KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Téglásy Imre: Bábel – Berlin – Brüsszel – Budapest

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

 Nekem nem tűnik véletlennek, hogy éppen tegnap, vagyis Pünkösd hétfőjén (Life Site News, 2023. május 29., hétfő) jelent meg Frank Wright kitűnő elemzése a hitét, hazáját és józan eszét is elherdáló, ma még “Németország”-nak nevezett emberi közösség szinte végzetesnek tűnő gazdasági és erkölcsi összeomlásáról.

A cikket végigolvasva akár lelkesedhettem is volna az adataival pontos következtetéseivel logikus, ugyanakkor számunkra oly szomorú dolgozatért. Csakhogy a németek sokféleképpen áttétes betegségéről adott kórkép éppen annak a pándémiás dögvésznek a mélyebb tüneteit rögzítette és értelmezte, amely a világ és magyar népünk oly nagy részét is megfertőzte, és amellel szemben éppen a Pünkösdi Tizenkettek örvendezhettek oly felszabadultan, amikor a tüzes nyelvek adományával megkezdhették az Istentől kapott új, időtlen időkre szóló, térben is határtalan távlatokat mutató küldetést. Álláspontom szerint nem csak teológiai, hanem kommunikációelméleti tanítást is tartalmaz az a büntetés, amit már “Bábelország” ókori népének is el kellett szenvednie. Ez a nép (és azóta még oly sok más is) bűnhődött azért, mert összezagyválta a dolgok (res) hűséges és egyértelmű megnevezésére szolgáló szavakat (verba), hogy aztán a fogalmak káoszából fakadó meghasonlás, “nézeteltérés”-hez, majd pusztító belső és külső háborúskodásokhoz, az addig talán összetartást szolgáló “közös ihlet” eltűnéséhez vezessen. És mi, a mai bábelek lakói sajnos ugyanezt tapasztaljuk Isten- és Emberhiány miatt társtalanná váló “társadalmainkban.” E lélek- és élethiány pótlására, a szavak és fogalmak, gondolatok és cselekedetek újbóli egybecsengésére, az igazak küldetésének véghezvitelére talán épp oly epekedve várunk néhányan, mint annak idején az az Istenben a Közjó (bonum commune) Legfőbb Javát tisztelő Tizenkettő…

De nézzük csak, hogy a szerző szerint miért utalnak a Németország testét ellepő vörös-sárga-zöld és szivárványszín foltok egy már szinte haláltusáját végző betegre!

 (LifeSiteNews) – Nem meglepő a hír, hogy Németország recesszióba kerül. Egy olyan, baloldali, vörös-sárga-zöld koalíció irányítja, amelynek 2021 szeptemberi hatalomátvétele az a fő célja, hogy teljesen leépítse az ország iparát. De hát hogy is megy ez? A koalíció pénzt nyomtat azért, hogy valamelyest ellensúlyozza a saját politikája által okozott áremelkedést, és nehogy azonnal összeomoljon az ipar. Ez lenne hát a „fenntartható fejlődés”? Az utolsó megmaradt atomerőművek bezárása után Németország szénre cserélte a vezetékes gázt, amely jelenlegi villamosenergia-szükségletének minössze csak egyharmadát fedezi. Ennél is drámaibb, hogy az ország iparának előre látható összeomlása az Európai Unió egész alapfinanszírozási modelljét is veszélyezteti.

  Gázos álmok

 Az Északi Áramlat vezetékek 2022 szeptemberi – ki nem kutatott – felrobbantása után az energiaárak óriási teherként nehezedtek a német iparra. Egy újabb vezetékes támadástól tartva a vörös-sárga-zöld kormány a tengeri úton beszerzett, cseppfolyósított földgáz felé fordult. Tavaly még ezt akarták igénybe venni a szankciók és szabotázs miatt elvesztett hazai gázfogyasztás 40 százalékának pótlására. Csakhogy a német kormánynak az a terve, hogy az olcsó orosz vezetékes gázt majd LNG-vel váltja fel, gyorsan dugába dőlt. A környezetvédelmi tiltakozások miatt és a kiszámíthatatlan gazdasági és politikai vezetés miatt tétlenségre kárhoztatott ipar nem kapott mentőövet, mert háttérbe szorultak az új LNG-terminálok építéséről álmodozók tervei is. Ezt a csődöt azonban olyan bölcs döntésként mutatták be, mint amit az amúgy is szükülő energiafogyasztás miatt léptek meg. Csakhogy az energiaigény semmit sem csökkent. Sőt, az előrejelzések szerint ezen a télen az energiahiányból fakadó válság sokkal súlyosabb lesz.

Közben pedig Németország lignitszenet éget, hogy azért legalább a szintén vörös-sárga-zöld közlekedési lámpák világítsanak. Ez a lignit Oroszországból származik, amit Németország még tavaly márciusban kezdett felhalmozni. Az erre vonatkozó, behozatali tilalmat követően azonban a németeknek most már olyan téllel kell szembenézniük, amikor immár senki sem szállít nekik még csak annyi szenet sem, hogy legalább a villamos energia felét megtermeljék.

  Zéró összegű játszma

 A német kormány legalább olyan kíméletlen erőszakkal vitte véghez a zöldek programját, mint amilyen türelmetlenséggel végezték Lenin és Kelet-Európa kommunistái a “fokozatosság és önkéntesség” soha be nem tartott elvei alapján a kolhozosítást. A Net Zero kezdeményezések jegyében a koalíció erőszaktevői is ilyen “lötyös indulattól” vezérelve számolják fel az ipart, a megbízható hazai áramtermelést, támogatja az istentagadást, a tömeges bevándorlást, kegyelik a „sokszínűséget”, a szexuális és erkölcsi eltévelyedéseket. A párt törekvéseit leginkább a saját kampányplakátjuk fejezi ki.

  „Green Goes Further” (A zöldek tovább lépnek) – hirdeti a reklám, amely elfogadásra ajánlott jelenségként hivatkozik a Fekete Élet Számít másságot fetisizáló és azt legfőbb jóként tisztelő BLM-re, a marihuana fogyasztására és a nemi erkölcstelenségre.

A szórólapot a berlini Kreuzberg-Friedrichshain („X-Hain”) kerület állította össze a maga kampányához. Ez a kormánypárti nyomdatermék nem rejti véka alá, hogy neki az Antifa, vagyis ez a szélsőbaloldali terrorcsoport a példaképe. Ezzel szemben uszít az ellen a kereszténydemokrata vezető ellen (Laschet), akinek pártja a 2021. szeptemberi választásokon a vörös SPD pártja mögött a második helyre került. (A zöldek lettek a harmadikak.)

Láthatjuk rajta a kommunista sarló és kalapács nyilvánvalóan perverz önkényuralmi jelképeit is, illetve egy “elvtársukat”, aki úgy vigyorog egy másik ember gyerekére, mint egy lesajnált és vesztesnek tekintett szülő családtervezési hibájára. De megjelenik rajta a „Kita Kunterbunt” elnevezésű óvoda is, melyben az erre érzékenyített óvodapedagógusok csecsemőkortól egészen iskolás korig LMBTQP+ nevelésben részesítik a rájuk bízott gyermekeket.

 De akkor sincs baj, ha valaki még nem értesült volna e törvénytelen törvényeket hozó társaság nagyobb léptékű célkitűzéseiről. A szórólapot előállító művész háromszoros tagadása nem hagy semmi kétséget az índítékaik felől. A falon ugyanis ezek az anarchista jelszavak olvashatók: „Nincs Isten! Nincs állam! Nincs patriarchátus!” És hogy még a ház-és lakásfoglalók is rájuk szavazzanak, őket is olyasféle demagógiával szólítják meg, mint annak idején a föld- és lakásfoglalásokat Kelet-Európában kampánytémává emelő kommunisták. (“Azé a föld, aki megműveli.”) A transzparensen ugyanis ez áll: „Azé a lakás, aki lakja.”

Ezek a színjátszó politikusok a bérlők jogait hirdetik a tulajdonosokéval szemben, és a valóságközpontú közösséggel szemben állók jogait az épeszűekkel szemben. Ők birtokolják a társadalom gyökeres átalakításának boldogító bölcsességét. Ez a gondolatvilág pedig tagadja Istent, elfordul a családtól és mindazoktól az értelmes polgároktól, akiknek még jelent valami a nemzet. De vajon miképpen sikerült nekik az, hogy ezen elképzeléseiknek megfelelő kaptafára húzzák egész Németországot?

  A mintagazdaság

 Az Európai Unió modellje eredetileg arra az elképzelésre épült, hogy a gazdag országok támogatják a szegényebbeket. Németország nettó hozzájárulása így az EU költségvetéséhez mindig is messze magasabb volt, mint bármely más nemzeté. A Német Gazdasági Intézet 2021-es jelentése megjegyzi, hogy „a múlttal ellentétben maga az Európai Bizottság már nem teszi közzé a tagállamok nettó pozícióit.” Az EU költségvetésének legnagyobb nettó befizetője Németország, amely több mint 21 milliárd euróval többet fizet be, mint amennyit kivesz. Ez a befizetés kétszer annyi, mint Franciaországé, a második legnagyobb nettó befizetőé. Valójában Németország egyedül többet finanszíroz az EU-ban, mint a következő négy befizető együttvéve. „Németország volt a legnagyobb nettó befizető 2021-ben 21,4 milliárd euróval.”

 A következő négy nettó befizető

 • Franciaország 10,9 milliárd

 • Hollandia 4,1 milliárd

 • Svédország 2,5 milliárd

 • Dánia 1,5 milliárd

 Hát akkor lássuk most azt is, hogy ki is vesz ki többet, mint amennyit befektet az Európai Közösség költségvetésébe! „A nettó kedvezményezettek számát tekintve Lengyelország vezet 12,9 milliárd euróval. Őt Görögország követi 4,7 milliárd euróval, Magyarország pedig 4,3 milliárd euróval. A többi helyet Románia (4,2 milliárd euró) és Spanyolország (3,5 milliárd euró) foglalja el.”

De vajon miért nem akarja közzétenni az Európai Bizottság az ezzel kapcsolatos adatokat? Talán azért, mert ha továbbra is tájékoztatna bennünket, akkor kiderülne, hogy már a vörös-sárga-zöld bőrben szemérmetlenkedő “német” király is meztelen? Vagyis azért, mert az uralkodó eliot szégyenlősen eltakarni igyekszik azt a csúnya gazdasági tényt, hogy már az összeomlás felé sodródik az EU-t oly régóta finanszírozó német gazdaság?!

  Mennyit kóstál egy szélmalom vagy egy szivárvány?

Hogy valójában mennyi pénzt kap Magyarország, azt bizony nehéz megmondani, mivel az Európai Bizottság a 7. cikk szerinti eljárás alapján már hosszú ideje visszatartja a neki járó pénzeszközöket. Magyarországot tavaly szeptemberben az EU parlamenti képviselői úgy állították be, mint amely „már nem demokrácia”. “no longer a democracy.” És vajon rendben van ez a demokráciafogalom? Nem hinném. Azt azonban tudom, hogy Magyarország következetesen ellenzi mindazt, amit ez a zöldpárti szórólap ünnepel, vagyis az istentelen nemzeti öngyilkosság állítólagos „értékeit”.

Persze a Magyarország iránti gyűlöletnél sokkal nyomósabb az a tény, hogy ez a vörös-sárga-zöld modell az összeomlás biztos receptjének tűnik. Bizonyos értelemben persze megfelel a zéró karbonkibocsájtás elvárásainak, melyekre a zöldek az ipartalanított Németországról alkotott víziójukat alapozzák. Kár, hogy e modelleknek előzetesen nem tették részévé azokat a költségszámításokat, amelyek az emberek életéhez, a nemzet fennmaradásához, és az ipar életképességének fenntartásához lettek volna szükségesek. Így tehát ez a “politika” a bábeli téveszmék kaotikus zűrzavarát eredményezi, és magának az EU-nak a fennmaradását is veszélyezteti.

Az exportlehetőségeitől és bevételeitől ekként megfosztott Németország motorja egyszerűen nem tudja előre vinni az EU nevű karosszériát. Márpedig ez az export a zéró ipari karbonkibocsátással együtt megszűnik majd, ennek híján tehát a német cégek működésképtelenné válnak. Tervezhető energiaköltségek nélkül senki sem beszélhet gazdasági-pénzügyi biztonságról.

 A Reuters május 23-i jelentése szerint a német kormány elkötelezte magát arra, hogy évi 4,4 milliárd euróval támogatja a nehézipart. Ez majd lehetővé teszi a vállalkozásoknak, hogy maguk fizessék ki az áramszámlájukat, és így elkerüljék a csődöt. Robert Habeck a zöldek gazdasági és klímavédelmi minisztere azt mondta erről: “Ha nem fizetjük ki ezt az összeget, előfordulhat, hogy Németországban ezeken az energiaigényes területeken megszűnik az ipar, ez pedig veszteség lenne.” Közben a német pénzügyminisztérium kijelentette, hogy erre az intézkedésre, amely az előrejelzések szerint a következő hét évben 30 milliárd euróba kerülne, nincs pénz a kasszában. Ja, hogy a pénz nem érdekli a szélmalmokért és szivárványért rajongó “bűzkéket” (így!)?!

A koalíció most pénzt nyomtat, hogy valamennyire ellensúlyozza a saját politikája által a polgároknak okozott áremelkedéseket és nehogy máris összeomoljon az ipar. Ez lenne hát a „fenntartható fejlődés”?

E sokszínű koalíció emellett veszettül háborúpárti is. És ez a veszettségük újabb ok arra, hogy megbüntessék Magyarországot, amely egyetlen uniós nemzetként következetesen szorgalmazza az ukrajnai tárgyalásos békét. Ezzel szemben figyelemre méltó, hogy a csak a szavak szintjén (verba – kiemelés tőlem: T.I.) befogadó és toleráns német kormány ténylegesen hogyan viselkedik a másként gondolkodó nemzetekkel és azok törvényesen megválasztott vezetőivel. Az e téren ténylegesen megjelenő nyers valóság (res – kiemelés tőlem: T.I.), a kettős mérce össze nem illő jelenségével is leleplezi az úgynevezett „progresszívek” politikáját ténylegesen motiváló gyűlöletet.

 Annalena Baerbock külügyminiszter az év elején beszédében háborút üzent Oroszországnak (És a napokban hadat üzent Karácsony Gergely, Budapest helyett Brüsszelhez és Berlinhez igazodó, zöld-vörös-szivárvány színű polgármestere is… – (T.I.).

 De vajon miért nem tud uralkodni érzelmein Németország legrangosabb diplomatája egy nukleáris töltetű sorskérdés kapcsán? Úgy tűnik, azért, mert a fejében sugárzó, bombasztikus tirádák az ő fülében kedvsebben szólnak, mint azok a ténylegesen ördögi atombombák, amelyeket ő maga a falra fest.

 Lehetséges, hogy ez a koalíció ugyanazon okokból harcol Oroszország ellen, mint amelyek Magyarország ellen is indítják?! Én ezen a ponton már csak a puszta fanatizmust tudom megjelölni ennek a megveszekedett gyűlölködésnek az okául. (Nincs messze a rájuk vonatkoztatott fanatizmus szó a fasizmust birodalmi rangra emelő német fanatizmus fogalmától – T.I. ) Csak a megveszekedett fanatizmus diktálhat olyan politikát, amelynek bevallott és elsődleges célja, hogy minél gyorsabban lerombolja Németországot és vele együtt azt az európai gazdasági modellt is, amelyért oly sok anyagi és szellemi áldozatot hozott.

 A zöldek háborút indítottak a saját polgártársaik politikai meggyőződése ellen is azzal, hogy tankokat küldenek egy olyan háborúba, amit a németek többsége már nem támogat. E mellett az már szinte elhanyagolható apróságnak tűnhet, hogy közben vérlázítóan népszerűtlen intézkedéseket hoznak a háztartási gáz- és olajfűtés teljes betiltására. Az Alternatíva Németországnak (AfD) ifjúsági tagozatát pedig azért helyezik törvényen kívül, mert e fiatalok tisztelik a német nép döntését, értéknek tartják a hagyományos családot és nem hajlandók gyűlölni a honfitársaikat.

  A Politico közvéleménykutatása

 A Politico 2023. május 27-én nyilvánosságra hozott közvéleménykutatása szerint tovább csökken a zöldek támogatottság. Ma már megelőzi őket az Alternatíva Németországnak (AfD) elnevezésű mozgalom (kiem. – szerk.).

Időközben ugyanis már sok millió választópolgár döbbent rá, hogy a vörös-sárga-zöld koalíciónak csak egyetlen politikai ajánlása van: ez a nemzeti öngyilkosság. Az ezt megalapozó propagandazöldség szerint „nincs B bolygó”. A Baj csak az, hogy az A planéta megmentését célul tűző kormánypárt A megoldást szolgáló terve nem más, mint az emberiség teljes megsemmisítése. (Ennek pedig egy alapváltozatáról pedig mintha már hallottunk volna a Harmadik Birodalom “Endlösung”-jának megoldási terve és szintén gázos kivitelezése kapcsán. Vagyis a zöldek Európa és a világ kétségtelen kihívásaira nem alternatívát kínálnak, hanem csak az ön- és közveszélyes pusztítás háborús eszkalációját.

 Kétségtelen, hogy ebben az ideológiai harcban a szavak (verba – kiemelés tőlem: T.I) ütköznek a valósággal (res– kiemelés tőlem: T.I.). (Egy 50-es évekből származó, magyar politikai anekdota szerint egy alkalommal a sztálinizmus bigott Rákosi Mátyását azzal szembesítették, hogy a statisztikai jelentésben szereplő számok nem támogatják a pártvezér gazdaságpoliltikai elképzeléseit Erre válaszolta az ideológiavezérelt zsarnok: – Annál rosszabb a számoknak!

   Frank Wrightnak az ideológiavezérelt német koalícióról adott jellemzése ugyanilyen veszélyes törvényhozói betegséget ír le. Hiteles beszámoló arról, hogy ezek kártékony téveszméikkel és ténykedésükkel a német ipar pusztulása mellett az EU gazdasági fizetőképességének teljes összeomlását is elérhetik. E holdkóros fanatikusoknak közben meg se kottyan az az ár, amit a saját szélmalmaik és szivárványaik világáért fizettetnek meg sajtójukkal agymosottá tett, a törvényeikkel tétlenségre késztetett, az antifasiszták terrorista csőcselékével pedig megfélemlített német polgárokkal. Bábel – Berlin –Brüsszel – Budapest: mi csak erre figyelmezzünk!

 

A LifeSite News eredeti cikke alapján készítetteDr. Téglásy Imre

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: