KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Kérjük, támogassa a magyarok emberi jogaiért küzdő Nemzeti Jogvédő Szolgálatot (njsz.hu) a személyi jövedelemadója 1%-ával!

Adószám: 19334684-1-05

HITVALLÁS, 1. fejezet

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A Nemzeti InternetFigyelő közösségének tagjai, mint vitéz Kövér György és Viola Anna, Dr. Ing. Sebestyén – Teleki István, Romek Károly meg mások kezdeményezésére REFORMOK KELLENEK kiáltvánnyal elindult egy közös gondolkodás annak érdekében, hogy Magyarországot a jelenlegi lecsúszó erkölcsi és gazdasági ágról egy felemelkedő ágra irányítsuk át. Többek között megegyeztünk, hogy ennek érdekében és a REFORMOK képviseletére, megjelenítésére és keresztülvitelére mozgalmat kell alapítani, melyből később választási párt is válhat. A Romek Károly által megírt vitaindító anyagokhoz sok hozzászólás és több javaslat is született. Ezeknek figyelembevételével az eredeti anyagok újraírásra kerültek és a következőkben 4 részben közreadjuk! További javaslatokat várunk, hisz a közölt anyagokat továbbra is vitaanyagoknak tekintjük.

Magyarok! Igazi rendszerváltás következik! De ezt nekünk kell kiváltani, meg irányítani és semmilyen külföldi hatalomnak, érdekcsoportnak beleszólást nem engedünk!!!

Transyadmin


 

HITVALLÁS

1. fejezet

 

Politikai, gazdasági és ideológiai fordulat szükségessége

A történelem eseményeinek mozgatórugói alapjában véve gazdasági okai voltak, és akkor öltöttek igazán látványos formát, ha ezek az okok a politikára is hatást gyakoroltak. A világban jelen eseményei mögött azonban már nyomósabb ok áll, mint pusztán gazdasági, bár az ok messze kihat a gazdaságra is. A bajok oka, hogy az emberiség már olyan mértékben pusztítja a természetet, hogy az a földi élővilágot veszélyezteti. Kifogytak az emberi civilizáció jelenlegi formájának fennmaradási lehetőségi.

Természetes körülmények között az ember akkor élt utoljára ezen a bolygón, amikor még állattenyésztés és földművelés sem volt. Minden szükségletét az ember a természetből fedezte olyan formában, ahogyan az rendelkezésére állt. Az emberiség számszerű gyarapodása és az életszínvonal emelésének igénye arra kényszerítette az embert, hogy az igényei teljesítésének céljából beavatkozzon a természet rendjébe, és olyan változásokat eszközöljön rajta, amely fennmaradási esélyeit növeli, életét biztonságosabbá teszi. A vadászat helyét egyre inkább a befogott állatok tenyésztése váltotta fel, az élelmezésben fontos növényeket pedig már nem felkereste az ember a természetben, hanem termeszteni kezdete azokat. Mivel a háztáji gazdaság törvényei eltértek a természetben uralkodó torvényektől, egy sor változás következett be az állati és növényi eredetű élelmiszerek minőségében is. A tenyésztett állatnak nem lett más dolog, mint enni. Kevesebbet mozgott, ellenálló képessége lecsökkent és fertőzésekre fogékonyabb lett. A növénytermesztés szintén elkényeztette a termesztett növényeket, mivel azok csak jelentős munka árán biztosított feltételek között adták a kívánt terméshozamot. A háztáji élővilága más evolúciós szabályokat kezdett követni, mint amilyenek a természet rendjét határozta meg az élővilág számára. A természet csak az életerőt követelte meg az élővilág egyedeitől, míg az ember a gazdaságában a hozamot. A belső érték másodlagossá vált. Jelenlegi élelmiszer a hajdani természetesnek híg, vegyszert tartalmazó utánzata lett.

A mezőgazdaság elkezdte tönkre tenni az általa birtokba vett területek ökológiáját, ami visszahatott az emberre, akár történelmi változások formájában is: http://krisna.hu/w/?q=node/1901

,,A sumér birodalom, Babilon és Róma bukása egyaránt jelentősen összefügg a meggondolatlanul alkalmazott gazdálkodási módszerekkel. A régi és jelenkori példák azt mutatják, hogy korántsem mindegy, hogy egy kultúra miképpen használja környezetének erőforrásait.

„Ma már tudjuk, hogy a sumér birodalom lassú hanyatlását és bukását a földek elszikesedése okozta, ami [a száraz területeken végzett] öntözés velejárója. Mivel a kilocsolt folyóvizet a növények elpárologtatják, a talaj felső rétegében felhalmozódik a sziksó. Ha… van elég eső és olvadékvíz, az esők és főleg az olvadó hólé bemossa a sziksót a talajba.”              

Ez is érdekelheti:  Egy billió nem a határ - Ukrajna adóssága tovább nő

                      

A földfelszín fényvisszaverő tulajdonságát a mezőgazdaság és az emberi építmények megváltoztatták. Amíg a növényzet a fényt saját felépítésére fordította és hűtötte a felszínt, az időnként barnálló szántóföldek csupasz talaja, az építmények napsugárzásra felforrósodó felületei felfelé szálló légáramlatokat hoznak létre, amelyek csökkentik az esőfelhők megjelenését a meleg területek felett. Ez áll az elsivatagodás és a globális felmelegedés mögött.

A termelési folyamatok irdatlan mennyiségű szemetet hoznak létre, szárazföldön, vízen és víz alatt:

http://felsofokon.hu/15367/termeszettudomany/uj-foldresz-a-nagy-csendes-oceani-szemetsziget/

,,1997-ben Charles J. Moore hazafelé tartott egy vitorlás versenyről, mikor hatalmas kiterjedésű lebegő hulladékszigetre bukkant.

 

„Ahogy a fedélzetről bámultam az óceán vizét, azzal szembesültem, hogy amerre csak szemem ellát, műanyag lebeg a felszínen. Hihetetlennek tűnik, de nem találtam egyetlen tiszta pontot sem. Mindegy, milyen napszakban néztem le, műanyag hulladék lebegett mindenütt: palackok, kupakok, csomagolóanyagok…” – nyilatkozott később a Natural History-nek.”

A tengerek fenekére süllyedt szemét mennyisége valószínűleg még nagyobb a vízen úszó szemétmennyiségtől. A szeméttömeg szerte a világon szintetikus anyagokat is tartalmaz. Hogy ezek az anyagok bomlástermékei (már ha le tud bomlani) milyen kölcsönhatásban vannak a természettel, annak külön kutatási anyagnak kellene lennie. Az a felfogás, hogy a probléma megoldása a szennyező anyagok kibocsátásnak visszafogása, a természetet kímélő eljárások kifejlesztése, bioélelmiszerek termelésére való átállás, stb. túlzó optimizmus. Számomra reális becslések szerint a Föld legfeljebb 0,5-1 milliárd embernek tud megfelelő életszínvonalat biztosítani, ami úgy értendő, hogy nem a jelenlegi technológiák használatával, hanem új fejlesztésekkel, amelyek képesek az emberi tevékenységet a természet körforgásába integrálni. Vajon az emberiség durván 90%-a beleegyezne, hogy saját kiiktatásával járuljon hozzá a Föld fennmaradásához? És ha hozzá is járulna, milyen mértékben károsodna tovább a természet, amíg sikerül valamilyen úton-módon az emberiség létszámát a kívánatosra leszorítani? És ha ez is megoldott, meddig fog tartani a természet regenerációja, miután már megszűnt minden károsító tényező? A valószínű, hogy világot irányító valódi hátérhatalom nem így gondolja, hanem egy új emberiség létrehozásával a régi helyén, a lehető leggyorsabb mértékben. A nagy játékos letörli táblát és újra felrakja a bábukat – másképpen.

László Ervin professzor számomra érdekes kijelentést tett nyolc évvel ezelőtt, egy interjúban:

http://index.hu/tudomany/kornyezet/laszlo1372/

   ,,A bolygó határaihoz érkeztünk. Az emberi tevékenység eddig csak helyi katasztrófákhoz vezetett, amiken túl lehetett lépni. Most viszont elértük azt a pontot, hogy ezek a katasztrófák globális összeomlás felé vezetnek, ha nem változtatunk a hozzáállásunkon. Ezek a folyamatok már tízezer éve zajlanak, amióta elkezdődött a földművelés, nem fenntartható módon fejlődik az emberi társadalom. Most viszont már 6,5 milliárd ember él a Földön, és elértünk egy nem visszafordítható szakaszba. Az emberi tevékenység hatására megváltozik a környezet egyensúlya, ami azt jelenti, hogy nagyon valószínűtlen hogy 6,5 milliárd ember tovább élhet úgy, hogy vize, étele, lakóhelye legyen.

Milyen konkrét folyamatokra gondol, amelyek veszélyeztetik a túlélésünket?

A legnyilvánvalóbb a klímaváltozás. Az eső, ami eddig rendszeresen esett a földművelés alá vont területeken, északabbra húzódik. Sok olyan helyen elolvad a jég, ahol majd lehetne földet művelni, de ott még száz év kell ahhoz, hogy a föld termőre forduljon. A korábbi termőterületeken viszont már most vízhiány van.”

Az elmúlt nyolc év alatt egy milliárddal lettünk többen, és az újabb egy milliárdhoz már hat év is elég lesz. Meg kell oldani a népességszabályozást, de nem háborúkkal, betegségek terjesztésével, ,,természeti” katasztrófák mesterséges keltéséve, vagy elviselhetetlen életkörülmények teremtésével, hanem az emberi tudatosság fejlesztésével és népesség tervezéssel, amely csak is a nép által kontrollált rendszerben lehetséges.

Ez is érdekelheti:  Egyetemlázadások: ez nem pusztán antiszemitizmus

Olyan technológiák kifejlesztésére van szükség, amelyek lehetővé teszik a természettel kompatibilis ipar létrehozását, és azon keresztül az ember elfogadható életminőségét képes biztosítani a természettel összhangban. A spirituális gondolkozás mód, amely többet lát a Földből, mint élettelen dolgok halmazát, vékony bioszférájában az élővilággal és benne az emberrel. A Föld nem pusztán egy lakott bolygó, hanem egy teljesen összetett rendszer, amelyben minden összefüggésben van mindennel. Szükség van összefüggéseiben kezelni az embert, a Földet és a világot.

A természettel való együttélés a diktatúráktól nem várható. Ezt az együttélést nem lehet diktálni, mivel az ember és a természet kapcsolata a felismerésen kell hogy alapuljon. Ez a kapcsolat pedig megszakíthatatlan és a kölcsönös érdekeken alapul. A természettel való együttélés elsősorban tudatosságot igényel, amely az embernél folyamatosan jelen kell legyen. Ezt a folyamatosságot a diktatúra megvalósítani nem tudja.

A tudatosság feltételezi, hogy az ember tudja, miért kell magát a természet és a világ részének tekinteni. A tudatosság képes az embernek felmutatni közte és a világ közötti azonosságokat és a közös pontot, ahol minden és mindenki érdeke találkozik. Ezt a nézőpontot nem lehet parancsba adni. Erre csak a spiritiszta szemléletmód képes, amely a demokrácia sajátja. Ezért kell igazságos törvényeket hozni, amelyek arányosan osztják el a jogokat és kötelességeket a társadalom minden szintjén és a társadalom minden tagjára.

Önmagában a demokrácia sem elég. Minden ember számára reális és elfogadható célt megjelölő hitvallásra van szükség, amely nélkül a társadalom életét nem lehet közmegegyezésre helyezni, s amely nélkül a társadalom a mai időkre is jellemző két részre szakadna: kormányzókra és kormányzottakra. Egyesek céljai alárendelők, mások céljai alárendeltek lesznek. A tartós, stabil rendszerek csak közmegegyezésre épülhetnek. Szükség van egy világképre, amely reálisan mutatja be az ember helyét a világban és határozza meg annak alapján az ember jogait és kötelességeit. A jelenlegi, tudományosnak beállított cionista világkép nem a világ bemutatásáról, hanem annak eltorzításáról szól. Ugyanez érvényes a cionisták vallására, a judaizmusra, kereszténységre és az iszlámra. Ezek a vallások szétválasztják a világot teremtőre és teremtettre, aztán az egyiket alárendelik a másiknak. Az egyik fél irányító, a másik irányított. Igy az egyik részé minden dicsőség, a másiké a bűn. Hogy az egyik fél van a másik félért, de semmi estre sem fordítva. Nem ezek a valódi jellemzői a világnak. Írásos emlékek szólnak amellett, hogy voltak a földön olyan korok, amikor a vallásnak nem voltak ilyen, a mai vallásokra jellemző jegyei. A teremtő egy volt a teremtettjével. Egyik benne volt a másikban, egyik jelentette a másikat, és fordítva.

Maradtak fent írások, amelyek egészen más világról írtak, és voltak akik meg fejtették az írásokat. Ilyen volt Badiny Jós Ferenc is, aki társával Pesti Péterrel kutatásaik alapján állították össze a Magyar Bibliát, miközben a magyar és a sumer nép kapcsolatát kutatták. A Bibliánknak van szövetséggel foglalkozó része, amelyet a judaista Biblia átvett ó- és új szövetség néven, elferdítve. A mi szövetségünk leírása rövidebb és egyszerűbb, de annál sokat mondóbb:

Ez is érdekelheti:  Egy billió nem a határ - Ukrajna adóssága tovább nő

 

,,A Szent Fokos ama szövetségnek jele, melyet meg kell tartanotok miközöttünk és ti közöttetek, akik majd a földi helyeken – a MUNKA erejével – felépítitek ÍZ-TEN földi birodalmát. E Szent Fokos Szövetsége adja meg nektek a Föld birtoklásának hatalmát.”

Ebben a szövetségben gyökeredzik az isteni birtokjog is, ami az Szent Korona Tannal is fent maradt. E jog értelmezés szerint a Föld az ember birtoka ugyan, de nem birtok- hanem használati jogon. Ami Istené, az Istené is marad. A Magyar Biblia szerint az ember használatra kapta a Földet – tartós használatra, hiszen határidőről nem ír a Bibliánk – azzal a céllal, hogy itt munkája révén megvalósítsa Íz-Ten földi világát. Ez a feladat, munka által megvalósítani egy isteni világrendet a Földön. Minden bizonnyal a Bibliánk nem rabszolgák által végzett munkát ért ez alatt.

Mi Íz-Ten földi birodalma? A Magyar Biblia paradicsomi jellemzőkkel ruházta fel Íz-Ten rendjét:

 

,,A Kusok népe boldogságban, örömben és bőséggel ellátva élt ÍZ-TEN Rendje és Törvénye szerint.”

Az Isten nem határozott meg konkrét feladatot vagy eszmét arra vonatkozóan, hogy mi dolga lenne az embernek ezen a bolygón. Íz-Ten birodalma így úgyszólván a jólét birodalma lehet csak, de az ég-föld párhuzamból logikai úton sem következhet olyasmi, amit negatív jelzővel lehetne illetni.

A föld-menny párhuzama nem csak a Magyar Bibliában található meg, ami Badiny Jós Ferenc hitelességét erősíti, hanem a magyar imádságban is: ,,miként a mennyben, azonképpen itt a földön is.” Ez a mondat pedig az ősiség erejével fogalmazza meg az ember célját és feladatát a Földön

Az ember akkor is isteni feladatot hajt végre, ha önmaga örömét keresi, nem mások rovására, hanem velük együtt. Ez adja a jogot a Föld birtoklására, a magyar Biblia fogalmazása szerint: ,,E Szent Fokos Szövetsége adja meg nektek a Föld birtoklásának hatalmát.”

A rovásírás „Egy” betűje fejezi ki legjobban az ember és az isteni világrend viszonyát:

A ”gy” felső vízszintes szára az égi, az alsó a földi világot jelenti, amelyet egy függőleges szár közt össze, a Magyar Bibliából ismert fokos. A fokos egyben az Isten és az ember között szerződés jelképe is. A ”gy” egyben az ”Egy” szó kifejezése is bizonyos értelmezésben, amelyet Istenre vonatkoztatnak. Egyetlen szimbólum, amely egyszerre jelenti az Istent, a közte és az ember között köttetett szövetséget, és ezekkel az ember feladatát, jövője programját a földön.

Ez a betű a magyar, de akár a többi nép jövőjének legkifejezőbb szimbóluma lehetne. Egyetlen kötelességünk van a Földön, megóvni a természetet, amely nélkül egyébként sem élhetnénk. Íz-Ten birodalma úgy épül fel, hogy az ember otthonának rendezi be a Földet, megvalósítja a lehető legjobb életminőséget, ami ezen a bolygón elérhető. Ezt kaptuk feladatul.

Feladataink teljesítése érdekében be kell vezetni a rovásírás oktatását és hivatalossá tételét a latin betűs írás mellett.

A reformcsomag összes lapja letölthető pdf-file formátumban a NIF új-zélandi szerveréről:

https://mega.nz/#F!FtUjXDwR!XTKLkUfeieE7oI20OQLWrg
 
Nemzeti InternetFigyelő (NIF) Közössége
Romek Károly és Transyadmin koordinálásával

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

11 thoughts on “HITVALLÁS, 1. fejezet

 1. Bár vitéz Kövér György, Dr. Ing. Sebestyén István és Romek Károly urakhoz képest még nem sokat tettem le az „asztalra” az ötleten kívül, ám tiszta szívből kívánom, hogy nemre, korra, iskolai végzettségre tekintet nélkül, mind több nemzeti érzelmű csatlakozik e mozgalomhoz, akik komolyan gondolják, hogy tehetnek hazánkért, magunkért, az elszakított területeken élőkért és a világban szétszóródott magyarokért, akármilyen kicsiny dologgal is, ami javíthatja mindannyiunk közérzetét, életminőségét. Ebbéli reménnyel tisztelettel: Viola Anna

 2. „még nem sokat tettem le az asztalra.
  Amit lehetőségei,képességei szerint, tiszta szívvel tesz,az Bőségesen elég!!
  Egyet értek a véleményével, és engedelmével,csatlakozom hozzá.

  1. Kedves Feri!
   Neked különösen örülök, mert amennyit tudok Rólad, azt sugallja, hogy becsületes, kemény sorsú Magyar Vagy! Légy üdvözölve!

 3. Csatlakozom az előttem szólókhoz – aki a lehetőségeihez képest sokat tesz az mindent megtesz.
  Egyébként aki ezen a fórumon leírja a véleményét egy-egy témával kapcsolatban az már tesz valamit a közösségért.
  H.B.

 4. Hááááát nem is tudom. Tulajdonképpen mit is kell csinálnom? Szólni a 6,5 milliárd embernek, hogy ne csináljanak több gyereket? Magyarországon pont az a probléma, hogy elfogyunk.
  Az tény, hogy szemléletváltásra van szükség. Csak ezt nem lehet cikkekkel megoldani. Kőkemény politikai akarat kell hozzá. Azt elismerem, hogy spirituális segítség jól jön. Legyen az biblia, korán vagy talmud. Mindegy minek nevezzük. Igen. Lehet, hogy egy új vallásra van szükség. Jöjjön a megváltó és tanítsa a népet!

 5. A Magyarok Szövetsége romjain sokat beszélgettünk Magyarország feltámadásáról. Nekem nagyon szkeptikus a véleményem. Valahogy minden szétesik, felbomlik, elfogy a lendület. Élő példa a Jobbik. A néppártosodással pont a lényege veszik el. Csak elő kell venni az első programjukat. Köszönő viszonyban nincs a mai cselekedeteikkel. Ja kérem a hatalom és a pénz mindent lealjasít.

 6. „jöjjön a Megváltó és tanítsa a népet.
  Itt volt, „de ti a mindenben mindenkori elsőket keresztre feszítitek, aztán imádjátok.
  Az embert a saját bolondsága viszi a veszendőbe,mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. Senki mást nem lehet hibáztatni,csak magát az embert(?). Mert csak az ember képes arra ,hogy pénzért beáldozzon mindent. Hazát ,Családot, Természetet, és saját magát is. Hiába van a zsidóknak,vagy bárkinek pénze, kell hozzá valaki(?), aki ezért szolgálni akarja. Minden áron. A pénzéért. Tettes társak. A felbujtó,és az elkövető. Ha az ember EMBERRÉ lesz, nem a pénzt,a bűnt fogja szolgálni,hanem az EMBERT. A minőségi változáson neki Kell keresztül menni, a pénz nem fog!

  1. Rendben, de ezt hogyan lehet elérni?
   Ez a fő kérdés.
   Idegesít, hogy mindenhol ezeket mantrázzuk. Összefogás, rendszerváltás, politikusbűnözés, felrázni az embereket, stb, stb.
   Nem a problémák feltárása a lényeges.. Azt sokan tudják. Még ha nem is egyformán súlyozzuk őket. A hogyan a kérdés.
   Még az első Bösztörpuszta után elkezdtem kidolgozni egy Juntót. / Benjamin Franklin / Segítséget kértem a nevesebb ismerőseimtől, mert magamat kevésnek éreztem hozzá. Mindegyik a saját bűvkörét erőltette. Abbahagytam, pedig csak egy magyar tízparancsolatot akartam megalkotni. Hogy legyen mihez tartani magunkat.
   Ez egyszerűbb lenne, mint egy új vallás.
   Tudni illik, hogy Franklin mai szóval szabadkőműves volt. Lám mi lett belőle.

  2. „Hiába van a zsidóknak,vagy bárkinek pénze, kell hozzá valaki(?), aki ezért szolgálni akarja. Minden áron. A pénzéért. Tettes társak. A felbujtó,és az elkövető.”
   Bizony-bizony ez a dolog lényege – eladni csak akkor lehet,ha van vevő.
   H.B.
   Közönyös a világ… az ember
   Önző, falékony húsdarab,
   Mikép a hernyó, telhetetlen,
   Mindég előre mász s – harap.
   S ha elsöpört egy ivadékot
   Ama vén kertész, a halál,
   Más kél megint, ha nem rosszabb, de
   Nem is jobb a tavalyinál.
   (1851.Arany János)

 7. ” van nektek egy szent könyvetek,de ti nem a szerint éltek,akkor ti bolondok vagytok.
  Ma már semmit nem kell kitalálni, már minden kivan! Aki keres,az talál. A szent könyvekben minden tökéletesen le van írva, „csak használni kellene. Nem az embereket kell megváltoztatni,hanem saját magát mindenkinek. De ehhez felébredés szükségeltetik. Amit gondolok,mondok ,teszek,ugyan azt fogom visszakapni. Nincs egyéni szerep,mindenki,mindenkivel összefügg. Te is az vagy, Te is én vagyok, Te is Isten vagy! (tat tvam aszi). Az Emberi élet alapja,a Tisztességes,etikus életvitel! „Aki erre képtelen,az nem érdemli meg az életet. De Embernek sem nevezhető!!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük