KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Orosházi Ferenc a bíróságon: Magyarország nevű állam jogilag nem létezik!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

„Ez az ország a magyaroké! Ebbe az országban a magyarok fognak dönteni a saját sorsuk felől és az alkotmányukról, nem egy magukat politikai elitnek kinyilvánító kisebbség, a saját kárunkra” –  jelentette ki Orosházi Ferenc.

[youtube=http://youtu.be/n3fWEnuBA-U]

A videó MAGÁRT beszél.
Ezt MEG érted!  :

Beadvány!
Mint az ezer éves magyar állam egyik állampolgára, alkotmányos kötelezettségemet teljesítve tájékoztatom Önt a következőkről:
(Az alkotmányos kötelezettségem a többször módosított 1949. évi XX. törvény hatályos, 2.§. (3) bekezdéséből származik: „Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom /erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg/ kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton
mindenki jogosult és egyben köteles (KÖTELES!) fellépni.)

Tájékoztatás!
A magyar állam ezer évnél régebbi alkotmánya alapján a magyar államban alkotmányozni CSAK a NEMZETNEK van joga. 1848-ig a nemzet a nemességből állt, 1848-ban ezt a jogot a nemesség a magyar állam minden polgárára kiterjesztette. Ezt a jogot sértették meg 1949-ben a kommunisták, amikor a nemzet helyett alkotmányoztak, és az alkotmány nevű törvényükkel diktatúrát vezettek be.

A kommunista diktatúra elleni 40 év küzdelem után 1989-ben a képviselők a nép nyomásának engedve, az alkotmány módosításával ideiglenessé tették az általuk alkotott alkotmányt, és benne a népszuverenitás elve alapján minden hatalmat (és ezzel az alkotmányozás jogát) visszaadták a magyar nemzetnek, a magyar állam polgárainak.
Ettől kezdve Magyarországon, az ezer éves magyar államban alkotmányozni, új – az ideiglenes alkotmányt hatályon kívül helyezni képes – alkotmányt, CSAK a magyar nép, a magyar állam állampolgárai alkothatnak, KÉPVISELŐ NEM!
Az alkotmány ezen előírását sértették meg a képviselők, amikor 2011. áprilisban megalkották Magyarország Alaptörvényét, mely így jogilag új alkotmánynak ÉRVÉNYTELENNÉ, alaptörvénynek alkotmány-ellenessé vált.
(Nem az alkotta meg, akit az alkotmány erre felhatalmazott)
.
Egy jogilag érvénytelen alkotmány viszont nem alkotmány, JOGILAG NEM LÉTEZIK. A jog alapelve szerint jogviszonyt nem keletkeztet és nem is szüntet meg.
Vagyis nem csak arra alkalmatlan, hogy az alkotmányt hatályon kívül helyezzék vele, hanem arra is, hogy a Magyarország nevű államot létrehozzák vele. Vagyis Magyarország ideiglenes Alkotmánya és ezzel a magyar állam hatályban van, a Magyarország nevű állam NEM LEHET a MAGYAR ÁLLAM.
Mivel az AB hivatalból nem helyezte hatályon kívül az alaptörvényt, alkotmányos kötelezettségét teljesítve ezt a magyar népnek KÖTELESSÉGE MEGTENNI!

Tehát a magyar állam alkotmányos rendje alapján a Magyarország nevű állam jogilag nem létezik, érvényesen nem jött létre.
Márpedig ha a Magyarország nevű állam jogilag nem jött (mert nem jöhetett) létre, ezért ennek a bíróságnak nem joghatósága és illetékessége nincs fölöttem, hanem
EZ A BÍRÓSÁG JOGILAG NEM LÉTEZIK.
Csak és kizárólag azért jelentem meg a bíróság előtt, hogy a jelen tájékoztatásomat megtegyem a bíróság és a sajtó felé.
Hogy a magyar nép (és a nemzetközi közvélemény) megértse végre, hogy mi folyik ebben az országban, és tegyen a diktatúra felszámolásáért. A magyar nép a történeti alkotmány ellenállási záradéka, és az ideiglenes alkotmány előírásai alapján, a nemzetközi közvélemény a nemzetközi jog, az ENSZ emberi és polgári jogok előírásai alapján tehet a diktatúra felszámolásáért.

Tehát nem az a kérdés, hogy követtem-e el bűncselekményt, vagy nem.
(Egyébként nem). És még csak az se kérdés, hogy a Magyarország nevű állam magának tulajdonított joghatósága kiterjed-e rám, eljárhatnak-e velem szemben. Egész egyszerűen arról van szó, hogy mivel a Magyarország nevű állam jogilag nem létezik, ezért annak egyetlen intézménye – így ez a bírósága – se létezik. Vagyis nem hogy joga nincs fölöttem, hanem jogilag NEM LÉTEZIK! NINCS.

Tehát nem hogy eljárni nem tud velem szemben, de még idézni se, mert NINCS HOZZÁ JOGA!
Fentiekre tekintettel – magyar joghatóság hiányában – a Magyarország nevű nem magyar állam és annak ügyészsége alkotmányt és nemzetközi jogot sértő tevékenysége miatt KÖZVETLENÜL az ENSZ és EU nemzetközi bíróságaihoz fordulok.

Felhívom Bírónő figyelmét, hogy amennyiben a Bíróság a magyar alkotmányos rend megváltoztatására kísérletet tevő Magyarország nevű állam nevében a diktatúra érvényesítésére erőszakot alkalmaz, abban az esetben kimeríti „az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása” bűncselekmény törvényi tényállását, ami akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is járhat. Hiszen a diktatúra (és ahhoz kapcsolódva a bíróság) a magyar alkotmányos rend megváltoztatását megkísérlő érvénytelen jogrendjének erőszakkal kívánna érvényt szerezni.

Fentiekre tekintettel én, mint a magyar állam erre alkotmányban följogosított állampolgára ennek a jogilag nem létező bíróságnak a színjátékát, alkotmánysértő tevékenységét a magyar állam területén befejezettnek nyilvánítom.
Ez a mi hazánk, itt mi, a magyar nemzet dönt jogról és hatalomról, és nem egy háttérhatalmat kiszolgáló rablóbanda, amelyik politikai „elitnek” nevezi magát, miközben elárulta a népét, nemzetét.

(Geri Tibor munkája nyomán)

Pozitív Tv

 

NIF

6 thoughts on “Orosházi Ferenc a bíróságon: Magyarország nevű állam jogilag nem létezik!

 1. Mondhatjuk – jogos!!!

  Így van!!!

  Sajnos a jog messze elmarad az igazságtól – egyáltalán nem képes azt felfogni sem.

  Azért hozták létre a jogállamiságot – hogy a sokak számára vonzó „civilizáció” ne igazságon alapuljon!
  „Azok” tették ezt a hivatalos történetiség kezdetén, akik a nép-missziókat szándékosan el akarták fedni az emberek szeme elől – akik szándékosan romba-döntötték és meghamisították ezeket…
  Akik ezeket rossz színben akarták feltüntetni – más népek rovására sugalmazták azt, ami az emberiség egészének üdvös!!!

  És a legerősebb népmissziókkal titokban kiegyeztek – hogy saját rendjükbe- tagozhassák azokat!
  Ezért oly anyagias a világ – holott már az emberiség egészének a legmagasabb spirituális fokon lenne a helye.

  Ezt a több-ezer-éves gaztettet nem lehet kívülről inspirálni – ebben a félrevezetésben bennfentesek vannak minden (civilizált) országban!

  Ezt a szervezettséget nem sok-mindenkiről tételezhetjük fel.

  Kiss Tibor

  1. A világ azért olyan anyagias, mert működik a természetes kiválasztódás. Na nem a betegségek meg az ilyenek, mert az csak a második lépcsőfok. Az első lépcső a megszülető utódok öröklött személyisége. Amikor az első nő nem azért adta oda magát egy férfinak, mert az erős, egészséges, bátor, önzetlen . . . (pozitívnak tartott tulajdonságok) volt, hanem hiúságból, bírvágyból vagyonért, csecsebecséért. Na akkor kezdődött el az anyagiasság a világban. Akinek több vagyona volt, az több feleséget tudott aztán venni magának. Így több utódnak adta át a mohóságát.
   Sok, magát Isten hívőnek tartó ember él a világban, de szinte mindegyik úgy viszonyul Istenhez, hogy nem azért teremtett bennünket ilyennek, amilyenek vagyunk, hogy felismerve a teremtés bölcsességét, tudatosan alkalmazzuk azt, hanem azért, hogy bebizonyítsuk, mennyi mindent „elfuserált” a Teremtő. Érdekes egy „tisztelet” ez nem igaz?
   eSzeL

 2. Kicsit fából vaskarika ez az ügy. Igazság tartalma van persze, de egy nemlétezőnek tekintett szernek kellene önmagáról kijelenteni, hogy nem létező. Ami kijelentés érvénytelen lenne, mert egy nemlétező szervezet nem jelenthet ki semmit.
  Nem csak a bíróságok, hanem a fegyveres testületek és azok irányítói is tisztában vannak vele, hogy a colt erősebb az ász pókernél. Igazunk lehet, de míg gyengék vagyunk, nem jelent semmit. Ebből pedig éppen az következik, hogy a világban nincs sem „jog” (ez önmagában sérti az emberi méltóságot) sem igazság. Csak erő létezik. Az a társadalmi berendezkedés ami csak az erő alkalmazásából ért az az állatok „társadalma”. Tetszik, nem tetszik, de ez van.
  A „demokrácia” ott kezdődik, amikor az általam megtermelt vagyonból annak adok annyit és akkor, akinek amennyit és amikor akarok. Önként. Minden más vagyon elvétel tulajdonképpen rablás. Ez a kilakoltatásoknál látszik a legjobban. Ha az ember félelmétől vezérelve nem adja oda „önként” a vagyonát, jönnek a fegyveresek és elveszik. Ez pedig nem sokban különbözik az útonállók tevékenységétől.
  eSzeL

 3. Aktivizálni kell valamilyen módon a magyarságot – bár egyre erősödik bennem a gyanú,hogy a magyarság ma már kisebbségben van a saját hazájában.
  H.B.

 4. Igen, Horváth Bertalan, on 2014/12/03 at 17:52 said:, valószínűleg ma már kisebbségben vannak Magyarországon a magyarok, de az összes bevándorló és több állampolgárságú lakós magyarnak mondja magát statisztikailag. Ugyanúgy, mint Amerikában az amerikaiak.

  És emiatt nem kaphatjuk meg a szokásos KISEBBSÉGI jogokat sem tőlük.

  Viszont a pozitív diszkrimináció negatív oldalán azt lehet diszkvalifikálni, akit csak akarnak.

 5. „az ideiglenes alkotmányt hatályon kívül helyezni képes – alkotmányt, CSAK a magyar nép, a magyar állam állampolgárai alkothatnak, KÉPVISELŐ NEM!”

  Orosházi úr ott követte el a hibát, hogy nem vette figyelembe az ideiglenes alkotmánynak ezt a passzusát:

  19. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés.

  (3) E jogkörében az Országgyűlés
  a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;

  * * *

  Orosházi úrnak igaza van, csak egy mai bíróságon nem lehet elvekre hivatkozni, mert azt elutasítják, ahogy ezt a bíró is tette.

  * * *

  Az „Alaptörvény” azért alkotmányellenes, mert „Magyarország” alaptörvénye, és ez sérti az ideiglenes alkotmányt, ugyanis az a 19§ (3) bekezdés a „Magyar Körtársaság Alkotmányának” magalkotására jogosítja fel az országgyűlést, nem pedig egy új állam, „Magyarország” létrehozására! Innentől kezdve már minden kijelentés Orosházi úr részéről megállja a helyét.

  Szó szerint kell venni az ideiglenes alkotmányt, ahogy minden más törvényt is!

  Van egy másik támadható pont is:

  Ideiglenes Alkotmány 2§ (2):
  „(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”

  Alaptörvény B cikk:
  (3) A közhatalom forrása a nép.
  (4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

  Az Országgyűlés tehát elvette a hatalmat a néptől, és korlátozta a közvetlen hatalomgyakorlásban.
  Mivel a hatalom tulajdonosa a nép, ezért a tulajdonától egy megbízott képviselője jogszerűen nem foszthatja meg, és annak használatában nem korlátozhatja. Ez jogi elv, tehát erre lehet hivatkozni.

  Szerintem az első támadási pont az erősebb, a második ugyan evidencia, de ha csak az lenne támadható, akkor jogászok hada megmagyarázná, hogy miért volt joga ehhez a képviselőknek, az alkotmánybíróság pedig amúgy is csak asszisztál a hatalomnak.

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: