KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Stoffán György: Kihalófélben a magyar! (Gondolatok egy csángó segélykiáltás okán)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Hosszú a nagyböjt, rettentő nehéz a kereszt, és meredek a Golgotára vezető ösvény a magyarok számára. Akár a világi dolgokban, akár a hitbéliekben járunk. Mindenütt a meg nem értettség, az utálat, az erkölcsi züllés, a hit relatívvá tétele tapasztalható, s ha ehhez hozzávesszük a magyarok iránti gyűlölködést, akkor szomorúan kell megállapítanunk, hogy e nép számára a feltámadás vagy elmarad, vagy van még addig elég… Nem tudjuk pontosan, miért kapjuk ezt a szenvedést, ezt a sok megpróbáltatást, de bizonyos, hogy oka lehet. Persze, az is kérdés, miért nem azok kapják, akik vétkeztek, s miért azok, akik a Fennvalóhoz hűségesen élnek? Hiszen nem azok szenvednek, akik a jól megfizetett európai politika poshadt mocsarában fetrengenek, mint a varacskos disznók, s ezért kapják a hatalmas fizetéseket, hanem azok, akik szorgalmasan megtermelik annak a sok senkiházi gazembernek a bérét, de ők maguk nélkülözve, félelemben tartva, a mindennapok keserűségében kénytelenek tengődni.

Azaz, magáról népről, a nemzetekről beszélek, s közöttük a legtöbbet szenvedőről, a magyar-, a székely-, a csángó nemzetről. S teszem ezt újra és újra azért, mert ismét tornyosulnak a gyűlölethullámok a magyar nemzet fölött. És ennek számos oka van. Összegezve azonban csak egy: az, hogy még magyarok vagyunk… hogy nem törődtünk bele – negyven év kényszerhallgatás után sem – kirablásunkba, nem hagytuk el a hitünket annyira, amennyire elvárták volna és nem tagadtuk meg a megszállt területeken maradt testvéreinket… Igaz, vannak olyan bűneink is, amelyek miatt bizony, jogosan gondolhatjuk, hogy a Fennvaló okkal büntet bennünket. Hiszen, a magyar anyák megölik a magzataikat, és ezt a törvény is biztosítja számukra, a templomok kiüresednek, a gyermekek nem kapnak megfelelő lelki nevelést, és a magyarok abból élnek jól, hogy egymást a legaljasabb módon verik át. A kereskedő, az iparos, de még az ócskás is abból lesz milliomos, hogy saját honfitársát „kirabolja”. A sokhoz még több kell, s ez a kapzsiság viszi előre – állítólag – a magyar gazdaságot. Nagy fájdalom az is, hogy sokan a megszállt területek magyarságából, a nekik juttatott támogatásokból gazdagodnak meg, s ma már kialakult, jogszerű, de etikátlan társaságok tartják a kezükben a „határon túli” támogatásokat, a gazdasági „együttműködést” és bizony sokszor enged pénzmosásra következtetni egy-egy projekt megvalósítása. Ám, ezeket most hagyjuk…

Ez is érdekelheti:  Meghívólevél -Jóváhagyta az Európai Parlament az EU új migrációs és menekültügyi paktumát

A nagyobbik baj azonban a hit kérdésével, az egyházi intézkedésekkel, a vatikáni külpolitika, magyarellenes terveivel és céljaival van. Ez akkor is tény, ha Bergoglio a napokban több megbecsülést kért a magyarokkal szemben… mert elsősorban Neki kellene több és nagyobb megbecsülésben példát mutatnia velünk kapcsolatban.

1./ A felvidéki magyarságnak még mindig nincs magyar püspöke!

2./ Mindszenty József, Márton Áron, Boros Fortunát és sok más, magyar szerzetes, pap, és főpap boldoggá avatása elmaradt vagy várat magára.

3./ A megszállt területen lévő templomokban kötelezővé tették az idegen nyelvű misét.

4./ Nemzeti kegyhelyeink közül egyre több zarándokhelyen teljesen vagy nagyrészt elmaradt a magyar nyelvű liturgia.

5./ A Csángóföldön súlyos és évtizedek óta tartó probléma a magyar pasztoráció tiltása. Jelenleg havi egy alkalommal, Bákóban vehetnek részt a csángók magyar nyelvű szentmisén, annak ellenére, hogy II. János Pál látogatása idején a csángó fiatalok átadták erre vonatkozó a kérésüket a Szentatyának.

Vatikán külpolitikájának magyarellenes irányát az is bizonyította, hogy Bergoglio csíksomlyói látogatásakor, a miseruháról le kellett venni a magyar feliratot, valamint a marosvásárhelyi iskolaügyben, a városban tárgyaló nuncius, Miguel Maury Buendía, a román tárgyalófélnek azt a magyarellenes kijelentést tette, hogy „volt száz éve a magyaroknak a beolvadásra, és nem érti, hogy ez miért nem történt már meg…”

Székely János szombathelyi püspök március 10-én tartott szentmisét Pusztinán

Jelenleg a csángók helyzetét az is nehezíti, hogy Gyulafehérvár érseke sem az ő érdeküket, hanem a vatikáni külpolitikát, a beolvasztás politikáját képviseli. Egyik csángó vezetőnek azt mondta, hogy tanítsák csak a magyar nyelvet, de „az egyházat hagyják békén”. A világi (liberális) szellemiség már elérte, hogy amíg a templomok, magyar liturgia híján üressé válnak, addig a kultúrházak és diszkók tömve vannak, azokban nem tiltják a magyar nyelv használatát… ennek a veszélyével azonban az egyház nem törődik, vagy nem akar foglalkozni. A ferences barátok, már a somlyói Mindenkoron Segítő Szűz Mária lábától is elküldték a zarándok csángókat… hiszen a pünkösdi „csángó misét” már nem a hagyománynak megfelelően, a Kegytemplomban, hanem a Péter-Pálban tartatják meg a számukra. 

A helyzet súlyos, és lassan visszafordíthatatlanná válik. A mai világpolitikának azonban kedvező, hiszen az egységesítés, az uniformizálás jó talajt jelent a Novus Ordo és a világvallás későbbi elterjesztésére, bevezetésére, valamint a fiatalok elvilágiasítására, hitehagyásuk erősítésére, efféle egyházi segédlettel.

Ez is érdekelheti:  Magyarország elítéli az Izrael elleni támadást

Ha tehát, a magyar katolikus egyház nem áll a magyar nemzet élére, ha nem hallatja a hangját, és nem ragaszkodik a Szent László-i nemzeti egyház megmaradásához, a magyar hagyományokhoz, és nem védi meg azokat, ha nem harcol az egyházat is elért liberalizmus és a bergoglianizmus ellen, ha nem küld papokat azokra a helyekre, ahol a magyar szentmisére igény van, akkor hozzájárul a magyar nemzet végső pusztulásához, Mária országának teljes felszámolásához!

Azokat a bűnöket, amelyeket a Paskai-féle kommunista kollaboráns egyházvezetés elkövetett, ma már nem lehet helyrehozni, azonban a további romlást meg lehet és meg is kell akadályozni! Szent László idején is szembe kellett mennie a magyarságnak saját érdekében a Vatikánnal bizonyos kérdésekben, és a magyarság mégis hű maradt a hitéhez és a pápasághoz. Ma is valami hasonló bölcs, és Krisztushoz hű magatartást vár el a magyar katolikus társadalom a Kárpátokon innen és túl.

Mert túl hosszú már a Golgotai ösvény és túl nehéz a kereszttel járni rajta… és az ember gyarló. Az erőt adó hit egyre fogy… Meg akar szabadulni az ember szenvedéstől, el akarja dobni a keresztet és szökkelve akar járni végre az ösvényen… ám, akkor „megszabadul” a magyarságától is. Vannak, akik pont erre várnak, ezt akarták elérni, akik ezt készítették elő a keresztény magyarok számára! Ezért nem hagyhatja magára a népet az magyar nyelven imádkozó magyar egyház egyetlen papja és püspöke sem! Nemzetmegtartó erővé kell válnia a hitnek, az egyháznak újra, mert Mária országának alappillére a katolikus hit, a magyar kereszténység. S mert Isten nem véletlenül teremtett magyarnak, a magyar, magyarul akar ezért hálát adni Moldvában épp úgy, mint az érsekújvári ferences templomban, ahol a hitetlen, liberális gvárdián, Krisztust korbácsolja, magyarellenes gyűlöletével… történhet ez a Felvidéken, ahol – újra emlékeztetek –, sok-sok pápának küldött alázatos kérés ellenére sincs magyar püspöke a hívő magyar népnek… és ahol nincs magyar püspök, vagy ahol a püspök nem magyarul érez, ott magyar katolikus egyház sincsen! Magyar pedig, hamarosan nem lesz…

Ez is érdekelheti:  Oroszország már készül Ukrajna kapitulációjára

Nemzeti NaplóNemzeti InternetFigyelő (NIF)

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

One thought on “Stoffán György: Kihalófélben a magyar! (Gondolatok egy csángó segélykiáltás okán)

 1. ELŐBB FOG ELPUSZTULNI A MODERN BABILON, MINT A MAGYAR, MERT OTT LESZ SÍRJÁNÁL FÁJDALMAS KÖNNYEL!!!!
  A bosszú vérvörös keze …
  Cash megpróbál becsületes és nyugodt életet élni, de amikor Big Cat visszakényszeríti őt a szolgálataiba, bebizonyítja, hogy bármire képes, hogy megvédje a várost és azt a családot, amely megmaradt neki.
  https://filminvazio.pro/videa-film/a-bosszu-vervoros-keze/?fbclid=IwAR3BAJaaZGdXKKH0RQF1qZJncmaNuVbC8xL1ennJ-kpDcnANWvUze2UVAGA
  A próféciák súlya a végidőkben
  Ha a 3. világháború kitörésének a lehetséges forgatókönyvéről hallasz a „hírekben” , akkor az evangéliumra figyelj, mert ez alapján és ebben az irányban fog alakulni a történelem – nem fog eltérni ettől, bármit is mondanak a médiában. Hogy miért is?
  Mert az Isten igéje a legnagyobb történelemformáló erő a világmindenségben ❗Image
  Az üdvtörténelem következő állomása NEM A VILÁGHÁBORÚ LESZ ÉS NEM A KEGYELEM KORSZAKA FOG LEZÁRULNI az előttünk álló hónapokban ,hanem a világbéke jön el ,ami a nemzetek evangélizációjára, Izrael megtérésére lesz fenntartva. ÉS MAJD CSAK AZUTÁN LESZ „veszedelem” és pusztulás előbb nem.
  Innen: https://www.facebook.com/groups/657825385736967/?multi_permalinks=950564353129734&notif_id=1710796044856686&notif_t=group_activity&ref=notif
  ********************************
  http://www.immanuel.hu/biblia/biblia.php?konyv=40&fejezet=24&o1=4&o2=5&o3=3
  Máté 24:14 Az egész világon hirdetik majd az Isten királyságnak örömhírét, hogy ez tanúbizonyság legyen minden nép számára. Csak akkor jön majd el a vég.
  Jelenések 14:6 És láték más angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,
  ****************************************
  Jelenések 14:8 Egy második angyal követte őt, aki így szólt: „Elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet”.
  ******************* oh uram, kérdezem s kérdezem, MODERN ÚJ BABILON VAN E, hol van – s hol van a mai Babilon, MERT tudjuk érezzük és látjuk borzalmait, LÁTNI VÉLJÜK EBÉLI PUSZTULÁSUNK ———————- tegnap megláttattál velem egy filmet : https://filminvazio.pro/videa-film/a-bosszu-vervoros-keze/?fbclid=IwAR3BAJaaZGdXKKH0RQF1qZJncmaNuVbC8xL1ennJ-kpDcnANWvUze2UVAGA
  És megértettem – aminek nincs kezdete annak nincs vége…. Ember által írtak – uram! Nevedben, mint hamisak? Hamis próféták sora a hirdetője, mert tudd 2024-év múlva e sorokat se hiszik el, ezért kell a tanúbizonyság , minden korban és um. Időben ! És ha majd passzol megint e sorok ténye az akkorival a jövőben jusson eszedbe jussod az uorban! ÚGY LESZ…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük