KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A kiátkozott Vigano érsek, a vatikáni eretnekség és mi, magyarok…

Ha Őeminenciája Vigano érsek kiátkozását tekintjük az Egyház normális és elfogadható, törvényes irányvonalának, akkor megállapítható, hogy Bergoglio adminisztrációja magát, Jézus Krisztust is kitagadná. Visszamenőleg pedig, voltaképpen minden korábbi püspököt és papot is eltávolítana az egyházból két évezredre visszamenőleg.

 

Ez is érdekelheti:  Kiközösítette a Vatikán Ferenc pápa legnagyobb kritikusát, Carlo Maria Viganò érseket

Mert mi is történik?

Adott egy érsek, aki mélyen belelát a vatikáni politikába, a gazdasági ügyekbe, a Tanítóhivatal téveszméibe, és a jelenlegi pontifikátus súlyos hibáit is nyomon követi. A felfedett hibákat, és a krisztusi tanítással ellenkező intézkedéseket, megnyilvánulásokat kifogásolja, és a Vatikán fejét eretnekséggel vádolja – bizonyos tekintetben teljes joggal! Állításait nyilvánossá teszi, ám itt nem a megfelelő vizsgálatok elrendelésével találja szembe magát, mert ma már nincs olyan egyházi szerv, amely a vizsgálatot elrendelhetné, lefolytathatná és pontot tehetne az ügy végére, józan, valóban krisztusi szempontok szerint. Az egész vatikáni adminisztrációt Róma püspökének a kegyei éltetik és igazgatják. Akik Viganó Őeminenciájával értenek egyet, azok is hallgatnak, mert elveszíthetik magas beosztásukat, fizetésüket, lakhatási lehetőségüket, ahogyan ezt már korábban láthattuk az elégedetlenkedők, a bírálók, a Jézus mellett kitartó főpapok esetében.

Őeminenciája Vigano érsek számos, a katolikus dogmák és Szent Hagyományok sérelmét tette szóvá évek óta, és eretnekségként értékelt néhány olyan megnyilvánulást, és intézkedést, illetve egyes intézkedések elmulasztását, amelyek súlyosan összezavarják hitükben a híveket és ellenkeznek Jézus tanításaival! A német püspöki kar Isten-ellenes kihágásai, a homoszexualitás és az LMBTQ hallgatólagos és egyes esetekben nem is titkolt elfogadása, támogatása, az abortusz liberális megítélése, a bálványimádás, a liturgia és a szent szövegek megváltoztatása, sőt, a Krisztus által tanított imádság durva átértelmezése, valamint a latin mise tűzzel-vassal való tiltása, a Pokol létezésének tagadása, az ember Isten-képének meghamisítása, az Abu Dhabi dokumentum aláírása, a szinodalitás… etc, káoszt, elbizonytalanodást és vallási anarchiát idézett elő. A jelenlegi pontifikátus nemhogy nem tett semmit, de sok esetben a hitellenes és Krisztus parancsait semmibe vevő folyamatok, megnyilvánulások sunyi és cinikus kezdeményezője volt. A papság egy része örömmel fogadta ezeket a lazításokat és lázításokat, mert saját érdekük, érzelmi és szexuális vágyaik legalizálását látták/látják Bergoglio döntéseiben.

Őeminenciája Vigano érsek, több más püspökkel, érsekkel, és a világban számos pappal egyetemben szóvá tette Bergoglio súlyos túlkapásait, amelyek az eretnekség határait feszegetik, ám továbbra sem volt, nincs és nem is várható vizsgálat a 87 éves Bergoglioval és adminisztrációjával szemben. Ehelyett, sorra azokat marasztalják el, akik bírálni merték a vatikáni jezsuitát, és rosszallásukat fejezték ki a Krisztus nélküli, modernizált kereszténységet illetően. Vigano Őeminenciája nem hátrált meg a Bergoglio és a bergolgionisták bosszúja elől, így hitéért, a krisztusi tanítások és parancsok, valamint a Szent hagyományok megtartása és védelme bűnéért, még a protestáns felekezeteket is megbotránkoztatva, kiátkozta őt a Bergoglio magánegyháza. Tették ezt úgy, hogy ők, maguk az eretnekség bűnében vannak, így önmagukat már korábban kizárták az Egyház közösségéből. Tehát, most a legnagyobb lelki és szellemi egyházszakadás idejét éljük: a bűnös kiált bűnt, és az ártatlan védi a feltámadt Üdvözítő tanításait, parancsait, amiért Jézus szavait idézve, üldözik, ahogyan Őt is üldözték.

Ha az egyszerű, hívő ember szemellenzősen követi Bergogliot, mint a legfőbb egyházi hatalmat akkor bűnt követ el. Ha bírálja a pápát, akkor is… ha elfogadja az eretnekséget, akkor is… ha idősebb létére ragaszkodik a gyermekkorában megtanult hitigazságokhoz és szokásokhoz, akkor is…

Legjobb tehát, ha a hívő keresztény Szentlélek útmutatását kéri, és visszavonultan, Istenbe vetett hittel várja a dolgok alakulását. Ez az egyházi káosz a legrosszabb időben jött, hiszen a civil világban is káosz van. Régen, ilyen időkben volt a keresztény embernek menedéke: az Egyház, a hite, az kétezer éves állandóság, biztonság…

 

A lényeg azonban, minden látszat és kétely ellenére ma is megmaradt ebben a drámai helyzetben is. Akinek hite van, az tudja, hol kell állnia, kihez kell fordulnia. Krisztus nem relatívizálható, az Ő parancsai és tanításai a mindenkori legfőbb egyházi vezetők ellenkező véleményével szemben is ugyanaz marad. A Biblia Jézus szavait idézi, írja le, s ezek a szavak félreérthetetlenek, érthetők, és mindenkihez a maga értelmi, lelki és hitbéli szintjén szólnak. Őeminenciája Vigano érsekhez épp úgy, mint Mari nénihez a vidéki plebánián…

A lényeg az, hogy amit Jézus a Bibliában elmond nekünk, azt ne külső hatásra és mások magyarázatából értsük meg, hanem saját lelkiismeretünk szerint tartsuk magunkénak. Ostoba felmentésekbe ne kapaszkodjunk, és ne mentsük fel magunkat a téves és félreérthető, vatikáni eredetűnek mondott híresztelések alapján. A saját lelkünk üdvössége a saját felelősségünk, saját hitünk és hitéletünk következménye. A józan megfontoltságra és a Szentlélek irányítására ma nagy szükségünk van! Hiszen létszámban kevesen vagyunk, de a felelősség nem csökkent!

 

Mel Gibson, nyílt levél Őeminenciája Viganò érseknek:

„Biztos vagyok benne, hogy Jorge Bergogliótól nem vártatok mást. Tudom, hogy tudod: semmiféle tekintélye nincs – így nem vagyok biztos benne, hogy ez hogyan hat rád… Remélem, hogy továbbra is beteljesíted eddigi hivatásodat, tudomást sem véve erről a bergoglionista döntésről. Együttérzésemet fejezem ki, szenvedéseddel, azzal, hogy el kell viselned ezt a súlyos igazságtalanságot. Számomra és sokak számára Te vagy a legbátrabb hős.”

 

***

 

Végül: ne feledjük el, hogy a magyar kereszténység nem ugyanaz, mint az európai standard, a politikát szolgáló ál-kereszténység!

A magyar kereszténység, ősi Isten-hitünkből kisarjadt és messze évezredekre mutató Krisztus-hit, amelyet eleink rendíthetetlen egyistenhite és Istenhez való rendíthetetlen hűsége acélosított meg. Szent László királyunk törvényekben rögzítette ezt az ősiséget, ezt az igaz ősi hitet és nagyrészt függetlenítette a magyar kereszténységet a hatalmi és politikai céloktól vezérelt, a magyarokat soha nem kedvelő Rómától. Ez a Szent László-i kereszténység jellemzi a Krisztust az 1500-as évektől más úton követő magyar keresztény testvéreket is, és így tudnunk az európai, Abu Dhabi-s, botor és öngyilkos kiegyezésektől függetlenül és azoktól mereven elhatárolódva – mi magyarok –, Krisztusban újra egységes, erős, egymást tisztelő, acélos hitű és jellemű, harcos magyar keresztényekké válni.

Ha pedig ez így lesz, akkor mindegy, hogy ki, honnan és kit átkoz ki saját politikai érdekében és a világ új, Krisztus nélküli világvallást parancsoló irányvonala mentén. Mert mi, akkor is magyarok és Krisztust követő keresztények maradunk… itt, a Kárpátok gyűrűjében, a keresztény világ jövőjének a bölcsőjében.

Stoffán György

Nemzeti NaplóNemzeti InternetFigyelő (NIF)

 

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük