KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Kádár szobor avatásának margójára

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Könnyeimmel küszködve néztem a tv-ben Kádár János mellszobrának avatását, és az avatáson résztvevő Moldova György megható, szívszorongató produkcióját.  A közismerten termékeny (szószátyár és pletyka ízű „műveket” termelő) tollforgatónk, szeretettel és gyengéden tapogatta (simogatta) Kádár kobakjának hátsó felét, majd  elcsukló szavakkal tudatta a nagyérdeművel, miszerint bízik abban, hogy Kádár neve és tette nem fog a feledés mindent betakaró homályában eltűnni.

Igyekszem mindenkit megelőzve segíteni Moldovának, hogy teljesüljön  ez a  közhírré tett kívánsága, és az MSZMP  egykori főtitkárának, majd első titkárának,  végül  pedig  örökös tiszteletbeli (meghibbant) elnökének a neve és tette ott lebegjen minden  magyar  ember lelki szemei előtt.

A szubjektivizmus alattomos veszélyét kikerülve, kizárólag a történelmileg 100%-ig hiteles anyagokra támaszkodom, mellőzve a hallomásból vagy rosszindulatból elterjedt kádári sztorikat.

Most pedig Tisztelt Olvasók, minden egyes pont (bekezdés) elolvasása után hunyják be a szemüket, helyezkedjenek kényelembe és bízzák magukat a relaxáció adta zavartalan emlékképek és történések megjelenésére.

          1/ Kádár volt az az önkéntes együttműködő (spicli féleség),  aki segített az ÁVO-nak  Rajk László (barátja és elvtársa) meglepetésszerű letartóztatásának zavartalan végrehajtásában;

          2/ Kádár volt Farkas Mihály „partnere” Rajk kihallgatásának lebonyolításában,  és a verőlegények „szakszerű” közreműködésével biztosították a hamis vallomás kicsikarást Rajkból;

           3/ Kádár részt vett Rajk kivégzésén, a börtön emeleti ablakából szemlélte az  udvaron felállított akasztófán Rajk vergődését,- majd kóser szilvapálinkával töltött pohárkáját odakoccintotta Károlyi Márton áv. alezredeséhez és gratulált neki az eredményes munkavégzéséért (K. M. volt Rajk egyik verőlegény-kihallgatója, áv.= államvédelmi,-   megjegyzés: B. I.);

           4/ Kádár hozta létre az ÁVO helyett az ÁVH-t (Államvédelmi Osztály helyett az Államvédelmi Hivatalt), amely szélesebb (hatósági) jogkörrel rendelkezett. Kádár személyesen igazította el az ÁVH-s csoportok vezetőit, részletes utasítást adván a kulákok megverésének „legjobb’ módszeréről;

            5/ Kádár állt elsőként Nagy Imre mellé ’56-ban, barátjának és elvtársának nevezte a forradalom miniszterelnökét, és a következő nyilatkozata hangzott el november 2-án a Kossuth Rádió hullámhosszán: „Magyar dolgozók, parasztok és értelmiségiek!  Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosi-uralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét, amely nélkül nem lehet szocializmus. Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben, annak vezetésében becsülettel helytálltatok”. Ugyanezen a napon – titokban -, a szovjetek budapesti nagykövetségére távozott, cserbenhagyva a miniszterelnökét, a kormányt és a magyar népet.

              6/ Moszkvában (a Kremlben) Kádár hazaáruló módon  egy idegen hatalom szolgálatába állt, a szovjet  hadsereg segítségét vette igénybe a törvényes magyar kormány eltávolítására és saját hatalmának kiépítésére.  Ezzel a tettével katalizátorává vált a forradalmat és a szabadságharcot leverő (több ezer ember halálában vétkes) szovjet agresszoroknak, valamint az országot (főként Budapestet) érintő rombolásnak (pusztításnak). Kádár a minden árulók atyjának „elkeresztelt” hazaáruló norvég Quislinget is megelőzte a hazaárulás módszerében, „minőségében”, mennyiségében, valamint alattomos konspirálásában, és ebbeli elsőbbségét  (nagy valószínűséggel) a világon senki sem  képes  elvenni tőle.

               7/ Kádár szóban és írásban büntetlenséget ígért a fegyveres harcban résztvevőknek, valamint Nagy Imrének és munkatársainak. Minden ígéretét megszegte(!) és történelmünk legkegyetlenebb megtorlását irányította:  mintegy ezer ember (vér)bírósági ítélet alapján, valamint ítélet nélküli) kivégzése szárad a lelkén! Kivégeztette Nagy Imrét, Maléter Pált és számos más vezető beosztású személyt, de még a kiskorú Mansfeld Péter felakasztásától sem riadt vissza. Kb. 200 ezer ember menekült ki az országból!   35-40 ezer embert tartóztattak le és tartottak fogságban rövidebb-hosszabb ideig, százezreket figyeltettek meg. Kiépítették az egész országra kiterjedő besúgó hálózatot, és a nyugati határ teljes hosszában aknamezőket, drótakadályokat, valamint magasles-rendszereket (őrtornyokat) telepítettek.  Korlátozták (megnehezítették) az állampolgárok külföldre történő utazását;

             8/ Dilettáns gazdasági politikával – Kádár és bűntársai -, anyagi romlásba vitték az ország szekerét.  Hatalmas kölcsönöket vetetett fel nyugatról és napjainkig is tartó, több tíz milliárd dollárt kitevő adóssággal terhelték meg az  állampolgárokat;

                 9/ A viszonylag „langyos” életszínvonallal sokan elégedettek voltak (nem tudván, hogy később mekkora árat kell ezért fizetni), miközben  (egészségük rovására)  túlórákkal, GMK-kal és  „fusizással” igyekeztek több jövedelemre szert tenni. Emlékezzünk a   krónikus hiánycikkekre, a selejtes  árukra, a megrendelt gépjárművek (TRABANT,  DACIA- MOSZVICS, SKODA)  előlegének „lepengetésére” és az átvétel többéves kivárására, nem tudván, hogy a puritán Kádár  a legújabb típusú fekete színű Mercedes gépjárművel hordatta magát. Bandatagjai is zömében Mercedes kocsikban furikáztak, megkülönböztetett (A  vagy AA) betűvel (betűkkel) jelölt rendszámokkal ékesítve.

            10/ Kádárnak „köszönhető” a Munkásőrség felállítása, mert nem bízott sem a hadseregben, sem a belügyi szervekben, tehát kreált egy  „párthadsereget”,  amely évente  alaposan „megvágta” a költségvetést, sőt volt olyan év, amikor az adózóknak  többe került, mint a Néphadsereg fenntartása.

             11/ Kádárnak köszönhető az is, hogy alapított egy MUNKÁS-PARASZT HATALOMÉRT nevű érdemérmet, amelyet azoknak osztogatták, akik az ’56-os  forradalom és szabadságharc ellen szavakkal, tettekkel vagy „tollal”   felléptek.  A kitüntetettek szép summát kaptak, nyugdíj-kiegészítésre jogosultak, gyermekeik pedig felvételi vizsga nélkül ülhettek be a kiválasztott felsőfokú intézmény padsorába. Biszku is megkapta ezt a plecsnit, ott is toporgott egy szál virággal a szoboravatáson, Berecz  társaságában, aki az ELLENFORRADALOM TOLLAL ÉS FEGYVERREL c. tömény hazugságokat tartalmazó művével lopta be magát  a Moldova által „szentproletárrá” (Sic!) avatott Kádár  szívébe.

             12/ Kádárnak „köszönhető”, hogy Hruscsovnak nemet mondott a hazánkban állomásozó  (hazánkat megszálló) kb. 200 ezres szovjet katonai kontingens kivonási szándékára, ennek következtében kb. 35 éven át fizettük a megszállók teljes ellátását (bérköltség, lakás,  gáz, villany, víz,  élelmiszer,  üzemanyag,  lakberendezés,  iskolák-óvodák fenntartása,  kiképzés,   gyakorlatok,  útiköltségek, stb., stb.). Hruscsov meghálálta Kádár  „ellenkezését” és 1964-ben sk. adta át neki  a Lenin-rendet, valamint a „Szovjetunió Hőse” aranycsillagot, bár Kádár  sem katona (max. katonaszökevény), sem űrhajós nem volt, de ezzel 16 évvel megelőzte Farkas Bertalan  űrhajósunkat a szovjet hősök  listáján! Ez  aranycsillag  (a könnyebbség kedvéért, a  jelenlegi Ft  értéket  figyelembe véve,  200 ezer főre, havi  100 ezer  HUF-al számolva,  35 éven át ) mintegy 8 ezer 400 milliárd HUF-ba került Kádár dolgozó népének  (nem kalkulálva  a „járulékos”   kiadásokat).

13/ Kádár volt az, aki a parlament és a katonai felső vezetés tudta, illetve hozzájárulásuk  nélkül(?) engedélyezte, hogy nukleáris eszközöket hozzanak be hazánkba  a szovjetek, atom biztos  vezetési pontokat és tárolókat építsenek a Dunántúl egyes  területein.  Ezzel az önkényes  lépésével,-  hazánkat a teljes pusztítás veszélyének tette ki, hiszen egy esetleges  VSZ-NATO konfrontáció  bekövetkeztekor,  a NATO erők  legelső csapásai a NATO államokhoz legközelebb lévő nukleáris eszközök semlegesítésére (likvidálására) irányultak volna.

Ehhez  és  egyes előzőekben felvetett kérdésekhez kapcsolható a sokak által nem kedvelt,  de ide kívánkozó költő  (Faludy György) EGY HELYTARTÓHOZ írt versének néhány (önkényesen) kiemelt versszaka.

                                    ……………………………………………..

Álnok vagy, szkizofrén, provinciális s hazug. Opportunizmusod csigája hány szovjet elvtárs nadrágján mászott fel! Rendszerint nem hiába.
Erős vagy. Néked a hatalom minden, Más nem számít. A szabadság csodaszarvasát űztük négyszáz éve. De ki fut most utána? Te érted el. Szívós vagy. Egy országot toltál át Ázsiába.
Tied a jelen. Agycenzúrázott múltaddal mint vagy? Olykor, esti csendben hallod-e újra, ahogy Rajk barátod nyakcsigolyája reccsen?
Ha altatóval sem tudsz már aludni: Tóth Ilonka sóhaja utolér-e, s Losonczy hörgése, akinek kását töltettél tüdejébe?
Mint víz alatti, elmerült harangok: hintáznak-e hajnal fele agyadnál a tizennyolc esztendős iskolások, kiket felakasztattál?
És a jövő? Aki még el nem gárgyult, az ismeri a kilövőpályákat,  miket a ruszkik szerte Dunántúl gyér erdeibe vágtak.
Ha háború jön, rajtunk kezdik. A föld olajfestéke hámlik. Izzó szőre leperzselődik. A Balaton fölforr, gázfelhő lesz belőle, a városok rizsporrá kenődnek szét, halálsugarak csapnak fel az égre, és nem marad se sir, se rom, sem emlék. Más nem lehet a vége.
Mit bánod ezt? Amíg élsz, zsíros torkok csámcsognak körül és ha meghalsz, tested dísz sírba kerül. És hol vannak ők már, akik utat kerestek, hogy nagyhatalmak öngyilkos viszálya közt magunkat békésnek és szabadnak tudjuk egyszer? Nagy Imre így kívánta.
Őt is felakasztattad.
(Toronto, 1981)

…………………………………………………………………..

Ezek után  jogosan felvetődik  egy kérdés: mit kellett volna még elkövetnie Kádárnak, hogy bomlott agyú hívei   oda tegyék, ahová való:  a történelem szemétdombjára! Vajon Moldova komolyan gondolja, hogy Kádár bűneinek sokaságát  el lehet takarni azzal az érveléssel,  hogy  svájci bankban nem volt pénze? Nem is volt szüksége pénzre, mert lényegében mindent ingyen kapott!  Minden – a kormányhoz vagy az MSZMP-hez tartozó objektumban -, fenntartott lakosztálya volt! Ha bármire szüksége volt, a titkárság elintézte a beszerzést.

Ezzel be is kellene fejezni  ezt a témát, de Moldova  ünnepi(?) beszédének néhány gondolatát   lehetetlen elhallgatni!   Kossuth díjas írónk ugyanis azt fejtegette, hogy: ”Magyarország nem méltó Kádár János emlékéhez, és szerinte, mivel azt megtagadta, „rászolgál minden jelenlegi és eljövendő nyomorra és megaláztatásra”.

Azt gondolom, hogy Moldova ezzel a kijelentésével „elvetette a kockát és/vagy  a sulykot”, ezért megérdemelné,  hogy száműzzék az országból!  Mivel a büntető törvénykönyvünkben nincsen ilyen paragrafus, ezért szükséges  lenne,  hogy az ILLETÉKESEK szigorúan  vonják felelősségre, rendeljék el  az elmeorvosi vizsgálatát és kezelését, mert sem a Kossuth díja, sem  szépszámú irományai   nem jogosítják fel arra, hogy  tisztátlan gondolatával és nyelvével  hazánkra nyomort és megaláztatást kívánjon.

A magam részéről mélységesen elítélem Moldova  böfögését,  hazám  sértegetését, elismerve, hogy  Magyarország valóban nem méltó Kádár emlékéhez, mert  legjobb lenne   mielőbb  elfelejteni, hiszen  egy szikra nemes, szép,  haladó,  építő, korszerű  dolgot nem tartalmaz, hacsak a  legújabban elfogadottá vált  (Brezsnyevvel  gyakran ismételgetett)  egyneműek közti  forró csókváltást nem tekintjük annak…

Az emésztés végtermékének sajátos felhasználását emlegető  Kádár János Baráti Kör elnökségi tagjának pedig  azt ajánlom, hogy kuporogjon Kádár sírja fölé és ott végezze el nyugodt körülmények között „nagydolgát”, mert élő emberekre szerfelett  megoldhatatlan lenne számára ilyen művelet végrehajtása. Azt is meg kell jegyeznem, hogy nagyfokú illetlenség erről a témájáról egy szoboravatási ünnepségen  szót ejteni, várja meg amíg a  kis létszámú tömeg szétoszlik és csend borul a  tájra.

Összeállította:
Prof. Dr. Bokor Imre
Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

22 thoughts on “Kádár szobor avatásának margójára

 1. Na lám, a mai magyar értelmiségnél, mint Bokor úr szellemi színvonalánál sincs már lejjebb.
  Ilyen ordenáré írást összehozni sem semmi?
  Én pedig azoknak az utolsó sóhajait vélem hallani, akiket ez a Bokor úr által is isteninek tartott mai rendszer, a gazdasági öngyilkosságba kergetésük során, a segítségkérésüknek Bokor úr által is elmulasztott nem tette miatt szenvedtek el.
  Ovatos becslések alapján e rendszerváltásunknak már eddig is több öngyilkosságba kergetett áldozata van, mint amit Bokor úr a Kádár szemére vet.
  Kérdezem, akkor melyik rendszer volt a jobb? Erre válaszoljon kevésbé tisztelt uram!

  1. Kedves Hozzászóló!
   Fogalmam sincs, mi a baja Bokor úr írásával? Talán Ön is könnyeit morzsolgatta Kádár temetésén és a mostani szoboravatáson? Abban igaza van, hogy ez a rendszer is súlyos becsapása és megkárosítása népünknek, és semmivel nem jobb (kivéve egy-két tolvaj gazember számára) az előzőnél, mert igaz, hogy elvileg szabadság van, de olyan anyagi romlásba döntöttek bennünket, hogy azzal semmit nem tudunk kezdeni! Abban is igaza van, hogy ma sokan lesznek öngyilkosok elkeseredésükben, de ez nem igazolja azt, hogy Kádár jó ember volt! Ez csupán azt igazolja, hogy a mocskos bandája megint jól rászedett bennünket, és a spontán privatizációnak nevezett rablás során vissza szerezték a gazdasági és politikai hatalmat. Mert ma is a Kádár korszak emberei vagy azok utódai vannak vezető pozícióban, és bár ezek másnak hazudják magukat, ugyanúgy annak az aljas rendszernek a módszereivel tartanak bennünket rabszolgaságban (látszatdemokráciát és szabadságot hazudva), mint akkor volt! Papíron szabadok vagyunk, de merjen csak ma ugrálni valaki (lásd 2006 októberének eseményeit!), vagy próbáljon pénz nélül bárhova elmenni, megnézheti magát! Ma törvényesen épp úgy mindenünktől megfoszthatnak, elkergethetnek, lecsukhatnak bennünket, mint ’90 előtt! Egy szikrával sem lett jobb az életünk, ez igaz! De Kádár akkor is egy aljas gyilkos, mocskos gazember volt! Zabigyerekként nőtt fel, és úgy is viselkedett mindig. Az álszerénysége mögött fejedelmien élt (bár igénytelen, kulturálatlan ember volt – emlékezzünk csak a beszédére, a magyar nyelvet megcsúfoló kifejezéseire(!), lát-juk, tud-juk,…), és valóban nem volt szüksége svájci magánvagyonra, mert minden az övé volt, amit csak megkívánt! Azért, mert ma rosszul élünk, ő is felelős, és bizony, horribilis összegbe került az oroszok eltartása hazánknak. Egy nagyker. cégnél dolgoztam, és saját szememmel láttam, hogy bejött az orosz teherautó, megpakolták mindennel, ami nekik kellett, és nem fizettek, csak pecséttel, aminek ellenértékét a vállalat soha nem látta viszont, le kellett írni költségként!
   Mindaz, ami ma bajunk, keservünk, nem mentesíti Kádárékat a bűnösségük alól. A mai helyzetünk az akkorinak következménye, mert annak a kornak a gezemberei és fattyai vették át az irányítást, és ugyanúgy szipolyoznak bennünket, mint régen, sőt, még jobban! A cinikus és pökhendi Antallnak abban igaza volt, hogy nem csináltunk valódi forradalmat, hanem szépen átengedtük az újabb gengsztereknek a kormánykereket! Ennek a levét isszuk most. Ezért nem a cikk írója hibás, hanem mindannyian azok vagyunk! Azért is, mert még mindig tűrünk!
   Kedves Hozzászóló! Azzal, hogy könnyeit törülgeti és nosztalgiázik, miközben szidja azokat, akik kimondják, hogy Kádár egy utolsó gazember volt, még egy lépéssel sem segítette helyzetünk jobbra fordulását, úgyhogy a kritikát kezdje Önmagán!
   Békés Tódor

  2. Ez egy tipikus poszt-szocialista, szerecsenmosdató, balliber fizette provokáció-hozzászólás. Az édesanyjára is szégyen annak, aki megírta, aki hasonlítgatni, méricskélni szeretné a maga primitív módján a kádári kor szenvedését és a szintén kádár tanítványai készítette rendszerváltás bűneit – természetesen ezzel is felmentve Kádárt, a XX. század legnagyobb gengszterét, aki nő elleni tudott.
   És tegyük még hozzá Bokor Imre doktor írásához, hogy a bűnlajstrom legjelentősebb részeit nem, is említette.
   Mint ahogy nem említette szomorú halálát, s hogy halála előtt ez a szenny alak papot hívott, meggyónt és megáldozott.
   Mint vallásos ember, meg kell neki bocsássak, de engedtessék meg nekem, hogy sose felejtsem el helyrehozhatatlan hazaárulásait, s azokra mindig emlékeztessek én is, főleg az ifjúságot, akik ilyen ótvar hozzászólások olvastán még azt hihetik, emberbe rúgott bele Bokor doktor.
   A kommunista sosem volt ember – ezt Szolzsenyicin megfogalmazása óta mondatba szedve is nagyon jól ismerjük.. (Csak az ilyen álértelmiségiek tekinthetik bármiféle munkásságát bocsánatosnak.)
   Épp ideje, hogy Prónay és csapata visszatérjen!
   Mert visszafog – ahogy ma a dolgok állnak.
   .

  3. Bizony, az is igaz, hogy papot hívott a halálos ágyán! Egy idős ismerősöm mondta épp a minap, hogy Ő, amikor megtudta (nem is olyan régen), teljesen megdöbbent!
   Kádár ezzel a tettével nem csupán a lelkét nyomasztó iszonyatos bűnöket akarta semmissé tenni, de szégyent hozott a most őt dicsőítőkre is, hiszen nyiltan megtagadta azt, ami miatt hívő embereket kínoztatott, bántott , üldözött. Megtagadta egész korábbi életét, elveit, amik miatt halálos ellenségként kezelte az Istenfélő embereket! Saját elvtársai szemébe köpött, mert érezte, hogy ekkora bűnteherrel nem állhat Isten színe elé! Kádár ezen utolsó tette nem a bűnbánatról árulkodik, hanem a rettegésről. Beismerte, hogy a hívők minden téren fölötte állnak, és nekik volt/van igazuk! Egy szűkölő állatként viselkedett, aki az utolsó lehetőségbe kapaszkodott, nem törődve azzal, hogy – mint mindig, most is – elárulja azokat, akik mellé álltak és vállalták egy egész nép ellen a gaztetteket, bűnsegédei voltak! Így, aki ma Kádárt védi, az nem csak tettestársi voltát ismeri el, hanem egy olyan embert magasztal, aki őt is megalázta, semmibe vette, megtagadta, becsapta. Aki ezt nem fogja fel, az minimum idióta! Aki ebben a tettben nem látja a semmirevaló, hazug, csaló, bűnözőt, az önmagát is lealacsonyítja a hülyék és gazemberek közé.
   A Kádárt magasztalók akkor vállalják azt is (!), hogy szerintük helyesen cselekedett a vén gazember, amikor utasította az AVH-t és más bűnsegédeit (párttagok, párttitkárok!) a parasztok erőszakos TSZ-esítésére, a tehetősebbek vagyonának elkobzására, azok megkínzására, agyonverésére. Egy öreg barátom mesélte, hogy gyermekként végig kellett néznie, amit Kádár pribékei agyonverték az apját, majd ott, a holttest mellett elkezdtek mulatni, és az édesanyjának ki kellett őket szolgálni. Kedves Kádárt éltetők! Ezzel is sorsközösséget vállanak, osztoznak abban, hogy ez helyes tett volt? De ne menjünk olyan messze. Azzal is egyetértenek, amikor Gyurcsány kordonnal zárta le a Parlament előtti teret, és nem engedte az embereket közel a forradalom 50. évfordulóját ünnepelni, sőt, kardlappal verő lovasrendőröket küldött békés emberekre? Vállaják, ha majd kiderül (mert előbb-utóbb elismeri a történelem), hogy ez bizony a nép elleni bűntett volt?
   Akik ma Kádárt és bűntársait (elődeit) védik, eladják a lelküket és jövőjüket egy tál lencséért, mint Ézsau tette az örökségével. Ezek után az így cselekvő embereknek nincs mentségük, nincs joguk reklamálni mai sorsuk miatt, mert a kádárizmus védelmével a mai posztkommunistákat, besúgókat, ügynököket, volt ÁVH-sokat és azok fattyait is védik, aki a mai rettenetes helyzetünkért felelősek!
   Ne áltassuk magunkat, a kommunizmus még nem ért véget, csak rejtőzködik. Álruhába bújt. De az akkori módszerei, bűntettei nap mint nap tetten érhetők, és végrehajtói ma is uralják életünket, gazdaságunkat, minden pillanatunkat! Ők a sötétség, a Gonosz emberei, aki ma uralja a világot! A kommunizmus és a kapitalizmus épp olyan veszedelmes, mint volt a ’40-es, ’50-es években, vagy volt 1919-ben. Véres, halálos, nyomorúságot hozó, aljas lelketlen. Ezért szenved népünk, ez a mi legnagyobb bajunk, mert máig nem tudtunk megszabadulni a múlt bűnözőitől! Amíg népünk nem fordul töredelmes szívvel, őszinte bűnbánattal Isten felé, és amíg nem változtat személyes életén, felfogásán, amíg nem ismeri fel a hamis tanokat, a hazug embereket, amíg nem hívja be életébe Jézus Krisztust, átengedve neki élete felett az uralmat, amíg nem sír bűnei felett, addig ne várjunk semmi jót.
   A Sátánt csak Jézus Krisztus képes elűzni. Ember erre képtelen. Jézus megmutatta, hogy győzött a sötétség ura felett, legyőzte a Gonoszt, az Antikrisztust, és megmutatta nekünk a helyes utat. Nekünk csak egy teendőnk van, engedelmeskedni az Ő hívásának, és átadni Neki életünket, minden téren. Most több erre hívó lehetőség is van. Ragadják meg azok, akik még nem Istenéi, s engedelmeskedjenek (ne rettegésből, mint Kádár tette, hanem őszinte szívből), legyenek ott a Reménység Fesztiválon, csatlakozzanak a Hazánkért meghírdetett ima- és böjtlánchoz, forduljanak őszintén Isten felé, amíg lehet!
   Csak lelkileg, szellemileg tiszta, megújult nép tud helyes döntéseket hozni, és rendet tenni országunkban! Már pedig erre halaszthatatlan szükségünk van. Az új élet új magatartást is kíván. Elismerem, ez nehéz döntés, de az egyedül helyes út. A régit meg kell tagadni, mindenféle régi hamis eszmét el kell vetni magunktól, el kell fordulni a múlt gazembereitől, s nem azt emlegetni, hogy akkor (a bűnben fetrengve) milyen jó volt, hanem új életet kell kezdeni! Megtagadni a múlt ateista, kegyetlen világát, embereivel (Kádárral és bűntársaival) együtt, ha kell, a magunk régi tetteit is, bűnbánatban, bűnvallásban! De nem ám valamiféle vallásoskodásra, formális, külsőségekben megnyilvánuló magatartásra, templomjárásra van ma szükség, hanem őszinte, igaz megtérésre, és Krisztus parancsolatainak teljesítésére, megélésére!
   ISTEN ÓVJA ÉS VÉDJE HAZÁNKAT A SZELLEMI, LELKI MEGÚJULÁSBAN, MEGTÉRÉSBEN, ÉS ADJON NEKÜNK BÖLCSESSÉGET!
   Czakó István

  4. Ez az összeállítás csak töredéke annak bűnnek, amit elkövetett a Magyar néppel szemben!
   Bizony, eléggé szerény kis összefoglalás, de ezek egészen bizonyosan igazak! Lehetne még sorolni azt a rengeteg aljasságot, amivel nyomorgatták lelkünket, és mérgezték napjainkat, elvették önbecsülésünket, méltóságunkat! (Híradmin)

  5. Én proli környezetből származom.Elvégeztem a középiskolát, az egyetemet ingyen, sőt tanulmányi szabadsággal segítve.
   Hálás vagyok a sorsnak, hogy aktív éveimet Kádár irányította országban élhettem le.
   Ma úgy élek a segítsége révén, mint egy valódi középosztálybeli.
   Azt is megtanultam Tőle, hogy a munkás ember is EMBER
   Akkor Ön sorsközösséget vállal Kádár elvtársával a gyilkosságokban, kínzásokban is, Ön is azt mondja, hogy helyesen cselekedett? Senki nem mondta, hogy a munkás ember nem ember! Ezt csak magának beszélte be (vagy Kádárék tömték a fejébe), mert kisebbrendűségi érzései voltak, Sőt, azt mondjuk, hogy az csak az igazán ember, aki keményen és becsületesen dolgozik! Képzelje, más országokban is éltek emberek, dolgoztak, végeztek egyetemeket, még munkás szülők gyerekeiként is, és sokkal jobban, szabadabban élhettek! Nem gyötörték őket a marxizmus-szenilizmus hülyeségével! Nem vezényelték ki őket, szégyenszemre, mint a birkákat, hogy éljenezzék a gyilkosokat! Nem volt kötelező nekik kommunista műszaknak nevezett ingyenmunkát végezniük. (Híradmin)

 2. Kádár János a jobb életért rendet teremtett, utána egyetlen egy magyar nem éhezett, nem halt éhen és tudta a lakást fűteni, nem volt hajléktalan Magyarországon, mindenki tudott építkezni,Tanulni dolgozni.Minden rendszerváltás áldozattal jár.
  Fejezzék be Kádár fényezését! Gyilkos bűnöző volt! (H)

   1. Ezekkel a kádárimádó köcsögökkel nincs mit tenni.Soha nem fogják beismerni még saját maguknak sem,hogy egy életen át hülyének voltak nézve – hülyék is.Fogynak fogynak,csak sajnos lassan.
    „Komcsifajták
    A kommunista küllemében emberhez hasonló, majomszabású állat. Táplálkozása vegyes, főleg vért és verejtéket szív az emberektől, élősködő. Bármilyen közegben megtalálja életfeltételeit, szapora és rendkívül káros. Mind mezőgazdasági, mind ipari és társadalmi kártétele igen jelentős. Hacsak teheti, igyekszik kárt okozni. Természetes ellenségei a hit, a szeretet, a tisztesség, a becsület, az igazmondás és a jó erkölcs. Ahol ezek előfordulnak, a kommunista nem tud megtelepedni, nem találja meg elemi életfeltételeit, és hamarosan kipusztul. Ahol ezek hiányoznak, a kommunista vagy vörös ármány azonnal megjelenik, és megkezdi kifosztó tevékenységét. A kommunista az emberből fejlődött ki, degeneráció útján.
    Az átlagos kommunista rosszarcú, ostoba, gonosz és mérhetetlenül kegyetlen. Buta, de primitív ravaszság és obszcén gúny jellemzi. Dúvad, a legtöbb ország törvényei a terroristákkal egy kalap alá veszik őket, mivel azok is. Minden módszerrel irtható, vagyis minden rendelkezésre álló eszközzel – beleértve a csalétkes mérgezést, a csapdázást és a füstgyertyákkal kotorékába való fojtását is – vadászható. Alfajai az alábbiak:
    Őskommunista vagy marxengelsleninoform típus: régen kihalt, csak paleontológiai jelentőséggel bíró ősi komcsifaj. Minden más komcsi ebből fejlődött ki. Közvetlen őse a francia francnyavajás felvilágosodó anarchista nemgondolkodó szabadkőműves, aki háromszáz éve kitalálta, hogy a világot valamilyen rejtélyes oknál fogva (ezt az óta sem tudják, mi is) a sarkából ki kell dönteni és meg kell váltani, és az embereket boldoggá kell tenni, akkor is, ha beledöglenek. A tapasztalatok szerint bele is döglenek! Ma már az őskommunisták mind kihaltak, ez nem baj, sőt. Sajnos azonban, a többi fajuk még létezik…..”
    H.B.
    Kedves H.B.!
    Gratulálok!
    Tökéletes meghatározás! (Elnézést, hogy egy kicsi formai változtatással talán még pontosabbá próbáltam tenni, de egyetlen szót sem vettem el belőle – Híradmin).
    Ezzel a meghatározással a legtökéletesebben írta le az ártalmas, ocsmány, veszedelmes élősködő ragadozót, a kommunistát! (Híradmin)

 3. Azért szép óvatosan minden hozzászóló elkerülte a kérdésemre a konkrét feleletet: melyik rendszer volt a jobb, Kádáré e, vagy a mai rablókapitalizmus?
  A téma lezárásaként nézzünk egy kis gondolkodásra valót:
  Nem azt akarom mondani e hozzászólásomban, hogy most ünnepeljük Kádár Jánost!
  De amit Bokor úr is az írásában összehordott az elvakult magyarellenességében az már mindent íberel. Sajnos ilyenek a mai önmagukat értelmiséginek gondoló írástudók.
  Milyen propagandisztikus elvárásból lehet valaki ennyire elfogult, az objektív mértékkel a történelem egyik legjobb magyar társadalmi berendezkedésével szemben? Hogyan lehetséges, hogy annak a kornak egyetlen pozitívumát sem tudta megfogalmazni vak dühében?
  Még erre válaszoljon valaki:
  I. Mátyás király uralkodásától számított bő ötszáz évben, higgyék el, a KÁDÁR-RENDSZER volt Magyarország második legjobb társadalmi korszaka. Aki tudja, cáfolja!
  Kérdezem még: akkor a hozzászólók hova sorolják az elmúlt 21 évben azt a sok gazdasági öngyilkosságot elkövető ember halálát, amit az önök szerint jónak megélt rendszerváltozása okozta? A neheze még csak most jön! Óvatos becslések szerint ez a szám lényegesen magasabb lehet, mint amit Kádár fejére szórnak. Bizony valódi akaratként írom, mert ma sokkal több embert lehetne Magyarország elleni károkozásért elítélni, mint amit a Kádár-rendszer bűneiként felhoznak. Akkor még Magyarország 100%-ban magyar volt, De most mennyiben? Erre válaszoljon valaki.
  Nem védve a Kádár-rendszer bűneit, de azt minden magyar ember elvárná, hogy objektív mércével írjanak a nemzet verejtékén hízó írástudók a társadalmi jelenségekről.

 4. Kedves Hozzászóló!
  Ön vagy rendkívül figyelmetlen, képtelen a lényegre koncentrálni, vagy egy begyepesedett, megrögzött kommunista, Kádár-hívő. Bokor prof. írásában nem a mai rendszert védte, és fel sem merül annak alapján, hogy melyik volt a jobb vagy rosszabb, hanem Kádár szoboravatásáról, dicsőítéséről ír. Engem is ez háborít fel. Miféle magyarellenességet hord itt össze a professzor úr írásában? Elolvasta egyáltalán? Vagy csak felületesen egy-két szót ragadott ki? (Csak megjegyzem, hogy a olyan szó, hogy íberel, nincs. Amire ön gondol, az az űberol, ami a kártyában felülütést jelent). Ami pedig azt a „legjobb társadalmi berendezkedést” illeti, nem hiszem el, hogy komolyan gondolja! Ugyanis azt még maguk a kommunisták is proletár DIKTATÚRÁNAK nevezték! Érti, diktatúra! Egy terrorisztikus rendszer volt, ami a más véleményt, a vallást tűzzel-vassal üldözte, még akkor is, amikor látszólag már puhult a diktatúra! Megtoroltak minden ellenvéleményt, minden ellenkezést, az Istenhitnek minden formáját, szellemi és fizikai nyomorban, tudatlanságban tartották a népet, korlátozták személyes szabadságát, beleavatkoztak a magánéletébe minden területen, megfigyeltek, feljegyeztek mindenkiről mindent. Még a politikai viccek mesélőit is rendőri vegzálásnak vetették alá! Hofi és társai csak a látszatért voltak megtűrtek (de őket is állandóan szemmel tartották), ezzel akarták jobb színben feltüntetni magukat.
  Mindez Kádár és bűntársai (párttagjai, párt tisztségviselői, besúgói, ügynökei) számlájára írható, és ezért dühít fel, ha valaki ezeket a gyilkosokat, kínzókat, bűnözőket, mocskos gazembereket védi és ajnározza.
  Nem a két rendszer jósága vagy rosszasága a téma most, és ha elolvasta volna Békés Tódor úr írását, akkor láthatta volna, hogy sokan nem értenek egyet (velem együtt) azzal, hogy a mai rendszer jó lenne, sőt, sok mindenben rosszabb!
  Azért a viszonylagos nyugalomért viszont hatalmas árat fizettünk. Annak köszönhető generációk elbutulása, leszokása a munkáról a felelős döntésekről, életük kézben tartásáról, ennek tudható be eltompulásunk, gondolkodásban való ellustulásunk, és ezért tudtak orrunknál vezetni, s mi a választásokkor újabb és újabb gazembereket ültettünk a vezető székekbe, mint egy hároméves értelmi szinten lévő óvodás gyerek. Ellopták, elhazudták valódi múltunkat, gyökereinket, s rászoktatták a társadalmat arra, hogy ne gondolkozzon, mert majd ők megmondják, mit kell tennünk. Ateista generációk nőttek fel, erkölcsi tartás nélkül. Ezért virágzik a korrupció, és ömlik ránk, terjed a sok szellemi mocsok!
  Mind a mai napig ez folyik, ha nem vette volna észre, csak ráadásul egy óriási átvágással elhitették a buta, gondolkozni lusta, képtelen néppel, hogy most már demokrácia van, és „bárkinek lehet cukrászdája Bécsben”. Valójában a kiváltságok, a vagyon, annak a bizonyos húsosfazéknak a tartalma (amiért mi dolgoztunk, amit mi teremtettünk elő) csak az alombelieknek (a mi kutyánk kölykeinek) járt és jár ma is!
  Ami pedig a 100 %-ban magyarságot illeti, már Kádár idejében is éppen annyi idegen volt, mint ma (jó, kicsivel kevesebb cigány, mert azóta rengeteget szaporodtak, és ez is Kádár bűne, ugyanis ő kezdte el ajnározni őket, ő kezdett el kivételezni velük, hogy őt támogassák, és a magyarokat terrorizálhassák velük. Ma ezt még profibban művelik, mert a mostani gazemberek már sokkal okosabbak, veszélyesebbek, ezek már pirulás és szemrebbenés nélkül hazudnak a képünkbe!).
  Egy szó, mint száz, semmiféle rendszerváltás nem volt! Ezért mondtam én már több, mint tíz éve, hogy csupán GENGSZTERVÁLTÁS! A régi gyilkosok, tolvajok, bűnözők helyett jöttek az újabbak, a régiek fattyai, haverjai, rokonai, illetve megmaradt jónéhány vén kriptaszökevény is! Ezeket én kriptakommunistáknak nevezem (a kriptokommunista /rejtett, titkos/ helyett), mint Horn, Kovács, Medgyessy, Lendvai,… stb.
  Jó lenne, kedves ismeretlen hosszászóló, ha nem vinné félre az éneket, mert fals lesz a kórus! Kár, hogy nem veszi észre magáról (de ez egy botfülűtől nem is várható el), hogy hamisan énekel, nincs énekhangja! Ezért jobb lenne, ha nem énekelne! Higgyen nekem, mert közismerten kitűnő a hallásom is, az énekhangom is (ezt szakemberek mondják).
  Üdv.: Czakó István

  1. Azért ez a hozzászólás sem semmi!
   Ekkora süketelést, már nem lehet „überolni” (az ön intellektu-ál fensőbbrendűségével írva), aki talán még sohasem hallott a tájszólások nyelvmegtartó erejéről.
   Proletár diktatúrának nevezi a Kádár rendszert, ami az is volt. Hát akkor ez mi a csuda, amiben most élünk? De látom maga nem érti amit fentebb írok! Ha olvasás-megértési zavarai vannak, akkor adja vissza értelmiségi státuszát, és ne irogasson mindenféle kétértelműségeket, hogy az milyen rossz volt, ez meg még rosszabb. Írja ki egyértelműen, hogy a KÁDÁR-rendszer fényévekkel jobb volt, mint a mai.
   Ha meg érti szavaim, akkor próbáljon már egyértelműen fogalmazni.

   1. Kedves Hozzászóló!
    Ha Ön valóban Tácsi István, ahogy Éva anyu mondja, ne szégyellje aláírni, ahogy a szerkesztők is kérik.
    Ön képtelen a lényeg felfogására! Bokor prof. írása nem a Kádár-rendszerről szól, hanem Kádárról!
    De ha már ennyire el akarja terelni a szót, ám legyen, de akkor szedje össze minden értelmét, hogy képes legyen felfogni, mit is olvas!
    A kádári kor és a mai nem hasonlítható össze, hacsak úgy nem, hogy ez így rettenetes, az meg másként volt az! Ki az a mazochista őrült, aki a rossz helyett a másik rosszra vágyik? Ezért ostobák, akik Kádárról nosztalgiáznak! Eléggé szánalmas a fantáziája, ha csak a rosszak közül képes választani, és azokra vágyik! Látszik, hogy a kommunizmusban mennyire eldeformálódott a lelke, gondolkodása! Képtelen a jóra, mert csak kicsinyes dolgokkal foglalkozik.
    A Kádár-rendszert csak ostobák tartják annak, aminek Ön! Minthogy az is buta, aki azt hiszi, hogy egyszer az emberek által létrehozott társadalmi rendszerek mindenki számára jók és igazságosak lesznek! Ez volt a kommunista ideológia lázálma is, és ezt úgy akarták megvalósítani, hogy azokat, akiknek más volt a véleménye, irtották, kínozták, üldözték! Már ettől sem lehetett jó az az elképzelés! Mert beigazolódott az, amit mondtam még egyetemista koromban (úgy 1975 körül), hogy a kommunizmus bukását alapeszméje fogja okozni. (Intettek is társaim, hogy hallgassak, mert ezért még megüthetem a bokámat!). Ugyanis az az állítás, hogy „minden ember egyenlő”, egy óriási hazugság és tévedés! Hiszen egyik a másiknál vagy szebb, okosabb, erősebb, vagy ellenkezőleg, és az nem fogja eltűrni (ilyen az emberi alaptermészet!), hogy a nála csúnyábbat, butábbat, gyengébbet ugyanúgy kezeljék, értékeljék, mint őt! A kommunizmus tehát eleve nem lehetett mindenkinek jó. Aki ezt az állítást nem fogadta el, azt ellenségnek, megsemmisítendőnek tekintették. Miféle „igazságos” társadalom az, amelyiknek állandó ellenségei vannak? Amelyiknek a harc az állandó jellemzője. Még a békéért is harcoltak. Miféle béke az, amit harccal érnek el? Az maga a terror, erőszak, és nem béke!
    Mint ahogy nem létezik igazságos kommunizmus, úgy nem létezik igazságos demokrácia sem (ami ugyebár a többség akarata a kisebbség felett! – tehát ismét csak erőszak), sőt igazságos kapitalizmus sem!
    Abszolut igazság csak Istennél létezik, s a teokrácia (Istenuralom) lehet az egyetlen igazságos társadalmi rendszer. Ha mindenki elfogadja Isten uralmát az életében, és zúgolódás nélkül aszerint él. Sajnos, ennek mindenféle emberi adaptálása már torzítja annak igazságosságát, tehát az egyházi uralomban is emberek akarata jelenik meg, ami belerondít az ideálisba!
    Ha Isten nélkül akarunk igazságos, tehát mindenki számára jó társadalmat létrehoznai, annak anarchia lesz a neve! Tehát felső vezetés nélkül az emberek csak zűrzavart, anarchiát keltenek maguk körül. Fentiekből látható, hogy nincs ember, akinek szava, vezetése mindenki számára elfogadható lenne. Csakis egy mindenki által megkérdőjelezhetetlen, felsőbbrendű hatalom képes egységet teremteni az emberek között. Jól mondták az oroszoknál egyesek, hogy az orosz népnek szüksége van a cárra (ez Putin hitvallása is!)! Tahát az embereknek szükségük van egy felsőbb hatalomra. De ameddig azt egy ember képviseli, nem lehet mindenki számára jó. Csakis olyan hatalom képes általános jólétet teremteni, akinek természetünk, akaratunk felett is hatalma van, Ő pedig a Teremtő és Mindenható Isten!
    Kádár pedig, és mai utódai, követői, hívei menjenek a francba! A mostani vezetőkkel együtt! Mind torzult lelkű rablógyilkos, terrorista, kiket mások kiszipolyozása tart életben!
    Czakó István

  2. Kedves Czakó Úr!
   Nagyon köszönöm,hogy megválaszolta az itt aláirás nélküli,de a Nemzeti Hirhálón aláirásával is igazoltan : Tácsi István elképesztő sorait. Idézve : „I.Mátyás király uralkodásától számitott bő ötszáz évben higgyék el,a KÁDÁR RENDSZER volt Magyarország második legjobb társadalmi korszaka” .Ő az a személy,aki a NIF-re feltett (hálás köszönet érte!!) TAHSZ (Történelmi Alkotmányunkat Helyreállitó Szövetség) felhivását,illetve peticióját -a magyar föld védelmének érdekében-LEÁRULÓZTA mindazokat,akik felelősségük teljes tudatában aláirták a 12 pontot,mivel az emlitett Szövetség-benne számtalan szervezettel,és magánszeméllyel!!!- nem vette pontjai közé az ő javaslatát. Ennyit és nem többet erről a „hamisan énekel” (nagyon igaz mondás!!!) farsszövegű hozzászólóról.
   Hálás köszönettel: „Éva anyu”

   1. Bizony, az életben ami összeillik az előbb utóbb egymásra talál. Éva anyu (nem tudtam mióta anyakönyvezett név ez?) a névtelenül földet áruló értelmiségként összekapaszkodik a teljesen szenilisnek tűnő naív értelmiségivel. Csak rajta, árulják tovább együtt a magyar érdekeket.
    Legalább egyetlen épkézláb és konkrét társadalmi okfejtést írnának le az állításaim cáfolatára vagy bizonyítására. De mert ilyet nem tudnak, így maradt a szánalmas mellébeszélésük. Nincs egy értelmes indokuk sem az igazságaim ellenében.
    Igen az vagyok akinek leírtak. Én csak az ilyen álnaív „éva anyuk” ellen nem írtam ki a teljes nevem. Remélem következő hozzászólásában már ő is teljes névvel jelentkezik.
    De ha tényleg akarnának valami érdekeseket olvasni tőlem, akkor ajánlom az alábbi honlapcímemen az írásaim egy részének a megtekintését. Kérem, tekintse meg a honlapomat: http://www.fiberweb.hu/taara
    Biztos vagyok benne, hogyha elolvassák a hónapokig is eltartó soraimat, az életük végéig fogják vezekelni az eddigi elkövetett bűneiket a magyar nép érdekében.
    Üdvözlettel: Tácsi István.

 5. Rajk az életét is megmentette Kádárnak!
  Magyar Machbet
  Zúg a fülébe, ítélet harangja
  Akkor is, ha csak ő hallja!
  Tépett idege, helyet nem lel
  Ajtó mögött, gyilkost képzel!
  Félszét szolga nem érti,
  Magas a gyilkos logika néki.
  Tettének súlya egyre nyomja.
  Néki járna, az, az akasztófa!
  Nyomja, kínozza, gyötri,
  Nem hagy nyugalmat neki
  Azt, napot nem felejti,
  Saját tettét, egyre rettegi!
  Elűzné hát, az idegent
  Békét lelne, ide bent!
  Szeme zavaros, arca ráng,
  Fél egyszer a bumeráng,
  Egyszer, fejére visszaüt.
  Gyilkost keres mindenütt!
  Jogát a nép visszaveszi,
  Azt vérén, keresztül teszi!

 6. Az az állapot nem a Kádár erénye volt. Kádár egy szörnyeteg volt, aki feltétel nélkül kiszolgálta a Szovjetuniót.
  Ebben az egészben az a rettenetes, amit észre kell venni, mert muszáj: a jelenlegi rendszer egyre inkább kezd ebbe a moszkovita-kádári mederbe terelődni. Egyre több hasonlóságot mutat. Sajnos a felelősségre vonás elmulasztása megerősítette ezt a réteget, amelyik.
  A húsz év tehetségtelen, hazaáruló, szálláscsináló kormányai – akik soha nem viseltek tetteikért felelősséget – megtette a hatását!
  A Szovjet birodalom nem követelte meg a magyar gazdaság teljes szétverését – ne legyen kétségünk, ha megkövetelte volna, Kádár megteszi. Az elmúlt időszak „kormányai” ezt önként tették meg.
  A Szovjet elnyomás után egy másik, legalább annyira rossz elnyomási rendszerbe, csöbörből vödörbe kerültünk. Egyik nemzetidegen rendszerből a másikba… Ennyire kiszolgáltatott nem tudom, mikor volt ez az ország…
  A szokásos mondatommal zárom: kéne már egy kormány az ország élére – mert nincs! Ennek – elődeihez hasonlóan – semmi köze a nemzet érdekeinek érvényesítéséhez. Kezük „munkája” nyomán csak a nyomor nő!
  Nagy Péter
  Kedves Péter!
  Önnek teljesen igaza van! Pontosan ez a tragikus helyzet. De az biztos, hogy ha az oroszok azt követelték volna meg, hogy ingyen adjunk nekik mindent (így is bagót fizettek mindenért), akkor Kádár azt is megtette volna! (Híradmin)

 7. Kádár ellentmondásos személyiség, ámde 23 év távlatából el kell ismerni, az ő „gyilkos” rezsime 297 (túlnyomó részt ártatlan embert végeztetett ki.
  A mai rezsimben ennél évente halnak éhen, fagynak meg , lesznek öngyilkosok….melyik hát a gyilkosabb rezsim.
  Kádár a köztársasági lincselésig a forradalom mellé állt.
  Egész életében nem lopott össze egy lakásra valót, nem engedte a Rákosi rendszer vissza térését, a legszegényebb rétegeknek is megpróbált élhető körülményeket teremteni.
  Géza Fispán
  Géza! Tudjuk, hogy maga nagy híve a kommunizmusnak! Mint valamikori munkásőr, ez nem is csoda! Maga csak éltesse Kádárt, elvégre neki köszönhetünk több mint 40 év ateizmust és szellemi-lelki terrort! Mindenki tudja, hogy a mai állapotokat is ők idézték elő, hiszen a spontán privatizációnak nevezett lopást ők csinálták, s az ő fattyaik vannak ma is uralmon, átfestve magukat mindenféle más színekkel! Senki nem mondja, hogy a mai rablóvilág jobb, mint a húsz évvel ezelőtti volt, de ha valóban történt volna rendszerváltás (és nem csak a gengszterek cserélődtek volna ki!), akkor nem ennek kellene lennie! De az elvtársai már jó előre megegyeztek, hogy a gazdasági hatalomért ideiglenesen átengedik a többi gazembernek a politikait! Ez a valóság! (Híradmin) (Meg van még a szőnyeg bolt Debrecenben, a Monti ezredes utcában? Az MNO-ról végkép kitiltották, hogy most ide jött?)

  1. Kedves Beszari elvtárs!
   …aki a nevét is fél leírni dehonesztáló…röfijét.
   Életemben nem voltam még katona sem, nemhogy mókásőr…de ha ezt az állítását egy üveg Don Perignon pezsgőt küldök!
   „Mindenki tudja, hogy a mai állapotokat is ők idézték elő, hiszen a spontán privatizációnak nevezett lopást ők csinálták, s az ő fattyaik vannak ma is uralmon, átfestve magukat mindenféle más színekkel! Senki nem mondja, hogy a mai rablóvilág jobb, mint a húsz évvel ezelőtti volt, de ha valóban történt volna rendszerváltás (és nem csak a gengszterek cserélődtek volna ki!), akkor nem ennek kellene lennie!”
   A fenti rablók =FIDESZ röviden.
   A Montin nincs és nem is volt szőnyeg bolt pvc boltom a Domb utcán volt..csak a pontos infói mián..Az MNO-ról azért tiltottak ki mert naponta bekopiztam a SAJÁT KÖZLEMÉNYIKET azt az 530 (!) db
   „Nem felel meg a valóságnak, hamis színben tüntettük fel, valótlanul állítottuk…kezdetűeket”
   Géza Fispán

 8. prof Dr etc Bokor úr hangját az előző átkos rezsimben nem nagyon hallhattuk, szép karirert futhatott be akkoriban.
  A mostani rezsim szája íze szerinti írásaiért kapott honoráriumra sem lehet panasza.
  Nem idézném ordenáré _ aligha professzori színvonalú_ kiszólásait, maradjunk annyiban a seggnyalást minden diktatórikus rezsim kedveli…
  Géza Fispán
  Tudja bizonyítani, hogy kapott honoráriumot? Mert tudtom szerint nem! Akkor ez pedig hazugság és a jó hírének beszennyezése! (H)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük