KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Ki is va­ló­já­ban Vona Gábor fő­papja, a Far­ka­sok egyik ve­zére?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A Me­tafi­zi­kai Egy­ház fő­papja, a Far­ka­sok, a Job­bik elit­csa­pa­tá­nak szel­lemi ve­zére Ba­ra­nyi Tibor Imre kü­lö­nös sze­mé­lyi­ség, aki sze­rint a Job­bik ve­ze­tője olyan po­li­ti­kus, aki­hez ha­sonló 1945 óta nem szü­le­tett ma­gyar föl­dön…

Sosem tagadták, hogy a lehető legszorosabb kapcsolat fűzi össze őket, hogy Vona Gábor Baranyi Tibor Imre tanácsait követi a nagy politikai célok, a hatalom megszerzésének módszereit illetően. Ők ketten ezért hozták létre  a titkos katonai elitképzőt, a kiválasztott elit-rohamcsapatra a Farkasokra alapozó Atilla Király Akadémiát.

Titkolt nagy szövetség

Nehogy a politikai ellenfelek megsejthessék a leselkedő veszélyt vagy a Jobbik még átnevelendőnek ítélt tagságát megzavarják a kiválasztott kasztról, a mozgalmat vezető papokról, Vona Gáborról a „felkent vezérről” szóló nézetek, rejtegetni próbálják  a szoros szövetséget. Baranyi azonban a belső használatra szánt, de mindig kiszivárgó interjúkban idegen szavak mögé bújva, -hogy csak kevesen érthessék-, mindig megvallja mennyire együttműködik Vonával. Ahogy zárt körben mondják, ők ketten a Mag Népének vezérei.

Az Alfahírnek 2015. február 15-én Baranyi a maga tudálékoskodó stílusában ezt nyilatkozta:

 „Kapcsolatunk a nagy perspektívákat és átfogó nemzetstratégiai koncepciókat tekintve a posszibilitás és a virtualitás határán van.”

Aztán hozzátette, hogy ebben az együttműködésben még hatalmas tartalékok rejlenek.

Egyesületek mögé bújnak

Baranyi gyakran kinyilatkoztatja,, hogy „szellemi kötelessége” támogatni Vonát, hiszen ő „kiválasztott személy”, akihez hasonló, a szakralitás vagyis a szent dolgok, az elhivatottság iránt nyitott vezető 1945 óta nem volt Magyarországon. (Hogy ki lehetett Vona előtt az utolsó? Találgatásokra vagyunk utalva. Szálasi Ferenc? Horthy Miklós?)

„Kötelességemnek érzem őt nemzetmentő tevékenységében legjobb tudásom szerint támogatni!”

– nyilvánította ki Baranyi ugyancsak az Alfahírnek.

Ennek a szövetségnek a jegyében hozták létre ők ketten a Jobbik harcos-katonai elitképzőjét az Atilla Király Akadémiát, ahol a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetője Barcsa-Turner Gábor által  a gondos szűrés, például hazugságvizsgálat révén kiválasztott Farkasok kapnak kiképzést. A pénzt mindehhez a kezdetektől közvetlenül Vona Gábor biztosítja. A módszer egyszerű, Baranyi különféle egyesületeket alapít, például az Örökség Őrzői Egyesületet, amelyek aztán különféle módokon támogatást nyernek el, például a Jobbik parlamenti frakciójától.

De ki  valójában Baranyi Tibor Imre, a Jobbik titkos elitképzőjének, a Farkasok iskolájának, az Atilla Király Akadémiának a rektora?

Eredeti végzettsége agrármérnök, de elvégezte a teológiát is. Nagyon büszke nemesi származására, amit gyakran kihangsúlyoz. Facebook profilján rögtön nemesi címerét tartotta  a legfontosabbnak megmutatni.

1994-ben egyházat alapított A Metafizikai Hagyomány Egyháza néven, amely egészen az új, szigorúbb egyházi törvényig működött egyházként. A Medgyessy és Gyurcsány kormányok idején több milliós állami támogatásban is részesültek. Ennek az egyháznak lett pápája, magisztere Baranyi.

Akitől főpap létére nem idegen a fegyverforgatás sem. Bizonyára jól jön a katonai kiképzést mindenek fölé helyező Farkasok rektoraként, hogy Baranyi rendszeresen versenyez kis és nagykaliberű pisztoly, puska és gépkarabély kategóriában.Hivatalos I. osztályú minősítéssel rendelkezik, nyert már regionális gyorspont-lövész versenyt is.  Az Akadémia egyik belső kiadványának így nyilatkozott a fegyverekhez fűződő vonzalmáról:

„A lövészetet, a jó kéz mellett az idegek, pontosabban a szellem állandó próbája. Magasabb szinten a lövészet nem csak légzés kontrollját előfeltételezi, de a mesterlövészek  előtt a két szívdobbanás közötti pillanatban való lövés sem ismeretlen. (…)Mindebből számomra általános érvényű, hogy amit célba veszek, azt szeretem eltalálni, elérni.

Vasidegzet, hűvös és rendíthetetlen célra irányulás, ez vezet eredményre.”

Baranyi Tibor Imre műveiből, könyvekből és tanulmányokból kihámozható legfőbb üzenet, hogy a vissza kell nyernünk honfoglaláskori katonanép mivoltunkat. melynek régi szellemi alapjait hasonlónak látja az ősi hindu társadalom kasztrendszeréhez. Ahol a szellemi vezetők a brahmanok, a papok. A harcos lovagok az ő iránymutatásuk szerint hódítanak a világban.

Önmagára Baranyi , mint az  Atilla Király Akadémia vezetője, egyfajta főpapként tekint. Ő adja az ideológiai muníciót, a kiválasztott „király” vagyis Vona Gábor számára. A lovagok, az Akadémia tanulói pedig, a jövendő katonanép magvát képezik. A harcos–katonai életforma mindenekfelett, ezt sulykolják Baranyi és tanártársai a Farkasoknak!

Már szól a lélekharang?

Bírálóik szerint szektaszerű agymosás zajlik… Így látja a világot egy a kiképzésen már átesett Farkas, aki az Akadémia egyik belső anyagában ezt írta…

„Hol vannak a harcosok, akik Istenért és őseik földjéért halni képesek? Hol van már a hősök kora? Ma a modern világ mélytudati sugalmazásai miatt, a sátáni csábításnak engedve, támasz helyett cél lett valamiféle földi jólét a cél. Mit látunk magunk körül? Leszegett tekintettel rohangáló fontoskodó futóbolondokat, akik naphosszat talmi kacatjaik után rohangálnak!

Azt, hogy a halál pillanatában az utolsó darabig mind el fogják veszíteni ezeket, és csak azt, ami ezen felül marad, méri majd meg a túlvilág bírája, úgy tűnik elfelejtette a modern nyugati ember.

Akik az Atilla Király Akadémia iránt érdeklődnek, többé-kevésbé tudják, vagy legalábbis sejtik ezt.

Többé-kevésbe észrevették, hogy a távolban a lélekharang már szól, s ahogy tisztulnak füleink, Szent Mihály figyelmeztető trombitáját is halljuk, s rájövünk, hogy az mindig is szólt, csak a modern lárma elnyomta bennünk.

A kapu pedig egyre jobban csukódik, és nem fér át rajta semmi földi hívság Most már a lényem legmélyét érintő tudást akarom! A bilincsek alól felszabadító tudást! Friss levegőt, valódi megismerést, valódi tapasztalatot! Valami igazit ebben a nyomorultan üres világban!”

A dicső halál kultuszát hirdetik

A Farkasokat közelről ismerő, de belőlük már kiábrándult tanítványok szerint a legelvakultabb tagok esetében már tökéletesen működik az agymosás. A dicső halál kultusza, a jelenkor világának teljes elutasítása ott van a harcosok fejében… Mint minden valamirevaló szektában… A tagok bármikor bevethetők a „szent célok” érdekében, csak a hívó szóra várnak…

Vona, Baranyi és Barcsa-Turner elitkiképzője sokak szerint hatásosan teszi a dolgát. Vona Gábor nem tette rossz helyre a Jobbik pénzét…

Nézeteikről a szélesebb nyilvánosság előtt évekkel korábban még így mert nyíltan beszélni a Kiválasztott, a Főpap és a Hadvezér: Vona Gábor, Baranyi Tibor Imre és középen a Farkasok katonai parancsnoka Barcsa-Turner Gábor….

yo, ripost.hu, SZERZŐ: G. I.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

3 thoughts on “Ki is va­ló­já­ban Vona Gábor fő­papja, a Far­ka­sok egyik ve­zére?

  1. Halál komoly: ez a TÖRÖK „Ergenekon Türk”, paramilitáris alakulata a „Szürke Farkasok”, van még a KÖKTÜRKLER nevű izgága mozgalom, DE EZEK NEM Allah-Mohamed hívők, hanem TANRI égbolt-napisten táltos hitű – hú, írták is, hogy kell mondani a KALANDOR , portyázó türköket…valahol megvan.
    Ez a kis porbafingó nagyon népszerű náluk, holott szláv neve van, de küllemre elfogadhatóan turáni…Olyan jönnek az „ÉCÁK”!

  2. Kis odafigyeléssel mindenki kikerülheti a tévedéseket, mert a sátán (666) hiába álcázza magát összeadva a Mindenhatónak (9), a kilences az egyetlen különleges szám, ami szorozva is önmagát adja. Vagyis mindig az, ami valójában.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük