől ellesni hogyan csinálja.  Nem minden próbálkozás jár sikerrel a természetben sem, de a kudarcokból is lehet tanulni. Az élőlények, élő szerves organizmusok alkalmazkodó képessége nem ismer határokat. Mindig keresi a túlélés lehetőségeit, és törekszik a kompromisszumokra. Ez a kompromisszumra törekvés vezet oda, hogy előbb, vagy utóbb, de minden életteret elfoglal valamilyen szerves organizmus. A tökéletesen alkalmazkodó lények nem ismernek erkölcsi határokat, nincsenek gátlásaik, egyedüli cél a szaporodás révén biztosított túlélés.

A polárisan strukturált vízklaszterben az atomok egy nano-biorezonancia burokba kerülve, biokommunikáció révén tudnak információt cserélni. A jelenlegi tudásunk szerint az információ alapegysége a bit 0 és 1 állapotú lehet, vagyis a bit csak azt képes detektálni, hogy egy információ igaz vagy hamis. Jelenlegi számítógépeink egyenáramúak, vagyis DC biteket használnak. Egységnyi információban csak azt tudják rögzíteni, hogy folyik áram, vagy sem. Az AC-Qbít háromállapotú, mert nem csak az elektromos jel létét, vagy nemlétét, (van áram, vagy nincs áram), hanem az áram irányát is képes detektálni. Ezt úgy lehet könnyen megérteni, ha megismerkedünk a SIEMENS poláris relé működésének lényegével.

A relé egy galvanikusan leválasztott információ detektálására alkalmas elektromágneses berendezés. A tekercsre kapcsolt egyenáram hatására meghúz, és egy érintkező párt rövidre zár. A SIEMENS által szabadalmaztatott poláris relé két vezetéken már képes három állapotot továbbítani. Ha folyik áram a tekercsben, akkor képes az információ polaritását is detektálni. Így nem csak azt tudja megmondani, hogy van információ, vagy nincsen, (igaz vagy hamis), hanem az információ milyen irányú, növekszik, vagy csökken. A természetben minden rezeg, mozog, forog, amit a kétállapotú DC bitekkel nehéz értelmezni. A ma használt számítástechnika határait az órajel frekvencia jelenti. Csak úgy lehet növelni az egyégnyi idő alatt elvégzendő műveletek számát, ha ezt egyre gyorsabban tesszük. Ma már GHz-es tartományban folynak a műveletek, és ezért nehéz a párhuzamosan folyó műveleteket szinkronizálni, ez okozza a mesterséges intelligencia számára a korlátokat. De a természet ezt nálunk sokkal jobban, és egyszerűbben végzi.

A tér, az idő, az anyag, és az energia a négy őselem. Tér nélkül semmi sem értelmezhető. Idő nélkül nincsen változás. Az anyag nem más, mint az őt alkotó energiák összessége. Ha képesek vagyunk Andrej Szaharov által kidolgozott négydimenziós, dinamikus térelmélet hipotézist elfogadni, könnyen megérthetjük, hogyan működik a négydimenziós, dinamikusan változó térkvantumú számítógép. Szaharov szerint az egységnyi energiának van kiterjedése. Az Isteni részecske, amelyet kilencezer fizikus, és mérnök, tízévi kutatómunkával sem tudott meglelni, (pedig negyven milliárd eurót költöttek el a CERN giga projektre), Japán kutatók két fullerén ketrecbe zárt vízmolekulával képesek kimutatni. A Szaharov által megjósolt isteni részecske nagyságát ezzel is csak megbecsülni lehet, de ez legalább használható fizikai felismeréshez vezetett.

Rekord energiaszintet értek el a CERN részecske gyorsítóban, de tudományos eredményt nem sikerült felmutatniuk, mert még mindig nem értik, amit Szaharov már 1965-ben megmondott. Protonok ütköztetésével nem ismerhető meg az Isteni részecske, mert az önmagában nem is értelmezhető, ezért aztán nem is lehet megmérni. Japán kutatók hatvan szénatomból álló fullerénbe zártak egyetlen víz molekulát, így építettek egy nanosztatikus térenergia mérő készüléket. Ezzel létrehozták az első szupergyors térenergia tranzisztor prototípusát is. A hatvan szénatomba zárt szentelt vízmolekula képes az AC-Qbít alapegységeként a (-0 -1 +0 +1) alap állapototokat reprezentálni. A kettes számrendszer helyett, kettő a másodikon alapállapot már elegendő a mesterséges intelligencia megvalósítására.

A hatvan szénatom által határolt kozmikus tér nem üres. Benne a CERN fizikusai is megtalálnák az Isteni részecskét. A Japán fizikusok ebbe a külső környezettől elszeparált homogén gravitációs hullámtérben lebegtetnek egyetlen vízmolekulát. A negyedik ipari forradalom során Japán, és Kína ezekből a tértranzisztorokból fogja létrehozni a szuperintelligenciával rendelkező számítógépek újgenerációs mikroprocesszorait. Ez a technológia nem csak gyorsabb, de a kvantumösszefonódás révén korlátlanul kiterjeszthető párhuzamos műveletekre képes mikroprocesszorok megépítését teszi lehetővé. Ha az egyik vízmolekula mágneses impulzus hatására irányt vált, a másik a kvantumösszefonódás révén követi.

Szaharov szerint a négydimenziós dinamikusan változó tér, hat virtuális részecske közös vektor potenciálja. Ezért önmagában nem is mérhető, vagy detektálható, de a távolba hatás, vagy kvantum összefonódás révén közvetve kimutatható. Szaharov féle homogén gravitációs hullámtér, hat darab tíz a negyvenharmadikon Hz frekvenciával pörgő virtuális része közös vektor potenciálja, ez a homogén gravitációs hullámtér legkisebb értelmezhető téregysége, a hexa-shift-fraktum. Ha külső erő hatására penta-shift-fraktummá torzul, az elnyelt energiát ellentétes irányban gyengítetlenül továbbadja. Mivel a távolba hatás nem függ a távolságtól, feltételezhető, hogy a homogén gravitációs hullámtérben az energia a fénynél sebesebben terjed.

Víz nélkül nincs élet. A száraz víz nélkül meg nincsen nano robotika. A száraz víz is Japán találmány. Nano méretű szilícium kristályok körül a polarizált vízmolekulákból létrehozott vízklaszter burok, mágneses, és elektrosztatikus behatásra térfogatváltozással reagál, ezért a mesterséges izom, polarizált lézerfény közvetítésével vezérelhető. A szervetlen anyagok vízklaszter burokba képesek nano-biorezonancia révén életre kelni. Ha a külső gerjesztéssel létrehozott nano-biorezonancia megszűnik, csak a léleknélküli, élettelen anyag marad hátra. A mesterséges sejtmagban lévő DNS kód nem csak a hardvernek felfogható szerkezet felépítési utasításokat tartalmazza. A DNS-ben kódoltan tartalmazza a nano biorezonancia ciklusokat is, ez biztosítja a mikrociklusok órajel frekvenciáját, amely összehangolja minden sejt makrociklusait. A makrociklusokban már fellelhető az elemi intelligencia által létrehozott lélek.

A sztromatolit, ősi cianobaktériumok, fotoszintetizáló kékmoszatok, által létrehozott üledék szerkezetek. A kékmoszatok a földtörténet legkorábbi élő szerves organizmusai, melyek időszakosan elöntött sós tengervízben létrejövő vízklaszter filmekből fejlődtek ki. A vízklaszterekből felépülő bakteriális film megköti az üledékszemcséket, így jöttek létre a máig látható sztomatolitok. A cianobaktériumok, azaz fotószintetizáló kékbaktériumok, a földi élet legkorábbi (3,5 milliárd éves) bizonyítékai. A dogmatikus tudomány mai állása szerint az egyszerű szerves molekulák keletkezésének körülményei mind máid tisztázatlanok.

De létezik egy nano-biorezonancia révén levezetett teremtéselméleti hipotézis. Ez az értekezés megpróbálja bebizonyítani, hogy az ősatmoszférából a vízklaszterekből létrejött baktérium filmek a nano-biorezonancia révén, fotoszintézissel állították elő az első szerves molekulákat, amiből aztán ama ismert flóra, és fauna kifejlődött.

Az ősbaktérium filmeket felépítő vízklaszterek nano-biorezonanciáját elektromágneses impulzusok hozzák létre. A napenergiából származó fotonok energiájának elnyelésével ezek az impulzusok tovább gerjesztődnek, melynek hatására az ősbaktériumok szervetlen hidrogén-cianidból, aminosavak, és kis szénatomszámú zsírsavak keletkeznek. Az ősi baktériumok a fotoszintézis révén képesek voltak energiához jutni, szaporodni, mutáció révén egyre magasabb szintű szerves organizmusokat létre hozni. A negyedik ipari forradalom révén az ember a teremtő tudásával rendelkezve tudatosan be fog avatkozni ebbe az evolúciósfolyamatba.

Az emberiség már három ipari forradalmat élt át

-Az első ipari forradalom, a gőzgép hasznosítása révén teljesedett ki, létre jött a nagyipari termelés, és a gazdasági viszonyok megváltoztak. A kapitalista gazdaság korlátlan nyersanyagigénye miatt kitört az első világháború.

-A második ipari forradalom, a villamos energia hasznosításával vette kezdetét. Az energia koncentrált továbbítása tette lehetővé a nagyvárosok létrejöttét. A tudományos ismeretek elterjedés, és a sorozatgyártással létrehozott tömegtermelés miatt tovább nőt a Föld véges erőforrásai iránti kereslet. Ez vezetett a második világháborúhoz.

-A harmadik ipari forradalom, az atomenergia hasznosításához köthető. A tömegtermelés a globalizáció révén tovább koncentrálódott, és létrejöttek a globális termelési, értékesítési láncok. De a Föld erőforrásai végesek, és a népességrobbanás révén nem jut már mindenki számára elegendő természeti erőforrás. Ezért tört ki a harmadik világháború, amit szerencsére nem atomfegyverekkel vív egymással a két globális nagyhatalom.

Az USA, Kínát, Kína meg az Egyesült Államokat vádolja a COVID-19 világjárványért. A földlakók számára teljesen mindegy ki kezdte, mert a megtámadott sem vétlen, brutális ellentámadással válaszolt, a lényeg, hogy nem használtak atomfegyvereket, így csak az élő erő pusztul, az épített környezet megmarad a túlélők számára. A harmadik ipari forradalomban is csak azt a természeti erőforrást tudta az emberiség felhasználni, amit a Föld véges erőforrásai nyújtani tudtak.

-A negyedik ipari forradalom során az emberiség megkapta a teremtőtől a kozmikus tudást. Már képes szentelt vízből a biorezonancia révén élő szerves organizmusokat létrehozni.

Míg az élő szerves organizmusoknak évmilliárdot kellettek, míg spontán módon rátaláltak a hatékonyan működő magasabb szintű szerves organizmusok formációira, az ember képes a DNS-ben tárolt információk révén visszafejtett technológiával kikutatni, lemásolni, tovább fejleszteni a teremtés misztériumát.

Novák Péter bio-rezonancia kutató

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Ez is érdekelheti:

Tudósok, akik Istent játszanak? – A német és japán kutatók még időben elpusztították teremtményüket

Itt vannak az idegenek, de még titokban tartják kilétüket 📺

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük