„Már nem hiszek az EMNP-ben” – lemondott a párt marosvásárhelyi szervezetének elnöke

NIF: Ez az esemény rámutat a Toro Tibor és Tökés László vezetési stílusára és emberi magatartására. Az EMNP melegalakítása magyar és román közös akarat volt. A románok azt képzelték el, … OLVASS TOVÁBB!

A teljes zsidó és román befolyás alatt álló RMDSZ hitványságáról

Az erdélyi magyarságnak még 26 év judémérés gazemberkedés sem volt elég, akik az autonómiát csakis választásokra veszik elö, mint mételyt, s az erdélyi magyarság meg csámcsog rajta 4 évig: gyül … OLVASS TOVÁBB!