MJB: Tegyünk pontot az "I"-re április 25-én

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

I.

(„ERETNEK”  GONDOLATOK)

1/ Az állampolgárok elsöprő többsége gyökeres változásokat akar! Az első (választási) fordulóban a FIDESZ többsége elegendő a kormányzásra, de kevés a 2/3-os törvények megváltoztatására.

2/ Az MSZP reszket a FIDESZ döntő fölényének kialakulásától és mindent megtesz, hogy ez ne következzen be. Ehhez csatlakozik az MSZP „farvizén” (az ismeretlenség homályából) felbukkant LMP, amely az SZDSZ jól  átmázolt (és konspirált) utódpártjának minősül.

3/ A formális logika szerint, a JOBBIK taktikázása (állásfoglalása) nem eshet egybe az MSZP és az LMP taktikájával, még akkor sem, ha a „haragszom rád” vezérli a gondolataikat. A politika egy  komoly „sakkjáték”,  több lépést   kell előre  „kiokoskodni”, ne az indulatok vagy a  sértődöttség vezérelje a jóakarókat,  hanem a  józan ész és a   távlati célkitűzés megvalósíthatósága.

II.

(„FALRA HÁNYT BORSÓ”  –  AZ MSZP-RE SZAVAZÓKHOZ)

Miközben az MSZP-s főguruk ellen  fokozatosan és jogosan  kirobbant a   közvélemény haragja, nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a „vörös vírussal” fertőzött  tömegek nélkül,-   néhány  hónapig sem virgonckodhattak volna hazánkban a hazug, csaló,  tudatlan,  pénz-és hataloméhes,  marxistákból vagy kádáristákból  tőkésekké (milliárdosokká) átvedlett bandatagok!

Vagyis: hazánk erkölcsi és anyagi tönkremeneteléért azoknak is illene osztozni a felelősségben, akik Lenintől, Sztalintól, Hruscsovtól kezdve, Kun Bélán, Rákosin, Kádáron, Horn Gyulán, Medgyessyn, Gyurcsányon át, Bajnaiig bezárólag, minden  hazug senkiházit a szívükbe zártak, „életüket és vérüket” adták azokért, akik  a nyomorba döntötték a  fél világot,  gyilkoltak, harácsoltak,  terrorizáltak,  és permanensen megtévesztették (hitegették) minden  (betegesen) naiv pártolójukat.

Unokáik és dédunokáik is fizetni fogják azt az adósság halmazt (valamint kamatjait), amelyet  Kádár és Gyurcsány-Bajnai  „összekapart” számukra, „áldani fogják a kezüket”, hogy „bunkó” módon, most is  oda tették az „x”-et vagy a  keresztet a szavazólapra, amellyel  megakadályozták, hogy  ezeket a söpredékeket eltávolítsák a közéletből!

Talán  eszükbe sem jut, hogy a  családjuktól  ellopott pénzből invesztált be  négy milliárd dollárt Indonéziába a Gyurcsány  család, vagy az, hogy  Kóka, Hagyó, Lendvai, Lamperth, Demszky, Kovács és a holdudvaruk többi tagjai is százmilliókkal teli zsebbel élik világukat, miközben  a munkanélküliek száma rekordnagysággal nőtt, az árak emelkednek, az adósságunk kamatjai növekednek, és az elvtársi  kör az utolsó filléreket (valamint a  kulcsfontosságú beosztásokat)  is szétosztogatja egymás között, hogy a  jövő kormányát   lehetetlen helyzetbe hozza.

Az „ÉHES PROLETÁROK” daloló kórusának  erkölcsi és anyagi támogatásával az „ortodox” MSZP-s szavazók mintegy százéves (!) tudati lemaradásban vannak,  amivel az elbutított (tájékozatlan) orosz  muzsikok és proletárok rendelkeztek,  és  kopejkáikkal segítették Lenint, hogy feleségével (Krupszkajával) és szeretőjével (Inessa Armandal)  a  „rothadó”  („bűzös”) nyugati világ  szállodáiban tengesse az életét  és  csupán egy Rolls-Royce gépkocsi álljon a rendelkezésére hármójuk számára. .

Gyurcsány is megérdemelne  már egy   rendesebb villalakást (a pufajkás Horn Gyulához hasonlóan),  mert kényelmetlen lehet számára egy zsidó honfitársunktól „elzabrált”  objektumban tengődni, mivel egyesek  képesek lesznek  az antiszemitizmus bélyegét rásütni a homlokára.

III.

(RÖVID KÉRDÉSEK AZ „ ILLETÉKESEKHEZ”)

LENDVAI ILDIKÓHOZ:

Ha az MSZP katasztrofális bukását győzelemként emlegeti, mert „elnyerték” a parlament legnagyobb ellenzéki párt „megtisztelő” titulusát, akkor vajon mit tart (vagy  mit tartana) vereségnek?  Mindezek mellett,-  hasonló „győzelmek” tömegét kívánjuk az MSZP számára, de  leginkább annak örülnénk, ha végleg eltűnnének a politika porondjáról.

SZEKERES IMRÉHEZ:

A HM és  háttérintézményei lassan-lassan „lepipálják” a BKV botrányt!  Nem  visszataszító, hogy egy  egykori politikai  tiszt, a ZMNE rektora zsarolásra adta a fejét, nem visszataszító, hogy 30 milliót költöttek szeszesitalokra, nem visszataszító, hogy Vadai Ágnes    milliókat költött  felesleges  külföldi kiruccanásokra, nem visszataszító, hogy a vezérkari főnök(Tömböl László vezérezredes)  egy ZRt igazgatósági elnökeként  „szorult” arra, hogy  havi 143 ezer HUF-ot nyomjanak a zsebébe,  nem visszataszító az, hogy a ZMNE-n  két kézzel szórták (és szórják ma is) a pénzt  külsős tagoknak,  nem visszataszító az, hogy  polgári  őrző-védő szolgálat „védelmez” honvédségi objektumokat, nem visszataszító az, hogy egy dandártábornok (L. István  Attila) pénzt  követelt a gazdasági igazgatótól,- nem visszataszító az, hogy egy honvédelmi miniszter „pocsolya részegen”  álla kamerák elé ????????

Mivel magyarázható az, hogy hivatásos állományú katonák (egyenruhában) ritkábban mutatkoznak a közterületen és tömegközlekedési eszközökön, mint pingvinek az északi sarkon?

Hogyan történhetett meg az, hogy az izraeli repülőgépek hazánk légterében való „mozgására” a honvédelmi miniszter két nap leforgása alatt két ellentétes magyarázatott „nyögött” a  közvélemény felé?

Milyen  szuper képzettséggel rendelkezett az a fogorvosi cég, amely  milliókat zsebelt be a HM-től adóügyi és informatikai tanácsadás címén? Hová tűnt az a FitDent Kft „hatékony” segítségével kapott  300 (azaz háromszáz) milliós uniós támogatás,  amelyet  a HM Egészségügyi  Központja nyert meg,  mert  ezt a támogatást a   említett központ munkája nem tükrözi!  VILÁGSZÍNVONALAT MEGHALADÓ SZERVEZETLENSÉG, KAPKODÁS, SZAKEMBER HIÁNY (BOCSÁNAT A  PARLAGI KIFEJEZÉSÉRT, DE  ENYHÉBB SZÓVAL NEM LEHET ÉRZÉKELTETNI A MONDANIVALÓT) „KUPLERÁJ” alakult ki a sürgősségi átvételi osztályon (részlegen), nem ritkaság, hogy a  rohammentők által bevitt betegeket 8-10-12 óráig  fektetik a  folyosókon,  órákon át nem veszik át a mentőktől a beteget (betegeket),  a szakorvosok  nem  jönnek  le az osztályokról, mert: kevesen vannak,  nincs szervezett kapcsolat velük és (ilyen is előfordul) nincs kedvük a sétálgatásra. Hasonló  kaotikus állapotok még a floridai állatkórházban sem láthatók, akkor sem, ha tömegesen visznek be  beteg (sérült) állatokat!

Milyen hadsereg az, amelyben a dandártábornokok  (és  magasabb  rendfokozatú tábornokok) száma ötvenszer vagy  hatvanszor több, mint a dandárok száma? Legjobb ismereteink szerin  jelenleg két dandárunk van, de azoknak  is  hiányos   (mondhatnánk, hogy nagyon  is hiányos) a feltöltöttsége?

Aligha létezik olyan állam a bolygónkon, ahol a (hon)védelmi minisztert  hasonló állapotok  és/vagy események  töredékéért ne menesztettek volna,  illetve ne  adta volna be a lemondását!  És aligha  van olyan  (hon)védelmi miniszter, aki ebben a helyzetben  képes  vigyorogni a  kamerák előtt!

SIMICSKÓ ISTVÁNHOZ:

Már többször említettem, hogy az országgyűlési képviselői tagság katonai  vagy biztonságpolitikai  kérdésekkel  foglalkozó tagjainak   szigorúbb ellenőrzést kellett volna bevezetni és   erélyesebb felelősségre vonást követelni a  törvényt, a szabályt vagy az etikai normákat megszegőkkel szemben.  Für Lajos  sajnos megszüntette a tiszti és tiszthelyettesi etikai bizottságokat (Becsületügyi Bíróságokat), nem adta ki a vezetésem alatt állt csoport révén  kidolgozott etikai kódexet,  ezért  mentesültek az elmúlt rendszer  tábornokai és főtisztjei az elkövetetett (majd a Számvevő Szék által részletesen feltárt),   törvény-és szabálysértések  miatti anyagi és  erkölcsi (etikai) felelősségre vonás alól!

Vagyis: megszűnt egy visszatartó  erő,  ezért lehetett egy  rektor zsaroló, egy dandár tábornok   pénzkövetelő, egy vezérkari főnök  „másodállást” vállaló,  ezért  utazgathatott egy államtitkárnő  oda, ahol semmi keresnivalója  nem volt, stb., stb.

SZANYI TIBORHOZ:

Milyen vastag bőr lehet annak az orcáján, aki másokat vádol választási csalással, miközben önmaga volt a csalássorozatok kezdeményezője (beindítója)? Úgy tűnik, hogy az öszödi hazugsági és csalási példa ragályosabb, mint az ázsiai influenza.  Volt kitől tanulni Szanyi elvtársnak! Lenintől – Gyurcsányig,- példák sokasága lebeghetett a  vádaskodó képviselőjelölt  szeme előtt, csupán  arról felejtkezett el, hogy   neves tanítómesterei is  sorban lebuktak, ki előbb, ki később…

BAKONYI TIBORHOZ:

Mivel a  számos  negatív példákból elege lehet a  Tisztelt  Olvasóknak, ezért  befejezésként (egy rendkívül pozitív és eddig megoldatlan kérdés végrehajtása érdekében)  arra biztatnám Bakonyi Tibor  urat, ’56-os hőst, a kádári megtorlás  egyik szenvedő alanyát, hogy ne adja fel a reményt, az új kormány biztosan  fel fogja karolni  évtizedes kezdeményezését,  a jövő nemzedékének (a fiataloknak)   szervezett körülmények, lehetőségek  és  feltételek melletti,-   hazafiasságra, szellemi és fizikai  képességük  fejlesztése biztosítását.

Ennek a kérdéskomplexumnak a megoldása nemzeti érdek! Bakonyi Tibor eddig sok ígéretet kapott, de kevés erkölcsi és anyagi támogatást.  Az MSZMP  és az MSZP  nem foglalkozott a fiatalokkal,   meghamisított történelemre oktatta őket és  a fiatalkorúak által elkövetett bűnözés növekedéséért is felelős.

Sehol sem került szóba például,- számos más államokban  igen jól és sikeresen működő,  kadetiskola létrehozásának kérdése,  vagy az iskolai testnevelés korrekt megszervezése, valamint  Bakonyi Tibor által beindított Szent László ifjúsági mozgalom országos  méretű kiterjesztése.

Kádáréktól és Gyurcsányéktól nyomort, káoszt, szervezetlenséget, leépítést, kilátástalanságot, hazafiatlanságot és adósságot örökölt  a jövő nemzedéke. Bízzunk abban, hogy április 25-től kezdve, a valós rendszerváltoztatás keretében,- ezen a területen is gyökeres változás következik  be.

Lejegyezte:

(Prof. Dr. Bokor Imre)

az MJB elnöke.

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “MJB: Tegyünk pontot az "I"-re április 25-én

 1. Szavazás: Második fordulóban is csak a Jobbik! – Itt vannak a jelöltek
  Az alábbi választókerületekben van még esély arra, hogy a győztes jobbikos legyen:
  BUDAPEST 06: Szegedi Csanád
  BUDAPEST 14: Farnady László
  BUDAPEST 23: Dr. Gaudi-Nagy Tamás
  BUDAPEST 26: Makai Tibor
  BUDAPEST 27: Gönczöl András
  BUDAPEST 28: Pősze Lajos
  BUDAPEST 29: Balog Barna
  BUDAPEST 30: Nagy Ferenc
  BARANYA 04: Talált Tímea
  BÁCS-KISKUN 08: Vizi István
  BÉKÉS 07 Dr. Dévényi-Dabrowsky Géza
  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 01: Egyed Zsolt
  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02: Csorba János
  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03: Szabó Attila
  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04: Sztancsik Barnabás
  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05: Kisgergely András
  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06: Bencs Gábor
  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 07: Endrésik Zsolt
  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 08: Molnár Oszkár (független), a Jobbik támogatásával
  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 11: Holcman László
  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 12: Balla Gergő
  CSONGRÁD 01: Zagyva György Gyula
  CSONGRÁD 03: Molnár Áron
  CSONGRÁD 07: Fazekas Ferenc
  FEJÉR 01: Dr. Kummer Ákos
  FEJÉR 03: Pintér Tamás
  HEVES 03: Vona Gábor
  HEVES 04: Dr. Nyujtó Zsolt
  HEVES 05: Dr. Árvai György
  HEVES 06: Mirkóczki Ádám
  JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 01: Murányi Levente
  JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03: Baráth Zsolt
  JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04: Kalóczkai Sándor
  JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 05: Soós Antal
  JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 06: Csányi Tamás
  JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 07: Dr. Nagy Levente
  KOMÁROM-ESZTERGOM 01: Vágó Sebestyén
  KOMÁROM-ESZTERGOM 05: Balog János
  NÓGRÁD 01: Bagó László
  PEST 12: Lévai György
  SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 01: Dr. Sztankó Éva
  SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02: Dr. Gyüre Csaba
  SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03: Császár József
  http://barikad.hu/node/50869

 2. Esély?Amit én tudok Április 11.én a 26-os körzetben:Jobbik:44.LMP:47.mszp:195.Fidesz:222.Budapest egy szégyen,ebből a szempontból is.

 3. Ez a *valasztas*is bizonyitja,hogy odahaza a valasztok tobbsege amnezias-,es komaban szenved.Milyen valtozast varnak el odahaza a *birkak*akik ujra valasztottak a nemzetarulokat?Lehetne idezni….>>hogyha egy aljas kormany huzamosabb ideig megtud maradni egy nemzet nyakan,akkor ott a nemzet tobbsege is aljas..<<
  Csak tartom a *tukrot*birkak!
  A Hun

 4. Adjunk hálát Istennek!
  4 + 8 = 12
  12 % a ország törvényhozó hatalmából.
  Ez nagyon szép szám!!!
  Az apostolok is tizenketten voltak.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük