Újra és újra kérdezem: ki pénzeli az „Iszlám Államot”? – Morvai kérdése Mogherini asszonyhoz

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Immár visszatérő rituálészerűen teszi fel a kérdést, a véget nem érő, üres szövegekből álló európai uniós „Külügyek és Biztonságpolitika” vitákon Morvai Krisztina: ki hozta létre, ki finanszírozza az „Iszlám Államot”? Ki vásárolja meg a terrorista „államtól” az olajat, a műkincseket? Hogyan szankcionálja az Európai Unió ezeket az államokat, illetőleg vállalatokat? A rituálé része, hogy Mogherini asszony nem válaszol Morvai Krisztinának, aki ezután írásban terjeszti elő a kérdéseit, és a szabályzatnak megfelelően – tetszik, vagy nem tetszik – Mogherininek válaszolnia kell. Mindenki számára nyilvánvalónak kell lennie: nem beszélhetünk igazi EU-s biztonságpolitikáról addig, amíg állítólagosan az Európai Unió és legfőbb szövetségese, az Egyesült Államok – minden titkosszolgálati eszköze és ereje ellenére – állítólagosan nem tudja felfedni azt, hogy kik kereskednek az „Iszlám Állammal”, kik tartják fent ezt a terrorista gépezetet. A Morvai és Mogherini közötti „rituálé” egyik előző levélváltása itt olvasható:
Morvai Krisztina írásos kérdései Mogherininek a következők voltak:
http://www.europarl.europa.eu/sides/g…
1. Az Ön tudása szerint, illetőleg az Európai Unió, mint intézmény tudása szerint ki támogatja anyagilag az ISIS-t („Iszlám Államot”), és különösen kik azok, akik olajat vásárolnak e szervezet(ek)től?
2. Mit tett eddig és mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy ezeket a vállalatokat illetőleg államokat beazonosítsa, és igazságszolgáltatás elé állítsa, különös tekintettel arra, hogy magatartásuk és tevékenységük nyilvánvalóan a nemzetközi jogba ütközik?
A külügyi főképviselő írásbeli válasza a következő volt:
http://www.europarl.europa.eu/sides/g…
P-012737/2015
Dimitrisz Avramopulosz válasza a Bizottság nevében
(1.12.2015)
A Bizottság általános ismertekkel rendelkezik az Iszlám Állam bevételforrásairól, köztük az olajértékesítésről[1]. Az Iszlám Államtól olajat vásárlók vagy a szervezetet egyéb módon pénzügyileg támogatók kilétéről ugyanakkor nincsenek információi. A terrorizmusfinanszírozás gyanúját nemzeti szinten kell jelenteni a pénzügyi információs egységek felé, akik azt követően határoznak a megfelelő további lépésekről. A terrorizmusfinanszírozással vádolt személyek ellen a nemzeti bíróságok indítanak eljárást. Az EU nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a terrorizmusfinanszírozáshoz kapcsolódó egyedi esetekbe beavatkozzon.
Az EU nemrégiben megerősítette jogi keretét annak megelőzése érdekében, hogy a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás céljaira visszaélhessenek a pénzügyi rendszerrel[2]. Az (EU) 2015/849 irányelv 9. cikke értelmében a Bizottság felhatalmazással rendelkezik arra, hogy azonosítsa azokat a harmadik országbeli joghatóságokat, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereit stratégiai hiányosságok jellemzik, hogy azok fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket alkalmazzanak. A terrorizmusfinanszírozás módszereinek folyamatos kutatása a továbbiakban elősegíti a nemzeti hatóságok munkáját. Ezzel összefüggésben a Bizottság jelenleg azon dolgozik, hogy az (EU) 2015/849 irányelv előírásai szerint beazonosítsa a terrorizmusfinanszírozás és a pénzmosás belső piacot érintő kockázatait. Az értékelést legkésőbb 2017 júniusában hozzák nyilvánosságra, és egyben ajánlásokat tesznek a tagállamoknak e kockázatok kezelésére.
[1] Lásd a FATF e témában készített jelentését, amely a következő webhelyen érhető el: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/d….
[2] Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

3 thoughts on “Újra és újra kérdezem: ki pénzeli az „Iszlám Államot”? – Morvai kérdése Mogherini asszonyhoz

 1. Teljesen egyértelmű, hogy kik pénzelik az iszlám államnak becézett mészárszéket. Ha nem azok lennének akik, akkor napokon belül szitává lőnék ezeket a torokelvágó undorító létezési formákat. UNDORÍTÓ!
  Vattay Szabolcs

 2. Azok pénzelik akik a többi terrorista szervezetet, akiknek lételeme, hogy rossz dolgok történjenek a világban, mert úgy tudnak a legtöbb pénzhez jutni és attól érzik jól magukat.ŐK A DEVIANCIA – KULTUSZ KÉPVISELŐI.Azt kell végre megérteni az agymosott emberiségnek,hogy ez a szemiták harca a gójok ellen és,hogy a zsidók is szemiták.
  H.B.
  „Vérében hordja a kereszténység tagadását, vallási kötelességet vél teljesíteni, ha tudományban, művészetben, bölcseletben ellene dolgozik; lelkében hordja egy (…) hazuggá lett kiválasztottság gőgjét s Istennek tetsző dolognak hiszi, ha gazdasági, társadalmi, politikai eszközökkel a népeket a zsidó faj uralma alá igyekszik hajtani.”
  (Márton Áron püspök)

 3. egy dologról, tényezorol soha sincs szó … és épp ez mindennek, mindeneknek az alapja. Ez pedig a nagy és hihetetlenül véres vallásháború a shiiíták és a szuniták között (1400 éve tart) ….
  na még ezen összeütközésben is elég tisztán kiveheto az, hogy itt ezek egyike ezt terrorista módon teszi. Ez a szunita vallásfelekezet. Na mindenek elott épp ezektol jön eleve a legtöbb pénz Szaud Arábiából jön számukra. Ez azért, hogy terjeszkedjenek mindenütt és ott persze elsosorban a shiíták kárára …
  e mellett, de közben evvel kapcsolatban is, van egy etnikai tényezo is.
  Ezen területeken a szuníták hatalmas többségükben arabok is. Na amikor vallási konfliktus van, az egyben etnikai is …
  az arabok egyre csak terjeszkedni akarnak és már amikor még csak
  kisebb ségben is vannak, a hatalmat kivánják (és sokszor el is érik).
  Kiválló példa az elég jól ismert Irak esete. Ott egy olyan valami 20-30 %-os arab népség (Szaddam Husszein is az volt. Mégha ± ateistának mondta magát, egy kimondottan szuníta volt) a markában tartotta a
  hatalmat. Még addig is elment, hogy a perzsa többség ellenére háborút indított Irán ellen, amelyben persze így egy testvérnép gyilkolta
  önmagát. Amikor a vegyi fegyvereket bevetette, ezt mindíg az ellenségei ellen, akik a shiíták, a perzsa (±) népség volt. Ezek persze akkor lehettek ezen, vagy a másik felén is a határnak …
  na most is teljesen nyílvánvaló az, hogy az iszlamista terrorcsapat a shiíták (meg a kurdok ellen is) harcol elsosorban. Amikor pl-ul Irakban egy merénylet történik, ott ez mindíg (!) egy shiíta területen, közösség ellen történik ;..
  az ami csaknem meglepo ebben, hogy a perzsák nem tesznek ugyanúgy. Ebben valahogy egy kis hasonlagossátot észlelek a mi magyarok, a római keresztények és a mi jövevényeink, a görögkeleti
  szláv, vagy oláh népekkel. Ugyanis itt is csak mindíg bennünket bántalmaztak ezek ….
  ami miatt Morvai asszony kérdez, kérdez …, az a miatt, mert mi nagyon
  rosszul, hiányosan ismerjük a történéseket, a történelmet …
  sokszor ahhoz, hogy egyszeruen tisztábban lássunk, elég Izrael hozzáállását a dolgokhoz vizsgáljuk. Ezek jól, kiválóan ismerik az
  ott, a környékükön történteket. Ha ok azt tartanák, hogy ezen I.A. számukra veszélyt jelent …, már régen … el is felejtettük volna ennek létét ….
  nem az EU parlamentben, hanem Izraeltol kellene kérdeznie Morvai Krisztínának e végbol …
  ami viszont a mai pénzelést illeti; ott elsosorban Töröko. a felelos (mint a reánk-árasztott menekült-áradat küldésében is). Viszont az ellen semmit sem tudunk (az EU !) tenni. Talán csak azt, hogy teljesen lezárjuk vele a földi és tengeri kapcsolatot (blokád alá tesszük oket).
  Na ha a többmilliós menekültek (és a további menekültek) oket zavarják, akkor talán abbanhagyják az IA -mal-való kereskedelmüket.
  Amit az EU -nak kellene, az az, hogy a kurdokat támogassa. Ugy Irakban, mint Szíriában … és persze óvatosabban Töröko.-ban is.
  A probléma (súlyos !) az, hogy a két eroszakos ország két eroszakos vezetojét minden normális, tisztességes … hozzáállásunk egyre jobban közelíti. Az oroszok is eltiporják a nemzeti önrendelkezési tendenciát.
  Tehát ha mi támogatunk egy ilyent Töröko.-ban, azért még jobban Putyin ellenesek leszünk és a törököket ezek felé taszítjuk. Na ott ebbol egy nagy veszély lehet. Ezek a területi egységük miatt még talán egy háborútól sem riadnának vissza …
  nem könnyu dolog a külpolitika …
  de nekünk nem ezzel, ezekkel kellene foglalkoznunk, hanem a saját, a
  magyar érdekuekkel !!!
  miért nem ezt próbálja ezen kiváló asszonyság !? Miért nem szólítja föl a magyar parlamentet arra, hogy az ukrajnai magyar közösség jogait véglegessen biztosítsák !? … és miután a magyar kormány (mert a parlament ‘uralkodik’ !) elkezdi ezen téru tevékenységét …, akkor az EU-nál is, az EP -ben is ERROL … és nem pedig az egy kétezer km-re történo cuccokról … kérdezosködnie ….
  a mi dolgainkkal SENKI sem foglalkozik. Az ránk vár !!!
  soha nem volt ilyen történelmi lehetoségünk arra, hogy ezt a
  kárpátaljai magyar közösségnek elérjük !!! Miért nem tesz a magyar
  kormány ebben meg mindent !? Miért nem szólítják föl erre a magyar képviselok a magyar parlamentben !?
  szeretettel; L

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük