KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Stoffán György: Európai keresztényüldözés II.

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Eddig azt gondoltam, hogy csak a magyar kereszténységet üldözik a zsidó befektetők és Izrael állam „magyar kormánynak nevezett helytartói. Tévedtem. Ugyanis ez a magát kiválasztott népnek tartó gyűlöletszekta kiterjesztette az egész világra a kereszténység elleni erkölcsromboló és érték-eltakarító tevékenységét. Franciaországban, Németországban, Lengyelországban és Olaszországban támadást indítottak a keresztek ellen, II. János Pál pápa szobra ellen, a közintézményekben kifüggesztette keresztek betiltása érdekében.

Magyarul: Kiteljesedni látszik a Talmud az Európai Unióban. Mert mit is ír a talmud? Azt, hogy aki nem zsidó az nem is ember, azt állatnak kell tekinteni, ki lehet fosztani, meg lehet ölni, sőt a gyermekek megölése is dicső cselekedet, s a „független” bíróságon a zsidónak kell igazat adni, bármi történjék is… etc. Érdekes, hogy egy olyan nép uralja ma a világot, amely alapvetően minden más népet saját igájába akar hajtani, meg akar szüntetni, ki akar iratni – mint látjuk a gázai mészárlásokról készült filmhíradókban.

Ha valódi demokrácia lenne – illetve, ha létezne demokrácia – és a helsinki záróokmány minden paragrafusát betartanák a világ kormányai, akkor ezt a gyűlölködő és gyilkos eszméket hirdető szektát azonnal be kellene tiltani. Ám, erre nincs mód és lehetőség, mert a bolsevizmus, a szocializmus a zsidók politikai vonala. Hiszen vallási eszmerendszereket nem lehet politikai síkra terelni, így kellett valamilyen politikai megjelenítése a zsidó gyűlölet-szellemiségnek. S amíg ezek a szennypártok léteznek, addig a zsidó gazdasági erő és gyilkos hajlam megelevenedhet a nemzetközi bíróságok ostoba és önmagukat is felszámoló ítéleteiben, amelynek ugyan ideig-óráig ellent tud állni például az olasz közigazgatás, a lengyel polgármester, vagy a francia iskolaigazgató… de a súlyos nyomás alatt nem biztos, hogy nem kerülnek le a keresztek az iskolák, hivatalok és kórházak faláról, arra hivatkozva, hogy ez a vallásszabadságot veszélyezteti.

Magyarországon még ennél is rosszabb a helyzet, hiszen a kereszteket már 1945-től leparancsolta a zsidó Rákosi diktatúrája az intézmények falairól, az útmenti kereszteket a kolhozisták párttitkárai traktorral húzatták ki a helyükről, s a kommunista világban olyan egyházmegosztás sikerült előidéznie a zsidókkal teli – de Izraellel diplomáciai kapcsolatot nem fenntartó – budapesti kormányoknak, amelyből újabb és máig ható (még a jobboldalon is megtapasztalható) keresztényellenesség fejlődött ki, és erősödik.

Ez is érdekelheti:  Medvegyev: az amerikai gazemberek véres dollárjai nem fogják megállítani az orosz hadsereget

A rendszerváltás után a 20. század egyik legkérdésesebb alakja (kegyeleti okokból nem írok legnagyobb hazaárulót), Antall József és kormánya beindította azt a folyamatot – a zsidók felé való tetszelgés okán – amely mind gazdasági, mind hitbéli téren súlyos helyzetbe hozta a történelmi egyházakat és azok működését. A kárpótlási jegyes antalli rablás pedig ellehetetlenítette az egyházak önállósodását, hiszen nem tud önfenntartó lenni föld és termelőeszközök nélkül egyetlen kolostor vagy szerzetesrend, kórház vagy szociális intézmény, tehát maga az Egyház. A kommunista diktatúra antalli folytatása engedélyezte a szekták szabad alapítását, ami szintén a zsidók általi bomlasztás egyik igen aljas módszere, de a gazdaságba is beengedte ez a nemzetáruló „jobboldali és kereszténynek nevezett” csürhe a maffiát, a kommunista lopott pénzeket, mondván: „mindegy honnan van a pénz, a lényeg, hogy befolyjon a nemzetgazdaságba” (Antall József). Arról nem is beszélünk már, hogy a Kárpátalját ebben az időben az ukrán miniszterelnök felajánlotta Magyarországnak, amit szintén Antall József akadályozott meg (Raffay Ernő). És nem beszéltünk ugyanezen kormány az abortuszt könnyítő törvényeiről, amely törvénycsomag elindította a nemzet jelenleg is nagy mértékű fogyását.

Nos, a nemzeti ügyek árulói mára minden bevetnek annak érdekében, hogy a határon túli magyarságot beolvasszák, segélyezésüket akadályozzák vagy megszüntessék, tanintézményeiket felszámolják, illetve azok felszámolását támogassák. A történelmi egyházak sorvasztása is eme zsidó követelményrendszer alapján folyik úgy, hogy amíg a katolikus, református és evangélikus tanintézmények nem kapják meg a törvényben és szerződésben meghatározott összegeket, addig Zoltai (Zucker Gerzson) Gusztáv a Mazsihisz egykori munkásőr vezére kétmilliárd forintos plusztámogatást kapott a Bajnai kormányától, mert „e nélkül nem tudják feladataikat ellátni”… Az teljesen mindegy, hogy a keresztény iskolák, kórházak és szociális intézmények működőképesek-e, hiszen azokban a talmudi állatokat oktatják, tanítják és gyógyítják… Sőt, ezen intézményekben még keresztek is vannak a falon, s mint tudjuk a Talmud szerint a zsidónak kötelessége köpnie, ha keresztet lát. (Ezért kapták a „slájmi” gúnynevet.)

Ez is érdekelheti:  Az Európai Parlament baloldala nem engedte, hogy a betiltott konferencia ügye napirendre kerüljön

Sokáig azt gondoltam, hogy a jobboldalon egyre gyakrabban hallható zsidózás egy megalapozatlan és aljas politikai szlogen. Ám, látva azt az arcátlan és aljas magatartást, amellyel a keresztényekkel, a keresztény értékekkel és tárgyakkal szemben viseltetnek, immár teljesen jogosnak és indokoltnak tartom az ellenkezést. Jogosnak és indokoltnak tartom, hogy a keresztény egyházak és a keresztény magyarság, lengyelség, a keresztény olaszok és franciák közösen lépjenek föl e kirekesztő és erkölcsromboló értéktelenséggel szemben. Mert egy bizonyos határ után nem az a bűnös, aki támad, hanem az, aki nem védekezik.

Legyen követendő példa a moldovai eset, amikor Kisjenőn (Kisinyov) az ortodox papok és híveik szétszedték a felfordított vasvillára emlékeztető „gyertyatartót” a főtéren, s helyébe keresztet állítottak. A Menórát meg betették a zsidó mese-múzeum kertjébe. Hiszen egy keresztény közösség nem tűrheti a gyűlölködő kisebbség ünnepeit, és nyilvános provokatív megjelenését. Egy moldován mondta a TV-kamerák előtt az eset kapcsán: – „Az én hazámban nekem nem parancsolhat egy zsidó!”

Nos, nem támadni kell a zsidókat, de védekezni ellenük kötelező, mert nem csak a mi sorsunk, hanem utódaink, nemzeteink és hitünk, egyházaink és értékeink vesznek oda, ha európai keresztény fiatalságunkból rabszolgák, keresztény nemzeteinkből pedig mindössze emléktöredékek maradnak. A zsidóknak van országuk. Menjenek oda, maradjanak ott, és éljenek ott békén, minden más nemzetet és népet megkímélve a gójozástól, és állatnak nézéstől. Ugyanis az antiszemitizmust nem a keresztények és nem zsidók generálták, generálják. S nem véletlen, hogy Európa immár hosszú évezredek óta nem tudta megszeretni ezt a nemzetet… vagy vallási közösséget? Mert nem tudja nemzet-e, vallási közösség-e, vagy csupán egy vallási köntösbe bújt életmód, netán öröklődő génhiba…

Igaz, én magam akkor sem hinnék e nép politikusainak és főpapjainak, ha megtagadnák a Tórát és bocsánatért esedeznének Európa nemzetei előtt. (Ami könnyen előfordulhat!) Mert Trianontól máig az ő művük mindaz, amit a magyar keresztény nemzet elszenvedett, és kénytelen máig tűrni (még egy kis ideig). Ám, az ő művük az is, hogy a keresztény értékeken kiteljesedő, és évszázadok alatt e szellemben humanizálódó Európa, mára a zsidó gyógyszer-és egyéb maffiák, a buzik, az erkölcstelenség, a bűnözés, a keresztényellenesség-és gyalázás, a nemzetközi szintű uniós rablás lélekben és hitben kiüresedett főhadiszállása lett, az emberi szabadságjogokra, a liberálizmusra hivatkozva, de minden emberi és nemzeti szabadságjogot felszámolva, elvéve, sárba taposva. Ma még a Sátán világát élik a nemzetek az „ördögatya népe” (Jézus) által, de az értelem és a krisztusi tanítás felülemelkedik e szeretetlen és hit nélküli, lélektelen szekta pénzén, gazdasági és katonai hatalmán, erején. Hamarosan pedig nem új világrend, hanem egy értelmes keresztény, és szeretetben gazdag krisztusi világ részesei, építőmunkásai leszünk. Mert a rákos, férges és beteges hajlamú – mindenben őket követő – nemzedék őket is, és önmagát pusztítja el! Másoknak egyetlen újjal sem kell hozzájuk nyúlni… felemésztődnek, kihalnak, mint a rossz génekkel rendelkező állatok a természetes kiválasztódás útján. Utódok és lelki érzések, érzelmek nélkül, AIDS-esen, narkózva, alkoholba és a jólétbe fulladva. Ugyanis idevezet az általuk diktált és általuk is élt „önmegvalósító szabadosság” életszemlélete. Az értékes ember, az erkölcsös „kisebbség”, az utódokat szeretetben és hitben nevelők, a családok, a krisztusi tanítás szerint élők azonban sokasodnak…

Ez is érdekelheti:  A Nemzeti Nyomozó Iroda megindította a nyomozást a Lánchíd felújításával kapcsolatban

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!” És Isten velünk van… nekünk azonban ezt észre is kell vennünk, és hozzá kell fordulnunk… Akkor boldog lesz a világ az ördög szövetségesei nélkül! Mert ezek a végtelenül bűnös izraeli politikusok, és idevándorolt rablók, valamint európai kiszolgálóik is megtérnek – vagy kínok között elpusztulnak – az Írás szerint. Mert az isteni törvényekkel nem lehet szembefordulnia senkinek… sem kereszténynek, sem zsidónak… sem ma, sem holnap… azok ugyanis megváltoztathatatlanok és állandók!

Stoffán György – az Európai Idő főszerkesztő-helyettese – Sepsiszentgyörgy

Nemzeti InternetFigyelő

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

9 thoughts on “Stoffán György: Európai keresztényüldözés II.

 1. Ez egy kitűnően megkomponált cirkuszi színjáték a renyhe gondolkodású judeo-keresztényeknek, hogy minél jobban ragaszkodjanak az ugyancsak a zsidók által nekik kreált judeo-kereszténységhez, melynek eszmerendszere segítségével mára a zsidók a világ uraivá váltak.

 2. Kedves Fényes Úr!
  Hatalmas nagy baj az, hogy Ön is misztifikálja a zsidól erejét és uralmukat. Pedig a zsidók nem a világ urai. Sem ma, sem később. Semminek nem az urai, bár törekednek rá. Attól lesznek azzá esteleg,ha minden nemzet ezt tartja róluk. Ha a gyereknek azt mondjuk folyamatosan, hogy hülye, akkor előbb utóbb hülye is lesz… tetszik érteni? A zsidó az CSAK zsidó és az is marad.

  1. Tisztelt Stoffán úr!
   Sajnálom, hogy nem értette meg a hozzászólásomat. (Alkalomadtán majd remélem kifejthetem bővebben is, hogy megérthesse!) Nem tudok róla, hogy misztifikáltam volna a zsidók erejét, pusztán tényként, és mindösszesen egy, azaz egy alkalommal közöltem a tapasztalataimon alapuló véleményem.
   Az ön recenziója és logikája mentén haladva a gyerekekkel akár azt is elhitethetjük, hogy például az oroszlánok vagy a tigrisek mily ártatlan kis cicuskák, igaz kissé nagyobbak a házkörül ténfergőknél. Nehogy már valamilyen veszélyes elpusztítandó vadaknak tekintsék majd őket, amikor a valóságban, egy éles helyzetben, szembekerülnek velük. Ezzel viszont pont azt érjük el, hogy a gyermek óvatosságát meg a védekezőképességét kapcsoljuk ki… tetszik érteni?
   Jó lenne, nagyon jó lenne tudni azt, hogy a zsidók nem urai semminek sem! Mégis, a világban minden lényeges eseményt ők mozgatnak, nélkülük semmi nem történhet a világban, és minden számottevő állam a markukban van. S ezt épp ön ne tudná?
   Vajon kik uralják a hazámat, tán csak nem a hottentották? Vagy azt akarja mondani, hogy a magyarok?
   Egy veszélyt mindig a valós nagyságának megfelelően kell értékelni és aszerint kezelni, mert csak akkor tudjuk vele szemben felvenni a harcot eredményesen… tetszik érteni?
   Aki viszont a zsidó veszedelmet elbagatellizálni igyekszik az nem tudom, hogy kinek az érdekeit szolgálja. Egyet azonban tudok: az enyémet nem!

 3. Akkor veszély az veszély, ha megrettenünk és elismerjük veszélyként. Saját fegyverükkel kell ellenük harcolni. És egy pillanatig sem szabad félni tőlük. Mint a régi rómaiak, én is azt mondom, hogy aki félve kér, felszólít a visszautasításra. És mi magyarok sajnos nem félve kérünk, hanem rettegve könyörgünk évszázadok óta. Na ez a legnagyobb hiba. Bűn.

 4. A veszély fel nem ismerése gyakorta esztelenség, és mindig a legrosszabb helyzetértékelés, mivel így nem tudunk ellene védekezni sem. A félelem pedig természetes emberi reakció, ám ez nem jelenti (nem jelentheti a cselekvőképtelenséget), hisz a veszély felismeréséből adódó egészséges félelem adhat erőt annak meghaladásához.
  A többi sorával teljesen egyetértek, mert magam is így gondolom, tisztelt Stoffán úr!

 5. Kedves Fényes Úr!
  Örülök a beszélgetésnek és had folytassam azzal, hogy az igazi hit és erkölcs mindenkor győzedelmeskedik. Krisztus ígérete, miszerint hajunk szála sem görbülhet meg, ha hiszünk benne és általa vívjuk a harcunkat – ma is igaz. Ők rettegnek Jézustól, a kereszténységtől, az ÚJ SZÖVETSÉGTŐL, amelyben ők is tudják, hogy elvesztették kiválasztottságukat, mert megtagadták Immanuel-t. Az eljövendőt, a Megváltót. Tehát mi Istennel együtt harcolunk, ők pedig egyedül. És emiatt nem olyan ellenség, amely győzhet. Ab ovo halára ítélt hatalomépítésükbe fulladnak bele. Én nem egyházi ideológiákról beszélek, hanem Krisztusról és az Ő tanításáról… Én inkább sajnálom ezt a nyomorult és évezredek óta mindenütt a saját hibájából és bűnei miatt gyűlölt sátáni népet…

 6. “kerion”-al (dec. 31.-i ) is azonos a meglátásom, valóban félnek a Világ “urai” s itt nálunk IS ! DE a sarokba szorított támadni szokott, sokszor megszívtuk már történelmünk folyamán, reméljük most ez a ” szivattyú” nem lesz oly mértékű.
  S kieg. Orbán Lá. (jan 6.-i) hozzász.-hoz: Gyurkovics Tibor gyönyörű gondolatát idézném, “….abban biztos vagyok, h. a jóIstennek még terve van Magyarországgal…..” s a köv. is kapcsolódik Orbán L.-hoz, “szálljunk vissza a földre” – a Dalai Láma kijelentette, h. a Föld (egyik) v. a központi csakrája Dobogókő-n van. (Jövő ! ) És a “szocializált embertípusról” ír Orbán L: de ez túl hízelgő ezekre a szerencsétlen, megvezetett emberekre nézve ! S KI SZOCIALIZÁLTA ŐKET ?

 7. Tisztelt Stoffán György Úr!
  Nagy élvezettel és figyelemmel szoktam olvasni cikkeit, a lapjaikat is hatossával veszem, és ajánlom mindenki figyelmébe, mint egy rendes, hazafias, szókimondó, bátor olvasmányt.
  A tegnap szomorúan, de mély felháborodással vettem tudomásul, hogy a hajdani pártember, biszkubéla még él, lélegzik, és nem a föld alatt rohad, bár talán egy rendes helyen a föld is kiokádná magából az efélefajta gazembereket. Arra szeretném buzdítani Önt, hogy indítson ellene valamiféle mozgalmat, mert a tegnap a M1 tévében egy filmes csoport ellen indítottak a lányai támadást a személyiségi jogokra hivatkozva, hogy ne mutathassanak be egy biszkuról szóló filmet, ami megint csak nyitogatja az ember zsebében a bicskát. Egy olyan fokú gazember, mint ez az emberi szemét, aki nekiment a forradalmi magyarságnak, és több mint biztos, hogy emberek sokaságának az életébe került, még mindig lehetnek személyiségi jogai??? De az is furcsa a magyar néptől, hogy ilyenkor nem rángatják ki a házából és nem verik agyon, nem huzzák fel az első fára, amit már rég kiérdemelt, de még mindig ők állnak az erdő felől. Vagy talán arra vár a magyar nép,hogy valami bírói szemfényvesztés történjen megint, mint annak idején a 104 halottal járó mészárlást elkövető dudásistván nevű gazemberrel történt???
  Nagyon remélem, hogy megérti felháborodásomat e tekintetben, és segít felhívni a magyar társadalom figyelmét arra, hogy mulasztása van még e tekintetben is. Köszönettel és tisztelettel Dávid Sándor, Székelyudvarhelyről.

 8. Tisztelt Stoffán Úr!
  Csodálkozhatunk-e azon, hogy ez a fent emlegetett “kiválasztott” nép ennyire pofátlanná vált akkor, amikor II. János Pál pápa bocsánatot kért tőlük a kereszténység nevében, mert a kereszténység a történelem folytán annyi üldöztetésben részesítette a zsidó népet, “Szegények”! Mondom én, de mondom azt is, hogy azóta nem tartom pápámnak II. János Pált, de a kutyámat is figyelmeztettem, hogy ne nagyon vakarózzék, ha nem akar magának bajt szerezni a későbbiek folytán. És erre a jánospáli cselekedetre most megint XVI. Benedek is rádobott egy jó lapáttal, merthogy, felmentette őket az Istengyilkosság vádja alól. Kérdezem, van-e joga ehhez egy földi hatalom tisztviselőjének, mert én ezt csak az isteni hatalom számára tartom megtehetőnek. Ő, Isten joga egyedül ebben határozni, nem pedig XVI. Benedeknek, aki már megint nem lehet az én pápám e cselekménye folytán.
  Így válhat egy faj egyre pofátlanabbá, gátlástalanabbá a többivel szemben, akik gojok, azaz állatok, de egészen pontosan disznók.
  Maradok tisztelettel, és kérem, hogy a fenti cikk az Európai Időben is jelenjen meg. Dávid Sándor, Székelyudvarhelyről.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük