2024. JÚNIUS 2. VASÁRNAP

A NEMZET ZÁSZLÓJA AZ ANDRÁSSY ÚTON

JELENTKEZZ ZÁSZLÓVIVŐNEK IDE KATTINTVA!

TOVÁBBI RÉSZLETEK: https://1848.magyartrikolor.hu


     

KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A Deep Church és a Deep State szoros szövetsége a keresztényellenes társadalom megvalósításának érdekében

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Giuseppe Nardi, a katholisches.info újságírójának interjúja Carlo Mario Vigano „érsekkel”.

Az interjú egyik érdekessége, hogy míg Nardi, egy ú. n. konzervatív érzelmű NOM-os blog munkatársa, kérdéseiben Ferenc pápának nevezi Bergoglio-t, addig Mgr. Vigano utóbbi leveleiben és ebben az interjúban adott válaszaiban is következetesen csak Jorge Mario Bergoglio-nak vagy „az argentinnak” hívja őt.

Hogy ez a furcsaság jobban feltűnjön, ebben a cikkben megtartom (akármennyire is nehezemre esik) Nardi szóhasználatát. Lásd még ezzel kapcsolatban Mgr. Vigano november 8-i üzenetének – amit a www.eucharisztikuskongresszus.hu blog közölt – NOM előtti dátumozását: „Dominica XXIII Post Pentecosten”, azaz Pünkösd utáni 23. vasárnap!


Választási csalások, a gyógyszerkonszernek befolyása, a média látszat-világa

Kérdés: Ön több éven át volt az Egyesült Államok apostoli nunciusa, közelről ismeri tehát ezt az országot, a világ, különösen az ú. n. szabad világ vezető hatalmát. Mi történik jelenleg az USA-ban?

Mgr. Vigano: Az Egyesült Államok ezekben a hónapokban annak a globális tervnek a megvalósulását éli át, melybe kevés kivételtől eltekintve a világ összes állama be van vonva. E terv kiagyalói nem mondhatnak le a legfontosabb nyugati demokráciáról, egyfelől annak gazdasági ereje, másfelől annak nemzetközi politikai befolyása miatt. Az Egyesült Államok Trump elnökletével és egy republikánus többséggel a kongresszusban és az uniós államokban azt az ellenzéket, azt az egységgondolkodástól eltérő véleményt jelentené a baloldal számára, amit a világ diktátorai nem tűrhetnek el. Ne felejtsük el, hogy a globális baloldal ideológiája az eltérő hangokat, melyek megkérdőjelezhetik őt, nem tűri el! Amit mi most megélünk, az egy megtervezett és jól megszervezett támadás, mely az intézmények jelentős részének, csaknem az egész médiának a kollaborációjára és a hatalmas multinacionális vállalatok és nemzetközi szervezetek pénzügyi erejére támaszkodik. Ezen kívül nyilvánvaló, hogy mind gazdasági értelemben, mind a demokrata jelöltek támogatását illetően egy kívülről jövő beavatkozás is jelen van.
Ezen kívül azon mozgalmak destabilizáló szerepét is ki kell emelni, melyek közel állnak az amerikai demokrata párthoz, mint például a Black Lives Matter és az Antifa, melyeket mind Soros pénzel. Joe Biden győzelmének nemhivatalos kikiáltása és a tényleges győztes megerősítése közötti időszakot a baloldal arra használhatja, hogy a Deep State [szószerint: „mély állam”, értelemszerűen: „háttérállam”, (a hatalom tényleges és erkölcstelen gyakorlói)] ismert forgatókönyve alapján lázadásokat és zavargásokat provokáljon.

Kérdés: Ön október végén nyílt levélben fordult Trump elnökhöz, melyben eléggé apokaliptikus hangnemet használt. Helyes ez? A választások eredményei miatt megerősítve érzi ebben magát? Másképp kifejezve: Jogosak-e egy szisztematikus csalásról szóló vádak és aggodalmak?

Mgr. Vigano: Véleményem szerint az „apokaliptikus” kifejezés használata ebben az összefüggésben abszolút helyes, mert ez a szó Isten és a Sátán közötti végső összecsapásra vonatkozik, aminek eljöttét a Szentírás megjósolta. A mostani események talán nem az utolsó összeütközést jelentik, melyben látszatra az Antikrisztus győz, és amiben az Egyházat és a hagyományos társadalmat könyörtelenül üldözni fogják. Ugyanakkor biztosra vehető, hogy a mostani történelmi korszak közvetlen hatással lesz annak módjára és időbeli lefolyására, amelyben az Antikrisztus uralma megvalósul. Ebben az összefüggésben Trump elnöksége komoly akadályt jelenthetne a Deep State és a globalizmus számára, mert e kettő ideológiai lényege szerint mélységesen ember- és keresztény-ellenes. Ha a világ sorsa forog kockán, mint most éppen, akkor szerintem a hangok csak apokaliptikusok lehetnek.
Ami a választási csalást illeti, véleményem szerint elengedhetetlen, hogy az illetékes szervek alaposan kivizsgálják a felmerült vádakat, és biztosítsák a korrekt számlálást. Ha a nép akarata nem az, amit az elit tőle elvár, akkor a demokráciát popularizmusnak bélyegzik meg. A globális baloldal mindig fegyveres erőszakhoz vagy csaláshoz folyamodik [mivel szembe megy az igazsággal, tehát nem marad más fegyvere, csak ezek], ha hatalomra akar kerülni, és/vagy ha azt megtartani akarja: gondoljunk a szocialista totalitarizmusra, a nemzetiszocializmusban, a fasizmusban és a kommunizmusban való megnyilvánulásaira.

Ez is érdekelheti:  Köcsögkirály, a mutujok és a parókás ügyészek…

Kérdés: Hogyan lehetséges, hogy az Egyesült Államokban, mint az összes reprezentatív demokrácia prototípusában egy választást manipulálni lehet?

Mgr. Vigano: Annak lehetősége, hogy a választások manipuláció tárgyai lettek, a történések egyértelműsége miatt számomra valós ténnyé vált. Videofelvételek tucatjai, melyeken kezeikkel a választási cédulákat eltakaró számolók láthatóak, szemetes konténerekbe vagy az utak árkaiba kihajított leadott szavazatokkal teli zsákok, olyan fanatikusok, akik azzal dicsekednek, hogy Trump iránt érzett gyűlöletükből szavazatokat hamisítottak, a kétségeknek nem adnak teret. Amit ki kell vizsgálni, az nem a csalás megléte, hanem a mérete. És ne felejtsük el a komputerprogramokon végrehajtott manipulációkat sem.
Itt nem egy rosszhírű államocskában lezajlott kis csalásról van szó, hanem egy egész rendszerről, melybe a kívülről jövő beavatkozás szisztematikusan, célratörően és koordináltan, mindig és kizárólag Biden javára és Trump kárára történt. Ezt a választást, függetlenül attól, hogy végül ki lesz a győztes, nem kompromittálhatják súlyos szabálytalanságok okozta kételyek. Nem véletlenül kezdtek neki a bíróságok máris a munkának, miután feljelentések százai érkeztek hozzájuk, hogy kiderítsék, mi is történt tulajdonképpen.
Számomra fontos még egy jelentős elemet külön is kiemelni. A baloldal a demokráciát hatalmi eszköznek tekinti. Ha a polgárok, akiket a tömeg-média ügyesen megdolgozott, hagyják magukat rábeszélni, és a baloldalt választják, akkor a nép győzött; ha viszont a nép nem dől be a baloldal üres ígéreteinek, és nem őket választja, akkor a baloldal a népet alkalmatlannak jelenti ki arra, hogy helyesen tudjon dönteni, és helyettük egy elit, egy oligarchia mondja meg, hogy mi a jó a tömeg számára és mi nem.

Kérdés: Lezártnak tekinthetjük akkor a választásokat, mint ahogy Biden, a demokrata párt és a mainstream-média állítja?

Mgr. Vigano: A választásokat törvények és pontos rendelkezések szabályozzák. A média által közzétett eredmények akár még vissza is üthetnek azokra, akik vágyaikat végleges adatokként másokra rá akarják erőltetni. Mi pontosan tudjuk, hogy a világ vezetői, a média, a nemzetközi hírügynökségek, a pénzvilág, a humanitárius szervezetek, sőt a bergoglio-féle egyház melyik oldalon áll. Ez azonban a sok szabálytalanságot nem teszi igazzá, és egy pontos és szabályszerű újraszámlálást nem tesz fölöslegessé.

Kérdés: Ön minden jóakaratú katolikushoz és amerikaihoz felhívást intézett: Úgy gondolja, hogy meghallgatják Önt? Hogyan választottak az amerikai katolikusok, akik történelmileg hosszú időn keresztül a demokratákhoz álltak közel?

Mgr. Vigano: Abból, amit eddig látni lehet, a katolikus szavazók többsége Trumpra szavazott. Azon rágalmazó kampány ellenére, amit Jorge Mario Bergoglio és a Vatikán mágikus köre, az amerikai püspöki konferencia és a progresszív katolikus értelmiségiek vezényeltek le Trump ellen, az amerikai katolikusok megértették, hogy egy protestáns jelöltet, aki az életet és a családot védelmezi, előnyben kell részesíteniük egy olyan állítólagos katolikussal szemben, aki a terhesség kilencedik hónapjáig lehetséges abortuszt, a gender-ideológiát, az LGBTQ-ideológiát és a globalizmus céljait támogatja.
Ugyanakkor kétségtelen, hogy a hívek körében egyre nő a zavarodottság a katolikus hierarchia vezetőinek a globalizmushoz való alattomos dörgölődzése és azon egyre nyilvánvalóbb szakadás miatt, ami a keresztény nép és a pásztorai között fennáll, akik látszólag csak az illegális bevándorlók feltétlen befogadásával és a templomok bezárásával, amiket a hivatalos jóléti bizottság diktál nekik, vannak csak elfoglalva.
Az biztos, hogy a progresszív püspökök jelentős részének pénzügyi- és szexuális botrányai, valamint erkölcsi lazasága és tanbeli eltévelyedései tökéletesen összhangban vannak az amerikai demokraták és az egész globális baloldal szellemi és erkölcsi nézeteivel és viselkedésével, és ezért politikailag egymást támogatják; a viszonosság ilyen nagyfokú mértéke mindenkit el kellene gondolkodtatnia. …

Ez is érdekelheti:  Stoffán György: A magyar hősök napja... kivételekkel...

Kérdés: Azt halljuk, hogy Trump négyéves elnöksége alatt nem volt képes arra, hogy az USA egész vezető politikai apparátusa fölött átvegye az ellenőrzést. Valóban létezik az, amit Deep State-nek neveznek? Ha igen, akkor ez aktívan részt vett a választásokban?

Mgr. Vigano: Aki az USA-ban a demokrata párt többéves kormányzása után átveszi az elnökséget, az négy évnyi kormányzás alatt nem újíthat meg egy ennyire tagolt intézményi rendszert. Amit Trump eddig megtett, az dicséretreméltó igyekezetét bizonyítja, ugyanakkor azonban megmutatja, hogy a Deep State milyen mélyen beszivárgott már a hatalom különböző szintjeire. Az intézmények, a bíróságok és a tömegtájékoztatás baloldalról történő kontrollálása – amit Olaszországban is megfigyelhetünk [és (csaknem) mindenütt a világon] – földalatti aktivitások, kinevezések, zsarolások és érdekkonfliktusok évtizedek óta tartó munkájának az eredménye. Nem várhatjuk akkor el, hogy egy ennyire általános helyzet megváltoztatása négy év alatt sikerüljön, különösen akkor nem, ha ezt törvényes úton akarja valaki elérni, nem pedig a jognak és az igazságosságnak a megsértésével [ami a baloldal módszere].

Kérdés: Hogyan lehetséges, hogy a Szentszék és Ferenc pápa Trumpnak a kirekesztését támogatja? Létezik valamilyen kapcsolat a demokraták és a katolikus egyház között?

Mgr. Vigano: A katolikus Egyház semmiben nem vall közösséget a demokratákkal, akiknek ideáik összeegyeztethetetlenek Krisztus tanításával. A Deep Church-nek [kb. háttér-egyház, az az egyházi maffia, aminek a kezében a tényleges irányítás van] a Deep State irányában megnyilvánuló nem önzetlen támogatása azonban nyilvánvaló: e kettő között olyan szövetség áll fenn, ami a politikai progresszívizmust a vallási progresszívizmussal egybeköti egy keresztényellenes társadalom megvalósításának érdekében, annak saját univerzális világvallásával.
A progresszív intelligenciának az amerikai demokratákkal való kapcsolatai szilárdak, és a 68-as diákmegmozdulásokra nyúlnak vissza [lásd Herbert Marcuse munkásságát, céljait és „weitermachen” felhívását], és egyházi oldalról azon megújulási agendán alapszik, amit [az ú. n.] II. Vatikáni Zsinat ugyanolyan felforgató értelemben tett a magáévá, mint a politikában a baloldal. Az egyetemeken és a katolikus szervezetekben évtizedek óta zajló ideológiai indoktrináció után a társadalmakban mutatkozó negatív következmények világosan megmutatkoznak.
Az biztos, hogy Bergogliot ma az egész világ a globalizmus spirituális garantálójának tekinti. Nekem úgy tűnik, hogy az argentin által mostanáig végzett munka jogosan vívta ki a demokraták és mindazok helyeslését és tetszését, akik az új világrendet akarják felállítani.

Ez is érdekelheti:  Stoffán György: A magyar hősök napja... kivételekkel...

Kérdés: Ön szerint mit kellene most Trumpnak tennie?

Mgr. Vigano: Trump hivatalosan 2021. január 21-ig marad hivatalában. Egyelőre várjuk meg a választási csalások kivizsgálásának eredményét. A szenátus megerősítette, hogy Trumpnak joga, sőt kötelessége mindent megtenni, hogy a választások eredménye minden kétséget kizáróan megfeleljen a választók akaratának.

Kérdés: Pszichológiai háború is zajlik?

Mgr. Vigano: Ez a háború lényegét tekintve pszichológiai. A tömegek nyilvánvaló manipulációján alapszik, amit elsősorban a mainstream-média segítségével hajtanak végre. A baloldal odáig megy, hogy az Egyesült Államok elnökének állásfoglalásait a szociális médiában, sőt még a tévés élőadásokban is cenzúrázzák. Ez a tájékoztatószerverek azon állítólagos jogából történik, miszerint joguk van olyan híreket törölni, melyeket ők hamisnak ítélnek meg.
Ugyanez történik világszerte a korona-járvánnyal. A hivatalos egészségügyi adatok könyörtelenül megcáfolják a médiák által terjesztett katasztrófa-állapotot, és mégis ragaszkodnak a saját hazug verziójukhoz, hogy terrorizálhassák a tömegeket, hiszen a korona, függetlenül halálozási arányától, eszközül szolgál arra, hogy az alapvető jogok korlátozását elrendelhessék, amit a polgárok különben nem fogadnának el. Nem kell tehát csodálkozni azon, hogy Biden máris további lezárásokat jelentett be, és azt a tervét is, hogy a maszkviselést kötelezővé teszi. Biden ugyanazoknak az erőknek van elkötelezve, mint akik a korona-intézkedések mögött állnak.
Köztudott, hogy a Pfizer gyógyszergyártó konszernnek, mely bejelentette, hogy már decemberben szállítani tudja az oltóanyagot, legfőbb részvényese a filantróp Bill Gates, aki az eugenetika híve, azaz különösen szívén viseli az emberiség redukálásának ügyét.

Kérdés: Ön szerint mit tudnak, vagy mit tehetnek az USA és a világ katolikusai?

Mgr. Vigano: Az amerikai katolikusoknak imádkozniuk kell, mert az ellenséges erők ilyen masszív felvonulása ellen csak Isten beavatkozása tudja az igazságot kideríteni. Ez természetesen nem zárja ki a katolikusok koherens tanúságtételének a megújítását a társadalomban. De ennek az emberi cselekedetnek nem szabad a természetfeletti dimenziót szem elől tévesztenie.
Jézus Krisztus a történelem ura és a népek királya: Fiait és leányait a megpróbáltatás idején nem fogja magára hagyni, ha azok bizalommal fordulnak Hozzá és az Ő legszentebb Édesanyjához.


Megjegyzés: november 12-i hír (lásd novusordowatch.org és kath.net blogokat): Joe Biden csütörtök reggel telefonon beszélt Bergoglioval. Biden sajtóhivatala szerint a következő témákról folytattak eszmecserét: Az egész emberiség méltósága és egyenlősége, a klímaváltozás, valamint a bevándorlók befogadása és integrálása. – A kath.net és a kenfm.de oldalak beszámoltak Biden jövőbeli terveiről és munkatársairól is: Elsőnek az abortusz-szervezeteknek folyósított és Trump által leállított pénzbeli támogatást állítja vissza. Másodszor olyan igazságügyi minisztert nevez ki, aki tevőlegesen is bántalmazta az életvédőket, azaz az abortuszellenzőket. További tervezett Biden-csapatról a kenfm.de egyik publicistája ezt írta: „A leendő Biden-csapat kemény héjákból, sőt a kínvallatás pártolóiból áll.”

Katolikus Honlap   –   katholisches.info

NIF

Ez is érdekelheti:

Viganó érsek nyílt levele Donald Trumpnak

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük