KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A BENES DEKRÉTUMOK EXKLUZÍV ELEMZÉSE

NIF: A magyarság azon része, amely, ha felriad rémálmából, rögtön, vagyis az első lélegzettel elkezdi a magyar emigrációt  hazaárulózni, az nem tudja, hogy Csehországot és Szlovákiát a cseh és a szlovák emigráció teremtette meg. A magyar emigrációt hazaárulózni nem magyar érdek. Az oszd meg és uralkodj mindig az ellenség érdekét szolgálja és nem a magyarét. De bunkóember manapság több van, mint amennyit a magyarság józannak megmaradt része még elbír!

Robert Fico és elvtársai szíves figyelmébe!

A BENES DEKRÉTUMOK EXKLUZÍV ELEMZÉSE

Évtizedek óta megoszlanak a vélemények Edvard Benes csehszlovák politikusról, illetve az általa készített és napjainkig érvényben lévő dekrétumokról. Egyesek elátkozzák, mások viszont dicsőítik.

El kell ismerni, hogy Benes terjedelmes és kérdések sokaságát átölelő, kirívóan elfogult és nacionalista ihletésű munkájából kitűnik, hogy határozottan fellép a háborús gyújtogatók, az agresszorok és a háborús bűnöket elkövetők ellen.

Agybéli kapacitásának korlátozott méretével és (főként) történelmi ismereteinek nagymérvű fogyatékosságával magyarázható, hogy bele bonyolódott a németek és a magyarok kollektív bűnösségének „megideologizálásába”, miközben elfelejtette megemlíteni a szlovákokat vagy a szovjeteket.

Ennek következtében a „dekrétum” korlátolt gondolkodású (elvakult) híveinek haragja a németek és a magyarok ellen fordult, majd „testet öltött” az „esztelen” deportálások (lakosságcserék) végrehajtásában (1946 novemberétől 1949 nyaráig), valamint a „reszlovákizálási” folyamatok intenzív bevezetésében.

Benessel együtt, sokak figyelmét elkerülte, hogy a dekrétum diszkréten hallgat a szlovákokról és a szovjetekről, holott például Lengyelország lerohanásában mindketten csatlakoztak a németekhez (a szlovákok elsőként), majd a Szovjetunió hadüzenet nélküli megtámadásában is „megkaparintották” az első csatlakozónak járó „aranyérmet”!

A magyarokra terelve a szót: Horthy és kormánya még azt sem engedte meg a németeknek, hogy a lengyelek elleni felvonulásukhoz magyar utakat és vasútvonalakat vegyenek igénybe! Horthyék mintegy 150 ezer lengyel menekültet(köztük kb. 15-16 ezer zsidót) mentettek meg a németek, a szlovákok és a szovjetek kegyetlenkedése elől. Talán azt sem ártana „megszellőztetni”, hogy a szlovákiai zsidók közül hány maradt életben a kollektív bűnösségtől mentes Szlovákiában, miután többségüket a német haláltáborokba „exportálták” a szlovák atyafiak.

Ez is érdekelheti:  Robert Fico ismét kiállt Orbán Viktor mellett

Tekintettel arra, hogy 2007. szeptember 20-án, a Szlovák Nemzeti Párt kezdeményezésére a szlovák parlament megszavazta a Benes-dekrétumok sérthetetlenségéről szóló 1487/2007 sz. Határozatot, ezért jogosnak tűnik annak a felvetése, hogy a Benes-féle kollektív bűnösök közé fel kell venni a szlovákokat is, mert a történelmi igazság és a dekrétum (is) ezt sugallja!

Azt is meg kell említeni, hogy a Benes dekrétum sérthetetlenségéről hozott Határozattal egy időben, a szlovák parlament tagjai önmagukról is kiállítottak egy bizonyítványt, miszerint: nem csupán a több évszázados történelmi ismereteik hiányosak, de a legújabb kori történelmi anyagokból is pótvizsgára szorulnak…

Ha tehát a szlovákok elfogadják a kollektív bűnösség elvét és a Benes dekrétum sérthetetlenségét, akkor ők sem mentesülhetnek a büntetés alól, akár visszamenő hatállyal is!

Arról sem szabad Fico elvtársnak és híveinek elfelejtkezni, hogy ideje lenne visszatéríteni Magyarország számára annak a 30 millió dollárból reájuk eső részét (és kamatjait), amelyet jóvátételként a magyar államra kiróttak Csehszlovákia számára a békeszerződésben, hiszen az a tény, hogy Szlovákia a II. világháború után „összeborult” a csehekkel, nem annullálja a németek melletti szoros „harctevékenységüket”, és zsidó állampolgáraikkal szembeni embertelen eljárásukat.

Emlékezni kell(ene) arra is, hogy a szlovákok az I. világháború előtt (és alatt) a Magyar Királyság megbecsült részeként az Osztrák-Magyar Monarchia tagjai voltak, tehát a világháborúban a magyarokhoz vagy a csehekhez hasonló szerepet játszottak, mégis elkerülték TRIANONT (sőt hasznot hozott nekik), mert a roggyant agyú Clemenceau és társai ugyan úgy (nem)ismerték a történelmet és a földrajzot, mint a Fico-féle galeri, akik (közvetve) még azokat az őseiket is megtagadják, akik nagyon jól megvoltak a magyarokkal, együtt harcoltak a tatárok, törökök, osztrákok és szovjetek ellen, a közös anyaföld védelméért, még akkor is, ha kicsiny „gyalogosok” voltak a nagyhatalmak „sakktábláin”.

Végezetül szóvá kell tenni, hogy az illetékes nemzetközi bíróságok, vagy az EU Parlament miért minősítik a Benes-dekrétumot „tabu” témának, hasonlóképpen, mint a trianoni békediktátumot.

Ez is érdekelheti:  Robert Fico ismét kiállt Orbán Viktor mellett

Évtizedek óta „borítékolták” a szükséges lépések megtételét, a borítékot pedig a „szőnyeg alá seperték”, holott egy igazságos megoldás (rendezés) nyugtatná meg a kedélyeket és oltaná el, a hamu alatt szunnyadó parazsat, amely bármikor lángra lobbanthatja Európa egyes részeit, vagy (esetleg) kontinenseket is.

Tisztelettel:Prof. Dr. Bokor Imre, A MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG elnökeNemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

5 thoughts on “A BENES DEKRÉTUMOK EXKLUZÍV ELEMZÉSE

 1. Bokor únak, ill az o … máskülönben kiváló értekezéséhez egy ellenvetést :
  ez írt, állított ; „…az EU Parlament miért minősítik a Benes-dekrétumot „tabu” témának …”
  ez nem teljesen igaz, ugyanis épp ezen EP volt az, amely meghívott egy ki-, meghallgatásra egy 3 tagú polgári küldöttéséget 2005 ápr. 5. -én Brüsszelbe, az EP -be. Ott mégha maga a dekrétumok nem is voltak megnevezve, azt lehet mondani nagyrészt épp ezekrol volt szó …
  az EU azt lehet mondani korrekt volt ebben. Amint tudomására jutott (mert egyesek ezt tudomásukra juttatták) ezen dekrétumoknak negatív
  hatása, ill. összeegyezetlensége az európai (az akkor még) jogrendhez, akkor ezek röktön, idoben is … egy háromtagú jogi szakértoi biozottságot megbízott azzal, hogy ezek elfogaghatók, vagy
  sem az EU -ban. Ez ezen triumvirátus aránylag hamar el is végezte
  (ez ha jól emlékszem 2001 derekán volt) beadta a megbízójának az ET-nak, akik ezt magukévá tették. Az EU maga ezt így elfogadta (a jog,
  az igazságszolgáltatás független a politikikától. Mégha végül is a politikum van felül, ha ez elfogad egy ilyent, önön magát is alá-veti
  ezeknek) ….
  a jogi döntés, ami mondjuk 2001 végétol az EU-s ‘politikai’ is a
  következo (megvan papíron angolul és franciául, csak valahol, ahol nincs kedvem órákon keresztül kutatnom. Viszont ez, mivel ez
  egy hivatalos okmány, egész biztos megtalálható az EU-s archiviumok
  között) ez ; „a Benes dekrétumok a történelem részei. Ezért ezeket nem szükséges visszavonni. Viszont ezeknek a mai jogrendbe nem
  lehet kihatásuk” (emlékezetbol, magyarul) …
  mégha ez egy jogi, jogászi nyelvezet is, azért mi is kihámozhatjuk
  ebbol azt, hogy ez az egy jó paraszti magyarsággal ; megtarthatják, de nem használhatják -ot jelent …
  na ezért adott ezen kis szlovákiai polgári küldöttségnek az EP lehetoséget arra, hogy ezek beszélhessenek arról, hogy ezen dekrétumok kihatnak, vagy sem akkor még ?
  ezen meghallgatás címe, neve ez volt ; „a szolákiai magyar közösség jogi helyzete egy évvel az adhézió után ” (ez mindent megmond !) …
  az EP, az EU tisztességes volt (igaz lehetett volna nyíltan dekrétum-ellenes is), nem úgy mint a 3 ország politikuma. Mégha Mo (a csonka)
  nem is használ ilyen kimondottan fasiszta szellemu jogszabályokat,
  azzal, hogy ezeket elfogadhatónak mondta ki, ezek cinkosává is
  vált ….
  nem az EU a rossz, hanem mi magyarok (ne is beszéljünk másdokról !)
  vagyunk azok ebben …
  nincs igaza Bokor úrnak, de nem ám !!!
  szeretettel; Lajos

  1. Kedves Lajos! Tudja Ön, milyen érzés napjainkban is háborús bűnösként élni a jelenleg is hatályos szlovák törvények szerint? Én tudom, mert így élek, holott meg sem születtem a dekrétumok létrejötte idején. Az EU meg igenis hallgat a dologgal kapcsolatban, mert ha született is bármilyen döntés ezen ügyben, én a mai napig nem hallottam róla s szerintem a Szlovák Kormány sem, ugyanis semmit sem változtattak a dekrétumokkal kapcsolatban a mai napig. És tudja miért? Mert abban a pillanatban, mikor érvényüket vesztenék a dekrétumok, vissza kellene adniuk minden jogtalanul elkobzott magyar vagyont s akkor nekik semmijük sem maradna. Még országuk sem. Ezért ragaszkodnak foggal-körömmel a dekrétumokhoz s sérthetetlenségük érdekében kinyalják a teljes EU vezetőség hátsóját.

 2. én csak annyit tudok, szegény Zsuzsánna, hogy pl-ul az utcán, köztereken félo magyarul beszélni a legtöbb helyen a ma Szlovákiának nevezett országban. Lehet hottentottául, lappul, oroszul …., csak magyarul nem. Mert a magyarok háborús bunösök ….
  na ez a Benes dekrétumok egyik jele a Felvidéknek …
  amit úgy tunik Kegyed nem ért meg, az az, hogy az EU is nagyon jól észrevette azt, hogy ezen jogszabályok elfogadhatatlanok. Csak ezt ok egy jogi mázban hagyták meg. Nem követelték ennek megszuntetését,
  csak azt, hogy ezeknek ne legyen mára, a mai jogrendben kihatásuk …
  na itt jön Ön. Azt állítja, hogy igen is van. Ezt állította a EP -ben Erdélyi Géza ref. püspök két tarsáva egyetemben ….
  amikor Ferencet (az Assissit) nem hallgatták meg embertársaik, elment az álatokhoz, a halakhoz beszélni. Az EP tisztességes …, de ott az egy
  szlovákiai magyar (MP-s) és minden Mo-i képviselo voltak silányok,
  sz.rháziak !!
  Orbán Viktor megtiltatta az egész pártjának és ott nem csak a képviseloknek, hanem az alkalmazottaknak is … hogy ezen részt vegyenek !!
  érti Ön ezt. Nem az EP, az EU a rossz, hanem a magyar politikum !!!!!!
  tudják ezek is (vagy teljesen idióták !), hogy a kollektív bunösség,
  feleloségre-vonás sehol a világon nem elfogadott. Ok is olvasták, hjallottak arról, amit a jogi hármas, majd az ET döntött errol. Ok
  mégis a kollektív bünösség elfogadhatósága mellé álltak. Az EU-ba
  velük (meg persze a másik kettovel is) a fasizmus betelepedett …
  az EU -nak két arca van. A jobban ismert, az a gazdasági, a kevéésbé,
  a sokszor ismeretlen az az erkölcsi oldal. Na ez az oldal, amely nemet
  mondott a kollektív feleloségre-vonásnak. Viszont ezt nem eroszakosan, hanem csak jelezve. Adva lehetoséget a politikusoknak,
  azoknak, akik ezen téren érintettek …, hogy a jogi döntést felhasználva
  ott, az EP, vagy más intézményben ezzel éljenek ….
  hogy még rátegyek ; Sólyom László második hivatalos látogatása Prágában volt. Ott o a 10 millliós magyarság (a csonka Mo-i) nevében
  ezt mondta cseh kollégájának ; „a Benes dekrétumok nem lehetnek akadály a két ország jó viszonyában”. Ez azt jelenti, mintha Horthy elmen,t volna Hitlerhez és azt ‘megnyugtatja’, hogy az o megkülönbözteto jogszabályaik a zsidókkal szemben nem lehet akadály az ok jó kapcsolatában. Horthy nem tette volna ezt meg,
  a mai magyar politikusok igen …
  soha nem lett volna EU, ha a franciák pl-ul egy ilyen törvényeket, szabályokat hoztak volna és tartanának fenn. A Benes dekrétumok egy kimondottan fasiszta jogszabályok (azért bunös, mert ez, vagy az és
  nem azért, mert ezt, vagy azt tette) …
  ha rajtam mulna, kedves Zsuzsikám egy hatalmas s.ggberugással raknám mindezeket ki !!! Mind a hármat !!!!!!!!
  semmi helyük nincs köztünk !!!
  nem tudom, hogy mit is monjak neked vígasztalót … ugyanis nincs
  ilyenem …
  na még egy anekdóta ; van egy kis baráti körünk Belgium déli részén. Oda néha-néha (a vacsorákra, gyulésekre) eljön egy-két magyar
  tisztségviselo (diplomata, politikus …). Van egy olyan, akit ott már régen ismerünk (még a rendszerváltás sem vette el munkáját ott).
  Na az egyik vacsoránkon jelen van egy másik hölggyel egyetemben
  (a hölgy az valimi kultúrális …). Akkor hirtelen eszemben jutott valami.
  Az, hogy kihasználva Mo soros elnökségét …, megpróbáljanak valamit
  tenni (egy kicsit, mégha közvetve is épp a Benes dekrétumok ellenében). Na ott megkértem ezen X-et, hogy szeretnénk (a baráti körünk) azt, hogy Esterházy Jánost beajánlják egy európai elismerésre.
  Hogy mint egy élpolitikust az EP elismerje ot. Na ennek ezen X nagyon
  meg is örült. Mondta ott nekünk, hogy ez épp jókor jött (március eleje
  és a soros elnökségnek jánius végén lett vége). Epp o a felelos személye a kormánynak (akkor Orbán jobb keze) ezekben és épp most egy-két hét mulva kellett leadnia a tervezett, a maradék programokat. Na ebbol végül is ott egy egész lelkes dolog lett. Volt ott egy-két személy (egyik belga), akinek el kellett magyarázni, hogy ki is volt Esterházy (hogy o volt az egedüli szlovák képviselo, aki a háború, majd a zsidok jogtalanítása, deportálása ellen volt … és végül a kommunisták halálra ítélték, mint háborús bunöst. Na minden úgy volt,
  hogy ez meglesz. A következo vacsoránkra X nem jött el. Semmit nem
  hallottunk arról, hogy a magyar kormány beajánlja, vagy sem E.J. -ost ezen európai elismerésre …
  az ido elmult. Mo is átadta a soros elnökségét … és mi egy újabb összejövetelt szerveztünk. Két nappal ezen este elott a gazdasszony
  telefonált nekem és megkért, hogy igérjem meg, hogy nem politizálok
  ott náluk. Ugyanis X csak akkor jön el oda …
  még egyszer ; egy pocsék, aljas banda vezeti még a megmaradt országrészünket is. Viszont … úgy tunik, hogy nekünk csak ennyire futja. Nagyon, de nagyon leromlottunk. Nagy-, dédszüleink nem hinnék
  el, ha bennünket látnának, hogy mi az o leszármazottaik vagyunk.
  Még egyet; a híres, világhíres Tízparancsolat egyetlen parancsa mellett van csak jelezve a buntetés mibenléte. Ez a 4.. Atyádat, anyádat tiszteld, hogy hosszú életed legyen … (±). Amikor mi a szüleinket, elodeinket hamisan, hazug módon megvádoljuk azzal,
  hogy ezek pejoratív, csú nevekkel tisztelték meg a szomszéd népeket…
  kérdezelek Téged Zsizsikám ; adhat nekünk az Ur jövot !? Hazug, aljas
  módon megvádoljuk elodeinket, szüleinket …., nem lehet e miatt jövonk !!!
  szeretettel; Lajos

  1. kedves Zsuzsikám !
   egy ötletem jött ma reggelaz Önök bajának orvoslására. Ez lassúbb
   és drágább is a politikainál, de ez azt hiszem járható lenne. Ez a
   bíróság ….
   néhány sértett személy összeállva megbízna egy jó ügyvédet (fejben és szívben olyat), amelyen által a megfelelo bíróságon (Strasszburg, vagy Hága) beperelné a Szlovák államot …
   ezt persze az említett jogi döntés alapján, amely tiltó abban, hogy a Benes dekrétumok jogrendje kihasson a mai (a 2004 utáni) jogi, bíróságui döntésekre …
   szerintem lenne egy olyan 40-50 % esélye ennek. Miután egy-két ítéletet hoznának a szlovák állam ellen …, lehet végre a politikusok
   is felfigyelnének az ügyre ….
   nagyon komoly felkészülés, elozetesek (és ez komoly anyagiakkal és kiválló emberi képességgel is). Ugyanis aki ezt kezébe veszi, tudnia kell, hogy vele szemben egy teljes állami aparátus lesz … és közben maga a bíróság is (nagyon valószínu) megpróbálná eltusolni az ügyet
   (egy külso politikai, esetleges nyomásra) …
   ami engem illet, ha én állnék ehhez, akkor 1) meccénás(ok) szerzése, 2) megtalálni a jó személyt, személyeket (azt hiszem megkeresném az akkor még igen fiatal volt jogászt, aki ezen szlovákiai küldöttség tagja volt) és valószínu még egy olyan ‘szárnysegédet’ is mellé röktön
   felbérelni (egy ilyen esetben egy ügyvédnek párna kell a feneke alá) …
   még azt rá, hogy itt nem egy tömeg panaszt, hanem csak néhányat.
   Olyanokat, amelyek ‘vitathatalanok’. Ugyanis minden lehetot az
   ügy oldalára kellene eleve tenni. Tehát, nem a tömegnek (a soknak),
   hanem az 2-3 ‘élének’ kell hatása, kihatása legyen (na itt látok én
   már elore nehézséget) …
   szeretettel; Lajos

 3. Bár nem a témához kapcsolódik, de szorosan összefügg, hogy míg (több) diplomás magyarok idegenben mosogatnak, takarítanak, felszolgálnak, addig az EU parlament jelenlegi elnöke nyolc osztállyal bír, s életvitele enyhén szólva erősen kifogásolható. Az ö és társai szemszögéből persze, hogy tabu, minden olyan kérés, ami bonyolult, nagy tudást igényelne, a megoldása pedig a sok érdeksérelem miatt nagy hozzáértést kívánna. A behódolás, hajbókolás kifizetődöbb nekik, az összefüggéseket pedig tovább lehet gondolni Bokor professzor úr felvetése mellett T.K. fentebbi anyagával.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük