Miért nem mondjátok ki a kimondhatatlant? – avagy ilyen az, amikor a Nagy Francia Elsötétedés után végre felkapcsolják a villanyt?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Kevéssel a választási finis vége előtt, amikor Kolompár Orbán keltette fel a média érdeklődését, magukat szakavatott mérvadónak tartó önkéntes megmondó-emberek azon buborogtak, miért nincs eredménye a cigányság integrációjára költött mintegy 130 milliárd (értsd: 130 ezer millió!!!) forintnak.

Olyan déja vu érzése támad az embernek, amikor manapság a nyugat-európai államoknak az uniós állampolgárokat megillető szabad vándorlással és letelepedéssel kapcsolatos jogait érvényesíteni kívánó polgáraival szemben tett kétségbeesett erőfeszítéseit látja a tudósításokban. A korrektség kedvéért mondjuk el, a problémás polgárok érdekes módon kizárólag a cigányság soraiból kerülnek ki.

De vajon mi lehet velük a gond? Miért éppen velük van gond? Másokkal miért nincs?

Érdekes analógia figyelhető meg a cigányság hazai helyzete és az Európában egyre nagyobb problémát okozó betelepült és betelepülő muzulmánok viszonylatában. Úgy tűnik, a demokráciára – azaz a többség uralmára – oly büszke Európa most a saját kardjába dől. Mert hiszen a legfőbb kérdés, hogy ki alkotja a többséget. Ma még mi, európaiak, de a trendeket figyelve ennek az állapotnak, s vele együtt nekünk is, úgy tűnik meg vannak számlálva a napjaink.

Ki fogja alkotni a többséget? Az, akié a föld, a föld pedig azé, aki teleszüli. Érdekes adat a szaporodási ráta, kábé 2,1-es értéknél jelentik ki a téma szakértői, hogy az adott ország népessége legalábbis szinten van. Legutóbb a francia mutatót hallottam, hogy megfelel ennek az értéknek, ám amikor kiderült, hogyan hozzák a franciák ezt az értéket, enyhén szólva ledöbbentem. Először is nem a franciák hozzák, hanem a bevándorlók, akik – most tessék megkapaszkodni – 8,1-es értéket produkálnak, míg az ún. született franciák 1 alatt vannak.

Vagyis, ha minden így folytatódik tovább, Európa muzulmán kontinens lesz a nem is olyan távoli jövőben. Csak hát erről nem ildomos beszélni, Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim! Mer’ ez nem komilfó, nem européer.

A korrekt tájékoztatás kedvéért mondjuk el, ha minden így folytatódik, Magyarország a nem is olyan távoli jövőben cigány-ország lesz. Egész egyszerűen azért, mert ők szülik tele. A tulajdonosa pedig – ha az Index fővárosi ingatlanfejlesztési körképének hihetünk – Simon Peresz bejelentésének megfelelően, izraeli befektetők lesznek.

A jogaival – úgy tűnik – mindegyik kisebbség tökéletesen tisztában van, éljen bárhol is Európában, a kötelességekkel azonban már gondok adódnak, pedig e kettő mindig együtt kell, hogy járjon.

Felmerül a kérdés, hogy a rossebbe van az, hogy például kis hazánkban a cigányságnak a rájuk költött temérdek pénz – írjuk csak le még egyszer emlékeztetőképpen: szóval a 130 ezer millió forint – ellenére sem sikerült integrálódnia? Legalább ennyire indokolt annak a kérdésnek a feltevése, hogy a rossebbe gondolt bárki is arra, hogy teszem azt az Alpok lábainál a tájba harmonikusan beleilleszkedik majd egy mecset?

Amikor ezt a kis szösszenetet pötyögöm be a billentyűzeten, a híradó tudósításában épp egy New York-i mond keresetlen szavakat arról, hogy ez az ország (mármint az Amerikai Egyesült Államok) az ő országa, ő harcolt érte, köszöni szépen, de sem a Ground Zero, sem más közelében nem akar mecsetet látni.

És ha már Amerikánál tartunk!

Emlékszünk még a hálivúdi eksönmúvikra? Little China, quarter latin, Chinatown, meg a többiek. Ezek a nációk mindig szigetszerűen zárt közösségeket alkotnak.

És megint itt a félelmetes analógia. Vona Gábor és a Jobbik cigánygyerekek számára kidolgozott bentlakásos iskolázásról szóló javaslatáról a törvényhozás házában kiakadtak mint az a bizonyos Epeda sezlonyrugó, mondván elszakítja a családtól, kiragadja a környezetéből a roma csemetéket.

Könyörgöm, ne álszenteskedjünk már!

Nem tehetek róla, de megint Posta Imre jutott eszembe. A cigánygyerekek szegregációja körüli hercehurca kapcsán mesélte, hogy a médiában zajló retorikai ütésváltások közepette feltette a kérdést a cigányoknak, ugyan mondanák már meg, hány cigány pedagógus került ki közülük, aki visszajöhetne tanítani a többieket. Nem nagyon tudtak válaszolni a kérdésre.

Mit gondol a tisztelt Olvasó? Vajon milyen lesz a következő cigány nemzedék? Vajon milyen lesz az a nemzedék, amelyik a környezetéből fakadóan sokszor alapvető létezési, viselkedési normákkal sincs tisztában? És senki ne merje ezt azzal elintézni, hogy más kultúra! Az ápolatlanságnak, a lopásnak, a másokon való élősködésnek semmi köze a kultúrához. A kultúra eredetileg művelést jelent, de abban azért valószínűleg mindannyian egyetértünk, hogy a lopás, a másokon való élősködés életvitelszerű gyakorlása sok mindennek nevezhető, ám kultúrának semmiképpen sem.

Vajon milyen lesz az a felnövekvő cigány nemzedék, akik egyre többen lesznek, egyre hangosabban követelik majd a jogaikat – hiszen az nekik jár! – és soha nem láttak olyasvalakit a családban, de még csak a rokonságban sem, aki valaha is dolgozott? És vajon milyen lesz az a felnövekvő cigány nemzedék, amely kiközösíti soraiból azt, aki tisztes munkából él meg, vagyis dolgozik?

A Varga Tibor jogtörténész által zseniálisan és nagyon találóan „Nagy Francia Elsötétedés”-nek hívott esemény következményei úgy tűnik jóvátehetetlenül sodornak bennünket a szakadék felé. Humánusnak, toleránsnak kell lennünk, hiszen mi európaiak vónánk, vagy mifene! Ezek az európai értékek komilfók, a kereszténység – milyen érdekes! – nem. Az ide betelepültek, vagy betelepülők, a rajtunk – európaiakon – élősködők nagyon is tisztában vannak azzal, mit jelent, hogy nekünk toleránsaknak, humánusaknak kell lennünk, s erre minden adandó alkalommal figyelmeztetnek is bennünket. És kihasználnak bennünket. Mi pedig, éppen a fent említett magasztos elveknek köszönhetően valahogy elfelejtettünk kiállni saját magunkért. Valamilyen rosszul értelmezett, felülről ránk erőszakolt téves „meggyőzés” hatására – kicsit olyan érzése van az embernek, hogy parancsszóra – az idegent szebbnek találjuk, mint a sajátunkat.

Itt az ideje, hogy a Nagy Francia Elsötétedés után végre felkapcsolja valaki a villanyt! Azaz mondjuk ki, itthon a cigányság, Európában pedig a bevándorlók, nem azért nem integrálódnak, mert nem tudnak, hanem mert nem is akarnak! Ez egy feneketlen zsák! Tölthetik bele a pénzt számolatlanul, eredményre nem fog vezetni! Legalábbis addig egész biztosan nem, amíg a fent említett kisebbségeknek eszük ágában sincs a(z egyelőre még) többségi társadalomba integrálódni.

A demokrácia a többség uralma. De ki alkotja majd a többséget? Az, aki teleszüli a földet. És ők fogják teleszülni.

Ki kell mondani végre, szedjétek a cókmókotokat, ’oszt menjetek haza! Van nektek országotok, boldoguljatok ott! Avagy ha maradtok, akkor a mi szabályaink érvényesek, mert ez itt a mi országunk! Ha ránéztek a térképre, arra is rá van írva! Egyetlen európai országra sem az van írva, hogy Törökország, Izrael, vagy India!

(Törökország, bármennyire is átnyúlik egy darabka belőle a vén kontinensre, nem tekinthető európai országnak.)

Ma még mi, európaiak vagyunk többségben, ma még kimondhatjuk, amit nem sokára talán már kimondanunk sem szabad, kevéssel utána pedig lehet, hogy már gondolnunk se.

Ahogy Fábry szokta volt mondani: „Kezeket a paplan alá, éljenek a csajok!

Isten áldja Magyarországot!

1 öntudatos pécsi polgár

www.johafigyelunk.hu

Nemzeti InternetFigyelő

3 thoughts on “Miért nem mondjátok ki a kimondhatatlant? – avagy ilyen az, amikor a Nagy Francia Elsötétedés után végre felkapcsolják a villanyt?

 1. Az EU, liberális nyomásra megnyitotta a fizikai és szellemi határokat, ennek következtében a keleti, ill. az afrikai szenny, és a mocsok elárasztotta az európai kultúrát, régiót. Jelenleg, a zsidó területrablás érdekében megtervezett, eredményesnek tűnő előkészület folyik : a cigányokkal, afrikaiakkal történő erkölcsi, és fizikai ellehetetlenítése Európának. Az aknamunka annyira eredményes, hogy úgy néz ki, a jövő egyetlen pozítiv hozadéka lehet : ha a gazdatest elhal, az élősködő is beledöglik. (lásd: a 100% -os cigányfertőzött települések helyzete)
  Egyetlen kiút létezik ebből a szörnyű helyzetből : a nemzetek újraélesztése, a nacionalizmus.

 2. Nekik jogaik vannak, nekünk kötelességeink. Kötelességünk eltartani, – toleránsnak lenni velük szemben -, és jogunk ahhoz, hogy befogjuk a szánk, és minél előbb pusztuljunk, azaz kipusztuljunk, mert kell a hely ahhoz, hogy jogaikat érvényesíthessék. A lényeg, hogy a „gazdatest” pusztuljon! Majd a betelepülők, és a „kisebbség” lerendezi – természetesen a betelepülők javára, ez nem kétséges -, HA HAGYJUK!!! És ettől lettünk mi „rásszisták”.

 3. Hagyjuk már el véglegesen a hülye „analógiák” súlykolását:
  – Az „Indiákon”, miután a benszülöttek „felfedezték” Kolumbusz hajóit, a gyilkos Cortez terroristáit, majd más portugál, spanyol, francia, német, angolszáz rablók patkányhadát, kaptak: puskaropogást a fejükre, feketehimlős takarót a testük alá, őserdő és bölénycsorda pusztítást, aranylázas banditizmust, pedofiliával fűszerezett kegyetlen hittérítést, egyöntetben alkoholt-cigit-kurvát. Így aztán az őslakóknak végleg befellegzett, maradt belőlük néhányszáz pici rezervátumokban, egyetemeken spirituszban valamint hamisított történelem könyvekben.
  – Ugyancsak fent leírt „büszke” nemzetek „turistái” Arábiától Malaysiáig és Egyiptomtól Dél-Afrikáig térdre kényszerítettek minden népet (még a börtöntöltelék „új-ausztrálok” is), elrabolták az őshonosok föld alatti gyémántjait, drágaköveit, föld feletti fűszereit és gyógynövényeit, letarolták mahagóni erdeit, közben a kicsi olcsó bennszülöttek észre sem vették, hogy rabszolgák lettek hazájukban, „megásták saját sírjukat”. A fehér nyugati kegyetlen rablók összeugrasztottak minden szomszédos népet és törzset, szarért-húgyért megvették a felső (-)ezret, „hálásan” elvitték az őslakók fiait kitanulni középvezetőnek a Birodalom „magas-iskoláiban”. Most aztán néznek ki birodalmi fejükből West-Ajrópa „nagy demokratái” , hogy a kis tamil, arab, szenegáli ottmaradt volt ideiglenes hazájában, aztán dédunokái teleszülték a Birodalom székhelyét. Mi a probléma?? Az összetákolt „Great-Britain” azaz Nagy-Britannia már a hódításai előtt telezabálta magát skót, ír, welsh és más népekkel.
  No de van egy állati szomszédunk nekünk is, amelyiknek fura neve még mindig Keleti-Birodalom azaz „Öster-Reich”, ez OK ugyi, ám Nagy-Magyarországnak még az említése is „fasizkuss”. Minket feldaraboltak a nyugati gyarmattartók, csorgó nyálú „sógorék” pedig csak vigyorogtak karmaikba, hogy még ők is kaptak belőlünk egy darab koncot. Született nekik egy kedves pingálótehetségű Dolfikájuk, ovációzták is hosszasan az An-slussz-poén idején, minket viszont letarolt a nagy „Bruder”, de azért mégis a kismagyart dobták be az „utolsó csatlós” felíratú dobozba. Habsburg Intézet nálunk „vanni in Ordnung”, de Ősmagyar Intézet az „fasizkuss”. Birkaságunknak „hála” kizsebszerződték tőlünk a Dunántúl felét, hát nem sül ki a szemü(n)k?
  – Mi nem raboltunk évszázadokig sem Indiában, sem Kánanánban, mégis ránkvándoroltak és itt van alattunk és felettünk a két lappancs nyúlós palacsinta, mi pedig vagyunk a megdarált töltelék. Daráló márkák: Tévéteve, Aprózdagádzsót, Plázahétvége, SzétKúrlak, Hitelcsakneked, stb..
  Jóccakát Finngária, tedd magad hülyének, hátha úgy maradsz!
  Utóirat: Hol vannak itt az analógiák??

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük